CPV kód

98310000-9

Pranie a chemické čistenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 766 956 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 4 399 740 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 727 733 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 444 658 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 5 808 526 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 15 769 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 606 339 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 12 990 EUR
Národná transfúzna služba SR 34 92 208 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 674 509 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 10 1 783 727 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 105 811 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 165 440 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 30 673 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 27 344 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 334 542 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 842 996 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 48 061 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 12 500 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 19 257 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 9 400 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 5 865 280 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 178 200 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 74 986 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 66 488 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 923 400 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 33 794 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 31 594 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 362 664 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 250 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 4 167 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 18 775 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 2 215 641 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 8 5 479 476 EUR
IUVENTA 2 2 681 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 41 570 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 181 847 EUR
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 1 12 600 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 60 748 EUR
Národné rehabilitačné centrum 7 154 108 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 216 097 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 6 580 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 26 781 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 2 87 936 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 733 682 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 6 019 EUR
Národný onkologický ústav 1 242 820 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 3 99 945 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 8 160 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 34 749 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 36 054 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 16 990 EUR
MEDIK - M, n. o. 1 110 774 EUR
Športové gymnázium 1 6 479 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 488 438 EUR
Centrum účelových zariadení 1 44 890 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 21 667 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 5 64 009 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 5 247 043 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 848 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 8 3 764 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 134 115 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 5 053 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 1 613 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 3 12 049 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 16 320 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 1 10 860 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 4 133 174 EUR
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 14 798 EUR
Spojená škola 3 3 739 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 2 788 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 1 058 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 1 38 708 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 5 59 912 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 2 21 150 EUR
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 1 10 660 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 32 173 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 50 385 EUR
Detský domov v Skalici 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 2 7 924 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 2 151 899 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 2 32 525 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
VIALLE PLUS, s.r.o. 1 165 440 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 76 311 EUR
ČISTIAREŇ NÉMETH s.r.o. 1 181 847 EUR
UEZ s.r.o. 11 89 187 EUR
Mýval s.r.o. 1 10 000 EUR
ELASTIK - M, s.r.o. 9 1 355 214 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 7 500 EUR
RIO-IPO spol. s r.o. 8 53 466 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 3 15 202 EUR
Citonova, spol. s r.o. 39 2 666 631 EUR
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 19 98 674 EUR
Perleť plus s.r.o. 1 19 620 EUR
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 29 1 145 863 EUR
PRAMAKO s.r.o. 25 310 016 EUR
WORLDCOLOUR, s.r.o. 17 2 065 051 EUR
Tuzexx s. r. o. 8 170 007 EUR
ALKA ,s.r.o. Prešov 25 243 610 EUR
TOGATO, s.r.o. 2 21 539 EUR
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 18 172 473 EUR
cata-REAL, s.r.o. 3 4 683 527 EUR
Prvá Bratislavská, spol. s r. o. 1 250 000 EUR
Stuhl, s.r.o. 31 10 586 847 EUR
CDS, spol. s r. o. 1 3 737 777 EUR
PARK - M, s.r.o. 1 1 300 EUR
JASO s.r.o. 3 9 547 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 1 4 167 EUR
CHRIŠTOF, spol. s r.o. 4 214 676 EUR
CWS-boco Slovensko, s.r.o. 1 12 852 EUR
JASO sk s.r.o. 31 173 810 EUR
Lindström, s.r.o. 2 23 837 EUR
LIPRA, s.r.o. 3 1 990 EUR
Lika service, s. r. o. 4 42 019 EUR
WASCO-družstvo 101 680 765 EUR
RAINBOW ONE s.r.o. 7 283 532 EUR
PeLiM, práčovne a čistiarne, s. r. o. 7 550 691 EUR
SOLUX SK, s.r.o. 5 274 700 EUR
Jozef Kostelanský 11 21 844 EUR
Tomáš Veróny OaS 9 76 941 EUR
SEPROT, s.r.o. 4 119 847 EUR
L&L TEXTILE SERVICE ,s.r.o. 12 46 604 EUR
JT PLUS s.r.o. 1 52 000 EUR
POTES s.r.o. 2 2 738 EUR
PURGO s. r. o. 2 4 370 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 3 20 453 EUR
Washapp s. r. o. 1 14 399 EUR
Wioleta Kuras Bluu Textile Service 1 198 720 EUR
FeGa-Tex s.r.o. 3 1 968 EUR
PROFMO s.r.o. 1 64 800 EUR
WIOLETA KURAŚ BLUU TEXTILE SERVICE 1 107 450 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 196 800 196800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - pranie bielizne pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 66 000 66000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie posteľného prádla a odevov klientov. "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 195 000 195000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia prádla Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 75 500 75500.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pranie, čistenie a žehlenie infekčnej bielizne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 15 000 15000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie neinfekčnej bielizne a pracov.odevov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 45 000 45000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. od 1 000 do 194 000 1000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie ústavnej bielizne SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 18 000 do 25 000 18000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier NTS SR Národná transfúzna služba SR 56 473 56473.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Zabezpečenie prania, žehlenia, opravy nemocničnej bielizne a osobnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 173 788 173788.0 EUR 2015 Služby Nie 1
PRANIE, CHEMICKÉ ČISTENIE A OPRAVA BIELIZNE PRE SOCIÁLNE ZARIADENIE MEDIK - M, n. o. 130 000 130000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 680 6680.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177 916 177916.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne pre Fakultnú nemocnicu Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 426 716 426716.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 152 740 152740.0 EUR 2015 Služby Nie 8
