Obstarávanie

Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 350,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 791,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113900-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
250.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 v množstve 250t; Obstarávateľ si dovoz kameniva na stredisko zabezpečuje vlastnou dopravou - priebežne podľa svojich potrieb počas platnosti Kúpnej zmluvy; Uchádzač predloží doklady (originály alebo kópie certifikátov) potvrdzujúce vhodnosť kameniva pre opravy vozovky v zmysle STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí, na nátery ciest a iných dopravných plôch

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: druh kameniva- petrografický opis, Hodnota / charakteristika: kyslé kamenivo(andezit - droba); Technické vlastnosti: Obsah jemných častíc menších ako 0,063 mm, Hodnota / charakteristika: menej ako 1 %; Technické vlastnosti: Norma , Hodnota / charakteristika: STN EN 13043:2014; Technické vlastnosti: Trieda zrnitosti, Hodnota / charakteristika: Gc 90/15 ; Technické vlastnosti: Nasiakavosť, Hodnota / charakteristika: WA24 rovný alebo menší ako 1 ; Technické vlastnosti: Odolnosť proti rozdrobovaniu, súčiniteľ Los Angeles, Hodnota / charakteristika: LA20; Technické vlastnosti: Odolnosť proti vyhladzovaniu, Hodnota / charakteristika: PSV rovný alebo väčší ako 55 ; Technické vlastnosti: Odolnosť proti zmrazovaniu alebo rozmrazovaniu, Hodnota / charakteristika: F1; Technické vlastnosti: Priľnavosť kameniva ku katión-aktívnej asfaltovej emulzii s minimálnym obsahom asfaltu 59-63 %, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: tona, Minimum: 100, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Parametre - frakcia (granulometria - zrnitosť) , Jednotka: mm, Minimum: 2, Maximum: 5, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 1 3 350,00 20% EUR 17. August 2020 283974

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×