Obstarávanie

Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2018 - 2019 KE (3)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
955,00
Konečná suma(Bez DPH):
339,00
Zaplatené:
35.49%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71630000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Rozsah v zmysle časti technické vlastnosti
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Revízia plynových zariadení, kotla a tlakovej nádoby podľa predpisov: predpis č. 17/2007 Z.z. Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.; Podľa predpisu č. 508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.; Podľa predpisu č. 25/1984 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce vnízkotlakových kotolniach. A podľa STN 69 0012, STN 07 0240, STN 06 0830; Odborná prehliadka zariadení 1 x ročne

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Plynový kondenzačný kotol LOGAMAX PLUS, GB 162-35 V3, Hodnota / charakteristika: max tepelný výkon 35 W, objem zásobníka 40 l, R. výroby 2014; Technické vlastnosti: Zásobníkový ohrievač SU 160/5W , Hodnota / charakteristika: Max výkon 31,5 W, objem 158 l, R. výroby 2014; Technické vlastnosti: Termíny prehliadok, Hodnota / charakteristika: máj 2018 a máj 2019

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Odborná prehliadka –Plynový kondenzačný kotol LOGAMAX PLUS, GB 162-35 V3, kontrola, revízia, čistenie, nastavenie, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka: zásobníkového ohrievača SU 160/5W o objeme 158 l, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka zariadenia na rozvod plynu , Jednotka: zariadenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Frekvencia všetkých odborných prehliadok ( revízií), Jednotka: početnosť za rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 7 339,00 0% EUR 18. Máj 2018 159784

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×