Obstarávanie

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Michalovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
449 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
449 999,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45236110-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak pre deti ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského pohybového ihriska, detského ihriska pre 2 - 5 ročných, pieskoviska, altánkov, ďalej aj realizácia verejného osvetlenia. Súčasťou nového vybavenia bude aj rozvod kamerového systému.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Intersystem EU s.r.o. 4 449 999,00 Neuvedené EUR 17. Júl 2020 281789

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk II. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100536/content/1076403/download","filename":"II. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Projektová dokumentácia ELI 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055989/content/984015/download","filename":"e-401- 630x594.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055989/content/984016/download","filename":"e-402---420x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055989/content/984017/download","filename":"e-403--420x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055989/content/984019/download","filename":"Prot 38 17 VO Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055989/content/984021/download","filename":"VO Michalovce medziblok.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 20200484 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100863/content/1076965/download","filename":"Zmluva o dielo_Západ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100488/content/1076340/download","filename":"zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100535/content/1076401/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100513/content/1076375/download","filename":"Ponuka č. 2 COLAS Slovakia, a.s..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti IV. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100493/content/1076344/download","filename":"IV. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkaz výmer 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053832/content/979024/download","filename":"vykaz_vymer_VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Projektová dokumentácia 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979009/download","filename":"a1 - A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979010/download","filename":"a2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979011/download","filename":"a3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979012/download","filename":"a4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979013/download","filename":"a5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979014/download","filename":"a6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979015/download","filename":"a7- 630x594-ciernobielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979016/download","filename":"a8-A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979017/download","filename":"altanok-630x420.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979018/download","filename":"technicka -michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979019/download","filename":"zelen 09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979021/download","filename":"zelen 01 A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053829/content/979022/download","filename":"zelen 02 A3.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti II. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100490/content/1076341/download","filename":"II.zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Popisy prvkov 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979025/download","filename":"02_39a41_PLAYTOP_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979026/download","filename":"04_08_wall-3_pull-up_bars-2_benchces-rope-and-rings.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979027/download","filename":"04_09_Air-Walker.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979029/download","filename":"04_10_Inshape-Paralell-Bars.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979030/download","filename":"04_11_Inshape-Balance-Beam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979031/download","filename":"04_12_Inshape-Hyperextension-Bench.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979032/download","filename":"04_13_Arena-San Diego.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979033/download","filename":"04_14_UniPlay-Gare-Du-Nord.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979034/download","filename":"04_15_Playsculpture-Harry.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979035/download","filename":"04_16_UniMini-Jolak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979036/download","filename":"04_17_Lucky-Spring-Toy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979037/download","filename":"04_18_Ely-Spring-Toy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979038/download","filename":"04_19_Spring-Toy-Laddy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979039/download","filename":"04_20_NaturePlay-Tonalia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979040/download","filename":"04_21_Duel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979041/download","filename":"04_22_Roundabout-Orbit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979042/download","filename":"04_23_Freestyler.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979043/download","filename":"04_24_NaturePlay-Bolve.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979044/download","filename":"04_25_NRG-Giants-CauseWay.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979045/download","filename":"04_26_Chair_Sofiero.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979046/download","filename":"04_27_Table_Sofiero.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979047/download","filename":"04_28_pacewalk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979048/download","filename":"04_29_Park_Bench_Sofiero.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979049/download","filename":"04_30_Litter-Bin-Ellipse-kôš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979050/download","filename":"04_31_Dogpark-Info-Panel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979051/download","filename":"04_32_P-Miami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979052/download","filename":"04_33_Palma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053833/content/979053/download","filename":"04_34_Sandpit Maia Oak.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343O2015 Z.z. 3. Marec 2020 3. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082211/content/1039025/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk podľa § 55 ods. 2 na ÚVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100514/content/1076376/download","filename":"Ponuka č. 3 Chemkostav, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100515/content/1076377/download","filename":"Ponuka č. 4 Intersystem EU s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053827/content/979000/download","filename":"A.1 Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053827/content/979002/download","filename":"A.2 Podmienky úcasti_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053827/content/979003/download","filename":"A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053827/content/979004/download","filename":"B.1 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053827/content/979005/download","filename":"B.2 Spôsob určenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053827/content/979006/download","filename":"B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053827/content/979007/download","filename":"Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053827/content/979008/download","filename":"Príloha č. 2 Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk III. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100537/content/1076404/download","filename":"III. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100539/content/1076405/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100534/content/1076399/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100512/content/1076374/download","filename":"Ponuka č. 1 CSM-STAV, s.r.o..pdf"}]
Zmluva Rozpočet - výkaz výmer 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100864/content/1076966/download","filename":"rozpočet.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti III. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100491/content/1076342/download","filename":"III.zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti V. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 20. Júl 2020 20. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100496/content/1076347/download","filename":"V. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×