Obstarávanie

Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta, Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza, Galsulfáza, Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 267 662,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 910 338,00
Zaplatené:
64.48%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33652100-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta,Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza, Galsulfáza,Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MED - ART, spol. s r.o. 2 1 271 770,00 Neuvedené EUR 30. Október 2019 258976
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1 745 560,00 Neuvedené EUR 30. Október 2019 258975
PHARMOS, a.s. 3 624 000,00 Neuvedené EUR 30. Október 2019 258974
MED - ART, spol. s r.o. 3 1 822 930,00 Neuvedené EUR 30. Október 2019 258973
MED - ART, spol. s r.o. 2 2 001 278,00 Neuvedené EUR 30. Október 2019 258972
MED - ART, spol. s r.o. 1 1 444 800,00 Neuvedené EUR 30. Október 2019 258971

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Kúpna zmluva pre časť 9 6. November 2019 6. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065040/content/1003174/download","filename":"MED-ART dodatok 9 časť bez podpisov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047262/content/964608/download","filename":"vysvetlenie Súťažných podkladov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. November 2019 6. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065042/content/1003176/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MED-ART s.r.o. 25. November 2019 25. November 2019 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Jún 2019 14. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955219/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955220/download","filename":"Priloha č. 1 - Cenová špecifikácia pre časť 1.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955221/download","filename":"Priloha č. 1 - Cenová špecifikácia pre časť 2.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955222/download","filename":"Priloha č. 1 - Cenová špecifikácia pre časť 3.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955223/download","filename":"Priloha č. 1 - Cenová špecifikácia pre časť 4.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955224/download","filename":"Priloha č. 1 - Cenová špecifikácia pre časť 5.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955225/download","filename":"Priloha č. 1 - Cenová špecifikácia pre časť 6.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955226/download","filename":"Priloha č. 1 - Cenová špecifikácia pre časť 7.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955227/download","filename":"Priloha č. 1 - Cenová špecifikácia pre časť 8.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955228/download","filename":"Priloha č. 1 - Cenová špecifikácia pre časť 9.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955229/download","filename":"Príloha č. 2 - Kúpna zmluva návrh pre časť 1.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955230/download","filename":"Príloha č. 2 - Kúpna zmluva návrh pre časť 2.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955231/download","filename":"Príloha č. 2 - Kúpna zmluva návrh pre časť 3.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955232/download","filename":"Príloha č. 2 - Kúpna zmluva návrh pre časť 4.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955233/download","filename":"Príloha č. 2 - Kúpna zmluva návrh pre časť 5.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955234/download","filename":"Príloha č. 2 - Kúpna zmluva návrh pre časť 6.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955235/download","filename":"Príloha č. 2 - Kúpna zmluva návrh pre časť 7.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955236/download","filename":"Príloha č. 2 - Kúpna zmluva návrh pre časť 8.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955237/download","filename":"Príloha č. 2 - Kúpna zmluva návrh pre časť 9.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955238/download","filename":"Priloha 3 - Jednotný Európsky Dokument - formulár.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955239/download","filename":"Priloha 4 - Príručka na vyplnenie Jednotného Európskeho Dokumentu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955240/download","filename":"Priloha 5 - Etický kódex uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955241/download","filename":"Priloha 6 - Identifikacne udaje uchadzaca - formular.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955242/download","filename":"Priloha 7 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 1. časť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955243/download","filename":"Priloha 7 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 2. časť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955244/download","filename":"Priloha 7 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 3. časť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955245/download","filename":"Priloha 7 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 4. časť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955246/download","filename":"Priloha 7 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 5. časť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955247/download","filename":"Priloha 7 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 6. časť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955248/download","filename":"Priloha 7 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 7. časť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955249/download","filename":"Priloha 7 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 8. časť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955250/download","filename":"Priloha 7 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii pre 9. časť.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955251/download","filename":"Priloha 8 - Informácie o subdodávateľoch.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955252/download","filename":"Priloha 9 - ČV o neprítomnosti konfliktu záujmov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042774/content/955253/download","filename":"Priloha 10 - Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov.docx"}]
Iný dokument k zákazke Dodatky ku kúpnym zmluvám k časti 1, 2, 4, 5, 7, 9 11. November 2019 11. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065708/content/1004224/download","filename":"MED-ART dodatok 1 časť bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065708/content/1004225/download","filename":"MED-ART dodatok 2 časť bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065708/content/1004226/download","filename":"MED-ART dodatok 4 časť bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065708/content/1004227/download","filename":"Pharmos dodatok 5 časť bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065708/content/1004228/download","filename":"UNIPHARMA dodatok 7 časť bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065708/content/1004229/download","filename":"MED-ART dodatok 9 časť bez podpisov.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva pre časť 4 6. November 2019 6. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065035/content/1003165/download","filename":"MED-ART 4 časť bez podpisov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 25. November 2019 25. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067656/content/1007940/download","filename":"Ponuka UNIPHARMA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. November 2019 25. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067662/content/1007988/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 2 17. Júl 2019 17. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048164/content/966567/download","filename":"vysvetlenie Súťažných podkladov 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 25. November 2019 25. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067665/content/1007989/download","filename":"Vyhodnotenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067665/content/1007990/download","filename":"Vyhodnotenie splneia požiadaviek na ponuku a predmet zákazky.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva pre časť 1 6. November 2019 6. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065032/content/1003162/download","filename":"MED-ART 1 časť bez podpisov.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva pre časť 5 6. November 2019 6. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065036/content/1003166/download","filename":"Pharmos dodatok 5 časť bez podpisov.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva pre časť 7 6. November 2019 6. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065038/content/1003169/download","filename":"UNIPHARMA 7 časť bez podpisov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Október 2019 2. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059283/content/991574/download","filename":"informácia o vyhodnotení ponúk_1 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059283/content/991575/download","filename":"informácia o vyhodnotení ponúk_2 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059283/content/991576/download","filename":"informácia o vyhodnotení ponúk_4 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059283/content/991577/download","filename":"informácia o vyhodnotení ponúk_5 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059283/content/991578/download","filename":"informácia o vyhodnotení ponúk_7 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059283/content/991579/download","filename":"informácia o vyhodnotení ponúk_9 časť.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25. November 2019 25. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067666/content/1007991/download","filename":"Vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva pre časť 2 6. November 2019 6. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065034/content/1003164/download","filename":"MED-ART 2 časť bez podpisov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Pharmos, a.s. 25. November 2019 25. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067658/content/1007941/download","filename":"Ponuka Pharmos.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×