Dodávateľ

PHARMOS, a.s.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PHARMOS, a.s.

IČO: 35974559

Adresa: Levická 11, Nitra

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2136

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Január 2020

Záznam platný do: 31. Január 2023

Posledná zmena: 4. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 8 759,00 EUR 2 2
2016 423 638,00 EUR 3 4
2017 7 982 019,22 EUR 7 7
2018 8 553 396,85 EUR 12 12
2019 2 509 622,08 EUR 8 8
2020 136 422,23 EUR 4 4
2021 81 946,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 7 802,00 EUR 1 1
2016 6 406,00 EUR 2 2
2017 8 388 848,22 EUR 8 9
2018 6 031 066,85 EUR 11 11
2019 3 330 555,08 EUR 9 9
2020 1 847 984,23 EUR 4 4
2021 83 141,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 561 162,49 561162.49 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 17 844 118,00 17844118.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 491 929,00 491929.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 697 564,24 697564.24 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 072,73 1072.73 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 195,00 1195.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 0,00 0.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 13 050,00 13050.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 85 711,92 85711.92 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 802,00 7802.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460 709,00 460709.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 297,00 21297.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246 622,00 246622.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 886,00 16886.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny S01LA05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 870 840,00 6870840.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 463,00 42463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 049 129,00 1049129.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 394,00 72394.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiovaskulárny systém - troxerutín 300mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 283,02 1283.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimalariká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 600,00 8600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky bez obsahu omamných a psychotropných látok a infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 222 089,44 222089.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky s obsahom omamných a psychotropných látok Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 617,15 3617.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antimalariká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 070,00 1070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 474,40 4474.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antimalariká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 535,00 6535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 74 441,97 74441.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 663,24 2663.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 053 150,00 5053150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 631 667,00 631667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 73 592,00 73592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 102,00 36102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný spotrebný materiál - vata, obväzový materiál, filtračný papier, diagnostický spotrebný materiál Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 14 193,30 14193.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 526 575,00 2526575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 161 723,45 161723.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta, Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza, Galsulfáza, Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12 267 662,00 12267662.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jódová dezinfekcia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 832,29 4832.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87 480,00 87480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 665,86 23665.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ), Imunosupresívne činidlá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 018,24 21018.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálne humánne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 78 035,68 78035.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky - Antiparazitiká, antimalariká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 000,00 13000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 52 546,00 52546.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
rukavice, ochranné pomôcky Národný ústav reumatických chorôb 13 050,00 13050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 712 757,00 1712757.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Humánne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 75 785,60 75785.6 EUR 2021 Tovary Nie 1

info@pharmos.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 58 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Igor Koval
Adresa:
Zámocká 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Gurina
Adresa:
Rišňovce 25 Rišňovce 951 21
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zoltán Varga
Adresa:
Štefánikova 49 Nitra 949 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 11.04.2017 do: 4.10.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×