Dodávateľ

SWAN, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SWAN, a.s.

IČO: 47258314

Adresa: Landererova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2021/8-PO-E8776

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. August 2021

Záznam platný do: 17. August 2024

Posledná zmena: 27. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 32 166 779,00 EUR 2 2
2018 55 860 794,00 EUR 3 3
2019 6 443 913,00 EUR 5 6
2020 889 333,00 EUR 2 2
2021 16 015 067,00 EUR 9 10
2022 74 051,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 32 166 779,00 EUR 2 2
2018 53 690 155,00 EUR 1 1
2019 6 629 399,00 EUR 6 7
2020 976 483,00 EUR 3 3
2021 12 647 463,00 EUR 7 7
2022 5 339 658,00 EUR 3 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Rozhlas a televízia Slovenska 1 769 500,00 769500.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 25 199,00 25199.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 62 350 463,00 62350463.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 1 378 573,00 1378573.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 3 887 034,00 3887034.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 87 150,00 87150.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 9 684 765,00 9684765.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 119 833,00 119833.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 32 266 479,00 32266479.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 71 145,00 71145.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 789 796,00 789796.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 20 000,00 20000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16 083 389,00 16083389.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16 083 390,00 16083390.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 53 690 155,00 53690155.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup sieťových zariadení a napájacích zdrojov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 96 907,00 96907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Internetové pripojenie, dátové služby, hlasové služby pevných liniek Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 155 438,04 155438.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunikačné prepojenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 200,00 25200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 247 869,00 6247869.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Nákup firewallu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 19 950,00 19950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
POSKYTOVANIE KOMPLEXNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Content Delivery Network – CDN Rozhlas a televízia Slovenska 769 500,00 769500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup nového dátového centra a samostatných komponentov do serverovne verejného obstarávateľa na posilnenie sieťovej infraštruktúry Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 144 260,40 144260.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie sieťovej infraštruktúry Úrad vlády Slovenskej republiky 144 415,85 144415.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 49 500,00 49500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 185 486,00 185486.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 487 475,00 487475.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obstarávanie sieťovej infraštruktúry Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 165 437,00 1165437.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstarávanie sieťovej infraštruktúry Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 165 437,00 1165437.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 985 153,00 1985153.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstarávanie sieťovej infraštruktúry Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 665 437,00 1665437.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Verejné elektronické komunikačné služby a verejné elektronické komunikačné siete Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 684 765,00 9684765.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete Sociálna poisťovňa, ústredie 1 378 573,00 1378573.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 887 035,00 3887035.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Obstarávanie sieťovej infraštruktúry Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 435 437,00 2435437.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

anna.luptakova@swan.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 439 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Jakabovič
Adresa:
Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000
Krajina:
Monacké kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
31. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Geľo
Adresa:
Homolova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
31. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Majerčík
Adresa:
Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
31. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Ondriš
Adresa:
Kunerádska 19 Bratislava 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
31. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Vavrík
Adresa:
Jozefa Kronera 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2021
Záznam do:
31. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
31. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ondriš
Adresa:
Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
31. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2018
Záznam do:
15. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Jakabovič
Adresa:
rue COMTE FELIX GASTALDI 32 Monako 980 00
Krajina:
Monacké kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2018
Záznam do:
15. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Tkáč
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2018
Záznam do:
15. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Fedor
Adresa:
Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2018
Záznam do:
15. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Králik
Adresa:
Drotárska cesta 90 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
26. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Geľo
Adresa:
Homolova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Králik
Adresa:
Drotárska cesta 90 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Majerčík
Adresa:
Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Ondriš
Adresa:
Kunerádska 19 Bratislava 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ondriš
Adresa:
Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Čermáková
Adresa:
Mlynské Luhy 5 Bratislava 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.12.2021 do: 31.01.2022

StiahniZáznam platný od: 2.03.2020 do: 15.12.2021

StiahniZáznam platný od: 13.05.2019 do: 2.03.2020

StiahniZáznam platný od: 13.07.2018 do: 13.05.2019

StiahniZáznam platný od: 26.09.2017 do: 13.07.2018

StiahniZáznam platný od: 26.06.2017 do: 26.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×