Obstarávanie

EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 247 869,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 247 869,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72300000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením pripojenia škôl na internet najvyššou možnou rýchlosťou pripojenia pre konkrétnu geografickú lokalitu a poskytovanie služieb virtuálnej privátnej siete s garantovanou bezpečnosťou internej komunikácie, zabezpečenie monitorovaným a riadeným prístupom na internet pre všetky typy pripojenia škôl na internet, a služieb spojených s poskytnutím zabezpečeného, centrálne spracovaného lokálneho sieťového prostredia na školách a lokálneho sieťového WIFI pripojenia. Cieľom projektu EDUNET_SK je vybudovať jednotnú komunikačnú infraštruktúru pre materské, základné, stredné školy a vybrané školské zariadenia na Slovensku (ďalej len školy, lokality,), ktorá zohľadní výzvy uvedené v Koncepcii informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 a zabezpečí: Uzavretú MPLS VPN sieť L3 úrovne pripájajúcu lokality s cieľom zabezpečiť bezpečnú komunikáciu zo škôl na zdroje dát a aplikácie umiestnené v Dátovom centre rezortu školstva. Centralizovaný riadený spoločný prestup pre všetky školy do siete Internet. Prístup do siete EDUNET_SK pre jednotlivé školy prostredníctvom technológie s najvyššou priepustnosťou, ktorá je dostupná v tej ktorej geografickej lokalite. Bezdrôtový prístup z mobilných zariadení prostredníctvom technológie WiFi do sietí na školách. Bezdrôtový prístup má byť centrálne spravovaný. Služby content a web filteringu aplikované podľa definovaných politík s dynamickým manažmentom. Centralizované riešenie DDoS ochrany a elimináciu útokov z Internetu. Monitoring a reporting prevádzky do a z Internetu. Spoločný dohľad nad sieťami a IKT prostriedkami na lokalitách. Manažment internej sieťovej prevádzky medzi školami a Dátovým centrom rezortu školstva. Riešenie má zahrnúť aj integráciu škôl, pripojených konektivitou od tretích strán (napr. SANET alebo ekvivalentných operátorov, príp. iných operátorov zazmluvnených školami).Zámerom verejného obstarávateľa je obstarať služby v maximálnom rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SWAN, a.s. 0 4 019 775,00 Neuvedené EUR 3. Jún 2019 258674
SWAN, a.s. 0 2 228 094,00 Neuvedené EUR 15. Máj 2019 258673

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004059/content/873589/download","filename":"_ZAPISNICA Z VYHODNOTENIA PONUK _EDUNET.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Plnenie informačnej povinnosti podľa § 41 zákona 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632358/content/529764/download","filename":"Informačná povinnosť § 41 Otvaranie ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o poskytovaní elektronických komunikačných služieb 15. Október 2018 15. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046316/content/870677/download","filename":"Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB - text.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava_3_SP EDUNET_SK 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624013/content/419189/download","filename":"Oprava_3_SP EDUNET_SK.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004056/content/873585/download","filename":"ZAPISNICA Z OTVARANIA PONUK_EDUNET.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855158/content/583232/download","filename":"Informácia o výskedku vyhodnotenia ponúk_profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004057/content/873586/download","filename":"ZAPISNICA Z POSUDENIA SPLNENIA PODIENOK ÚČASTI_EDUNET.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631459/content/510882/download","filename":"Vysvetlenie EDUNET-8.3.2016.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 1. December 2015 1. December 2015 []
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021302/content/907341/download","filename":"Zoznam subdodávateľov_Edunet.docx.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021307/content/907345/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Edunet.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004061/content/873590/download","filename":"Správa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_návrh na plnenie kritérií 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004082/content/873616/download","filename":"EDUNET_návrh na plnenie kriteria_Slovak Telekom.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 1. December 2015 1. December 2015 []
Zmluva Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb 15. Október 2018 15. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046315/content/870670/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB - text-1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914500/content/767659/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava_ 4_SP EDUNET_SK 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627956/content/466058/download","filename":"Oprava_4_SP EDUNET_SK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625582/content/437124/download","filename":"Vysvetlenie 20160222.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Slovanet,a.s. 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004079/content/873613/download","filename":"EDUNET_Návrh na plnenie kritéria_Slovanet.pdf"}]
Iný dokument k zákazke LEHOTY 25. Február 2016 25. Február 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623887/content/417944/download","filename":"Vysvetlenie 17.02.2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435159/content/347154/download","filename":"SP EDUNET_SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435159/content/347155/download","filename":"Kópia - PRILOHA č 2 hárok 1 Navrh na plnenie kriterii - Cennik Sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435159/content/347156/download","filename":"Kópia - PRILOHA č 2 hárok 2 Navrh na plnenie kriterii - Cennik Sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435159/content/347157/download","filename":"Kópia - PRILOHA č 2 hárok 3 Navrh na plnenie kriterii - Cennik Sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435159/content/347158/download","filename":"Kópia - PRILOHA č 2 hárok 4 Navrh na plnenie kriterii - Cennik Sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435159/content/347159/download","filename":"Kópia - PRILOHA č 2 hárok 5 Navrh na plnenie kriterii - Cennik Sluzieb.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435162/content/347162/download","filename":"Oprava_1_PRILOHA č 2 hárok 2 Navrh na plnenie kriterii - Cennik Sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435162/content/347163/download","filename":"Orientačný Zoznam lokalit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435162/content/347164/download","filename":"Oprava_1_SP EDUNET_SK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní - časť "Kritériá" 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793289/content/659582/download","filename":"Profil oznamenie_otvaranie_Kriteria_EDUNET.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 02 Slovakia,s.r.o. 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004066/content/873597/download","filename":"PONUKA 02 Slovakia,s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_návrh na plnenie kritérií 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004074/content/873601/download","filename":"SWAN_NAVRH NA PLNENIE KRITERII.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435165/content/347166/download","filename":"Oprava_2_SP EDUNET_SK.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×