Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
768 493,00
Konečná suma(Bez DPH):
768 493,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45321000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce a to konkrétne zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HASTRA s.r.o. 3 768 493,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 254300

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. December 2017 23. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917183/content/780759/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917183/content/780760/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. August 2018 17. August 2018 []
Zmluva Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041126/content/950609/download","filename":"Zmluvy.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie súťažných podkladov a predĺženie lehôt 11. Máj 2018 11. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982414/content/732250/download","filename":"Vysvetlovanie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041129/content/950611/download","filename":"Hastra.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041133/content/950615/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetľovanie súťažných podkladov 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923650/content/692287/download","filename":"Vysvetlovanie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935458/content/735963/download","filename":"Posunutie lehoty.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb 21. Február 2019 21. Február 2019 []
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958332/content/747852/download","filename":"Posunutie lehoty1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava a zmena dátumu predkladania 11. Máj 2018 11. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982412/content/732244/download","filename":"Súťažné podklady_oprava2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline 3. Jún 2019 3. Jún 2019 []
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava a zmena dátumu predkladania 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935456/content/735960/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041141/content/950624/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041141/content/950625/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030171/content/837035/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041128/content/950610/download","filename":"Adifex.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Jún 2018 21. Jún 2018 []
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041142/content/950626/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041142/content/950627/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041142/content/950628/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041142/content/950629/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041130/content/950612/download","filename":"Mipe.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - projektová dokumentácia 11. Máj 2018 11. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732135/download","filename":"1 np ELE C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732136/download","filename":"1_1NP BLOK B ELE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732137/download","filename":"1_ROZVADZAcˇDT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732138/download","filename":"2 np ELE C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732139/download","filename":"2 Po^DORYS MaR C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732140/download","filename":"2_12NP BLOK B ELE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732141/download","filename":"3 ROZV_RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732142/download","filename":"4. Zadanie s vy´kazom vy´mer - BLOK B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732143/download","filename":"4. Zadanie s vy´kazom vy´mer - BLOK C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732144/download","filename":"A_Sprievodna´ spra´va.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732145/download","filename":"B_1.np_novy_ 297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732146/download","filename":"B_1.np_skutkovy_ 297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732147/download","filename":"B_2.np_novy_ 297x1180.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732148/download","filename":"B_2.np_skutkovy_ 297x1180.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732149/download","filename":"B_pohlady_novy_ 297x840.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732150/download","filename":"B_pohlady_skutkovy_ 297x840.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732151/download","filename":"B_rez_novy_ 297x570.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732152/download","filename":"B_rez_skutkovy_ 297x570.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732153/download","filename":"B_su´hrnna´ technicka´ sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732154/download","filename":"C_1.np_novy_297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732155/download","filename":"C_1.np_skutkovy_297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732156/download","filename":"C_2.np_novy_297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732157/download","filename":"D_situa´cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732158/download","filename":"Detail RaMZ plynu G25_PL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732159/download","filename":"fotodokumentacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732160/download","filename":"letisko DH_SO 01_blok B_ZT_1-po^dorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732161/download","filename":"letisko DH_SO 01_blok B_ZT_2-po^dorys 2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732162/download","filename":"letisko DH_SO 02_blok C_ZT_1-po^dorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732163/download","filename":"letisko Dolny´ Hricˇov bloc B_ZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732164/download","filename":"letisko Dolny´ Hricˇov bloc C_ZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732166/download","filename":"PBS_zateplenie_letiska_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732167/download","filename":"Podchytenie 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732168/download","filename":"Podchytenie 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732169/download","filename":"podorys 1.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732170/download","filename":"podorys kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732171/download","filename":"pohladA1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732172/download","filename":"pohladA1-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732173/download","filename":"PROTOKOL SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732174/download","filename":"Schema rozvodu plynu_PL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732175/download","filename":"sitA3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732176/download","filename":"Situcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732177/download","filename":"technicka´ spra´va.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732178/download","filename":"Tepelnotechnicky posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732179/download","filename":"TS Letisko Hricov- UK_Blok B_PSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732180/download","filename":"TS Letisko Hricov- UK_Blok C_PSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732181/download","filename":"TS SO02 MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732182/download","filename":"TS_elektro B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732183/download","filename":"TS_elektro C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732184/download","filename":"TS-zateplenie Blok-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732185/download","filename":"TS-zateplenie Blok-C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732186/download","filename":"UK BLOK B_PSP_1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732187/download","filename":"UK BLOK B_PSP_2.