Obstarávanie

Kontrastné látky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
36 044,00
Konečná suma(Bez DPH):
36 042,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33696800-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Kontrastné látky pre potreby FNsP Žilina.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. Neuvedený celkový počet ponúk 18 480,00 Neuvedené EUR 3. Jún 2020 286951
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Neuvedený celkový počet ponúk 5 638,00 Neuvedené EUR 3. Jún 2020 286950
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Neuvedený celkový počet ponúk 5 311,00 Neuvedené EUR 3. Jún 2020 286949
MED - ART, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 3 862,00 Neuvedené EUR 3. Jún 2020 286948
MED - ART, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 2 751,00 Neuvedené EUR 3. Jún 2020 286947

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 7. August 2020 7. August 2020 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095701/content/1067346/download","filename":"Správa o zákazke KOntrastné látky.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk e-aukcia 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095698/content/1067342/download","filename":"Zápisnica e-aukcia Kontrastné látky.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095699/content/1067343/download","filename":"Zápisnica z vyhod. ponúk Kontrastné látky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095697/content/1067340/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kontrastné látky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067286/download","filename":"Cestne prehlasenie finančné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067287/download","filename":"Identifikacne udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067288/download","filename":"MZdSK Distribucne rozhodnutie Bracco Imaging Slovakia_11.3.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067289/download","filename":"Navrh uchadzaca na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067290/download","filename":"Potvrdenie banka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067291/download","filename":"Priloha E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067292/download","filename":"Priloha F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067293/download","filename":"Ramcova dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067294/download","filename":"referencia-177909 (SUSCH).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067295/download","filename":"referencia-185435 (Poprad).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067296/download","filename":"Splnomocnenie_Bracco_Milic Repa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067297/download","filename":"Technicky opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067298/download","filename":"Zoznam vyznamnych dodavok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095692/content/1067299/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov (2).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 1 7. August 2020 7. August 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 3 7. August 2020 7. August 2020 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Február 2020 21. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080740/content/1035956/download","filename":"súťažné podklady Kontrastné látky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080740/content/1035957/download","filename":"Rámcová dohoda č. 1.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080740/content/1035958/download","filename":"Rámcová dohoda č. 2.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080740/content/1035959/download","filename":"Rámcová dohoda č. 3.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080740/content/1035960/download","filename":"Rámcová dohoda č. 4.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080740/content/1035961/download","filename":"Rámcová dohoda č. 5.docx"}]
Iný dokument k zákazke rámcové dohody 13.3.2019 po vysvetlení 13. Marec 2020 13. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084046/content/1042697/download","filename":"Rámcová dohoda č. 1 (1).docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084046/content/1042698/download","filename":"Rámcová dohoda č. 2 (1).docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084046/content/1042699/download","filename":"Rámcová dohoda č. 3 (1).docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084046/content/1042700/download","filename":"Rámcová dohoda č. 4 (1).docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084046/content/1042701/download","filename":"Rámcová dohoda č. 5 (1).docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067301/download","filename":"1_identifikacne udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067302/download","filename":"2_cestne vyhlasenie priloha A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067303/download","filename":"3_1osobne postavenie_zoznam hospodarskych subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067304/download","filename":"3_2_ vyjadrenie banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067305/download","filename":"3_3_cestne prehlasenie banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067306/download","filename":"3_3_cestne prehlasenie banky-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067307/download","filename":"3_5_ referencie_cast 4 _jodixanol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067308/download","filename":"3_6_MZ SR povolenie veľkodistribúcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067309/download","filename":"3_6_MZ SR povolenie veľkodistribúcia-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067310/download","filename":"5. Priloha 1.Opis predmetu zakazky jodixanol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067311/download","filename":"5. Priloha 1.Opis predmetu zakazky jodixanol-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067312/download","filename":"5_Priloha 2_navrh na plnenie kriterii cast4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067313/download","filename":"5_priloha 3_ zoznam subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067314/download","filename":"5_ramcova_dohoda_c._4_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067315/download","filename":"6_suhlas so spracovanim osobnych udajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095693/content/1067316/download","filename":"7_zoznam dovernych informacii jodixanol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067319/download","filename":"8_cestne vyhlasenie tykajuce sa konfliktu zaujmov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067320/download","filename":"Bankove_potvrdenie_SLSP_17-01-2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067321/download","filename":"Bankove_potvrdenie_VUB_15-01-2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067322/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_Bankova_informacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067323/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_Konflikt_zaujmov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067324/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067325/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_Referencie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067326/download","filename":"Identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067327/download","filename":"JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067328/download","filename":"MZ SR - Povolenie na veľkodistribúciu humánnych liekov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067329/download","filename":"Nahlad_zaznamu_zo_zoznamu_hospodarskych_subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067330/download","filename":"Obsah_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067331/download","filename":"Príloha rozhodnutia MZ SR - zmeny údajov uvedených v povolení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067332/download","filename":"Priloha_c_1_Opis_predmetu_zakazky_Kontrastne_latky_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067333/download","filename":"Priloha_c_2_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_kriteria_Kontrastne_latky_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067334/download","filename":"Priloha_c_3_Zoznam_subdodavatelov_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067335/download","filename":"Ramcova_dohoda_Kontrastne_latky_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067336/download","filename":"Titulny_list_Kontrastne_latky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067337/download","filename":"Titulny_list_Kontrastne_latky-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067338/download","filename":"Titulny_list_Kontrastne_latky-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095696/content/1067339/download","filename":"Vyhlasenie_uchadzaca.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Apríl 2020 24. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088998/content/1052854/download","filename":"Informácia o výsldku vyhodnotenia ponúk a poradie ponúk-Kontr. látky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095700/content/1067344/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti Kontrastné látky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095694/content/1067317/download","filename":"Nepodpisana_ponuka Unipharma.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie 2020/S 037-087088 21. Február 2020 21. Február 2020 []
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 425221.pdf 27. Február 2020 16. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081521/content/1043136/download","filename":"Odpovede na otázky VO 425221.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č.2 7. August 2020 7. August 2020 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku VO-Úradný vestník Európskej únie-2020/S 115-279097 7. August 2020 7. August 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4 7. August 2020 7. August 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 5 7. August 2020 7. August 2020 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×