Obstarávanie

Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Bidovce
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
69 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
48 330,99
Zaplatené:
69.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
rok
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.; 2. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Počet producentov odpadu, Hodnota / charakteristika: 1610; Technické vlastnosti: Množstvo odpadu 20 03 01 / rok, Hodnota / charakteristika: 255 t; Technické vlastnosti: Množstvo odpadu 20 03 07 / rok, Hodnota / charakteristika: 38 t; Technické vlastnosti: Množstvo odpadu 20 03 08 / rok, Hodnota / charakteristika: 6,0 t; Technické vlastnosti: Miera vytriedenia, Hodnota / charakteristika: 63,97 %

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zber, odvoz a zneškodnenie /energetické zhodnotenie odpadu zo 110 l nádob -20 03 01, Jednotka: ks/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450; Technické vlastnosti: Počet vývozov 110 l nádoba - 20 03 01, Jednotka: obrátka/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26; Technické vlastnosti: Zber, odvoz a zneškodnenie /energetické zhodnotenie odpadu z 1100 l nádob - 20 03 01, Jednotka: ks/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Počet vývozov 1100 l nádoba - 20 03 01, Jednotka: obrátka/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26; Technické vlastnosti: Zber, odvoz a  zneškodnenie /energetické zhodnotenie odpadu zo 1100 l nádob - cintorín 20 02 03, Jednotka: ks/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Prenájom VKK 7m3 celoročne - rómska osada, Jednotka: ks/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pristavenie VKK 7m3 na komunálny odpad - 20 03 01 rómska osada (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Stiahnutie VKK 7m3 na komunálny odpad - 20 03 01 rómska osada (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Zneškodnenie / energetické zhodnotenie komunálneho odpadu z VKK - 20 03 01 rómska osada, Jednotka: tona/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: Pristavenie VKK 7m3 na objemný odpad - 20 03 07 (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Stiahnutie VKK 7m3 na objemný odpad - 20 03 07 (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Zneškodnenie / energetické zhodnotenie objemového odpadu z VKK - 20 03 07, Jednotka: tona/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38; Technické vlastnosti: Prenájom VKK 7 m3 na jarné a jesenné upratovanie na 7 dní, Jednotka: ks/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Pristavenie VKK 7 m3 na jarne a jesenné upratovanie (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Stiahnutie VKK 7 m3 z jarného a jesenného upratovania (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Prenájom VKK 7 m3 cintorín na 7 dní – 20 02 03, Jednotka: ks/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pristavenie VKK 7 m3 cintorín (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Stiahnutie VKK 7 m3 cintorín (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Zneškodnenie / energetické zhodnotenie odpadu z VKK - 20 02 03 - cintorín, Jednotka: tona/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,04; Technické vlastnosti: Pristavenie VKK 7 m3 na stavebný odpad  (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Stiahnutie VKK 7 m3 na stavebný odpad (vlekom), Jednotka: ks/obrátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Zneškodnenie / energetické zhodnotenie stavebného odpadu z VKK 7 m3 - 20 03 08, Jednotka: tona/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2 x ročne, Jednotka: obrátka/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Zber, odvoz a zneškodnenie jedlých tukov, Jednotka: obrátka/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Zber, odvoz a zneškodnenie elektro odpadu 2 x ročne, Jednotka: obrátka/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT a.s. 2 57 997,19 20% EUR 12. Marec 2020 273873

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×