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732188/download","filename":"UK BLOK C_PSP-_2.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732189/download","filename":"UK BLOK C_PSP_rozvadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732190/download","filename":"UK BLOK C_PSP_schema kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732191/download","filename":"UK BLOK C_PSP-1.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732192/download","filename":"Vy´kaz vy´mer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732193/download","filename":"vy´pis okien, dveri´ a bra´n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982382/content/732194/download","filename":"ZˇU Letisko D. Hricˇov_ PLYN techn. spra´va.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - zmena dátumu predkladania 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958326/content/747829/download","filename":"Súťažné podklady_oprava1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041140/content/950622/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041140/content/950623/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030173/content/837036/download","filename":"Predlženie lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680827/download","filename":"1263-Z~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680830/download","filename":"A_Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680831/download","filename":"B_súhrnná technická sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680832/download","filename":"C_širšie vzťahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680833/download","filename":"D_situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680834/download","filename":"technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680835/download","filename":"Tepelnotechnicky posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680836/download","filename":"B_1.np_novy_ 297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680837/download","filename":"B_1.np_skutkovy_ 297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680838/download","filename":"B_2.np_novy_ 297x1180.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680839/download","filename":"B_2.np_skutkovy_ 297x1180.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680840/download","filename":"B_pohlady_novy_ 297x840.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680841/download","filename":"B_pohlady_skutkovy_ 297x840.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680842/download","filename":"B_rez_novy_ 297x570.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680843/download","filename":"B_rez_skutkovy_ 297x570.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680844/download","filename":"výpis okien, dverí a brán.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680845/download","filename":"C_1.np_novy_297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680846/download","filename":"C_1.np_skutkovy_297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680847/download","filename":"C_2.np_novy_297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680848/download","filename":"C_2.np_skutkovy_297x1050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680849/download","filename":"C_pohlady_novy_297x840.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680850/download","filename":"C_pohlady_skutkovy_297x840.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680851/download","filename":"C_rez_novy_297x570.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680852/download","filename":"C_rez_skutkovy_297x570.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680853/download","filename":"výpis okien, dverí a brán.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680854/download","filename":"1_1NP BLOK B ELE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680855/download","filename":"2_12NP BLOK B ELE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680856/download","filename":"TS_elektro B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680857/download","filename":"1np ELE C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680858/download","filename":"TS_elektro C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680859/download","filename":"1_ROZVADZAčDT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680860/download","filename":"2 PôDORYS MaR C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680861/download","filename":"TS SO02 MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680862/download","filename":"PBS_zateplenie_letiska_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680863/download","filename":"pohladA1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680864/download","filename":"pohladA1-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680865/download","filename":"sitA3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680866/download","filename":"Detail RaMZ plynu G25_PL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680867/download","filename":"podorys 1.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680868/download","filename":"podorys kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680869/download","filename":"Schema rozvodu plynu_PL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680870/download","filename":"Situcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680871/download","filename":"ŽU Letisko D. Hričov_ PLYN techn. správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680872/download","filename":"TS-zateplenie Blok-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680873/download","filename":"TS-zateplenie Blok-C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680874/download","filename":"4. Zadanie s výkazom výmer - BLOK B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680875/download","filename":"TS Letisko Hricov- UK_Blok B_PSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680876/download","filename":"UK BLOK B_PSP_1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680877/download","filename":"UK BLOK B_PSP_2.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680878/download","filename":"4. Zadanie s výkazom výmer - BLOK C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680879/download","filename":"TS Letisko Hricov- UK_Blok C_PSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680880/download","filename":"UK BLOK C_PSP-_2.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680881/download","filename":"UK BLOK C_PSP_rozvadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680882/download","filename":"UK BLOK C_PSP_schema kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680883/download","filename":"UK BLOK C_PSP-1.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680884/download","filename":"letisko DH_SO 01_blok B_ZT_1-pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680885/download","filename":"letisko DH_SO 01_blok B_ZT_2-pôdorys 2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680886/download","filename":"letisko Dolný Hričov bloc B_ZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680887/download","filename":"letisko DH_SO 02_blok C_ZT_1-pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921072/content/680888/download","filename":"letisko Dolný Hričov bloc C_ZT.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041134/content/950616/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×