Obstarávanie

Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredisko sociálnej starostlivosti
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 150,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 450,00
Zaplatené:
59.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30125100-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kus
Množstvo:
401.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Priebežné dodávanie požadovaných tonerov a plnenie tonerov počas zmluvného obdobia (12 mesiacov) na adresu sídla Objednávateľa.; Dodávanie požadovaných tonerov a plnenie tonerov sa bude realizovať vždy zodpovednému pracovníkovi na adresu sídla Objednávateľa. ; Dodávanie požadovaných tonerov a plnenie tonerov, bude Dodávateľ realizovať na svoje vlastné náklady, ktoré musia byť súčasťou jeho cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dodávateľ bude predbežne plniť tonery a dodávať nové tonery, ktoré sú predmetom tejto zákazky na adresu sídla Objednávateľa na základe telefonických a emailových objednávok a to do dvoch dní od dňa objednania tovaru. , Hodnota / charakteristika: Plnenie predmetu zákazky je vrátane dopravy. ; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo dodania a naplnenia tonerov je stanovené podľa odobratého množstva za predchádzajúci rok. Uvedené predpokladané množstvo nie je pre Objednávateľa záväzné, nakoľko sa počet počas zmluvného vzťahu môže zvýšiť, resp. znížiť. , Hodnota / charakteristika: Zvýšenie alebo zníženie objemu zákazky počas platnosti zmluvy je prípustné. ; Technické vlastnosti: Dodávateľ sa zaväzuje, že aj v prípade neodobrania alebo prekročenia predpokladaného množstva predmetu zákazky za obdobie jedného roka, nebude požadovať navýšenie jednotkovej ceny, alebo úhradu za neodobranie predmetu zákazky alebo za jeho nadmerné odobranie., Hodnota / charakteristika: Zvýšenie alebo zníženie objemu zákazky počas platnosti zmluvy je prípustné. ; Technické vlastnosti: Dodávateľ sa zaväzuje, že v jeho cenovej ponuke budú zarátané všetky náklady spojené s výkonom predmetu tejto zákazky ako sú: plnenie tonerov a dodanie nových tonerov na adresu sídla Objednávateľa, pohonné hmoty, mzdy pracovníkov a všetky ostatné náklady súvisiace s výkonom predmetu zákazky., Hodnota / charakteristika: Všetky náklady spojené s výkonom predmetu zákazky budú súčasťou konečnej ceny počas platnosti zmluvy. ; Technické vlastnosti: Dodávateľ ručí pri plnení tonerov za ich maximálne naplnenie, pričom náplň toneru bude dostačujúca na vytlačenie 2000 listov, formát A4 s písaným textom. , Hodnota / charakteristika: Nedodržanie uvedenej podmienky sa považuje za zásadné porušenie zmluvy.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP CE278A, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP CE285A, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP Q2612A, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP CF283A, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP 300XL čierne, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP 300XL farebné, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP 301XL čierne, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP 301XL farebné, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP 650 čierne, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP 650 farebné, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP 652 čierne, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: Plnenie tonerov HP 652 farebné, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Nové tonery HP CE410X black, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Nové tonery HP CE411A cyan, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Nové tonery HP CE412A yellow, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Nové tonery HP CE413A magenta, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Nové tonery HP CF 350A black, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Nové tonery HP CF 350A cyan, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Nové tonery HP CF 350A yellow, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Nové tonery HP CF 350A magenta, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Nové tonery Lexmar CX 410 black, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Nové tonery Lexmar CX410 cyan, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Nové tonery Lexmar CX410 yellow, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Nové tonery Lexmar CX410 magenta, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Quatro print, spol. s r.o. 6 2 940,00 20% EUR 4. Máj 2018 160012

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×