Obstarávanie

Odborné prehliadky a odborné skúšky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 700 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 400 000,00
Zaplatené:
200.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71632000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Výkon východiskových a opakovaných odborných prehliadok a odborných skúšok

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ELECTRIK, s.r.o. 6 2 700 000,00 Neuvedené EUR 25. Marec 2020 276173
BOZPO, s.r.o. 6 2 700 000,00 Neuvedené EUR 25. Marec 2020 276172
SAG Elektrovod, a.s. 6 0,00 Neuvedené 25. Marec 2020 276171

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Apríl 2020 16. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087772/content/1050592/download","filename":"HOD_05 Zapisnica z posudenia splnenia podmienok ucasti (bez reverz) (od 1.1.2019).pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. Apríl 2020 20. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088033/content/1051023/download","filename":"HOD_21 Z pisnica z vyhodnotenia pon k po eAukcii (bez reverz) (od 1.1.2019)-WORD_EXPORT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka BOZPO 21. Apríl 2020 21. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088337/content/1051579/download","filename":"17.3.1. Identifika n daje uch dza a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088337/content/1051580/download","filename":"17.3.5. estn vyhl senie -bez uvedenia podpisu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088337/content/1051581/download","filename":"17.3.6. N vrh zmluvy.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Apríl 2020 16. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087778/content/1050598/download","filename":"HOD_03 Zapisnica z otvarania ponuk s eAukciou (od 1.1.2019).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ENGIE Services a.s. 21. Apríl 2020 21. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088340/content/1051584/download","filename":"01_Identifika n _ daje_ENGIE Services_bez_podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088340/content/1051585/download","filename":"03_ V_podmienky_bez_podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088340/content/1051586/download","filename":"04_SP_Pr loha 2_Zmluva_bez_podpisov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka VUJE, a.s. 22. Apríl 2020 22. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088525/content/1051854/download","filename":"22042020mps_scan3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SPIE Elektrovod, a.s. 22. Apríl 2020 22. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088526/content/1051855/download","filename":"22042020mps_scan2.pdf"}]
Zmluva 187/2020 1. Apríl 2020 1. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086191/content/1047274/download","filename":"ZoD_BOZPO.pdf"}]
Súťažné podklady Informácia o zverejnení súťažných podkladov 2. Október 2019 2. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059285/content/991598/download","filename":"Informácia o zverejnení súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PPA ENERGO s.r.o. 22. Apríl 2020 22. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088524/content/1051852/download","filename":"22042020mps_scan4.pdf"}]
Zmluva 188/2020 1. Apríl 2020 1. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086192/content/1047275/download","filename":"ZoD_ELECTRIK.pdf"}]
Zmluva 186/2020 1. Apríl 2020 1. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086190/content/1047273/download","filename":"ZoD_SPIE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Február 2020 27. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081714/content/1038044/download","filename":"HOD_26_AUK Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk - s AUK(1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ELECTRIK, s.r.o. 22. Apríl 2020 22. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088528/content/1051857/download","filename":"22042020mps_scan1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Apríl 2020 20. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088064/content/1051080/download","filename":"ZAZM_01 Spr va o z kazke_VS-WORD_EXPORT.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×