Termodezinfekcia bielizne-čistenie, pranie, žehlenie, skladanie a balenie nemocničnej bielizne. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 000 000 2000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 671 12671.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služby pranie zdravotníckej bielizne Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 222 815 222815.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 462 12462.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Chemické pranie a čistenie Univerzita Komenského v Bratislave 250 000 250000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 222 826 222826.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 095 11095.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 842 664842.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie Fakultná nemocnica Nitra od 0 do 0 0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 058 8058.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 803 16803.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 283 787 283787.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177 500 177500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 116 9116.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 008 12008.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1 340 089 1340089.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 310 10310.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 808 10808.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 609 283 609283.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 125 11125.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie prania pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o. (EVO) Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 36 054 36054.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511 148 511148.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 877 10877.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 311 970 311970.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 237 396 237396.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104 000 104000.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne pre ubytovne BARMO vrátane dopravy Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 72 937 72937.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 184 5184.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 552 000 552000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 847 8847.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 240 000 240000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie znečistenej bielizne Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 020 1020.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemického čistenia ochranných odevov Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 974 3973.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 503 19503.48 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia prádla Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 28 950 28950.01 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemické pranie a čistenie Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 5 619 5618.76 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 2 500 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla pre prevádzky objednávateľa po celom území SR alebo ekvivalent Centrum účelových zariadení 61 230 61230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom a pranie bezpečnostných rohoží Fakultná nemocnica Trenčín 6 350 6350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7 000 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu II Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28 553 28553.06 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990 19990.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000 11000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 18 000 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23 500 23500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000 11000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Expresné pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 680 10680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 640 11640.49 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 226 8225.62 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 985 54984.83 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 54 056 54056.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 175 200 175200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 175 200 175200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 28 409 28409.29 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Národný ústav reumatických chorôb 11 998 11998.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Trenčianskych Tepliciach na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 6 681 6681.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Košiciach na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 15 157 15156.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Banskej Bystrici na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 5 334 5333.76 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie textílií vrátane žehlenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 584 7584.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 14 760 14760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlienie, zber a dovoz prádla Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 824 1824.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 10 775 10775.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 56 933 56933.1 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23 500 23500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie textílií vrátane žehlenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 584 7584.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1 647 360 1647360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 24 000 23999.88 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 3 596 3596.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 1 631 1631.38 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 1 315 1315.1 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 190 799 190798.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby prania, chemického čistenia a žehlenia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 70 378 70378.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 840 21840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Detský domov v Skalici 16 000 16000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Systémové a nesystémové pranie nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 144 487 144487.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 7 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 202 105 202104.91 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 98 425 98425.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 13 436 13436.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 38 820 38820.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 22 000 22000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 6 344 6343.51 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 43 778 43777.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné pranie nemocničnej bielizne a osobnej bielizne zamestnancov a pacientov. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 194 400 194400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 900 6900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne vrátane dopravy Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 28 244 28244.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 600 159600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58 500 58500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nesystémové pranie nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 315 70315.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 050 11050.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Technická univerzita v Košiciach 21 410 21409.92 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7 000 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 161 928 161928.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000 45000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemické čistenie ochranných pracovných odevov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 50 100 50100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 21 400 21400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 999 4999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 14 560 14560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 50 100 50100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - pranie bielizne Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 42 897 42897.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 250 5250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 061 10061.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie bielizne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 11 320 11320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 21 400 21400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 104 000 104000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 093 46092.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 040 8040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemického čistenia ochranných odevov Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 816 3816.12 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 104 000 104000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 935 935.16 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32 440 32440.13 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990 19990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 166 807 166807.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 630 630.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 840 840.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 13 000 13000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 6 000 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 970 39969.96 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 898 8898.48 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 275 9275.1 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 586 3586.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 561 2560.58 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 550 1550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736 22736.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 555 3555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Bratislavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 849 36849.32 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 7 560 7560.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Banskobystrický kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Žilinský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 381 8381.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 718 19718.