Obstarávanie

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Tekovské Lužany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
434 595,00
Konečná suma(Bez DPH):
434 595,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215100-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy jestvujúceho zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany v zmysle výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8-33 MZ SR ako aj na základe hygienických a kapacitných nedostatkov, ako aj v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., vyhlášky MZ SR č.553/2007 Z.z., ďalej zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č.140/2008 Z.z., vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z.z., nariadenia vlády SR č.410/2007 Z.z a č. 387/2006 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKOFORM spol. s r.o. 4 434 595,00 Neuvedené EUR 23. Január 2020 260565

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077173/content/1028955/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č.4/2020 13. Marec 2020 13. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084073/content/1042733/download","filename":"Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č.4_2020.PDF"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany 24. Máj 2019 24. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040104/content/948301/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040104/content/948302/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia návrhov na plnenie kritéria 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077179/content/1028963/download","filename":"20190110 Zápisnica z vyhodnotenia_návrhov na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077179/content/1028964/download","filename":"Tab. č. 3 - Kritériá - predbežné poradie (cena).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077179/content/1028965/download","filename":"Tab. č. 3 - Kritériá - finálne poradie (cena).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028980/download","filename":"01_jednotny_europsky_dokument_HIMBUILDING.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028981/download","filename":"02_nahlad_do_zoznamu_hospodarskych_subjektov_HIMBUILDING.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028982/download","filename":"03_jednotny_europsky_dokument_ViOn.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028983/download","filename":"04_nahlad_do_zoznamu_hospodarskych_subjektov_ViOn.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028984/download","filename":"05_splnenie_podmienok_ucasti.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028985/download","filename":"06_priloha_c_3a.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028986/download","filename":"07_priloha_c_3b.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028987/download","filename":"08_priloha_c_3c.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028988/download","filename":"09_priloha_c_3d.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028989/download","filename":"10_priloha_c_3e.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028990/download","filename":"11_navrh_zmluvy_o_dielo.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028991/download","filename":"12_doklad_o_zabezpeke.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028992/download","filename":"13_navrh_na_plnenie_kriteria.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028993/download","filename":"14_vykaz_vymer.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028994/download","filename":"15_zoznam_klucovych_stavebnych_materialov.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077182/content/1028995/download","filename":"Sprievodný list HIMBUILDING s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady 4.Vysvetlenie a doplnenie SP a výzvy 11. August 2019 11. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052177/content/975042/download","filename":"4. Vysvetlenie a doplneni výzvy a SP všetkým záujemcom.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052177/content/975043/download","filename":"4. Vysvetlenie a doplneni výzvy a SP všetkým záujemcom.pdf"}]
Súťažné podklady 1.Vysvetlenie a doplnenie SP a výzvy 30. Máj 2019 30. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040714/content/949508/download","filename":"1. Vysvetlenie a doplnenie výzvy a sp všetkým záujemcom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.4 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1028997/download","filename":"Sprievodný list SimKor s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1028998/download","filename":"Vyhlásenie _3A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1028999/download","filename":"Vyhlásenie_3E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1029000/download","filename":"IÚ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1029001/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1029002/download","filename":"Podmeinky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1029003/download","filename":"BZ_scen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1029004/download","filename":"BZ_Dodatok č.1_Predlžená LVP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1029005/download","filename":"BZ_Dodatok č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1029006/download","filename":"521 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1029007/download","filename":"ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077184/content/1029008/download","filename":"Zoznam stavebných materiálov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077171/content/1028951/download","filename":"20200127 Správa o zákazke § 24 ods. 2 a 3 zákona.pdf"}]
Súťažné podklady I. OPRAVA Súťažných podkladov - text zvýraznený 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044647/content/958685/download","filename":"I.OPRAVA_SP_CIZS v obci Tekovské Lužany.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044647/content/958686/download","filename":"I.OPRAVA_SP_CIZS v obci Tekovské Lužany.pdf"}]
