CPV kód

90510000-5

Likvidácia a spracovanie odpadu

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 154 348 486 EUR
Mesto Štúrovo 1 178 615 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 76 740 EUR
Mesto Tlmače 1 145 583 EUR
Mesto Revúca 1 1 800 000 EUR
Mesto Malacky 1 1 639 851 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 32 000 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 27 968 156 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 187 2 783 240 EUR
Mesto Žilina 6 484 140 EUR
Obec Nový Život 1 101 088 EUR
Mesto Kolárovo 1 227 664 EUR
Obec Bajč 1 92 111 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 77 830 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 150 543 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 22 049 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 130 000 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 343 324 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 61 000 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 1 6 913 725 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 7 429 909 EUR
Obec Košariská 1 205 000 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 137 034 EUR
Obec Beluša 2 131 315 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 76 530 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 245 030 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 3 321 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 18 313 EUR
Mesto Svidník 1 212 501 EUR
Obec Nižný Hrušov 1 205 000 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 659 359 EUR
Mesto Modra 1 248 398 EUR
Mesto Senica 1 2 200 000 EUR
Mesto Holíč 1 1 650 495 EUR
Obec Trenčianska Turná 1 53 838 EUR
Mestská časť Bratislava - Čunovo 1 205 000 EUR
Mesto Bytča 3 205 099 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 44 155 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 12 9 988 EUR
Mesto Pezinok 2 364 461 EUR
Mesto Ilava 1 166 155 EUR
Mesto Tornaľa 1 73 088 EUR
Obec Budimír 1 87 486 EUR
Záchranná služba 10 115 978 EUR
Mesto Hlohovec 1 777 000 EUR
Mesto Šamorín 1 883 769 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 160 771 EUR
Mesto Sliač 1 1 049 803 EUR
Obec Štrba 1 137 750 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 2 325 000 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 18 888 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 13 488 EUR
Obec Ohrady 1 205 000 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 3 442 102 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 85 044 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 134 206 EUR
Mesto Nová Dubnica 3 1 153 254 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 1 99 492 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 106 353 EUR
Obec Radatice 1 57 390 EUR
Obec Veľká Lomnica 1 99 801 EUR
Obec Budča 1 129 563 EUR
EKOVER spol. s r.o. 4 1 182 671 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 384 400 EUR
Technické služby mesta Galanta 2 1 581 769 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 30 583 EUR
Obec Necpaly 1 136 644 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 1 996 710 EUR
Mesto Turany 1 173 500 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 1 700 743 EUR
Obec Borovce 5 80 287 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 1 171 110 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 14 489 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 1 158 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 25 856 EUR
Obec Košťany nad Turcom 1 156 144 EUR
Obec Holice 1 276 736 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SITA Slovensko, a.s. 1 6 913 725 EUR
Marius Pedersen, a.s. 33 4 456 749 EUR
T+T, a.s. 6 375 914 EUR
PEhAES, a.s. 2 156 882 EUR
EBA, s.r.o. 57 613 255 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 3 1 015 084 EUR
ARGUSS s.r.o. 60 161 017 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 2 117 442 EUR
Brantner Nové Zámky s.r.o. 1 92 111 EUR
Brantner Poprad, s.r.o. 3 239 401 EUR
Plastic People, s.r.o. 3 615 000 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 6 2 343 585 EUR
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 1 248 398 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 3 28 352 090 EUR
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 7 216 895 EUR
ARCHÍV SB, s.r.o. 14 524 757 EUR
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 1 777 000 EUR
Brantner Fatra s.r.o. 3 466 288 EUR
PolyStar, s.r.o. 1 645 EUR
BP-AGRO-CENTRUM, spol, s.r.o. 5 121 581 EUR
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded 1 227 664 EUR
Brantner Nova, s.r.o. 4 1 182 671 EUR
Brantner Gemer s.r.o. 2 1 873 088 EUR
REMAS Servis , s.r.o. 5 2 183 EUR
KOSIT a.s. 13 707 019 EUR
SEZAKO Trnava, s.r.o. 3 1 528 EUR
VEPOS, spol.s.r.o. 1 171 110 EUR
Skládka Cerová s.r.o. 2 325 000 EUR
AGB ekoservis s.r.o. 2 77 830 EUR
AKS group s.r.o. 17 621 530 EUR
Odpadová s. r. o. 2 1 581 769 EUR
Technické služby Senica, a.s. 1 2 200 000 EUR
DETOX s.r.o. 92 813 413 EUR
DETOX s.r.o. 7 252 172 EUR
AKS group s.r.o. 9 253 438 EUR
EBA, s.r.o. 13 187 398 EUR
ecorec Slovensko s.r.o. 1 266 866 EUR
ecol Trade, s.r.o. 1 75 828 EUR
AKS group s.r.o. 1 967 EUR
Marius Pedersen, a. s. 11 21 307 EUR
Vassal EKO, s. r. o. 15 2 738 559 EUR
DF Družstvo, s.r.o. 9 46 229 EUR
POP palivo s. r. o. 15 22 184 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 3 321 EUR
RAMEKO, s.r.o. 16 39 363 EUR
Branislav Klačan ADR TRANS 1 150 EUR
TOMCAMP s. r. o. 5 6 450 EUR
GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 5 3 310 EUR
Fidelity Trade s.r.o. 26 73 390 EUR
ESPIK Group s.r.o. 13 181 589 EUR
FECUPRAL, spol. s r.o. 1 21 581 EUR
SLOVbiz s. r. o. 3 194 867 EUR
ESO eko s.r.o. 1 1 650 495 EUR
SARO Slovakia s.r.o. 1 212 501 EUR
ESPIK s.r.o. 14 185 954 EUR
BUČINA EKO, s.r.o. 1 40 800 EUR
VISKUP s.r.o. 2 3 770 EUR
Eko-Vis s.r.o. 3 2 951 EUR
CMT Group s. r. o. 6 80 105 EUR
REKO RECYCLING spol. s r.o. 1 178 615 EUR
Spoločnosť Stredné Považie a.s. 1 769 320 EUR
ROJANA TRADE, s.r.o. 1 8 970 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom Mestská časť Bratislava - Rača 33 599 33599.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia miest s nezákonne uskladneným odpadom Obec Bajč 77 687 77687.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia miesta a skládok s nezákonne umiestneným odpadom v mestskej časti Bratislava-Čunovo a Obci Štvrtok na Ostrove Mestská časť Bratislava - Čunovo 205 000 205000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Likvidácia nelegálnej skládky v meste Bytča-Stará hradská a obci Dolný Hričov. Mesto Bytča 205 000 205000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora Mesto Modra 206 999 206999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 64 000 64000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre obec Trenčianska Turná - separovaný zber a vybrané druhy nebezpečných odpadov Obec Trenčianska Turná 45 000 45000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ Mesto Kolárovo 206 999 206999.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri Obce Košariská a Šterusy Obec Košariská 205 000 205000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v rómskej osade v obci Chminianske Jakubovany. Obec Chminianske Jakubovany 84 660 84660.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie čiernych skládok a sanácia územia. Obec Radatice 49 872 49872.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v rómskej osade Nový Dvor, Veľká Lomnica. Obec Veľká Lomnica 84 878 84878.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom obcí Nižný Hrušov, Stročín a Koromľa. Obec Nižný Hrušov 205 000 205000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Likvidácia nelegálnej skládky v obci Ohrady Obec Ohrady 205 000 205000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice Záchranná služba 105 898 105898.0 EUR 2015 Služby Nie 10
