Obstarávanie

Zabezpečenie stravovania pre obyvateľov a zamestnancov a prenájom stravovacieho zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
356 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
243 750,00
Zaplatené:
68.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55523000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ako celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky bude zabezpečenie stravovania pre obyvateľov a zamestnancov, ako aj iných stravníkov, a to výroba a výdaj stravy samoobslužným spôsobom pre cca 150 stravníkov. Zabezpečenie stravovania sa vyžaduje 7 dní v týždni a to aj v dňoch pracovného pokoja, resp. všetkých cirkevných a štátnych sviatkov- počas celého roka.; 1 . Prehľad počtov jedál pre zamestnancov, obyvateľov a iných stravníkov:; -pre zamestnancov a pre iných stravníkov samoobslužným spôsobom, výberom z dvoch jedál: obed - 12 (5 dní v týždni) z toho 5 (7 dní v týždni) 20 pre iných stravníkov (7 dní v týždni); - pre obyvateľov samoobslužným spôsobom, výberom z dvoch jedál: obed - 35 (7 dní v týždni) racionálna alebo diéta; - pre obyvateľov , lôžkové oddelenie - celodenná strava: raňajky - 35 racionálna, 15 diabetická, 15 žlčníková, desiata - 35 racionálna, 15 diabetická, 15 žlčníková, obed - 35 racionálna (7 dní v týždni), 15 diabetická (7 dní v týždni), 15 žlčníková (7 dní v týždni), olovrant - 35 racionálna, 15 diabetická, 15 žlčníková, večera - 35 racionálna, 15 diabetická, 15 žlčníková, II. večera - 15 diabetická; 2. Funkčné požiadavky na predmet zákazky: 2.1.Výška ceny stravného pre stravné jednotky (cena potravín určených na prípravu príslušného denného jedla je určená s DPH) : Cena potravín - racionálna (výška sadzby v € do 3,40), dia(výška sadzby v € do 4,20) z toho raňajky v € pri racionálnej strave 0,408€ a pri dia strave 0,462€. Cena potravín určená aj S DPH; 2.2. Odporúčané zloženie spotreby potravín na osobu a deň na dosiahnutie požadovaných energetických a výživových hodnôt podľa príslušnej stravnej.; P. č. Druh potravín Stravná dávka v gramoch 1 / 4 1. Bravčové mäso 69/ 103 2. Hovädzie mäso 68/89 3. Údené mäso 6/9 4. Ostatné mäso 2/2 5. Vnútornosti 6/14 6. Údeniny a výrobky z mäsa 45/60 7. Mäsové konzervy 38/ 43 8. Mäso spolu 234/320 9. Hydina a hydinové výrobky 30/30 10. Kosti 2/2; 11. Ryby 10/8 12. Rybie výrobky a konzervy 16/11 13. Maslo 20/25 14. Masť a slanina 11/15 15. Jedlé tuky a oleje 27/35 16. Mlieko čerstvé 280/295 17. Mliečne výrobky 74/72 18. Syry 30/34 19. Vajcia 36/50 20. Chlieb 320/340 21. Bežné pečivo 90/59 22. Jemné pečivo 33/40 23. Trvanlivé pečivo 14/20 24. Cestoviny 21/20 25. Múka, krúpy a vločky 70/78 26. Ryža 32/27 27. Strukoviny 14/18 28. Cukor a cukrárenské výrobky 60/80 29. Zemiaky 460/419 30. Zelenina čerstvá a mrazená 185/190 31. Zelenina sterilizovaná a sušená 85/70 ; 32. Kapusta sterilizovaná a kyslá 20/20 33. Zelenina spolu 290/280 34. Ovocie čerstvé, mrazené a sušené 89/88 35. Citrusové plody 40/40 36. Kompóty 28/35 37. Zahustené ovocné výrobky 35/35 38. Ovocie spolu 192/198 39. Prísady, nápoje a ostatné potraviny 357/355; P. č. Druh potravín Prídavok potravín v gramoch A B C D 1. Mäso spolu - 50 50 50 2. Čerstvé mlieko - - - - 3. Mliečne výrobky - - - - 4. Chlieb - 100 100 100 5. Trvanlivé pečivo - - - - 6. Cukor a cukrárenské výrobky 25 - - 25 7. Ovocie spolu - - 100 100 8. Prísady, nápoje a ostatné potraviny 300 300 300 350; Výživové hodnoty: P.č. Druh M.J.Stravná dávka 1 / 4 1. Energetická hodnota kJ 14.560/17.981 2.Bielkoviny- Živočíšne g 62/78 3. Rastlinné g 55/58,1 4. Spolu g 117/136,1 5. Tuky g 126/156,9 6. Kyselina linolová g 11/12,6 7. Sacharidy g 510/570 8.MinerálnelátkyVápnik mg 997 /1.100 9. Fosfor mg 1.800/2.000 10. Železo mg 20/23 11.VitamínyA-ekv. retinolu µg 1.100/1.20012. B1 mg 1,7 213. ; B2 mg 1,9 214. P-P-ekv. niacinu mg 23 2315. C mg 85 90 P.č. Druh M.J.Prídavok potravín A B C D 1. Energetická hodnota kJ -/ 1.170/1.700/ 1.830 2.BielkovinyŽivočíšne g -/ 8,2/ 8/ 20,6 3. Rastlinné g -/ 1,6/2,7/2,7 4. Spolu g -/ 9,8/ 10,7/ 23,3 ; 5. Tuky g -/ 14,4/ 19,6/ 14,8 6. Kyselina linolová g -/ 0,6/ 1,1 /0,6 7. Sacharidy g - /28 /46 /52 8.MinerálnelátkyVápnik mg -/ 72/ 26,4/ 189 9. Fosfor mg -/125/ 131/ 264 10. Železo mg - /1,3 /2,1/ 2,7 11.Vitamíny A-ekv.retinolu µg -/ 24/ 94/ 146 12. B1 mg -/ 0,12/ 0,17/ 0,12 13. B2 mg -/ 0,12/ 0,13/ 0,28 14. P-P-ekv.niacinu mg -/ 2,3/ 3,7/ 7,4 15. C mg -/ -/ 2,4/ 2,1; 2.3. Harmonogram výdaja stravy: PO – PI (R70,D70,O135,Ol70,V70,II.V 15) SOBOTA (R70,D70,O100,Ol70,V70,II.V 15) NEDEĽA (R70,D70,O135,Ol70,V70,II.V 15); 3. Technická charakteristika miest poskytovania služby: 3.1. Miestom poskytovania služby je v budove dodávateľa (kuchyňa). 3.1.1 Výmer plôch je 136,75m2 a cena prenájmu za rok v €/m2 je 6 €. Cena celkom za rok 820,50€; a) uchádzač je povinný si prenajať k zabezpečeniu prevádzky všetky uvedené plochy; b) uchádzač je povinný zabezpečiť prevádzku prenajatých priestorov v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve ; c) uchádzač je povinný zabezpečiť pravidelný odvoz nebezpečných odpadov, ktoré sa hromadia v lapači tukov (objem cca 7000l/rok) na vlastné náklady

