Obstarávanie

Parkovisko Rozkvet pri 8 ZŠ Považská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Považská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
229 583,00
Konečná suma(Bez DPH):
229 583,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45223300-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom stavebných práce je realizácia parkoviska na sídlisku Rozkvet v meste Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 9 229 583,00 Neuvedené EUR 25. November 2020 292577

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119756/content/1114368/download","filename":"1_Kryci_list_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119756/content/1114369/download","filename":"2__Doklad_o_zlozeni_BZ_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119756/content/1114370/download","filename":"3__Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119756/content/1114371/download","filename":"3_Vykazy_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119756/content/1114372/download","filename":"4__Navrh_Zmluvy_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119756/content/1114373/download","filename":"5_1_Plna_moc_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119756/content/1114374/download","filename":"5_2_cestne_vyhlasenie_splnenie_podmienok_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119756/content/1114375/download","filename":"Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119756/content/1114376/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114521/download","filename":"Cestne_vyhlasenie___Ing__Holik_M_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114522/download","filename":"Cestne_vyhlasenie___Stancek_M_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114523/download","filename":"Cestne_vyhlasenie___technicke_a_strojove_vybavenie.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114524/download","filename":"JCB_3CX_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114525/download","filename":"JCB_3CX_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114526/download","filename":"JCB_65R_1.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114527/download","filename":"JED_str_1.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114528/download","filename":"JED_str_2.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114529/download","filename":"JED_str_3.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114530/download","filename":"JED_str_4.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114531/download","filename":"JED_str_5.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114532/download","filename":"JED_str_6.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114533/download","filename":"JED_str_7.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114534/download","filename":"JED_str_8.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114535/download","filename":"JED_str_9.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114536/download","filename":"JED_str_10.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114537/download","filename":"JED_str_11.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114538/download","filename":"JED_str_12.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114539/download","filename":"JED_str_13.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114540/download","filename":"JED_str_14.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114541/download","filename":"JED_str_15.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114542/download","filename":"JED_str_16.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114543/download","filename":"JED_str_17.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114544/download","filename":"JED_str_18.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114545/download","filename":"Kryci_list_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114546/download","filename":"Kryci_list_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114547/download","filename":"Kryci_list_ponuky.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114548/download","filename":"Kryci_list_ponuky_2.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114549/download","filename":"Locust_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114550/download","filename":"Locust_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114551/download","filename":"MAN_VS_MONT_1_str__2__str_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114552/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114553/download","filename":"Objekt_SO_01_Prist__komunikacia___odvodnenie_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114554/download","filename":"Objekt_SO_01_Prist__komunikacia___odvodnenie_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114555/download","filename":"Objekt_SO_01_Prist__komunikacia___odvodnenie_3_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114556/download","filename":"Objekt_SO_01_Prist__komunikacia_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114558/download","filename":"Objekt_SO_01_Prist__komunikacia_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114560/download","filename":"Objekt_SO_02_Parkovisko_odvodnenie_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114562/download","filename":"Objekt_SO_02_Parkovisko_odvodnenie_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114563/download","filename":"Objekt_SO_02_Parkovisko_odvodnenie_3_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114564/download","filename":"Objekt_SO_02_Terasove_parkoviskoSO_03_prekladka_chodnika_pre_chodcov_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114565/download","filename":"Objekt_SO_02_Terasove_parkoviskoSO_03_prekladka_chodnika_pre_chodcov_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114566/download","filename":"Objekt_SO_02_Terasove_parkoviskoSO_03_prekladka_chodnika_pre_chodcov_3_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114567/download","filename":"Osvedcenie___Ing__Holik_Miroslav.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114568/download","filename":"Osvedcenie___Stancek_Milan.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114569/download","filename":"Priloha_c__2.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114570/download","filename":"Priloha_c__7____Cestne_vyhlasenie_o_splneni_podmienok_ucasti.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114571/download","filename":"Referencia___Biely_potok.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114572/download","filename":"Referencia___CPP.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114573/download","filename":"Referencia___Domanicky_Pavel.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114574/download","filename":"Referencia___Lysa_pod_Mayktou.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114575/download","filename":"Referencia___Obec_Dolna_Marikova.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114576/download","filename":"Referencia___Obecna_prevadzka_Lysa.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114577/download","filename":"Referencia___RAVEN.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114578/download","filename":"Renault_224__1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114579/download","filename":"Renault_224_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114580/download","filename":"SO_04_Prekladka_STL_plynovodu_D160___1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114581/download","filename":"SO_04_Prekladka_STL_plynovodu_D160___2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114582/download","filename":"SO_04_Prekladka_STL_plynovodu_D160___3_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114583/download","filename":"TATRA_371_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114584/download","filename":"TATRA_371_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114585/download","filename":"TATRA_790_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114586/download","filename":"TATRA_790_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114587/download","filename":"Vypis_z_RT_Ing__Zlocha_1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114588/download","filename":"Vypis_z_RT_Ing__Zlocha_2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114589/download","filename":"Vypis_z_RT_Ing__Zlocha_3_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114590/download","filename":"Vypis_z_RT_Zlocha___1_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114592/download","filename":"Vypis_z_RT_Zlocha___2_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114593/download","filename":"Vypis_z_RT_Zlocha___3_str_.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114594/download","filename":"Vypis_z_uctu___Bankova_zaruka.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114595/download","filename":"ZOD_str_1.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114596/download","filename":"ZOD_str_2.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114597/download","filename":"ZOD_str_3.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114598/download","filename":"ZOD_str_4.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114599/download","filename":"ZOD_str_5.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114600/download","filename":"ZOD_str_6.