Dodávateľ

Vision IT Solutions, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Vision IT Solutions, a. s.

IČO: 36815799

Adresa: Pribinova 25, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-E2133

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2019

Záznam platný do: 30. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 250,00 EUR 1 1
2015 238 584,00 EUR 2 2
2016 554 959,83 EUR 10 10
2017 2 859 710,34 EUR 14 14
2018 7 472 693,33 EUR 9 9
2019 1 739 707,67 EUR 11 11
2020 7 239 666,00 EUR 15 15
2021 1 125 150,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 250,00 EUR 1 1
2015 238 584,00 EUR 2 2
2016 554 959,83 EUR 10 10
2017 2 859 710,34 EUR 14 14
2018 6 000 060,33 EUR 8 8
2019 1 150 707,67 EUR 10 10
2020 7 391 134,00 EUR 10 10
2021 3 035 315,00 EUR 14 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 99 920,00 99920.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 4 319 900,00 4319900.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 1 088 553,00 1088553.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 134 500,00 134500.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 7 610 680,00 7610680.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 18 1 590 488,33 1590488.33 EUR
Dopravný úrad 1 38 999,00 38999.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 217 325,00 217325.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 2 338 653,00 2338653.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 589 000,00 589000.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 227 825,00 227825.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 6 870,83 6870.83 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 1 958 722,00 1958722.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 6 331 250,01 331250.01 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 5 266 366,00 266366.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 129 000,00 129000.00 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 1 199 585,00 199585.00 EUR
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 2 117 900,00 117900.00 EUR
MH Manažment, a.s. 1 105 184,00 105184.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia diskového poľa NetApp FAS2240 a poskytovanie údržby a podpory pre zariadenie NetApp DLHOPIS, o.c.p., a.s. 199 500,00 199500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu produktov NetApp spolu s SLA. MH Manažment, a.s. 105 184,00 105184.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb hardvérovej a systémovej platformy formou privátneho cloudu Slovenská konsolidačná, a.s. 143 000,00 143000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Virtualizácia serverovej infraštruktúry pre Dopravný úrad Dopravný úrad 46 633,00 46633.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory a správy pre Dátové centrum rezortu školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 914 088,00 1914088.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 600 000,00 5600000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup 18 ks diskov na rozšírenie kapacity zariadení NAS Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 16 560,00 16560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 114 127,20 114127.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
HW a SW podpora výrobcov zariadení Dell SonicWall, HP EVA a Veeam Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 23 978,40 23978.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie kapacity diskového úložiska v primárnej a záložnej lokalite Slovenská konsolidačná, a.s. 58 000,00 58000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Údržba a podpora HW a SW súčastí dátového centra na platforme Dell, HP, NetApp, Vmware, Microsoft a Veeam Backup & Replication. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 62 840,00 62840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vytvorenie prostredia pre implementáciu a lokalizáciu softvérového nástroja Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 118 404,40 118404.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné sieťové zariadenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 160 953,05 160953.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérová podpora na produkty VMware Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 500,00 20500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora HW a SW súčastí dátového centra na platforme Dell,NetApp,VMware,Microsoft a Veeam Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 44 928,00 44928.0 EUR 2016 Služby Nie 1
NetApp Maintenance rozšírenie záruky Microsoft Windows server licencie Exchange, ESET antivirus riešenie Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 125 000,00 125000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP MSL2024 (pásková mechanika) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 700,00 17700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redizajn replikačného a zálohovacieho systému Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 161 340,00 161340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW a SW podpora výrobcov zariadení Dell SonicWall, HP EVA, HP BLc700, HP SAN, Veeam a NetApp Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 49 620,00 49620.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie kapacity diskového úložiska v záložnej lokalite Slovenská konsolidačná, a.s. 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie podpory pre SW produkty (VMware) NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 76 000,00 76000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie diskového poľa Slovenský hydrometeorologický ústav 24 475,50 24475.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup blade serverov a príslušenstva NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205 000,00 205000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW a SW podpora výrobcu zariadení NetApp Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 13 085,00 13085.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie kapacity centrálneho zálohovacieho systému NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie a migrácia Informačného systému Geodetický a kartografický ústav Bratislava 59 940,00 59940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a implementácia redizajnu vysokodostupných klastrov pre zabezpečenie redundancie aplikačných a databázových systémov Geodetický a kartografický ústav Bratislava 96 000,00 96000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zvýšenie dostupnosti serverovej infraštruktúry pre GIS a ESBS a zabezpečenie služieb podpory a prevádzky Hlavné mesto SR Bratislava 224 593,20 224593.2 EUR 2017 Služby Nie 1
