CPV kód

85100000-0

Zdravotnícke služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 1 236 001 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 13 330 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 0 Neuvedná
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 299 129 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 7 380 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 1 007 478 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 108 000 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 497 413 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 148 184 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2 694 951 EUR
Domov pri kríži 1 195 000 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 4 999 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 55 056 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 749 999 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 4 5 401 968 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 3 799 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 100 000 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 390 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 9 292 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 9 750 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 84 039 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 125 596 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 11 200 000 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 2 400 EUR
Slovenská pošta, a.s. 3 2 865 182 EUR
Výskumná agentúra 1 0 EUR
Národné osvetové centrum 3 10 293 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 1 470 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 863 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Balsam s.r.o. 9 296 122 EUR
Falck Healthcare a. s. 4 2 426 528 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 4 606 706 EUR
GAJOS, s.r.o. 1 30 500 EUR
ProCare, a.s. 8 6 260 786 EUR
BOZPO, s.r.o. 2 4 600 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 3 629 900 EUR
Svetlo nádeje n.o. 1 195 000 EUR
NOVAPHARM, s.r.o. 3 2 960 000 EUR
MEDCENTRUM, s.r.o. 2 2 120 000 EUR
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. 2 3 800 000 EUR
Nemocnica svätého Michala, a.s. 3 754 891 EUR
Nemocničná a.s. 2 4 196 400 EUR
Medirex, a.s. 3 400 050 EUR
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 2 3 120 EUR
Jaroslav Kačmár - HasPO 2 750 EUR
Rescue - BH, s. r. o. 3 10 293 EUR
MEDISON, s.r.o. 2 13 330 EUR
PYROBOSS, s.r.o. 1 7 380 EUR
TeamPrevent Santé s.r.o. 2 55 039 EUR
NOVAPHARM, s.r.o. 1 0 Neuvedná
Záchranná zdravotná služba SR, a.s. 1 581 088 EUR
Váš Lekár, s.r.o. 1 749 999 EUR
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 1 624 480 EUR
JOBPOINT, spol. s r.o. 1 108 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výber poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 39 000 39000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie činností pracovnou zdravotnou službou Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 88 000 88000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba a lekárske preventívne prehliadky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 421 25421.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 60 000 60000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych prehliadok TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 50 000 50000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v Domove pri kríži - zariadení pre seniorov Domov pri kríži 195 000 195000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Správa ciest Košického samosprávneho kraja 199 000 199000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych lekárskych prehliadok. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 360 000 360000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zdravotnícke služby Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 600 000 3600000.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pracovná zdravotná služba SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 497 412 497412.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie vojenského leteckého personálu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 960 23960.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba - medicínska oblast Slovenská pošta, a.s. 1 108 800 1108800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 260 891 260891.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zdravotnícke výkony pre potreby útvarov a zariadení rezortu MO SR - vyšetrenia vojenského leteckého personálu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227 150 227150.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie Bratislavský samosprávny kraj 2 168 400 2168400.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399 000 399000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95 000 95000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zdravotnícke výkony pre potreby útvarov a zariadení rezortu MO SR - vyšetrenia vojenského leteckého personálu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230 000 230000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba – medicínska oblasť Slovenská pošta, a.s. 845 856 845856.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych lekárskych prehliadok TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 50 000 50000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 694 951 2694951.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zdravotnícke služby Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 600 000 7600000.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Pracovná zdravotná služba Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 118 458 118458.0 EUR 2016 Služby Nie 1
pracovná zdravotná služba Výskumná agentúra 4 500 4500.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pracovná zdravotná služba Kancelária verejného ochrancu práv 1 500 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zdravotná služba - festival Národné osvetové centrum 3 500 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba. Katolícka univerzita v Ružomberku 3 142 3142.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba - 1. a 2.kategória Fakultná nemocnica Nitra 9 500 9500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Kancelária verejného ochrancu práv 1 500 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 400 17400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 6 000 5999.99 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Trnavský samosprávny kraj 18 000 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 46 608 46608.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zdravotná služba Národné osvetové centrum 3 500 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 996 15996.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 3 000 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Fakultná nemocnica Trenčín 6 912 6912.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 800 5800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 688 3688.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zdravotná služba Národné osvetové centrum 3 500 3500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 400 15400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 45 600 45600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 45 600 45600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 130 950 130950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných lekárskych preventívnych prehliadok NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000 220000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb súvisiacich s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie Bratislavský samosprávny kraj 2 028 000 2028000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Testovania osôb na ochorenie COVID-19 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 210 000 210000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2021 Služby Nie 1
Testovania osôb na ochorenie COVID-19 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 200 000 200000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Testovania osôb na ochorenie COVID-19 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 200 000 200000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba v medicínskej oblasti Slovenská pošta, a.s. 910 526 910526.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní v očkovacích centrách a zabezpečenie výjazdovej očkovacej služby pre región BSK Bratislavský samosprávny kraj 761 270 761270.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie výjazdovej očkovacej služby pre región BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 749 999 749999.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní v očkovacích centrách Bratislavský samosprávny kraj 624 480 624480.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby duševného zdravia Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 102 000 102000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba 2021 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 652 000 652000.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Pracovná zdravotná služba Úrad vlády Slovenskej republiky 64 000 64000.0 EUR 14. Máj 2021 21. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-14 00:00:00 UTC 2021-05-21 10:00:00 UTC
Zdravotnícke služby Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 600 000 7600000.0 EUR 29. Marec 2022 25. Apríl 2022 Nie 2022-03-29 00:00:00 UTC 2022-04-25 10:00:00 UTC
Pracovná zdravotná služba Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 136 400 136400.0 EUR 25. Október 2018 12. November 2018 Nie 2018-10-25 00:00:00 UTC 2018-11-12 10:00:00 UTC
Pracovná zdravotná služba pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 523 162 523162.0 EUR 24. Júl 2015 2. September 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-09-02 10:00:00 UTC
Pracovná zdravotná služba pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 200 000 200000.0 EUR 29. Október 2014 19. November 2014 Nie 2014-10-29 00:00:00 UTC 2014-11-19 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×