Obstarávanie

Veterinárne liečivá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 567,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 180,99
Zaplatené:
77.42%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33651690-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
súbor položiek podľa kúpnej zmluvy
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Veterinárne lieky a veterinárne prípravky v rozsahu súboru jednotlivých položiek predmetu kúpnej zmluvy v požadovaných množstvách podľa opisu tejto kúpnej zmluvy alebo ekvivalentné.; Ekvivalentným veterinárnym liekom alebo veterinárnym prípravkom sa pre účely tejto kúpnej zmluvy rozumie veterinárny liek alebo veterinárny prípravok od iného výrobcu, s iným názvom ako je uvedené v tejto kúpnej zmluvy, ktorý musí spĺňať ten istý účel použitia, musí mať rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie, musí obsahovať rovnakú účinnú látku, liekovú formu a balenie ako je uvedené v tejto kúpnej zmluve.; Dodávateľ preukáže skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete predložením min. nasledovných dokladov a údajov: registračného čísla veterinárneho lieku , "Súhrn charakteristických vlastností veterinárneho lieku" vyhotovený podľa § 101 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v prípade veterinárneho prípravku dodávateľ predloží "Písomné informácie pre používateľa" veterinárneho prípravku. ; Veterinárne lieky, ktoré sú predmetom tejto kúpnej zmluvy musia byť uvedené na trh a registrované podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Eurican DHPPI LR 10 ks balenie, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: Pneumodog 10 ks balenie, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Biocan B 10 ks balenie, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: Nobivac KC 5 ks balenie, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Zantel 100 tbl, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Dolpac 10 60 tbl, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Killtix 70 cm antiparazitný obojok, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: Foresto obojok pre psi nad 8 kg, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Noroclav inj. 100 ml, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Clavubactin tbl. 500 mg 10x10 v balení, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Cefalexin inj. 100 ml, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kefavet 500 mg 70 tbl. balenie, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Streptoftal plv. 5x4 g, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: Suronal gtt. 15 ml 1 ks v balení, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Posatex gtt. 8,8 ml 1 ks v balení, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Xylarien 2% 5 ml, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Alvegesic 1% 10 ml, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Apthoflex sirup 500 ml, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Otofin 100 ml 1 ks v balení, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: Meloxoral 1,5 mg/ml 125 ml, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Bravecto žuv. tbl. 40-56 kg, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Megaderm 28x8 ml nad 10 kg, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: Lodiderm ung. 80 g, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Cimalgex 80 mg 32 tbl. v balení, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Probiodog plv. 50 g, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: T 61 inj. 50 ml, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Dermipred 20 mg tbl. 100 ks v balení, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Malaseb shp., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Yposane 40-60 kg, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Meloxydolor 5 mg/ml 20 ml v balení, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Dexadreson 2 mg/ml 50 ml v balení, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Aloxal silber spray 200 ml, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Cardiopharm spol. s r.o. 2 8 999,09 10% EUR 12. August 2019 264104

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×