Obstarávanie

KNsP Čadca – stavebné úpravy JIS interného oddelenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
223 399,00
Konečná suma(Bez DPH):
223 399,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215142-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy JIS interného oddelenia v KNsP v Čadci. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MARSUPIUM s.r.o. 4 223 399,00 Neuvedené EUR 28. August 2019 257624

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia č. 8 o zmene súťažných podkladov 25. Marec 2019 25. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030456/content/929234/download","filename":"Informácia č. 8 o oprave súťažných podkladov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054948/content/981471/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácie o zmenách v súťažných podkladoch a súvisiacej dokumentácii 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001199/content/839755/download","filename":"Informacie o zmenach v sutaznych podkladoch a suvisiacej dokumentacii.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Marec 2019 5. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027838/content/923924/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027838/content/923929/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o vysvetľovaní a doplňovaní súťažných podkladov 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041038/content/817594/download","filename":"informacia_o_vysvetlovani_a_doplnovani_sutaznych_podkladov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy o dielo č. ŽSK 142/2019/OVOIaNM 3. September 2019 3. September 2019 []
Zápisnica Zápisnica 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010917/content/888169/download","filename":"13875 -WYP ZAPISNICA_OTVÁRANIE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054944/content/981467/download","filename":"Ponuka 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/841683/download","filename":"Sutazne_podklady_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/878022/download","filename":"44a. EO výkaz INTERNÁ JIS oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/878023/download","filename":"45a. výkaz_Interna JIS ŠTK oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/878024/download","filename":"46a. výkaz_Interna JIS TVR oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/878025/download","filename":"47a. výkaz_Interna JIS-EPS oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/878026/download","filename":"48a. výkaz_Interna JIS-HSP oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/878027/download","filename":"50a. VZT_CADCA_INTERNE_ZSaZ oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/878028/download","filename":"53a. Knsp_čadca-_jis_interného_mediciálne_plyny oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/878029/download","filename":"55. Technicka sprava MP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817538/download","filename":"01. SS INTERNÁ JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/917789/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817539/download","filename":"01_Ochranné_a_doplnkové_pospájanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817540/download","filename":"02. STS INTERNÁ JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817541/download","filename":"03. SV_INTERNÁ JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817542/download","filename":"04. a04aZ1interná Čadca Wei.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817543/download","filename":"05. INTERNÁ JIS POb M.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817544/download","filename":"06. SITUÁCIA INTERNÁ JIS Model (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817545/download","filename":"07. KVS INTERNÁ JIS Model (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817546/download","filename":"08. BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817547/download","filename":"09. NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817548/download","filename":"10. AS-03-R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817549/download","filename":"11. VÝKAZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817550/download","filename":"12. TS INTERNÁ JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817551/download","filename":"13. vykaz ocele INTERNÁ JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817552/download","filename":"14. Technická_správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817553/download","filename":"15. Ochranné_a_doplnkové_pospájanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817554/download","filename":"16. Svetelné_obvody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817555/download","filename":"17. Zásuvkové_obvody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817556/download","filename":"18. Dispozícia_zariadení_suterén.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817557/download","filename":"19. Jednopólová_schéma_HR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817558/download","filename":"20. Jednopólová_schéma_RP-JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817559/download","filename":"21. Technicka sprava_Interna JIS-EPS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817560/download","filename":"22. Dispozicia_Interna JIS-EPS-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817561/download","filename":"23. Technicka sprava Interna JIS-HSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817562/download","filename":"24. Dispozicia_Interna JIS-HSP-R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817563/download","filename":"25. Technicka Sprava_STK+TVR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817564/download","filename":"26. Dispozicia_Interna JIS-STK+TVR-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817565/download","filename":"27. KNsP Čadca JIS interné RP UK TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817566/download","filename":"28. KNsP Čadca JIS interné UK 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817567/download","filename":"29. JIS interna 1_VZT_FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817568/download","filename":"30. VZT_ČADCA_TS_Interné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817569/download","filename":"31. T.S.ZTI - JIS interna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817570/download","filename":"32. ZT-01 - BLOK A - INTERNÁ JIS - RP1704.040.E.- Pôdorys prízemia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817571/download","filename":"33. ZT-02 - BLOK A - INTERNÁ JIS - RP1704.040.E.- Zvislá schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817572/download","filename":"34. POV BOZP INTERNÁ JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817573/download","filename":"35. POV TS INTERNÁ JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817574/download","filename":"36. Interná JIS 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817575/download","filename":"37. Interná JIS 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817576/download","filename":"38. JIS Interné oddelenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817577/download","filename":"39. EIC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817578/download","filename":"40. Hygiena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817579/download","filename":"41. OR HaZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817580/download","filename":"42. OÚ Čadca - odbor SoŽP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817581/download","filename":"43. INTERNÁ JIS Stavebné riešenie-výkaz..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817582/download","filename":"44. EO výkaz INTERNÁ JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817583/download","filename":"45. výkaz_Interna JIS ŠTK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817584/download","filename":"46. výkaz_Interna JIS TVR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817585/download","filename":"47. výkaz_Interna JIS-EPS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817586/download","filename":"48. výkaz_Interna JIS-HSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817587/download","filename":"49. KNsP Čadca JIS interné VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817588/download","filename":"50. VZT_CADCA_INTERNE_Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817589/download","filename":"51. ZT VV Interná JIS,Zdravotechnická inštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817590/download","filename":"52. MP vv Interná_JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817591/download","filename":"53. MP vv Interná_JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040943/content/817592/download","filename":"54. INTERNÁ JIS KNsP Čadca Stavebné úpravy-celk. nákl.rekapitulácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 4 o oprave súťažných podkladov 2. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004842/content/874572/download","filename":"Informácia č. 3 o oprave súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004842/content/882387/download","filename":"Informácia č. 4 o oprave súťažných podkladov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o elektronickom podpise ponuky 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010201/content/886704/download","filename":"Informácia o elektronickom podpise ponuky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 6 o oprave súťažných podkladov 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009899/content/885900/download","filename":"Informácia č. 6 o oprave súťažných podkladov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 5. September 2019 5. September 2019 []
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky z IS EVO verzia 11.0 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005874/content/876689/download","filename":"Odpovede na otázky z IS EVO verzia 11.0.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054949/content/981472/download","filename":"Zápisnica z posúdenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054945/content/981468/download","filename":"Ponuka 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 417223.pdf 5. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005013/content/886691/download","filename":"Odpovede na otázky VO 417223.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002094/content/841691/download","filename":"Oznamenie o zmene.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 5 o oprave súťažných podkladov 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008653/content/883067/download","filename":"Informácia č. 5 o oprave súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054950/content/981474/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054946/content/981469/download","filename":"Ponuka 4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054941/content/981465/download","filename":"Ponuka 1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×