Obstarávanie

Odborné prehliadky plynových kotlov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 080,00
Konečná suma(Bez DPH):
353,99
Zaplatené:
32.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50531200-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Odborné prehliadky plynových kotlov.; Odborné prehliadky (OP) vyhradených technických zariadení - plynových teplovodných kotlov výkonu nad 0,5 MW, ktoré sú súčasťou tepelnoenergetických zariadení v objektoch v Nitre, v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Prehliadky plynových kotlov musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s platným osvedčením na vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení plynových skupiny Ah., Hodnota / charakteristika: - Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.; Technické vlastnosti: 2. O vykonanej odbornej prehliadke každého zariadenia bude dodávateľom vyhotovená technická (revízna) správa z odbornej prehliadky., Hodnota / charakteristika: - Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Pol. č.1 : Kotol K1, Vitocrossal 300 CT3, 575 kW, horák Weishaupt G 5/1-D, PZ-Ah, OP, termín jún 2018, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pol. č.2 : Kotol K2, Vitoplex 300 TX3, 575 kW, horák Weishaupt G 5/1-D, PZ-Ah, OP, termín jún 2018, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pol. č.3 : Kotol K1 - Viessmann Vitoplex 100 SX1, 895 kW, horák Veishaupt G7/1- A, PZ-Ah, OP, termín jún 2018, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pol. č.4 : Kotol K1 - Viessmann Vitocrossal 300 CT3 - 575 kW, horák Veishaupt WM- G10/3-A, PZ-Ah, OP, termín jún 2018, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pol. č.5 : Kotol K2 - Viessmann Vitocrossal 300 CT3 - 575 kW, horák Veishaupt WM- G10/3-A, PZ-Ah, OP, termín jún 2018, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pol. č.6 : Kotol K3 - Viessmann Vitoplex 300 TX3 - 575 kW, horák Veishaupt WM-G10/3-A, PZ-Ah, OP, termín jún 2018, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 353,99 0% EUR 7. Jún 2018 165862

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×