HW a SW podpora výrobcov zariadení SonicWall, HP EVA, HP BLc700, HP SAN, VMware, Veeam a NetApp Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 65 650,00 65650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozšírenie kapacity diskového úložiska v primárnej a záložnej lokalite Slovenská konsolidačná, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Údržba a podpora HW a SW súčastí dátového centra na platformách SonicWall, HP, NetApp, Vmware, Microsoft, Veeam Backup & Replication, SOPHOS, FortiMail, SIEM, Balabit, NetShield a Mendel Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 101 000,00 101000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 217 727,13 217727.13 EUR 2018 Služby Nie 1
HW a SW podpora výrobcu zariadení NetApp Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 13 200,00 13200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby obnovy podpory (maintenance) produktov centrálnej výpočtovej techniky Slovenská konsolidačná, a.s. 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické stanice pre spracovanie ortofotosnímok, ortofotomozaiky a leteckých snímok pre ZBGIS Geodetický a kartografický ústav Bratislava 34 080,00 34080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HW a SW podpora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 172 716,00 172716.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory pre produkty VMware a Veeam Slovenský hydrometeorologický ústav 124 731,33 124731.33 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozšírenie Informačného systému Geodetický a kartografický ústav Bratislava 155 988,00 155988.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzultačné a implementačné služby pre VMware produkty. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 189 000,00 189000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dátové úložisko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 89 990,00 89990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
APLIKAČNÉ DISKOVÉ ÚLOŽISKO Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 589 000,00 589000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia 4 319 900,00 4319900.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Rozšírenie a modernizácia serverovej infraštruktúry NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 118 000,00 118000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafické stanice, osobné počítače a príslušenstvo pre spracovanie ortofotosnímok. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 122 808,00 122808.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VPN koncentrátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 82 292,40 82292.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém komplexného zberu a vyhodnocovania prevádzkových údajov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 160 800,00 160800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interný storage pre blade systémy NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 122 756,00 122756.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HW a SW podpora výrobcu zariadení Geodetický a kartografický ústav Bratislava 56 040,00 56040.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora (support od výrobcu) bezpečnostného prvku siete – HW Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 116 400,00 116400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia serverovej infraštruktúry NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 127 783,00 127783.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 4 791 666,00 4791666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby rozšírenej servisnej podpory a údržby pre zariadenia informačno-komunikačných technológií dátových centier a pobočiek Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 161 400,00 161400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Network Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 165 764,49 165764.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova podpory pre produkty VMware a Veeam Slovenský hydrometeorologický ústav 78 232,02 78232.02 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb na pozáručný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 841 389,00 1841389.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb na pozáručný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 514,00 5514.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Ostatné systémy ZVJS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 359 102,00 1359102.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ostatné systémy ZVJS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 169 511,00 1169511.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb na pozáručný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 51 490,00 51490.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 472 633,00 1472633.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 656,00 97656.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 76 059,00 76059.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 484,00 146484.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 91 083,00 91083.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Podpora (support od výrobcu) bezpečnostného prvku siete – HW Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 116 400,00 116400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Serverová licencia pre platformu xCost a SW riešenie skladového hospodárstva xCost, implementačné a inštalačné služby, aplikačná podpora 1 rok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 138 760,00 138760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb na pozáručný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 329,00 60329.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Licencie a podpora VMware vSphere 7 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 21 429,60 21429.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 126 765,00 126765.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 125 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Romana Herbriková
Adresa:
Talichova 3 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ing. Gabriel Herbrik
Adresa:
Talichova 3 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ing. Gabriel Herbrik
Adresa:
Talichova 3 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ing. Gabriel Herbrik
Adresa:
Talichova 2 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ludmila Joanidisová
Adresa:
Plynárenská 7/C Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×