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA TORNAĽA Mesto Tornaľa 73 088 73088.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov Technické služby mesta Galanta 711 950 711950.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné služby pre mesto Senica s charakteristikami sociálneho a zeleného obstarávania (EVO) Mesto Senica 2 354 000 2354000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technické služby v meste Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 25 500 000 25500000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 296 487 296487.0 EUR 2014 Služby Nie 8
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná. Obec Dunajská Lužná 659 359 659359.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber a preprava komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek, Šamorín. Mesto Šamorín 883 769 883769.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním EKOVER spol. s r.o. 695 550 695550.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 053 639 1053639.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 19830.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 19830.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu II Mesto Pezinok 94 800 94800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov II Mesto Pezinok 266 866 266866.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 19830.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 19830.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského biologického odpadu 3 Univerzitná nemocnica Bratislava 75 828 75828.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 968 27968.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 968 27968.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 19830.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 19830.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Mesto Nová Dubnica 164 654 164654.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad pri rodinných domoch v meste Hlohovec na roky 2018-2022 Mesto Hlohovec 777 000 777000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu (popol a škvara, kat. č. 19 01 12) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 996 710 1996710.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 141 22141.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 141 22141.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 309 22309.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 309 22309.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu Obec Borovce 22 200 22200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu zo Žumpy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 250 5250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného a komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 37 000 37000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie stavebného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie komunálneho odpadu a odpadu z čistenia ulíc Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28 000 28000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 29 000 29000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia odpadu 2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 20 000 20000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia komunálnych odpadov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 50 000 50000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 180 2180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 32 760 32760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 670 2670.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 570 4570.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 36 000 36000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a skladovanie odpadu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 300 8300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 250 11250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 2600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 800 11800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 15 681 15681.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 800 11800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie odpadu EKO - podnik verejnoprospešných služieb 155 000 155000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 3 006 3006.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného vyradeného majetku Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 700 3700.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 000 19000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 8 736 8736.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 880 1880.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 728 1728.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu Obec Borovce 19 800 19800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie odpadu EKO - podnik verejnoprospešných služieb 120 000 120000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 404 1404.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 2600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 500 5500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600 1600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 68 650 68649.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 890 6890.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia komunálnych odpadov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 68 712 68712.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 36 005 36005.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 4200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 920 34920.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 820 11820.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 14 587 14587.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 755 4755.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 853 2853.43 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie odpadu EKO - podnik verejnoprospešných služieb 176 000 176000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 190 2190.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 180 2180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 404 404.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 5 500 5500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360 360.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 2 940 2940.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 080 4080.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 302 11302.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spracovanie komunálneho odpadu TEKOS,spol. s r.o. 172 800 172800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 84 000 84000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 440 3440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 170 1170.