Dodávateľ

ELV PRODUKT a.s.

Senec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELV PRODUKT a.s.

IČO: 34110135

Adresa: Nitrianska 3, Senec

Registračné číslo: 2021/8-PO-F7333

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. August 2021

Záznam platný do: 31. August 2024

Posledná zmena: 1. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 966 716,00 EUR 1 1
2015 10 850 613,00 EUR 5 6
2016 1 547 535,00 EUR 3 6
2017 2 691 817,16 EUR 5 9
2018 2 568 973,66 EUR 5 9
2019 6 254 221,05 EUR 16 16
2020 6 319 064,00 EUR 5 5
2021 753 404,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 14 605 694,00 EUR 4 5
2016 1 229 934,00 EUR 4 6
2017 2 628 700,16 EUR 5 9
2018 2 702 629,66 EUR 5 9
2019 5 301 626,05 EUR 9 10
2020 6 938 105,00 EUR 9 9
2021 1 545 655,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 9 049,16 9049.16 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 1 691,66 1691.66 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 15 8 922 374,00 8922374.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 36 26 015 911,00 26015911.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 3 318,05 3318.05 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 170 699,00 170699.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 847 600,00 847600.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Betónové podperné body Západoslovenská distribučná, a.s. 137 552,00 137552.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 9 918 550,00 9918550.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Betónové podperné body Západoslovenská distribučná, a.s. 582 876,00 582876.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Betónové podperné body Západoslovenská distribučná, a.s. 3 966 716,00 3966716.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu s dodávkou na sklad a miesto určenia - časť 1 predmetu zákazky Východoslovenská distribučná, a. s. 175 609,00 175609.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Betónové podperné body Západoslovenská distribučná, a.s. 36 026,00 36026.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 529 236,00 529236.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 551 824,00 551824.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 749 528,00 749528.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 789 063,00 789063.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 592 353,00 592353.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 507 802,00 507802.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 1 045 013,00 1045013.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Stožiar kužeľový prírubový, výložník, rošt základový Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestný stĺp pre verejné osvetlenie Mesto Spišské Vlachy 2 030,00 2030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 555 770,00 555770.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 458 697,00 458697.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 3 009 611,00 3009611.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 782 078,00 782078.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 416 667,00 416667.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 87 064,00 87064.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 501 070,00 501070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 6 900 000,00 6900000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 981,66 3981.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 252 379,00 252379.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 112 168,00 112168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 447 134,00 447134.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 76 583,00 76583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 121 470,00 121470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 275 247,00 275247.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 322 190,00 322190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 85 143,00 85143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 85 792,00 85792.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 136 187,00 136187.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 56 120,00 56120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 351 884,00 351884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 114 829,00 114829.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 429 440,00 429440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stožiare z predpätého betónu Východoslovenská distribučná, a. s. 495 803,00 495803.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Betónové podperné body II Západoslovenská distribučná, a.s. 314 237,00 314237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 24 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Gábel
Adresa:
Loretohöhe 19 Zug 6300
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Gábel
Adresa:
Záhradnícka 37 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Gábel
Adresa:
Záhradnícka 37 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KELLER & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kuzmányho 3 Piešťany 921 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 11.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×