Obstarávanie

Stožiare z predpätého betónu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská distribučná, a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
416 667,00
Konečná suma(Bez DPH):
416 667,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44212222-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stožiare z predpätého betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie el. vedenia nízkeho a vysokého napätia a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc do 45 kV.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ELV PRODUKT a.s. 1 416 667,00 Neuvedené EUR 24. Jún 2019 256366

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ZPUE S.A. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159465/content/286672/download","filename":"ZPUE - Časť 1_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159465/content/286673/download","filename":"ZPUE - Ostatné_ Časť 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ods. 1 - Ostatné - neverejné 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159453/content/286664/download","filename":"INO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159480/content/286675/download","filename":"Zápis z otvárania častí ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159480/content/286676/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159483/content/76365/download","filename":"5_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - výsledná.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SW Umwelttechnik Magyarország Kft. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159468/content/76460/download","filename":"SW Umwelttechnik_Ostatné časť 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - 2016 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801777/content/601602/download","filename":"SUMA SKUTOČNÉHO PLNENIA_ELV Produkt Senec.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - 64 ods.1 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774411/content/560597/download","filename":"Zoznam subdodávateľov - 64 ods.1_ELV Produkt.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159471/content/286674/download","filename":"1_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELV Produkt a.s. 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159459/content/76655/download","filename":"ELV_Cast 1-Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159459/content/76656/download","filename":"ELV_Cast 2-Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159459/content/76657/download","filename":"VSD 2015 Cast 1 Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159459/content/76658/download","filename":"VSD 2015 Cast 2 Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159477/content/76725/download","filename":"Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159477/content/76726/download","filename":"Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti - príloha časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159477/content/76727/download","filename":"Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti - príloha časť 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159489/content/76383/download","filename":"1647_sklad a stavba.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2017 26. Marec 2018 26. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960185/content/755818/download","filename":"Suma skutočného plnenia_Stožiare z predpätého betónu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ods. 2 - Kritériá - neverejné 9. Október 2015 9. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159474/content/76592/download","filename":"Otváranie Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159462/content/286669/download","filename":"časť1_ Ostatné - SLOUPÁRNA Majdalena.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159456/content/76573/download","filename":"1667_stavba.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159492/content/286680/download","filename":"1666_konsignačný sklad.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/159486/content/286677/download","filename":"6_Správa o zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×