Dodávateľ

SAG Elektrovod, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SPIE Elektrovod, a. s.

IČO: 36863513

Adresa: Prievozská 4C, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1425

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Október 2019

Záznam platný do: 17. Október 2022

Posledná zmena: 21. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 650 000,00 EUR 1 1
2016 16 783 537,00 EUR 4 4
2017 37 908 434,00 EUR 1 1
2018 7 788 954,00 EUR 2 2
2019 24 349 670,00 EUR 2 2
2020 0,00 Nezverejnená 1 1
2021 4 685 730,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 650 000,00 EUR 1 1
2016 16 783 537,00 EUR 4 4
2017 37 908 434,00 EUR 1 1
2018 7 788 954,00 EUR 2 2
2019 24 349 670,00 EUR 2 2
2020 0,00 Nezverejnená 1 1
2021 4 685 730,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Západoslovenská distribučná, a.s. 4 25 675 555,00 25675555.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 0,00 0.00 Neuvedná
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 68 892 690,00 68892690.00 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 598 080,00 598080.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
VVN Výmena 110kV káblových vedení PB-Slovnaft Západoslovenská distribučná, a.s. 5 275 555,00 5275555.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Presun 1. skupiny tlmiviek od T 401 z ESt Sučany do ESt Voľa k T 402 a nové kompenzačné tlmivky pripojené k T 401 Voľa - dodávka a montáž technológie Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 888 982,00 888982.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektové činnosti pre stavbu „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika – Maďarsko“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 619 000,00 619000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
VVN Kráľová nad Váhom, TR 110/22 kV Západoslovenská distribučná, a.s. 3 650 000,00 3650000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 10 000 000,00 10000000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Realizácia stavby „Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 37 908 434,00 37908434.0 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici Slovenské elektrárne, a.s. 2 100 000,00 2100000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 190 874,00 7190874.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Súbor energetických stavieb pre ES Žabí Majer Západoslovenská distribučná, a.s. 6 750 000,00 6750000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky Západoslovenská distribučná, a.s. 2 700 000,00 2700000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 17 599 670,00 17599670.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Realizácia diela „Obnova sekundárnej techniky a Inovácia RIS - centrála v ESt Horná Ždaňa 400 kV“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 741 286,00 741286.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3 944 444,00 3944444.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 99 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Slaninka
Adresa:
Znievska 28 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jakub Kolesár
Adresa:
Šustekova 51 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Helena Kořanová
Adresa:
Námestie hraničiarov 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslaw Waleza
Adresa:
Platynowa 12a Gdansk m. 11
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pawel Skowronski
Adresa:
Aleja Henryka Sienkiewicza 52 Nieporet 05-126
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Marec 2018
Záznam do:
12. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Ferenc PhD.
Adresa:
Hviezdna 5 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
12. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ralf Keil
Adresa:
Kirchstrasse 17 Reichelsheim D-64385
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
15. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Gabriel Szalay
Adresa:
Jilemnického 23 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
15. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Malatinský
Adresa:
Gorazdova 34 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
15. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sven Behrend
Adresa:
Nägelriedstr. 1 Allensbach 78476
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jürgen Vinkenflügel
Adresa:
Dohne 93 B Mühlheim an der Ruhr 45468
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Cintorínska 22 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Staré záhrady 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 29.06.2018 do: 12.08.2020

StiahniZáznam platný od: 15.03.2018 do: 29.06.2018

StiahniZáznam platný od: 9.10.2017 do: 15.03.2018

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 9.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×