Dodávateľ

EKOFORM spol. s r.o.

Levice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EKOFORM spol. s r.o.

IČO: 31437842

Adresa: Koháryho 46, Levice

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3152

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Máj 2020

Záznam platný do: 26. Máj 2023

Posledná zmena: 27. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 197 728,00 EUR 3 3
2015 537 000,00 EUR 1 1
2016 564 757,00 EUR 3 4
2017 683 506,00 EUR 4 4
2018 789 043,00 EUR 2 2
2019 464 532,00 EUR 2 2
2020 1 470 498,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 197 728,00 EUR 3 3
2015 537 000,00 EUR 1 1
2016 564 757,00 EUR 3 4
2017 683 506,00 EUR 4 4
2018 789 043,00 EUR 2 2
2019 464 532,00 EUR 2 2
2020 1 470 498,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 5 1 483 732,00 1483732.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 159 066,00 159066.00 EUR
Obec Dolný Pial 2 379 720,00 379720.00 EUR
Obec Nýrovce 1 537 000,00 537000.00 EUR
Obec Janov 1 103 616,00 103616.00 EUR
Obec Drženice 1 90 775,00 90775.00 EUR
Obec Nová Dedina 1 180 999,00 180999.00 EUR
Obec Skýcov 1 34 005,00 34005.00 EUR
Obec Bátovce 1 212 000,00 212000.00 EUR
Víno Levice s.r.o. 3 1 197 728,00 1197728.00 EUR
Obec Tekovské Lužany 3 1 132 612,00 1132612.00 EUR
Mesto Šahy 1 195 811,00 195811.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výstavba ČOV "KAMILKA" ZSS Maňa Nitriansky samosprávny kraj 187 380,00 187380.0 EUR 2016 Práce Nie 2
Verejný vodovod v obci Janov Obec Janov 103 616,00 103616.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Turistická rozhľadňa na Vápennom vrchu v k.ú. Skýcov Obec Skýcov 34 005,00 34005.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dodávka a montáž zariadení Víno Levice s.r.o. 996 303,00 996303.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia skladu Víno Levice s.r.o. 147 091,00 147091.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy, modernizácia skladu a výstavba haly Víno Levice s.r.o. 122 400,00 122400.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ obce Nýrovce Obec Nýrovce 545 805,00 545805.0 EUR 2015 Práce Áno 1
REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV CENTRA V ČASTI OBCE DRŽENICE - KMEŤOVCE CHODNÍKY Obec Drženice 91 009,00 91009.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ČOV – V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce Nitriansky samosprávny kraj 196 020,00 196020.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti a modernizácia MŠ v obci Dolný Pial Obec Dolný Pial 200 900,00 200900.0 EUR 2017 Práce Nie 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ – ÓVODA, nám M.R.Štefánika Šahy Mesto Šahy 253 132,00 253132.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obecný úrad Nová Dedina - stavebné úpravy Obec Nová Dedina 164 118,00 164118.0 EUR 2018 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky, ubytovacích a sociálnych priestorov v Rehabilitačnom pavilóne a v Kaštieli “ – PLATAN ZSS Lontov Nitriansky samosprávny kraj 608 044,00 608044.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kaštieľa - BARACHA, ZSS Bardoňovo Nitriansky samosprávny kraj 252 532,00 252532.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce Obec Bátovce 212 000,00 212000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 434 595,00 434595.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 245 834,00 245834.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Komplexná obnova objektu č. 11 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 159 066,00 159066.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Materská škola zvýšenie energetickej účinnosti a modernizácia Obec Dolný Pial 178 820,00 178820.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 452 183,00 452183.0 EUR 2020 Práce Áno 1http://www.ekoform.sk/


+421366221486


mihalkova@ekoform.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 16 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Kupča
Adresa:
Podlužany 88 Podlužany 935 27
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Révész
Adresa:
Hontianska Vrbica 301 Hontianska Vrbica 935 55
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Varinský
Adresa:
Čankov 140 Levice 93401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Kupča
Adresa:
Podlužany 88 Podlužany 935 27
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Révész
Adresa:
Hontianska Vrbica 301 Hontianska Vrbica 935 55
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
P M LEGAL s. r. o.
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×