Obstarávanie

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 532 509,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 532 509,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233140-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú súvislé opravy ciest II. a III. triedy 53 (44 + 9 opcií) vybraných úsekov ciest na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Účelom opráv je predovšetkým odstránenie porúch krytu vozovky pomocou betónovo-asfaltových zmesí, osadenie bezpečnostných zariadení. V neposlednom rade budú odstránené nedostatky na cestnom príslušenstve.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 5 532 509,00 Neuvedené EUR 8. August 2019 257310

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056001/content/984042/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Zápisnica z otvárania ponúk_final.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056002/content/984043/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave SP 26. Apríl 2019 26. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035949/content/939975/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Oprava SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady upravené 12. Apríl 2019 12. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034016/content/936362/download","filename":"Príloha č. 6 - Plán súvislých opráv ciest II. a III. tried v správe SC TSK na rok 2019 _ upravene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034016/content/936363/download","filename":"SC TSK_Suvisle orpavy ciest_SP_upravene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034016/content/936364/download","filename":"SC TSK_Suvisle orpavy ciest_SP_upravene.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 419629.pdf 12. Apríl 2019 14. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034073/content/944577/download","filename":"Odpovede na otázky VO 419629.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052528/content/975839/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy ciest_Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052528/content/975840/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy ciest_Zmluva_Prilohy.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. August 2019 22. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053692/content/978730/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Marec 2019 28. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930898/download","filename":"SC TSK_Suvisle orpavy ciest_SP_Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930899/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Ponukovy rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930900/download","filename":"Príloha č. 6 - Plán súvislých opráv ciest II. a III. tried v správe SC TSK na rok 2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930902/download","filename":"SC TSK_Suvisle orpavy ciest_SP_Final.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930903/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Ponukovy rozpocet.xls"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056003/content/984044/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056003/content/984045/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Hodnotiaci hárok podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka DPS-MTS-CN TSK 2019 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056007/content/984049/download","filename":"SCTSK_Doprastav_Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EUROVIA SK 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056005/content/984047/download","filename":"SCTSK_EUROVIA SK_Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Súvislé opravy ciest 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056006/content/984048/download","filename":"SCTSK_STRABAG_Ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049231/content/968933/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy ciest_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vyjadrenie k žiadosti o nápravu 24. Apríl 2019 24. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035309/content/938904/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Vyjadrenie ZoN_zaujemcovia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení LPP a oprave SP 13. Máj 2019 13. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038180/content/944087/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Predlzenie LPP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení LPP a oprave Oznámenia a súťažných podkladov 12. Apríl 2019 12. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034014/content/936357/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy ciest_Oznamenie o zmene TPP a SP.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×