CPV kód

98310000-9

Pranie a chemické čistenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157 774 652 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 4 469 830 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 727 733 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 754 749 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 5 808 526 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 15 769 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 606 339 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 12 990 EUR
Národná transfúzna služba SR 34 92 208 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 674 509 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 11 2 539 424 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 105 811 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 165 440 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 30 673 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 27 344 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 334 542 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 842 996 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 48 061 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 12 500 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 19 257 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 9 400 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 6 1 335 280 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 178 200 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 74 986 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 66 488 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 1 686 240 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 33 794 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 31 594 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 362 664 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 250 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 4 167 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 18 775 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 2 671 781 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 8 5 479 476 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 312 840 EUR
IUVENTA 2 2 681 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 41 570 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 181 847 EUR
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 1 12 600 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 60 748 EUR
Národné rehabilitačné centrum 7 154 108 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 216 097 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 6 580 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 26 781 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 2 87 936 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 733 682 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 6 019 EUR
Národný onkologický ústav 2 470 320 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 3 99 945 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 8 160 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 5 42 890 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 36 054 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 16 990 EUR
MEDIK - M, n. o. 1 110 774 EUR
Športové gymnázium 1 6 479 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 488 438 EUR
Centrum účelových zariadení 1 44 890 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 21 667 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 5 64 009 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 5 247 043 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 848 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 8 3 764 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 134 115 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 5 053 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 1 613 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 3 12 049 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 16 320 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 1 10 860 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 4 133 174 EUR
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 14 798 EUR
Spojená škola 3 3 739 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 2 788 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 1 058 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 1 38 708 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 5 59 912 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 2 21 150 EUR
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 1 10 660 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 32 173 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 50 385 EUR
Detský domov v Skalici 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 2 7 924 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 2 151 899 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 2 32 525 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
VIALLE PLUS, s.r.o. 1 165 440 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 76 311 EUR
ČISTIAREŇ NÉMETH s.r.o. 1 181 847 EUR
UEZ s.r.o. 11 89 187 EUR
Mýval s.r.o. 1 10 000 EUR
ELASTIK - M, s.r.o. 9 1 355 214 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 7 500 EUR
RIO-IPO spol. s r.o. 8 53 466 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 3 15 202 EUR
Citonova, spol. s r.o. 39 2 666 631 EUR
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 19 98 674 EUR
Perleť plus s.r.o. 1 19 620 EUR
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31 2 136 203 EUR
PRAMAKO s.r.o. 27 311 140 EUR
WORLDCOLOUR, s.r.o. 17 2 065 051 EUR
Tuzexx s. r. o. 8 170 007 EUR
ALKA ,s.r.o. Prešov 25 243 610 EUR
TOGATO, s.r.o. 2 21 539 EUR
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 19 174 890 EUR
cata-REAL, s.r.o. 3 4 683 527 EUR
Prvá Bratislavská, spol. s r. o. 1 250 000 EUR
Stuhl, s.r.o. 38 11 355 827 EUR
CDS, spol. s r. o. 1 3 737 777 EUR
PARK - M, s.r.o. 1 1 300 EUR
JASO s.r.o. 3 9 547 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 1 4 167 EUR
CHRIŠTOF, spol. s r.o. 4 214 676 EUR
CWS-boco Slovensko, s.r.o. 1 12 852 EUR
JASO sk s.r.o. 31 173 810 EUR
Lindström, s.r.o. 2 23 837 EUR
LIPRA, s.r.o. 3 1 990 EUR
Lika service, s. r. o. 4 42 019 EUR
WASCO-družstvo 113 1 003 154 EUR
RAINBOW ONE s.r.o. 7 283 532 EUR
PeLiM, práčovne a čistiarne, s. r. o. 7 550 691 EUR
SOLUX SK, s.r.o. 5 274 700 EUR
Jozef Kostelanský 11 21 844 EUR
Tomáš Veróny OaS 9 76 941 EUR
SEPROT, s.r.o. 4 119 847 EUR
L&L TEXTILE SERVICE ,s.r.o. 12 46 604 EUR
JT PLUS s.r.o. 1 52 000 EUR
POTES s.r.o. 2 2 738 EUR
PURGO s. r. o. 2 4 370 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 3 20 453 EUR
Washapp s. r. o. 1 14 399 EUR
Wioleta Kuras Bluu Textile Service 1 198 720 EUR
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. 1 755 697 EUR
FeGa-Tex s.r.o. 3 1 968 EUR
SALESIANER MIETTEX s. r. o. 1 70 090 EUR
PROFMO s.r.o. 1 64 800 EUR
WIOLETA KURAŚ BLUU TEXTILE SERVICE 2 577 450 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 196 800 196800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - pranie bielizne pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 66 000 66000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie posteľného prádla a odevov klientov. "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 195 000 195000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia prádla Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 75 500 75500.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pranie, čistenie a žehlenie infekčnej bielizne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 15 000 15000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie neinfekčnej bielizne a pracov.odevov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 45 000 45000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. od 1 000 do 194 000 1000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie ústavnej bielizne SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 18 000 do 25 000 18000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier NTS SR Národná transfúzna služba SR 56 473 56473.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Zabezpečenie prania, žehlenia, opravy nemocničnej bielizne a osobnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 173 788 173788.0 EUR 2015 Služby Nie 1