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 093 46092.54 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 093 46092.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 65 859 65859.49 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511 148 511148.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736 22736.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 226 129 226128.56 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 3 590 3590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 718 19718.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 000 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 65 859 65859.49 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736 22736.0 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 11 500 11500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 103 995 103995.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 3 590 3590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 555 3555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 872 1872.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie, žehlenie a doprava prádla Seniorcentrum Staré Mesto 26 500 26500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 162 000 162000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlienie, zber a dovoz prádla Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 975 1975.0 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200 160200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Martin Národná transfúzna služba SR 2 026 2025.66 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 3 409 3408.72 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 446 1445.76 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Žilinský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 330 17330.45 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 14 500 14500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 20 650 20650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200 160200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 119 870 119870.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000 13000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 39 580 39580.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 596 4595.73 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58 500 58500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000 45000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 313 5313.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 437 2436.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 6 451 6450.57 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 100 11100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 12 387 12387.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 48 800 48800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 603 9603.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 196 066 196066.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35 872 35872.06 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 89 250 89250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 477 476.9 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 936 9936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 640 8640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 325 2325.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 217 5217.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990 19990.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 621 33621.24 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 597 8596.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 785 9784.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 512 7512.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 216 15215.86 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 978 39978.36 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47 285 47285.04 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 130 1130.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420 420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 206 8206.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 247 104 247104.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie bielizne, čistenie prádla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 095 2094.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 497 1496.52 EUR 2018 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 60 222 60222.06 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 360 5360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 1 700 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 209 20208.7 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 196 2195.86 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 950 12950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 10 800 10800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 759 7758.77 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BA Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 60 588 60588.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Športové gymnázium 7 781 7781.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 44 048 44047.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 500 21500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 650 649.64 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 748 7748.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 283 6282.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 599 599.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 5 630 5630.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 437 2436.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 5000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 800 7800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200 160200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 907 4907.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 58 708 58707.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a chemické čistenie prádla Centrum výcviku Lešť 40 000 40000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 47 250 47250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 835 1834.56 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 870 870.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 14 400 14400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 133 500 133500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 790 36789.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla KE Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 380 379.84 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a ďaľšieho textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 25 063 25063.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BB Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 61 900 61900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Odvoz, dovoz a balenie prádla. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 7 000 7000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 220 500 220500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 58 707 58707.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 379 6379.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trnava 193 000 193000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 418 6418.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne - všetky druhy - a prenájom posteľnej bielizne Detská fakultná nemocnica Košice 259 318 259318.08 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 059 57058.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 441 2441.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 100 368 100368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 3 737 777 3737777.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ Národný onkologický ústav 242 820 242820.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Nitra 923 400 923400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 777 5776.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 698 8698.38 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 2999.64 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Nitra Národná transfúzna služba SR 2 307 2306.85 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR 2 419 2419.19 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pacovisko Košice Národná transfúzna služba SR 4 073 4072.73 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trenčín Národná transfúzna služba SR 2 022 2022.3 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Prešov Národná transfúzna služba SR 2 375 2375.28 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Bratislava Národná transfúzna služba SR 14 213 14213.33 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 289 1288.97 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trnava Národná transfúzna služba SR 3 033 3032.52 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Martin Národná transfúzna služba SR 2 497 2497.12 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 293 293.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 958 6957.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 728 33727.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 67 455 67455.12 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 159 32158.81 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 4 393 4393.28 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 220 500 220500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 833 10833.33 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 470 5470.14 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Termodezinfekcia bielizne - čistenie, pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 000 000 2000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 61 857 61857.18 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 425 4425.