Obstarávanie

Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
National Development Fund II., a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
129 495 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
129 495 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66000000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenská sporiteľňa, a.s. 2 129 495 000,00 Neuvedené EUR 13. Október 2020 289415

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke NDF II_ PRSL II_Správa o zákazke 29. Október 2020 29. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115340/content/1105615/download","filename":"NDF II_PRSL_EE2 Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a oprave Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023866/content/911509/download","filename":"NDF II_PRL_EE2_Oznámenie o predĺžení LPP a o zmene znenia Oznámenia a SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti NDF II_PRSL_EE2_14_Zapisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 29. Október 2020 29. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114612/content/1104408/download","filename":"NDF II_PRSL_EE2_14_Zapisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_PROFIL.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Apríl 2019 3. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032284/content/932616/download","filename":"NDF II_PRSL_EE2_22_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011814/content/889562/download","filename":"NDF II_PRSL_EE2_SP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011814/content/889563/download","filename":"NDF II_PRSL_EE2_Zmluva_final.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_editovateľná podoba 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021153/content/907100/download","filename":"NDF II_PRSL_EE2_SP_final.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021153/content/907108/download","filename":"NDF II_PRSL_EE2_Zmluva_final.docx"}]
Zmluva Zmluva o úvere s rozdelením portfóliového rizika 22. Október 2020 22. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114176/content/1103640/download","filename":"NDF II_PRSL EE2_zmluva_SLSP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NDF II_PRSL_EE2_SLSP_ponuka_Profil 3. November 2020 3. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116027/content/1106958/download","filename":"PRSL_EE2_SLSP_ponuka_Profil.pdf"}]
Zápisnica NDF II_PRSL_EE2_13a_Zapisnica z otvárania ponuk 29. Október 2020 29. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114611/content/1104407/download","filename":"NDF II_PRSL_EE2_13a_Zapisnica z otvarania ponuk_podpisy_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk NDF II_PRSL_EE2_14_Zapisnica z vyhodnotenia ponúk 29. Október 2020 29. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114613/content/1104410/download","filename":"NDF II_PRSL_EE2_14_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_PROFIL.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_oprava 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023871/content/911529/download","filename":"NDF II_PRSL_EE_SP_oprava.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023871/content/911530/download","filename":"NDF II_PRSL_EE_SP_oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NDF II_PRSL_EE2_SZRB_ponuka_Profil 3. November 2020 3. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116030/content/1106963/download","filename":"PRSL_EE2_SZRB_ponuka_Profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×