PRANIE, CHEMICKÉ ČISTENIE A OPRAVA BIELIZNE PRE SOCIÁLNE ZARIADENIE MEDIK - M, n. o. 130 000 130000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 680 6680.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177 916 177916.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne pre Fakultnú nemocnicu Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 426 716 426716.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 152 740 152740.0 EUR 2015 Služby Nie 8
Termodezinfekcia bielizne-čistenie, pranie, žehlenie, skladanie a balenie nemocničnej bielizne. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 000 000 2000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 671 12671.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služby pranie zdravotníckej bielizne Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 222 815 222815.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 462 12462.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Chemické pranie a čistenie Univerzita Komenského v Bratislave 250 000 250000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 222 826 222826.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 095 11095.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 842 664842.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie Fakultná nemocnica Nitra od 0 do 0 0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 058 8058.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 803 16803.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 283 787 283787.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177 500 177500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 116 9116.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 008 12008.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1 340 089 1340089.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 310 10310.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 808 10808.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 609 283 609283.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 125 11125.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie prania pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o. (EVO) Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 36 054 36054.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511 148 511148.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 877 10877.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 311 970 311970.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 237 396 237396.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104 000 104000.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne pre ubytovne BARMO vrátane dopravy Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 72 937 72937.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 184 5184.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 552 000 552000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 847 8847.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 240 000 240000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie znečistenej bielizne Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 020 1020.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemického čistenia ochranných odevov Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 974 3973.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 503 19503.48 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia prádla Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 28 950 28950.01 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemické pranie a čistenie Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 5 619 5618.76 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 2 500 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla pre prevádzky objednávateľa po celom území SR alebo ekvivalent Centrum účelových zariadení 61 230 61230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom a pranie bezpečnostných rohoží Fakultná nemocnica Trenčín 6 350 6350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7 000 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu II Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28 553 28553.06 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990 19990.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000 11000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 18 000 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23 500 23500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000 11000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Expresné pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 680 10680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 640 11640.49 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 226 8225.62 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 985 54984.83 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 54 056 54056.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 175 200 175200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 175 200 175200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 28 409 28409.29 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Národný ústav reumatických chorôb 11 998 11998.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Trenčianskych Tepliciach na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 6 681 6681.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Košiciach na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 15 157 15156.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Banskej Bystrici na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 5 334 5333.76 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie textílií vrátane žehlenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 584 7584.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 14 760 14760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlienie, zber a dovoz prádla Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 824 1824.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 10 775 10775.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 56 933 56933.1 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23 500 23500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie textílií vrátane žehlenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 584 7584.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1 647 360 1647360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 24 000 23999.88 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 3 596 3596.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 1 631 1631.38 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 1 315 1315.1 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 190 799 190798.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby prania, chemického čistenia a žehlenia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 70 378 70378.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 840 21840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Detský domov v Skalici 16 000 16000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Systémové a nesystémové pranie nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 144 487 144487.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 7 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 202 105 202104.91 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 98 425 98425.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 13 436 13436.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 38 820 38820.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 22 000 22000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 6 344 6343.51 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 43 778 43777.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné pranie nemocničnej bielizne a osobnej bielizne zamestnancov a pacientov. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 194 400 194400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 900 6900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne vrátane dopravy Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 28 244 28244.