Súťažné podklady III. OPRAVA Súťažných podkladov - text zvýraznený 11. August 2019 11. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052178/content/975044/download","filename":"III.OPRAVA_SP_CIZS v obci Tekovské Lužany.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052178/content/975045/download","filename":"III.OPRAVA_SP_CIZS v obci Tekovské Lužany.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077183/content/1028996/download","filename":"SP_Tekovske_Luzany_PLQ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov podľa § 55 ods. 2 zákona 12. Január 2020 23. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074061/content/1026848/download","filename":"20200110 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov.pdf"}]
Súťažné podklady 3.Vysvetlenie a doplnenie SP a výzvy 17. Júl 2019 17. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048247/content/966821/download","filename":"3. Vysvetlenie a doplnenie výzvy a SP všetkým záujemcom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048247/content/966822/download","filename":"FINÁLNE ZADANIE_ VÝKAZ VÝMER Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany.xls"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077176/content/1028956/download","filename":"20190107 Zápisnica SPÚ § 40 ods.12 ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077176/content/1028962/download","filename":"Tab. č. 1 SPÚ § 40 ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 420787.pdf 17. Júl 2019 15. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048248/content/976785/download","filename":"Odpovede na otázky VO 420787.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028967/download","filename":"Sprievodný list EKOFORM spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028968/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028969/download","filename":"Certifikáty ISO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028970/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028971/download","filename":"Priloha_2a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028972/download","filename":"Referenčné listy 1_13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028973/download","filename":"SCAN_prilohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028974/download","filename":"VV_ZSTL000139.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028975/download","filename":"Vyhlasenie_ekvivalent.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028976/download","filename":"Vypis_RT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028977/download","filename":"Zabezpeka_predlzenie_1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028978/download","filename":"Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077180/content/1028979/download","filename":"ZoD_SV_Osvedcenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na všeobecnú žiadosť 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043111/content/955786/download","filename":"20190617 Opoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady II. OPRAVA Súťažných podkladov - text zvýraznený podfarbený zelenou 17. Júl 2019 17. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048252/content/966834/download","filename":"II.OPRAVA_SP_CIZS v obci Tekovské Lužany.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048252/content/966835/download","filename":"II.OPRAVA_SP_CIZS v obci Tekovské Lužany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048252/content/966836/download","filename":"FINÁLNE ZADANIE_ VÝKAZ VÝMER Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048252/content/966837/download","filename":"FINÁLNE ZADANIE_ VÝKAZ VÝMER Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany.pdf"}]
Súťažné podklady 2.Vysvetlenie a doplnenie SP a výzvy 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043127/content/955814/download","filename":"2. Vysvetlenie a doplneni výzvy a SP všetkým záujemcom.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č.4/2020 26. Január 2020 26. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027351/download","filename":"Zmluva o dielo č.4_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027352/download","filename":"Príloha č.1_Výpis_10473.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027353/download","filename":"Príloha č.2 ČV Zoznam SUB....PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027354/download","filename":"Príloha č.3_TP.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027355/download","filename":"Príloha č.4_KSP.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027356/download","filename":"Príloha č.5_VV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027357/download","filename":"Príloha č.5 rozpocet_položkovitý.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027358/download","filename":"Príloha č.6 ČV Zoznam....PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027359/download","filename":"Príloha č.7_HMG.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027360/download","filename":"Príloha č.8_Odpady.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027361/download","filename":"Príloha č.9_Poistka.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076331/content/1027362/download","filename":"Príloha č.10 plan-bozp.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady s prílohami 24. Máj 2019 24. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040102/content/948292/download","filename":"20190523 SP_CIZS v obci Tekovské Lužany.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040102/content/948298/download","filename":"CIZS TEKOVSKÉ LUŽANY_PD.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040102/content/948299/download","filename":"ZSTL000139 zadanie excel - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040102/content/948300/download","filename":"Príloha č. 2C Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077177/content/1028958/download","filename":"20190110 Zápisnica z vyhodnotenia_splnenie požiadaviek na PZ § 53 ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077177/content/1028959/download","filename":"Tab. č. 2 - Požiadavky § 53 ZVO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×