Dodávateľ

Intersystem EU s.r.o.

Bytča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Intersystem EU s.r.o.

IČO: 46186123

Adresa: Dukelská 295/34, Bytča

Registračné číslo: 2020/3-PO-E3898

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Marec 2020

Záznam platný do: 1. Marec 2023

Posledná zmena: 3. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 56 590,00 EUR 1 1
2015 241 090,00 EUR 3 3
2016 318 940,33 EUR 13 13
2017 53 996,50 EUR 4 4
2018 203 137,34 EUR 7 7
2019 352 645,00 EUR 3 3
2020 1 627 354,00 EUR 8 8
2021 391 116,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 56 590,00 EUR 1 1
2015 73 090,00 EUR 2 2
2016 416 187,33 EUR 13 13
2017 124 749,50 EUR 5 5
2018 203 137,34 EUR 7 7
2019 352 645,00 EUR 3 3
2020 1 627 354,00 EUR 8 8
2021 391 116,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 303 833,00 303833.00 EUR
Mesto Trnava 4 357 654,00 357654.00 EUR
Mesto Topoľčany 6 226 647,50 226647.50 EUR
Mesto Nitra 1 49 395,00 49395.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 27 463,00 27463.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 5 664,00 5664.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 31 212,00 31212.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 154 310,00 154310.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 82 499,00 82499.00 EUR
Obec Nižná 1 11 250,00 11250.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 268 999,00 268999.00 EUR
Mesto Michalovce 1 449 999,00 449999.00 EUR
František Oboňa - MIFE 1 168 000,00 168000.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 16 885,00 16885.00 EUR
Obec Maršová - Rašov 1 118 932,00 118932.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 315 595,00 315595.00 EUR
Mesto Trenčín 1 116 832,00 116832.00 EUR
Mesto Púchov 2 7 885,17 7885.17 EUR
Mesto Svit 1 43 908,33 43908.33 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 231 000,00 231000.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 14 800,00 14800.00 EUR
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 1 36 490,00 36490.00 EUR
Obec Vavrečka 1 12 491,00 12491.00 EUR
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 1 36 600,00 36600.00 EUR
Obec Pavčina Lehota 1 70 753,00 70753.00 EUR
Nadácia žilinský lesopark 1 79 773,00 79773.00 EUR
Obec Hvozdnica 1 5 999,17 5999.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revitalizácia detského ihriska na Bachovej ulici Mestská časť Bratislava - Ružinov 62 500,00 62500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Vybudovanie Športovo - zábavného centra s celoročnou prevádzkou František Oboňa - MIFE 227 786,00 227786.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Areál športu a oddychu Obec Maršová - Rašov 124 576,00 124576.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Nábytkové vybavenie a detské atrakcie ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 62 335,00 62335.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dve vonkajšie fitness cvičiská OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 36 800,00 36800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia verejného priestranstva Obec Pavčina Lehota 84 903,00 84903.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť Nadácia žilinský lesopark 79 773,00 79773.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PRÍSTAVBA NOVÉHO PAVILÓNU MATERSKEJ ŠKOLY A VYTVORENIE DETSKÉHO IHRISKA Obec Vavrečka 224 947,00 224947.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti Bratislava-Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov 98 200,00 98200.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Dodávka a montáž detských hracích prvkov Mesto Topoľčany 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
ihrisková zostava hrad Mesto Topoľčany 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pružinová hojdačka s montážou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detské ihrisko s dopadovými plochami a oplotením Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detské ihrisko s dopadovými plochami a oplotením Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vonkajšie fitness stroje. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 19 960,00 19960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detské ihrisko v areáli Materskej školy Mesto Svit 52 711,00 52711.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detské hracie prvky MB Mesto Topoľčany 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detské ihrisko s dopadovými plochami a oplotením Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herné prvky detských ihrísk Mesto Púchov 910,00 910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hracie detské prvky Mesto Topoľčany 77 500,00 77500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herný prvok na detské ihrisko Mesto Trnava 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Exteriérové lavičky a odpadkové koše Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
detské hracie prvky Mesto Topoľčany 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parkové lavičky s operadlom Mesto Žilina 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Herné prvky detských ihrísk č. 1 Mesto Trnava 20 880,00 20880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie detského ihriska Obec Hvozdnica 7 400,00 7400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia detského ihriska Mesto Púchov 9 200,00 9200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Herné a agility prvky Mesto Žiar nad Hronom 82 499,00 82499.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva Mesto Nové Zámky 268 999,00 268999.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2 II. Mesto Trnava 347 550,00 347550.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 303 833,00 303833.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ Obec Nižná 313 691,00 313691.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce Mesto Michalovce 449 999,00 449999.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Revitalizácia verejného priestoru Hanulova Mestská časť Bratislava - Dúbravka 315 595,00 315595.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre – časť SO 02 – Prvky urbárneho dizajnu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 31 495,00 31495.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín Mesto Trenčín 451 087,00 451087.0 EUR 2020 Práce Áno 1
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI KRUŠOVSKEJ V MESTE TOPOĽČANY Mesto Topoľčany 335 959,00 335959.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa Mesto Banská Bystrica 620 664,00 620664.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk a FIT prvkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 800,00 5800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra Mesto Nitra 56 718,00 56718.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica - dvor B, C a D Mesto Trnava 480 361,00 480361.0 EUR 2021 Práce Áno 1

weberova@intersystemeu.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Mária Weberová
Adresa:
Sidónie Sakalovej 22A Bytča 014 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Weberová
Adresa:
Dukelská 295/34 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×