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 600 159600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58 500 58500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nesystémové pranie nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 315 70315.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 050 11050.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Technická univerzita v Košiciach 21 410 21409.92 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7 000 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 161 928 161928.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000 45000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemické čistenie ochranných pracovných odevov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 50 100 50100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 21 400 21400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 999 4999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 14 560 14560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 50 100 50100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - pranie bielizne Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 42 897 42897.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 250 5250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 061 10061.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie bielizne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 11 320 11320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 21 400 21400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 104 000 104000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 093 46092.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 040 8040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemického čistenia ochranných odevov Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 816 3816.12 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 104 000 104000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 935 935.16 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32 440 32440.13 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990 19990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 166 807 166807.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 630 630.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 840 840.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 13 000 13000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 6 000 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 970 39969.96 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 898 8898.48 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 275 9275.1 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 586 3586.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 561 2560.58 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 550 1550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736 22736.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 555 3555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Bratislavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 849 36849.32 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 7 560 7560.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Banskobystrický kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Žilinský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 381 8381.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 718 19718.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 093 46092.54 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 093 46092.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 65 859 65859.49 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511 148 511148.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736 22736.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 226 129 226128.56 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 3 590 3590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 718 19718.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 000 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 65 859 65859.49 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736 22736.0 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 11 500 11500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 103 995 103995.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 3 590 3590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 555 3555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 872 1872.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie, žehlenie a doprava prádla Seniorcentrum Staré Mesto 26 500 26500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 162 000 162000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlienie, zber a dovoz prádla Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 975 1975.0 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200 160200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Martin Národná transfúzna služba SR 2 026 2025.66 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 3 409 3408.72 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 446 1445.76 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Žilinský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 330 17330.45 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 14 500 14500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 20 650 20650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200 160200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 119 870 119870.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000 13000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 39 580 39580.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 596 4595.73 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58 500 58500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000 45000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 313 5313.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 437 2436.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 6 451 6450.57 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 100 11100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 12 387 12387.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 48 800 48800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 603 9603.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 196 066 196066.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35 872 35872.06 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 89 250 89250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 477 476.9 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 936 9936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 640 8640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 325 2325.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 217 5217.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990 19990.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 621 33621.24 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 597 8596.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 785 9784.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 512 7512.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 216 15215.86 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 978 39978.36 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47 285 47285.04 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 130 1130.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420 420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 206 8206.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 247 104 247104.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie bielizne, čistenie prádla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 095 2094.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 497 1496.52 EUR 2018 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 60 222 60222.06 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 360 5360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 1 700 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 209 20208.7 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 196 2195.86 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 950 12950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 10 800 10800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 759 7758.77 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BA Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 60 588 60588.