Obstarávanie

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
408 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
408 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98310000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a zabezpečenie evidencie matracov vrátane súvisiacich služieb. Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 478 500 kg a 1 500 kg matracov za 1 rok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ELASTIK - M, s.r.o. 1 408 000,00 Neuvedené EUR 31. December 2019 259792

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Január 2020 17. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074953/content/1024923/download","filename":"23_2 Správa o zákazke - pranie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Január 2020 17. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074954/content/1024925/download","filename":"20 ponuka - Elastik-M.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041163/content/950938/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041163/content/950939/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041226/content/951137/download","filename":"SP - pranie 2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041226/content/951139/download","filename":"Návrh zmluvy.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041226/content/951140/download","filename":"Cenník.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041226/content/951141/download","filename":"Prílohy súťažných podkladov.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. August 2019 27. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054216/content/979879/download","filename":"15_2 informácia o výsledku - profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti 31. December 2019 31. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072921/content/1021166/download","filename":"15_4 zápisnica - podmienky účasti 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072921/content/1021167/download","filename":"15_5 zápisnica - podmienky účasti 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041164/content/950940/download","filename":"jed-vyzva.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 31. December 2019 31. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072922/content/1021168/download","filename":"15_2 zápisnica - ÚÚV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072922/content/1021169/download","filename":"15_3 zápisnica - po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072922/content/1021170/download","filename":"15_6 zápisnica - vyhodnotenie final.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu VO 27. August 2019 27. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054217/content/979881/download","filename":"15_3 Odôvodnenie nezrušenia - profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy o dielo 31. December 2019 31. December 2019 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. December 2019 31. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072920/content/1021165/download","filename":"15_1 zápisnica - otváranie ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×