CPV kód

55523000-2

Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 135 558 032 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 17 642 570 EUR
Mesto Kolárovo 1 345 600 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 2 833 256 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 1 110 653 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 2 329 609 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 430 000 EUR
Mesto Pezinok 1 78 840 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 576 496 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 2 81 667 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 238 000 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 675 833 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 738 000 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 3 2 495 544 EUR
Novohradské osvetové stredisko 2 44 465 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 430 000 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 17 18 352 302 EUR
Adina Fogtová ADA 1 78 840 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 3 22 558 032 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 2 687 149 EUR
Matej Halan 1 292 500 EUR
EUREST, spol. s r.o. 1 2 329 609 EUR
DKT SYSTEM s.r.o. 1 1 584 168 EUR
HOOTS s.r.o. 1 383 333 EUR
Hospital Catering Solutions, s.r.o. 3 2 495 544 EUR
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby 2 738 000 EUR
Ticket Service, s.r.o. 2 113 000 000 EUR
M&M INVESTMENTS s. r. o. 1 1 249 088 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie celodennej stravy do ZOS v Pezinku na roky 2015-2016 Mesto Pezinok 65 800 65800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ Mesto Dunajská Streda 200 000 200000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania Centrum pre liečbu drogových závislostí 107 494 107494.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 843 649843.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 547 892 547892.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 557 923 557923.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 328 166 14328166.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 895 016 895016.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Prevádzkovanie stravovacej jednotky pre zamestnancov a pacientov v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa a užívanie maj Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 584 168 1584168.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby - Stravné poukážky Slovenská konsolidačná, a.s. 238 000 238000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 656 707 1656707.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 773 399 773399.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 573 159 6573159.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 758 668 758668.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 763 080 10763080.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 766 500 766500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 369 000 369000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 691 778 691778.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 665 957 665957.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 808 257 808257.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 757 530757.0 EUR 2015 Služby Nie 1
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ Mesto Dunajská Streda 230 000 230000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príprava a dodávka stravy Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 694 837 694837.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ Mesto Kolárovo 345 600 345600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 16 487 16486.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 67 010 67010.0 EUR 2017 Služby Nie 1
stravné poukážky Novohradské osvetové stredisko 19 000 19000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre obyvateľov a zamestnancov a prenájom stravovacieho zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 462 500 462500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre obyvateľov a zamestnancov a prenájom stravovacieho zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 356 200 356200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príprava s dodávka celodennej stravy. Domov dôchodcov - Gerium 588 040 588040.0 EUR 2018 Služby Nie 1
stravné poukážky Novohradské osvetové stredisko 26 000 26000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa. Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 249 088 1249088.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov a elektronických stravovacích kariet Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 117 000 000 117000000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 369 000 369000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 329 609 2329609.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príprava a dodávka stravy Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 213 440 1213440.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Príprava a dodávka celodennej stravy Domov dôchodcov - Gerium 692 123 692123.0 EUR 3. November 2021 15. November 2021 Neuvedené 2021-11-03 00:00:00 UTC 2021-11-15 09:00:00 UTC
Strava pre ZOS Partizánske Mesto Partizánske 42 300 42300.0 EUR 21. Október 2015 11. November 2015 Nie 2015-10-21 00:00:00 UTC 2015-11-11 10:00:00 UTC
Strava pre ZOS Partizánske pre rok 2018 Mesto Partizánske 40 797 40797.08 EUR 10. November 2017 27. November 2017 Nie 2017-11-10 00:00:00 UTC 2017-11-27 10:00:00 UTC
Strava pre ZOS Partizánske na rok 2017 Mesto Partizánske 41 460 41460.25 EUR 1. November 2016 15. November 2016 Nie 2016-11-01 00:00:00 UTC 2016-11-15 10:00:00 UTC
Príprava a dovoz celodennej stravy pre klientov zariadenia SENIOR 2016 SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky 100 000 100000.0 EUR 1. Jún 2016 27. Jún 2016 Nie 2016-06-01 00:00:00 UTC 2016-06-27 10:00:00 UTC
Strava pre ZOS Partizánske Mesto Partizánske 50 416 50416.0 EUR 27. Október 2014 13. November 2014 Nie 2014-10-27 00:00:00 UTC 2014-11-13 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×