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Športové gymnázium 7 781 7781.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 44 048 44047.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 500 21500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 650 649.64 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 748 7748.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 283 6282.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 599 599.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 5 630 5630.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 437 2436.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 5000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 800 7800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200 160200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 907 4907.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 58 708 58707.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a chemické čistenie prádla Centrum výcviku Lešť 40 000 40000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 47 250 47250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 835 1834.56 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 870 870.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 14 400 14400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 133 500 133500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 790 36789.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla KE Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 380 379.84 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a ďaľšieho textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 25 063 25063.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BB Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 61 900 61900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Odvoz, dovoz a balenie prádla. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 7 000 7000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 220 500 220500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 58 707 58707.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 379 6379.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trnava 193 000 193000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 418 6418.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne - všetky druhy - a prenájom posteľnej bielizne Detská fakultná nemocnica Košice 259 318 259318.08 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 059 57058.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 441 2441.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 100 368 100368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 3 737 777 3737777.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ Národný onkologický ústav 242 820 242820.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Nitra 923 400 923400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 777 5776.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 698 8698.38 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 2999.64 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Nitra Národná transfúzna služba SR 2 307 2306.85 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR 2 419 2419.19 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pacovisko Košice Národná transfúzna služba SR 4 073 4072.73 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trenčín Národná transfúzna služba SR 2 022 2022.3 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Prešov Národná transfúzna služba SR 2 375 2375.28 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Bratislava Národná transfúzna služba SR 14 213 14213.33 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 289 1288.97 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trnava Národná transfúzna služba SR 3 033 3032.52 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Martin Národná transfúzna služba SR 2 497 2497.12 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 293 293.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 958 6957.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 728 33727.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 67 455 67455.12 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 159 32158.81 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 4 393 4393.28 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 220 500 220500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 833 10833.33 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 470 5470.14 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Termodezinfekcia bielizne - čistenie, pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 000 000 2000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 61 857 61857.18 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 425 4425.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 4999.84 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 950 9950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 519 518.86 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000 6999.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne Národný ústav reumatických chorôb 7 670 7670.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 411 4411.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 549 120 549120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 198 720 198720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 766 6766.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Univerzitná nemocnica Martin 408 000 408000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 573 7573.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 2 270 400 2270400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 167 72167.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie čistenia, prania a žehlenia prádla na 12 mesiacov Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 045 2045.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230 230.15 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 70 560 70560.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825 825.24 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 720 21720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 001 1000.83 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 219 450 219450.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000 6999.96 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 351 351.02 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 17 000 17000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 144 075 144075.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Odvoz, dovoz a balenie prádla. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 56 000 56000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 104 836 104835.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 480 18480.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 874 19873.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 011 33010.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 783 23782.86 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 382 8382.42 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 050 8050.44 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 371 2371.08 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700 1700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 011 33010.8 EUR 2020 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne a lôžkovín Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 184 800 184800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 600 4600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 547 546.73 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 191 68191.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 115 115.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 208 10208.33 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 4999.86 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000 9000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 3500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 269 8269.