Obstarávanie

Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 319 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 319 900,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71313000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú služby - obstaranie systému na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí. Zabezpečiť otvorený prístup k interpretovaným dátam pre potreby tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 4 319 900,00 Neuvedené EUR 27. Január 2020 261598

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058336/content/989566/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077421/content/1029364/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076980/content/1028733/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076983/content/1028734/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076983/content/1028735/download","filename":"Príloha č. 1 Kontrolný hárok_Vision IT Solutions.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076983/content/1028737/download","filename":"Príloha č. 2 Kontrolný hárok_YMS..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 16. Júl 2019 16. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047958/content/966173/download","filename":"espd-request.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047958/content/966174/download","filename":"espd-request.xml"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077418/content/1029363/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Júl 2019 15. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047395/content/964826/download","filename":"Súťažné podklady_MUSES_II_19_07_11_FINAL.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047395/content/964827/download","filename":"Súťažné podklady_MUSES_II_19_07_11_FINAL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076995/content/1028743/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ ZMLUVA O DIELO 4. Február 2020 4. Február 2020 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077419/content/1029361/download","filename":"8_3_10_Kopia_ponuky_YMS.pdf"}]
Zmluva ZMLUVA O DIELO č. SAŽP ORP/2020/04 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076979/content/1028731/download","filename":"Zmluva o dielo - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076979/content/1028732/download","filename":"Prílohy k Zmluve o dielo - text.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×