Obstarávanie

Materská škola zvýšenie energetickej účinnosti a modernizácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Dolný Pial
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
178 820,00
Konečná suma(Bez DPH):
178 820,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Jedným z hlavných dôvodov pre obnovu budovy formou tepelnej ochrany je úspora energie potrebnej na vykurovanie. Zateplením všetkých obvodových konštrukcií a výmenou okien a dverí sa vytvorí nová obálka budovy s výrazne lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami ako sú jestvujúce. Realizáciou zatepľovacieho systému dosiahneme zlepšenie mikroklímy v objekte a taktiež zvýšime vnútorné povrchové teploty konštrukcií, čím predídeme možnému vzniku plesní vo vnútorných priestoroch. Strešný plášť budovy prešiel počas jej životnosti rekonštrukciou, ale v žiadnej miere neriešil otázku tepelnej ochrany. Existujúci strešný plášť je potrebné odstrániť a doplniť aby boli splnené legislatívne požiadavky podľa STN.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKOFORM spol. s r.o. 6 178 820,00 Neuvedené EUR 8. Október 2020 287231

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie verejného obstarávateľa o vykonaní Redakčnej opravy 28. Júl 2020 28. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102222/content/1079466/download","filename":"Oznamenie o redakčnej oprave.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o. 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112011/content/1099274/download","filename":"STAVOMAL Slovakia, spol. s r.o.rar"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 426532.pdf 23. Júl 2020 31. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101599/content/1080632/download","filename":"Odpovede na otázky VO 426532.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112004/content/1099266/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača EKOFORM, spol. s r.o. 12. Október 2020 12. Október 2020 []
Zmluva Zmluva o dielo 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112333/content/1099850/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. August 2020 19. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105333/content/1085311/download","filename":"Dolný Pial - MŠ - výsledok vestník.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Stavba a inžiniering, s.r.o. 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112009/content/1099273/download","filename":"Stavba a inžiniering, s.r.o.rar"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112026/content/1099293/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - pokyny edit.forma 21. Júl 2020 21. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101212/content/1077679/download","filename":"Dolný Pial - MŠ - súťažné podklady.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OB-BELSTAV 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112007/content/1099270/download","filename":"OB-Belstav, s.r.o.rar"}]
Súťažné podklady Doplnenie PD k vysvetleniu č.2 23. Júl 2020 23. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101602/content/1078481/download","filename":"Vysvetlenie č.2 k SP - doplnená dokumentácia.rar"}]
Súťažné podklady Aktualizovaný výkaz výmer 28. Júl 2020 28. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102223/content/1079471/download","filename":"VÝKAZ VYMER - ZIMNA ZAHRADA_Materská škol.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102223/content/1079472/download","filename":"VÝKAZ VÝMER- Materská škola vlastná stavba.xls"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - pokyny 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099738/content/1074974/download","filename":"Dolný Pial - MŠ - súťažné podklady.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099551/content/1074665/download","filename":"PD.zip"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112003/content/1099265/download","filename":"Zápisnica z posudenia splnenia podm.účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Aktualizovaný výkaz výmer - po vysvetlení č.6 30. Júl 2020 30. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102794/content/1080333/download","filename":"VÝKAZ VÝMER- Materská škola vlastná stavba.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102794/content/1080334/download","filename":"VÝKAZ VYMER - ZIMNA ZAHRADA_Materská škol.xls"}]
Súťažné podklady Doplnenie PD k vysvetleniu č.6 30. Júl 2020 30. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102786/content/1080323/download","filename":"Vysvetlenie č.6 k SP - doplnená dokumentácia.rar"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099550/content/1074663/download","filename":"VYKAZ VYMER- Materská škola.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099550/content/1074664/download","filename":"VYKAZ VYMER - ZIMNA ZAHRADA.xlsx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112002/content/1099264/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača LEVSTAV&VIALLE 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112015/content/1099279/download","filename":"Levstav\u0026Vialle.rar"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača AB-STAV 12. Október 2020 12. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3112008/content/1099272/download","filename":"AB-STAV, s.r.o.rar"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×