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 5000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 398 10398.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 551 6551.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 995 2995.02 EUR 2020 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 050 9050.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151 151.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 901 900.81 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Národný ústav reumatických chorôb 9 928 9927.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 295 294.82 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281 281.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 340 56340.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 591 591.31 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 891 4891.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 550 550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 082 10081.57 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Bratislava Národná transfúzna služba SR 8 387 8386.78 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR 1 970 1970.3 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Košice Národná transfúzna služba SR 3 289 3288.92 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Prešov Národná transfúzna služba SR 1 757 1757.16 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 70 560 70560.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Martin Národná transfúzna služba SR 1 921 1920.77 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Nitra Národná transfúzna služba SR 1 637 1636.89 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 252 1252.13 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trenčín Národná transfúzna služba SR 2 528 2528.41 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trnava Národná transfúzna služba SR 1 259 1258.98 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 3 584 3583.76 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 608 608.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 899.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 998 3998.22 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 720 21720.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 398 5398.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 625 71625.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 107 550 107550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 586 586.39 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Technická univerzita v Košiciach 24 500 24500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Odvoz, dovoz a balenie prádla. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 850 5850.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 4 250 4250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Univerzitná nemocnica Martin 102 000 102000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 66 732 66732.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 720 4720.0 EUR 2020 Služby Nie 2
2. Pranie a čistenie prádla Ústredie ľudovej umeleckej výroby 416 416.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 107 550 107550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 747 71747.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné služby prania bielizne Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 362 664 362664.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 110 160 110160.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 118 590 118590.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 29 992 29991.89 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne a lôžkovín Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 159 984 159984.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 65 890 65890.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 906 1906.14 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 1300.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 636 13636.36 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 250 31250.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 499 2499.24 EUR 2021 Služby Nie 1
Výstroj - Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 140 1140.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 089 9089.1 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 654 4654.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 570 8570.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 467 2466.75 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie odevov a výrobkov textilných materiálov pre útvary MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 385 184 385184.0 EUR 2021 Služby Nie 7
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 000 9000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 485 7484.52 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Nitra 762 840 762840.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Univerzitná nemocnica Martin 755 697 755697.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne Národný onkologický ústav 227 500 227500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 470 000 470000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 897 897.38 EUR 2021 Služby Nie 1
Termodezinfekcia bielizne-čistenie,pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 70 090 70090.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 699 2699.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 995 68995.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 281 520 281520.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 078 23078.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 41 305 41305.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 390 132 390132.0 EUR 2022 Služby Nie 2
Pranie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 41 242 41242.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Pranie hotelovej bielizne a súvisiace služby Centrum účelových zariadení 141 943 141943.3 EUR 6. Máj 2022 18. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-06 00:00:00 UTC 2022-05-18 10:00:00 UTC
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 3 000 000 3000000.0 EUR 12. Máj 2022 7. Jún 2022 Nie 2022-05-12 00:00:00 UTC 2022-06-07 10:00:00 UTC
Pranie bielizne Športové gymnázium 9 656 9655.56 EUR 9. Jún 2021 15. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-09 00:00:00 UTC 2021-06-15 00:00:00 UTC
Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 434 3433.95 EUR 12. Október 2021 14. Október 2021 Neuvedené 2021-10-12 00:00:00 UTC 2021-10-14 09:00:00 UTC
Pranie hotelovej Bielizne, iného textilu a súvisiace služby KÚPELE SLIAČ a.s. 246 659 246659.25 EUR 7. Február 2022 3. Marec 2022 Nie 2022-02-07 00:00:00 UTC 2022-03-03 09:00:00 UTC
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 24 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 512 016 512016.0 EUR 14. Február 2022 11. Marec 2022 Nie 2022-02-14 00:00:00 UTC 2022-03-11 09:00:00 UTC
Pranie, dezinfekcia, žehlenie a opravy nemocničnej bielizne. Nemocnica Poprad a. s. 300 000 300000.0 EUR 28. Marec 2022 26. Apríl 2022 Nie 2022-03-28 00:00:00 UTC 2022-04-26 09:00:00 UTC
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 201 825 201825.0 EUR 2. August 2018 3. September 2018 Nie 2018-08-02 00:00:00 UTC 2018-09-03 12:00:00 UTC
Pranie a chemické čistenie odevov a bielizne Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom 120 000 120000.0 EUR 26. September 2014 17. Október 2014 Nie 2014-09-26 00:00:00 UTC 2014-10-17 00:00:00 UTC
Pranie, dezinfekcia, bielenie a žehlenie nemocničnej bielizne - všetky druhy Detská fakultná nemocnica Košice 172 480 172480.0 EUR 3. November 2015 20. November 2015 Nie 2015-11-03 00:00:00 UTC 2015-11-20 12:00:00 UTC
Pranie a čistenie bielizne HOREZZA, a.s. 128 400 128400.0 EUR 2. Január 2015 22. Január 2015 Nie 2015-01-02 00:00:00 UTC 2015-01-22 10:00:00 UTC
Pranie a chemické čistenie Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 102 202 102202.0 EUR 6. Október 2014 23. Október 2014 Nie 2014-10-06 00:00:00 UTC 2014-10-23 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×