Obstarávanie

Zber odpadu v obci Holice a jeho uloženie na skládku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Holice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
276 736,00
Konečná suma(Bez DPH):
276 736,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zber komunálneho odpadu v obci Holice, odvoz zmesového komunálneho odpadu, objemného a stavebného odpadu zo zberného dvora a uložení na skládku

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 3 276 736,00 Neuvedené EUR 27. Október 2020 290566

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk 6. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111570/content/1098572/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka FCC Slovensko 31. Október 2020 31. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106157/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106158/download","filename":"fcc slo_9001_sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106159/download","filename":"fcc slo_14001_sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106160/download","filename":"fcc slo_45001_sk (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106161/download","filename":"Návrh na plnenie ktirérií.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106162/download","filename":"Návrh zmluvy plnomocenstvo.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106163/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106164/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106165/download","filename":"Údaje o strojovom vybavení.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106166/download","filename":"Zoznam hospodárskych subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115662/content/1106167/download","filename":"Zoznam poskytnutých služieb.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. August 2020 14. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105549/content/1085826/download","filename":"D_Navrh_na_plnenie_kriterii.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105549/content/1092118/download","filename":"E_Zmluva.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105549/content/1092119/download","filename":"Súťažné podklady Holice odpady opak1409.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Marius Pedersen 31. Október 2020 31. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106145/download","filename":"01_Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106146/download","filename":"02_Oznámenie o zapísaní do ZHS_MP.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106147/download","filename":"03_Zoznam poskytnutých služieb uskutočnených za roky 2017 2018 2019 (1) (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106148/download","filename":"04_Vyhlásenie s údajmi o strojovom a technickom vybavení.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106149/download","filename":"05a_ISO 14001-2015_SJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106150/download","filename":"05b_ISO 45001-2018_SJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106151/download","filename":"05c_ISO 9001-2015_SJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106152/download","filename":"07_e_zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106154/download","filename":"navrh kriterii1.png"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106155/download","filename":"navrh kriterii2.png"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115654/content/1106156/download","filename":"Výpis zo ZHS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PURA spol. s.r.o. 31. Október 2020 31. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115663/content/1106168/download","filename":"espd-response.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115663/content/1106169/download","filename":"návrh plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115663/content/1106170/download","filename":"Posledná strana JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115663/content/1106171/download","filename":"Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115663/content/1106172/download","filename":"titulný list .png"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115663/content/1106173/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z otvárania ponúk 29. September 2020 29. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110333/content/1096301/download","filename":"Zápisnica z otvarania.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a posúdenia podmienok účasti 5. Október 2020 6. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111374/content/1098573/download","filename":"Zápis z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb 31. Október 2020 31. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115664/content/1106174/download","filename":"Zmluva_FCC.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 427643.pdf 14. September 2020 22. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108366/content/1094514/download","filename":"Odpovede na otázky VO 427643.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×