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 3.1.2. Priemerná spotreba energií za rok v prenajatých priestoroch, Hodnota / charakteristika: kuchyňa v budove dodávateľa; Technické vlastnosti: tepelná energia - a) vykurovanie prenajatých priestorov, b) ohrev teplej vody, Hodnota / charakteristika: a) spotreba za rok 74,30GJ, jednotková cena v € 23,713 €/GJ, náklady za rok v € 1761,87 €, b)spotreba za rok 29,50 GJ, jednotková cena v € 23,713 €/GJ, náklady za rok v € 699,53€. ; Technické vlastnosti: Predpokladaná výška zálohových platieb v € pre tepelnú energiu, Hodnota / charakteristika: 1761,87 € + 699,53 €= 2461,40 €; Technické vlastnosti: Elektrická energia, Hodnota / charakteristika: spotreba za rok 50000 kWh, Jednotková cena v € 0,1844€/kWh, náklady za rok - predpokladaná výška zálohových platieb je 9220,00 €; Technické vlastnosti: Vodné a stočné, Hodnota / charakteristika: spotreba za rok 350,0 m3, Jednotková cena v € 1,0757€/m3, náklady za rok - predpokladaná výška zálohových platieb je 376,50 €; Technické vlastnosti: Stočné zrážková voda, Hodnota / charakteristika: spotreba za rok 350,00m3, Jednotková cena v € 1,0350€/kWh, náklady za rok - predpokladaná výška zálohových platieb je 362,25 €; Technické vlastnosti: Celková predpokladaná výška zálohových platieb za energie ročne v €, Hodnota / charakteristika: 12 420,15 €; Technické vlastnosti: Celková predpokladaná výška zálohových platieb za energie mesačne v €, Hodnota / charakteristika: 1035 €

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Matej Halan 1 292 500,00 20% EUR 18. Júl 2018 163339

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×