Dodávateľ

Metrostav a.s.

Praha 8
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Metrostav a.s.

IČO: 00014915

Adresa: Koželužská 2450/4, Praha 8

Registračné číslo: 2019/10-PO-A2094

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Október 2019

Záznam platný do: 15. Október 2022

Posledná zmena: 8. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 427 004,00 EUR 1 1
2015 5 124 376,00 EUR 3 3
2016 23 382 943,00 EUR 5 5
2017 389 238 610,00 EUR 6 6
2018 487 285,00 DKKDKK 1 1
2018 33 690 635,00 EUR 10 12
2019 248 880 007,00 EUR 11 12
2020 17 988 697,00 EUR 7 7
2021 84 482 723,00 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 427 004,00 EUR 1 1
2015 5 124 376,00 EUR 3 3
2016 2 859 057,00 EUR 4 4
2017 409 762 496,00 EUR 7 7
2018 487 285,00 DKKDKK 1 1
2018 31 349 394,00 EUR 8 10
2019 250 632 248,00 EUR 12 13
2020 17 371 697,00 EUR 6 6
2021 85 688 723,00 EUR 12 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 6 37 265 259,00 37265259.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 393 500,00 393500.00 EUR
Mesto Poprad 2 4 086 423,00 4086423.00 EUR
Mesto Bardejov 1 2 048 443,00 2048443.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 156 672,00 156672.00 EUR
Mesto Levoča 1 425 000,00 425000.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 5 532 509,00 5532509.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 487 285,00 487285.00 DKKDKK
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 175 639,00 175639.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 6 418 436,00 6418436.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 5 300 000,00 5300000.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 2 330 463,00 2330463.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 399 688,00 399688.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 972 381,00 972381.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 22 121 633,00 22121633.00 EUR
Obec Košariská 1 1 038 082,00 1038082.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 370 311 237,00 370311237.00 EUR
Obec Seč 1 184 844,00 184844.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 327 886,00 327886.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 1 543 740,00 1543740.00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 149 997 450,00 149997450.00 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 1 830 791,00 830791.00 EUR
Mesto Svidník 3 683 539,00 683539.00 EUR
Mesto Brezno 2 1 172 951,00 1172951.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 54 266 585,00 54266585.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 427 004,00 427004.00 EUR
Mesto Michalovce 1 479 515,00 479515.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 5 479 930,00 5479930.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 10 697 184,00 10697184.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 1 705 004,00 1705004.00 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 1 617 000,00 617000.00 EUR
Obec Tekovské Lužany 1 10 174 999,00 10174999.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 12 609 899,00 12609899.00 EUR
Mesto Hriňová 1 589 000,00 589000.00 EUR
UNOLES, s. r. o. 1 805 340,00 805340.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 71 781 308,00 71781308.00 EUR
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 1 15 631 127,00 15631127.00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 2 1 187 583,00 1187583.00 EUR
Spojená škola, Jarmočná 108 , Stará Ľubovňa 1 3 046 951,00 3046951.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM - realizácia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 964 347,00 2964347.0 EUR 2015 Práce Nie 1
“Projekt pozemkových úprav Seč” Obec Seč 198 964,00 198964.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy lôžkového oddelenia a JIS na Gynekologicko – pôrodníckom odd. v XIX. pav. UNLP, Rastislavova 43, Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 432 000,00 432000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Doplňujúce práce II, na realizáciu diela "Rekonštrukcia objektu "H" Vedecko-vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 181 733,00 181733.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom Prešovský samosprávny kraj 1 971 631,00 1971631.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti UNOLES, s.r.o.. UNOLES, s. r. o. 963 425,00 963425.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav Košariská Obec Košariská 1 259 648,00 1259648.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch Divadlo Jonáša Záborského 640 293,00 640293.0 EUR 2016 Práce Nie 1
I/65 Kremnica - Kremnické Bane Slovenská správa ciest 20 523 886,00 20523886.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 356 345 380,00 356345380.0 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Aglomerácia Oslany - Čereňany - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 884 012,00 12884012.0 EUR 2017 Práce Áno 1
I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária Slovenská správa ciest 2 679 598,00 2679598.0 EUR 2017 Práce Nie 1
I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa - Gerlachov Slovenská správa ciest 2 010 448,00 2010448.0 EUR 2017 Práce Nie 1
I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka Slovenská správa ciest 1 627 428,00 1627428.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II.etapa km 4,7-7,3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 965 857,00 13965857.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 10 174 999,00 10174999.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 487 285,00 487285.0 EUR 2018 Práce Nie 1
„TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“ – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu: stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 1 164 759,00 1164759.0 EUR 2018 Práce Áno 1
,,Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu" Trenčiansky samosprávny kraj 380 982,00 380982.0 EUR 2018 Práce Nie 1
I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI Slovenská správa ciest 1 039 920,00 1039920.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Svidník - MŠ ul. Ľ. Štúra, Modernizácia objektu Mesto Svidník 694 770,00 694770.0 EUR 2018 Práce Áno 3
Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A Mesto Levoča 543 566,00 543566.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové Univerzitná nemocnica Bratislava 1 851 069,00 1851069.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 2. etapa 1. časť: Rozvody tepla a objektové OST, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2, SO 03 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 15 631 127,00 15631127.0 EUR 2018 Práce Nie 1
NEMOCNICA AKADEMIKA LADISLAVA DÉRERA: Rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie Univerzitná nemocnica Bratislava 1 752 241,00 1752241.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 149 997 450,00 149997450.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Nemocnica Rázsochy – búracie práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 17 503 746,00 17503746.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála Hlavné mesto SR Bratislava 54 266 585,00 54266585.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov – III/3754 Bajany – Lekárovce – stavebná úprava cesty Košický samosprávny kraj 337 882,00 337882.0 EUR 2019 Práce Nie 1
MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 479 930,00 5479930.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 532 509,00 5532509.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 619 355,00 1619355.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 19 503 359,00 19503359.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava 384 899,00 384899.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacity Materskej školy, Nálepkova 50, Brezno Mesto Brezno 633 951,00 633951.0 EUR 2019 Práce Áno 1
ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 705 004,00 1705004.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave V Univerzitná nemocnica Bratislava 2 472 477,00 2472477.0 EUR 2020 Práce Nie 1
I/18 Prešov - Lipníky Slovenská správa ciest 9 383 979,00 9383979.0 EUR 2020 Práce Áno 1
SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2, SO – 1.1 Stavebné interiérové úpravy Stredná odborná škola informačných technológií 798 000,00 798000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
SOŠ IT BB – Obnova školského internátu pavilón C1 a pavilón C2 - SO-1.4. Zateplenie objektov pavilóny C1, C2 Stredná odborná škola informačných technológií 389 583,00 389583.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu Mesto Poprad 4 937 332,00 4937332.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Prestavba kúpaliska Hriňová Mesto Hriňová 706 800,00 706800.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo Mesto Brezno 539 000,00 539000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna Mesto Poprad 201 268,00 201268.0 EUR 2021 Práce Nie 1
2. Stavebné úpravy oddelenia onkológie pre umiestnenie nového lineárneho urýchľovača a CT Simulátora vrátane vypracovania realizačnej dokumentácie. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 399 688,00 399688.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Michalovce - ZŠ T. J. Moussona - Florbalová hala Mesto Michalovce 633 332,00 633332.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Mestská športová hala v Bardejove – rekonštrukcia Mesto Bardejov 2 048 443,00 2048443.0 EUR 2021 Práce Nie 1
VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH ÚPRAV NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 300 000,00 5300000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Gymnázium Mikuláša Kováča 617 000,00 617000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108 , Stará Ľubovňa 3 046 951,00 3046951.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Analýza a následné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na skládke „Vlčie hory“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 672,00 156672.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy Univerzitná nemocnica Martin 972 381,00 972381.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 41 812 521,00 41812521.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 968 787,00 29968787.0 EUR 2021 Práce Áno 1

andrea.capcekova@metrostav.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 90 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Marcela Šoltýsová
Adresa:
1. mája 3 Sliač 962 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Turanský
Adresa:
Horná Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Spojovací 304 Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Turanský
Adresa:
Ľ. Štúra Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Knotek
Adresa:
Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Karel
Adresa:
Radvanská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Šesták
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvie Hessová
Adresa:
Na Výsluní 282 Mirošovice 25166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Mráz
Adresa:
Kimovská 38 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Dunovského 26 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Müllerová
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dana Apalovičová
Adresa:
Donská 71 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Jarmila Gajdárová
Adresa:
Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Klepetko
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2018
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
14. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
30. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
19. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
19. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
19. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
19. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 794/17, Vokovice Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s. r. o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 14.09.2020 do: 25.09.2020

StiahniZáznam platný od: 30.07.2020 do: 14.09.2020

StiahniZáznam platný od: 4.04.2019 do: 30.07.2020

StiahniZáznam platný od: 19.07.2018 do: 4.04.2019

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 19.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×