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 268 2268.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu v obci Borovce Obec Borovce 20 900 20900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 796 2796.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 3200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 114 3114.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 145 099 145099.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 970 13970.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia komunálnych odpadov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 60 639 60639.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 313 1313.32 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 492 491.66 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 145 099 145099.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 010 1009.66 EUR 2018 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 36 000 36000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 000 23000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 29 680 29680.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 350.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 998 998.22 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - VÝCHOD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 597 2597.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - STRED Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 357 1357.06 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 864 864.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 840 4840.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 827 1826.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17 629 17629.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000 4000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 700 3700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Skládkovanie odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 500 37500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 90.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 766 766.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 898 897.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 200 4200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 802 801.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216 216.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 613 50613.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 613 50613.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 245 3244.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100 2100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie verejnoprospešných služieb pre mesto Holíč Mesto Holíč 1 680 000 1680000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 735 735.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 123 1123.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 320 1320.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 719 718.67 EUR 2018 Služby Nie 1
Spracovanie komunálneho odpadu TEKOS,spol. s r.o. 190 000 190000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 13 050 13050.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 467 40467.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 467 40467.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 108 000 108000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 620 1620.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 347 1347.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu v obci Borovce Obec Borovce 27 600 27600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375 1375.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 940 5940.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie zmesového komunálneho odpadu Obec Beluša 125 000 125000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 873 1873.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600 2600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 13 000 13000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia/zhodnotenie odpadu Technická univerzita v Košiciach 76 530 76530.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca Mesto Revúca 1 577 835 1577835.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia odpadov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 58 060 58060.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 350.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 4200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30 000 30000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 458 23458.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 458 23458.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336 336.31 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním EKOVER spol. s r.o. 117 465 117465.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 31 555 31555.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 569 1568.61 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 095 3094.85 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 60.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 3500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 723 723.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 964 1964.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 650 2650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 19 08 09 (OO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720 720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 547 547.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 300 6300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 056 1056.29 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 19 08 09 (OO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000 4000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 1300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 640 2640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 692 37692.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 692 37692.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Mesto Nová Dubnica 219 280 219280.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Svidník - zneškodnenie komunálneho odpadu Mesto Svidník 212 501 212501.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 170 55170.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 170 55170.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča Obec Budča 129 563 129563.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním EKOVER spol. s r.o. 145 614 145614.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 192 31191.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 720 4720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 430 4430.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 500 6500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Obec Štrba 165 300 165300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO (13 02 06/N/, 16 01 07/N/) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 363 363.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 200 3200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 322 2322.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17 440 17440.