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114601/download","filename":"ZOD_str_7.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114602/download","filename":"ZOD_str_8.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114603/download","filename":"ZOD_str_9.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114604/download","filename":"ZOD_str_10.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114605/download","filename":"ZOD_str_11.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114606/download","filename":"ZOD_str_12.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114607/download","filename":"ZOD_str_13.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114608/download","filename":"ZOD_str_14.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114609/download","filename":"ZOD_str_15.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114610/download","filename":"ZOD_str_16.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114612/download","filename":"ZOD_str_17.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114613/download","filename":"ZOD_str_18.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119825/content/1114614/download","filename":"ZOD_str_19.jpg"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119754/content/1114353/download","filename":"Identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119754/content/1114354/download","filename":"Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119754/content/1114355/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119754/content/1114356/download","filename":"Oceneny_vykaz_vymer.XlsX"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119754/content/1114357/download","filename":"Podmienky_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119754/content/1114358/download","filename":"PONUKA_DOSA_Slovakia_s_r_o__.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119754/content/1114359/download","filename":"Vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119754/content/1114360/download","filename":"Zabezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119754/content/1114361/download","filename":"Zmluva_o_diela.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. November 2020 12. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117515/content/1109655/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk - PROFIL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119879/content/1114734/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 8 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119841/content/1114648/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_podmienky_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119841/content/1114649/download","filename":"CP_Strabag_PB_Rozkvet.XlsX"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119841/content/1114650/download","filename":"Doklad_o_zabezpeke_za_ponuku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119841/content/1114651/download","filename":"Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119841/content/1114652/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119841/content/1114653/download","filename":"Navrh_zmluvy_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119841/content/1114654/download","filename":"Oceneny_vykaz_vymer_Rozkvet_PB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119841/content/1114655/download","filename":"Plnomocenstvo_na_podpisovanie_ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114377/download","filename":"Bankova_zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114378/download","filename":"Cestne_vyhl_uchadzacakucoveho_odbornikaosvedcenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114379/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_splnenie_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114380/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_strojove_vybavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114381/download","filename":"Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114382/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114383/download","filename":"Navrh_zmluvy_o_dielo__zoz_sub.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114384/download","filename":"Vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114385/download","filename":"Vypis_z_OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114386/download","filename":"zozn_hosp_subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119757/content/1114387/download","filename":"Zoznam_stavebnych_prac__referencie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 9 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114657/download","filename":"CV_stavbyveduci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114658/download","filename":"CV_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114659/download","filename":"Identifikacneudaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114660/download","filename":"Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114661/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114662/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114663/download","filename":"Navrh_ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114664/download","filename":"Osvedcenie_o_evidencii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114665/download","filename":"osvedcenie_stavbyveduci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114666/download","filename":"Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114667/download","filename":"Rozpocet___priloha_k_ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114668/download","filename":"Rozpocet_Xls___priloha_k_ZoD.XlsX"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114669/download","filename":"Zabezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114670/download","filename":"Zoznam_stavebnych_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119843/content/1114671/download","filename":"Zoznam_strojov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119755/content/1114362/download","filename":"doklady_vestnik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119755/content/1114363/download","filename":"Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119755/content/1114364/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119755/content/1114365/download","filename":"navrh_zmluvy_o_dielo_s_prilohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119755/content/1114366/download","filename":"rozpocet.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119755/content/1114367/download","filename":"zabezpeka.pdf"}]
Súťažné podklady Link na zverejnené súťažné podklady 9. September 2020 9. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107805/content/1090678/download","filename":"Link na zverejnené súťažné podklady.odt"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky + EA 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119846/content/1114674/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky+EA.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 7 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114623/download","filename":"1_Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114624/download","filename":"2_Plna_moc_na_podpisovanie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114625/download","filename":"3_Doklad_o_zlozeni_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114626/download","filename":"4_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114629/download","filename":"5_Navrh_Zmluvy_o_Dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114631/download","filename":"5_Priloha_c_1_k_ZoD_Cenova_ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114632/download","filename":"5_Priloha_c_2_k_ZoD_Zoznam_subdodavateov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114635/download","filename":"6_Doklady_preukazujuce_splnenie_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114636/download","filename":"Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114637/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119833/content/1114638/download","filename":"Vykaz_vymer_Parkovisko_Rozkvet.Xls"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti nahradených CV 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119847/content/1114675/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti nahradených CV.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk záverečná 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119849/content/1114677/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk záverečná.docx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119844/content/1114672/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119829/content/1114615/download","filename":"BZ_959CC16BG528_digitalne_podpisane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119829/content/1114618/download","filename":"Dokumenty_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119829/content/1114619/download","filename":"Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119829/content/1114620/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Zmluva ZMLUVA O DIELO č. OS20981196 26. November 2020 26. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119232/content/1113335/download","filename":"ZM5172020_25.11.2020.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×