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 4999.84 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 950 9950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 519 518.86 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000 6999.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne Národný ústav reumatických chorôb 7 670 7670.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 411 4411.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 549 120 549120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 198 720 198720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 766 6766.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Univerzitná nemocnica Martin 408 000 408000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 573 7573.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 2 270 400 2270400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 167 72167.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie čistenia, prania a žehlenia prádla na 12 mesiacov Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 045 2045.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230 230.15 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 70 560 70560.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825 825.24 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 720 21720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 001 1000.83 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 219 450 219450.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000 6999.96 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 351 351.02 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 17 000 17000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 144 075 144075.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Odvoz, dovoz a balenie prádla. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 6 000 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 56 000 56000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 104 836 104835.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 480 18480.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 874 19873.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 011 33010.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 783 23782.86 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 382 8382.42 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 050 8050.44 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 371 2371.08 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700 1700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 011 33010.8 EUR 2020 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne a lôžkovín Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 184 800 184800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 600 4600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 547 546.73 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 191 68191.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 115 115.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 208 10208.33 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 4999.86 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000 9000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 3500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 269 8269.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 5000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 398 10398.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 551 6551.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 995 2995.02 EUR 2020 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 050 9050.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151 151.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 901 900.81 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Národný ústav reumatických chorôb 9 928 9927.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 295 294.82 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281 281.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 340 56340.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 591 591.31 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 891 4891.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 550 550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 082 10081.57 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Bratislava Národná transfúzna služba SR 8 387 8386.78 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR 1 970 1970.3 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Košice Národná transfúzna služba SR 3 289 3288.92 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Prešov Národná transfúzna služba SR 1 757 1757.16 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 70 560 70560.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Martin Národná transfúzna služba SR 1 921 1920.77 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Nitra Národná transfúzna služba SR 1 637 1636.89 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 252 1252.13 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trenčín Národná transfúzna služba SR 2 528 2528.41 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trnava Národná transfúzna služba SR 1 259 1258.98 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 3 584 3583.76 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 608 608.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 899.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 998 3998.22 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 720 21720.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 398 5398.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 625 71625.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 107 550 107550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 586 586.39 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Technická univerzita v Košiciach 24 500 24500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Odvoz, dovoz a balenie prádla. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 850 5850.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 4 250 4250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Univerzitná nemocnica Martin 102 000 102000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 66 732 66732.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 720 4720.0 EUR 2020 Služby Nie 2
2. Pranie a čistenie prádla Ústredie ľudovej umeleckej výroby 416 416.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 107 550 107550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 747 71747.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné služby prania bielizne Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 362 664 362664.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 110 160 110160.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 118 590 118590.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 29 992 29991.89 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne a lôžkovín Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 159 984 159984.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 65 890 65890.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 906 1906.14 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 1300.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 636 13636.36 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 250 31250.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 499 2499.24 EUR 2021 Služby Nie 1
Výstroj - Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 140 1140.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 089 9089.1 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 654 4654.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 570 8570.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 467 2466.75 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Univerzitná nemocnica Martin 816 000 816000.0 EUR 11. November 2020 14. December 2020 Nie 2020-11-11 00:00:00 UTC 2020-12-14 10:00:00 UTC
Pranie a chemické čistenie odevov a výrobkov textilných materiálov pre útvary MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 385 184 385184.0 EUR 1. Február 2021 26. Február 2021 Nie 2021-02-01 00:00:00 UTC 2021-02-26 10:00:00 UTC
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne Národný onkologický ústav 326 970 326970.0 EUR 17. Február 2021 17. Marec 2021 Nie 2021-02-17 00:00:00 UTC 2021-03-17 10:00:00 UTC
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 641 700 641700.0 EUR 18. Február 2021 15. Marec 2021 Nie 2021-02-18 00:00:00 UTC 2021-03-15 10:00:00 UTC
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Nitra 1 015 751 1015750.8 EUR 22. Marec 2021 12. Apríl 2021 Nie 2021-03-22 00:00:00 UTC 2021-04-12 11:00:00 UTC
Pranie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 552 000 552000.0 EUR 6. Apríl 2021 6. Máj 2021 Nie 2021-04-06 00:00:00 UTC 2021-05-06 11:00:00 UTC
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 201 825 201825.0 EUR 2. August 2018 3. September 2018 Nie 2018-08-02 00:00:00 UTC 2018-09-03 12:00:00 UTC
Pranie a chemické čistenie odevov a bielizne Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom 120 000 120000.0 EUR 26. September 2014 17. Október 2014 Nie 2014-09-26 00:00:00 UTC 2014-10-17 00:00:00 UTC
Pranie, dezinfekcia, bielenie a žehlenie nemocničnej bielizne - všetky druhy Detská fakultná nemocnica Košice 172 480 172480.0 EUR 3. November 2015 20. November 2015 Nie 2015-11-03 00:00:00 UTC 2015-11-20 12:00:00 UTC
Pranie a čistenie bielizne HOREZZA, a.s. 128 400 128400.0 EUR 2. Január 2015 22. Január 2015 Nie 2015-01-02 00:00:00 UTC 2015-01-22 10:00:00 UTC
Pranie a chemické čistenie Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 102 202 102202.0 EUR 6. Október 2014 23. Október 2014 Nie 2014-10-06 00:00:00 UTC 2014-10-23 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×