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 080 2080.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 632 632.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia ostatných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 622 622.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 860 1860.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600 2600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie objemného odpadu Obec Beluša 32 600 32600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 831 1831.32 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500 2500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Skládkovanie odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 69 999 69999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 407 1407.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 500 31500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zhodnotenie /zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 342 7342.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia laboratórnych chemikálii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 166 1165.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO (13 02 05, 16 01 14) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 520 520.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 950 1950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 632 632.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 643 2643.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 525 525.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 730 9730.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 14 880 14880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 669 669.24 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 452 1452.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 687 15687.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 801 801.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Budimír 105 000 105000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216 216.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Mesto Bytča 55 55.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1199.88 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 419 2419.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 860 1860.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu v obci Obec Borovce 54 800 54800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 302 1302.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 400 8400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 183 1183.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 560 1560.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 480 6480.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Mesto Bytča 65 65.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu - LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 864 864.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 920 7920.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov Technické služby mesta Galanta 869 819 869819.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 578 578.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 145 32145.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 145 32145.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho, objemného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 240 42240.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 507 1507.08 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 449 449.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 922 922.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 419 2419.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 665 1665.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake Obec Nový Život 162 291 162291.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 579 3579.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO (13 02 05) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130 130.0 EUR 2020 Služby Nie 1
odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 793 793.33 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 332 2331.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber zmesového komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač Mesto Sliač 1 049 803 1049803.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 359 359.49 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 898 898.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 000 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 535 1534.87 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 75 573 75573.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 75 573 75573.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175 175.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zhodnotenie /zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 868 6867.78 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 530 7530.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 386 35385.63 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov - PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 665 1665.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 578 578.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 400 2400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 551 551.0 EUR 2020 Služby Nie 1
„Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 40 800 40800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 804 804.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO 15 02 02 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170 170.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 19 766 19766.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 333 3333.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 110 1110.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 570 17570.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300 3300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 522 1522.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 976 975.65 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 650 18650.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 773 2773.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia ostatných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720 720.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 826 2826.24 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 238 237.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zhodnotenie odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 14 800 14800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber odpadu v obci Holice a jeho uloženie na skládku Obec Holice 276 736 276736.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Skládka odpadov na zneškodňovanie komunálnych druhov odpadov kategórie ,,O" Mesto Ilava 200 000 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním EKOVER spol. s r.o. 192 916 192916.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 080 1080.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Technické služby Detva s.r.o. 1 700 743 1700743.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie odpadu skládkovaním 2021 Mesto Štúrovo 178 615 178615.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 134 3133.65 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 984 3984.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 325 8325.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 040 3040.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 287 50287.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 287 50287.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 560 7560.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemného, ostatného odpadu a kuchynského odpadu v obci na roky 2021 - 2024 Obec Necpaly 164 000 164000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 391 1390.86 EUR 2021 Služby Nie 1
Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice Technické služby, príspevková organizácia mesta 161 675 161675.0 EUR 2021 Služby Nie 1
„Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča“ Technické služby mesta Levoča 384 400 384400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 340 2340.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu - LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO (13 02 06/N/, 16 01 07/N/) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 518 517.67 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
„Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie (likvidácia)“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 77 010 77010.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 903 902.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 531 531.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 370 15370.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 782 782.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350 350.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 2999.54 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz objemného odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 123 882 123882.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu Mesto Malacky 1 639 851 1639851.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Záchranná zdravotná služba Bratislava 298 289 298289.0 EUR 2021 Služby Nie 4
Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemného, ostatného a nebezpečného odpadu Mesto Turany 208 200 208200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 000 16000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz (preprava) a spracovanie objemného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 52 116 52116.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 252 252.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemného, ostatného odpadu a kuchynského odpadu v obci na roky 2021 - 2024 Obec Košťany nad Turcom 193 628 193628.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 581 21580.76 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Mesto Tlmače 233 251 233251.2 EUR 2021 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 38 400 38400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu z domácností Mesto Dubnica nad Váhom 209 412 209412.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 662 3661.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov - PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 905 1904.94 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zhodnotenie /zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 957 5956.8 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (KBO) - katalógové číslo odpadu 200 108 O, odpadu jedlé oleje a tuky - katalógové číslo odpadu 200 125 O Univerzitná nemocnica Bratislava 74 715 74715.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Mesto Nová Dubnica 769 320 769320.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby skládkovania komunálneho a iného odpadu Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 6 913 725 6913725.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 6 959 980 6959979.7 EUR 19. November 2020 18. December 2020 Nie 2020-11-19 00:00:00 UTC 2020-12-18 10:00:00 UTC
Zneškodňovanie odpadov Mesto Tisovec 80 757 80756.88 EUR 1. December 2020 11. December 2020 Neuvedené 2020-12-01 00:00:00 UTC 2020-12-11 10:00:00 UTC
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Mesto Partizánske 209 610 209610.0 EUR 25. Február 2021 8. Marec 2021 Neuvedené 2021-02-25 00:00:00 UTC 2021-03-08 10:00:00 UTC
„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 4 400 000 4400000.0 EUR 17. Máj 2021 15. Jún 2021 Nie 2021-05-17 00:00:00 UTC 2021-06-15 09:00:00 UTC
Zneškodnenie odpadu skládkovaním 2022 Mesto Štúrovo 167 140 167140.0 EUR 15. Október 2021 16. November 2021 Neuvedené 2021-10-15 00:00:00 UTC 2021-11-16 10:00:00 UTC
BRO lístie a tráva – naloženie, preprava a zhodnotenie odpadu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 18 000 18000.0 EUR 22. Október 2021 3. November 2021 Neuvedené 2021-10-22 00:00:00 UTC 2021-11-03 09:00:00 UTC
Odber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu Mesto Námestovo 3 009 962 3009962.0 EUR 10. November 2021 14. December 2021 Nie 2021-11-10 00:00:00 UTC 2021-12-14 09:00:00 UTC
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dulová Ves Obec Dulova Ves 81 825 81825.0 EUR 21. September 2015 9. Október 2015 Nie 2015-09-21 00:00:00 UTC 2015-10-09 09:00:00 UTC
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa Mesto Tornaľa 146 178 146177.67 EUR 27. December 2018 21. Január 2019 Nie 2018-12-27 00:00:00 UTC 2019-01-21 10:00:00 UTC
Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním 2019 EKOVER spol. s r.o. 117 466 117465.88 EUR 27. Február 2019 13. Marec 2019 Nie 2019-02-27 00:00:00 UTC 2019-03-13 09:00:00 UTC
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Mesto Partizánske 210 600 210600.0 EUR 24. Marec 2020 1. Apríl 2020 Neuvedené 2020-03-24 00:00:00 UTC 2020-04-01 10:00:00 UTC
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Markušovce. Obec Markušovce 205 000 205000.0 EUR 26. August 2015 14. September 2015 Nie 2015-08-26 00:00:00 UTC 2015-09-14 10:00:00 UTC
Likvidácia drevenej štiepky v obciach MR 11 PLUS Obec Cífer 69 550 69550.0 EUR 11. September 2020 16. September 2020 Neuvedené 2020-09-11 00:00:00 UTC 2020-09-16 12:00:00 UTC
Prevádzkovanie technologickej linky "Splitting"na úpravu a zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu. Mesto Trnava 822 076 822076.0 EUR 27. Február 2017 28. Marec 2017 Áno 2017-02-27 00:00:00 UTC 2017-03-28 16:00:00 UTC
Likvidácia nelegálnych skládok s odpadom v katastri Mesta Krupina a Obce Zvončín Mesto Krupina 205 000 205000.0 EUR 13. August 2015 31. August 2015 Nie 2015-08-13 00:00:00 UTC 2015-08-31 10:00:00 UTC
Likvidácia prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja Banskobystrický samosprávny kraj 2 600 2600.0 EUR 11. November 2019 18. November 2019 Neuvedené 2019-11-11 00:00:00 UTC 2019-11-18 09:00:00 UTC
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste HLOHOVEC Mesto Hlohovec 31 876 31875.9 EUR 10. September 2015 29. September 2015 Áno 2015-09-10 00:00:00 UTC 2015-09-29 11:00:00 UTC
Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Čečejovce Obec Čečejovce 55 000 55000.0 EUR 3. Marec 2015 20. Apríl 2015 Nie 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-04-20 09:00:00 UTC
Celoročné vysýpanie košov na psie exkrementy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 38 000 38000.0 EUR 22. Október 2014 25. November 2014 Nie 2014-10-22 00:00:00 UTC 2014-11-25 14:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×