Obstarávanie

Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných lekárskych preventívnych prehliadok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
220 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
219 900,00
Zaplatené:
99.95%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
85100000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je priebežné zabezpečovanie komplexných lekárskych preventívnych prehliadok v zdravotníckom zariadení poskytovateľa zameraných na včasné vyhľadávanie rizikových faktorov v oblasti nádorového a kardiovaskulárneho ochorenia vrátane špeciálnej ambulantnej a ústavnej starostlivosti v prípade zistenia onkologického nálezu u zamestnancov Národnej banky Slovenska na základe Rámcovej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 1 219 900,00 Neuvedené EUR 9. Január 2020 260645

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávanej zákazky 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073814/content/1022768/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia zákazky_zaslanie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073796/content/1022746/download","filename":"01_Zápisnica z otvárania ponúk_zaslanie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073818/content/1022772/download","filename":"CP_OUSA.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073899/content/1022970/download","filename":"Rámcova dohoda.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok z vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 28. November 2019 28. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068270/content/1009304/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov_zaslanie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073804/content/1022758/download","filename":"03_Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti_zaslanie.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073819/content/1022773/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073807/content/1022761/download","filename":"05_ Zapisnica z vyhodnotenia ponúk_zaslanie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - odkaz na systém JOSEPHINE 17. Október 2019 17. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061815/content/996827/download","filename":"Informácia o zverejnení SP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073798/content/1022753/download","filename":"02_Zápisnica z vyhodnotenie poradia podľa kritérií_zaslanie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×