Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Metrostav DS a.s.

IČO: 46120602

Adresa: Košická 17180/49, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2286

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. September 2019

Záznam platný do: 18. September 2022

Posledná zmena: 28. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 388 745,00 EUR 5 10
2015 8 174 128,00 EUR 11 22
2016 1 706 324,50 EUR 26 32
2017 7 068 949,33 EUR 13 14
2018 8 090 774,00 EUR 18 33
2019 6 490 334,99 EUR 20 20
2020 2 180 766,70 EUR 14 14
2021 16 392 712,00 EUR 22 29
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 383 379,00 EUR 4 7
2015 7 865 174,00 EUR 10 22
2016 1 980 750,50 EUR 25 32
2017 7 065 470,33 EUR 13 14
2018 7 880 537,00 EUR 11 15
2019 6 247 717,99 EUR 17 21
2020 2 464 615,70 EUR 20 26
2021 16 605 090,00 EUR 28 37

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 36 250,00 36250.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 1 365 176,00 1365176.00 EUR
Slovenská správa ciest 3 10 347 576,00 10347576.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 1 944 855,00 1944855.00 EUR
Obec Čierny Balog 1 184 377,00 184377.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 229 583,00 229583.00 EUR
Mesto Žilina 1 375 000,00 375000.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 34 1 375 919,00 1375919.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 11 431 059,19 431059.19 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 1 039 358,00 1039358.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 15 3 097 280,00 3097280.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 30 000,00 30000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 0,00 0.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 10 740 182,00 10740182.00 EUR
Obec Rovinka 1 589 213,00 589213.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 104 710,00 104710.00 EUR
Mesto Krupina 1 853 256,00 853256.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 119 212,00 119212.00 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 225 201,00 225201.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 840 057,00 840057.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 61 868,00 61868.00 EUR
Mesto Turzovka 1 350 147,00 350147.00 EUR
Obec Podbrezová 1 202 977,00 202977.00 EUR
Mesto Brezno 2 2 688 426,00 2688426.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 1 367 133,00 1367133.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 296 794,00 296794.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 795 833,00 795833.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 1 899 279,00 1899279.00 EUR
Mestské služby Nitra 1 17 400,00 17400.00 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 1 890 762,00 1890762.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 445 662,00 445662.00 EUR
Mesto Trenčín 2 3 940 938,00 3940938.00 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 1 313 078,00 313078.00 EUR
Mesto Púchov 1 42 117,00 42117.00 EUR
Mesto Svätý Jur 1 308 843,00 308843.00 EUR
Obec Zubrohlava 1 153 528,00 153528.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 15 600,00 15600.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 30 583,33 30583.33 EUR
Mesto Hriňová 1 408 750,00 408750.00 EUR
Obec Veľké Úľany 1 356 708,00 356708.00 EUR
Obec Čierne 1 277 673,00 277673.00 EUR
Obec Rudňany 1 40 000,00 40000.00 EUR
Obec Hermanovce 1 339 802,00 339802.00 EUR
Obec Horná Lehota 1 320 569,00 320569.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava Páleničné - úsek LC Čierna dolina – za Dlhý grúň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 178,00 103178.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií-2014-2015 Mesto Nové Mesto nad Váhom 199 000,00 199000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Zubrohlava Obec Zubrohlava 143 380,00 143380.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500 000,00 4500000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 649 605,00 649605.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Gápeľ-Kohútová, I. etapa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 186 587,00 186587.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 554 800,00 1554800.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta BZOVÁ, rekonštrukcia - revízia projektovej dokumentácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 592 489,00 592489.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonsˇtrukcia protipozˇiarnych lesny´ch ciest "Mlynna´" a "Michalova´" LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 329 825,00 329825.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 271 660,00 271660.0 EUR 2016 Práce Nie 2
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 943 380,00 1943380.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 152,00 4152.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 988,00 12988.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 414,00 414.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 558,00 2558.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 806,00 1806.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 269,00 6269.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 972,00 4972.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 057 476,00 2057476.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 054,00 6054.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 207,00 6207.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 102 499,00 102499.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 360 000,00 2360000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 754 965,00 1754965.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 032,00 24032.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 776 644,00 776644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín Mesto Trenčín 3 900 000,00 3900000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 154 160,00 1154160.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 513 178,00 513178.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 134 107,00 134107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova povrchov miestnych komunikácií Mesto Nové Zámky 1 096 562,00 1096562.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina Mesto Krupina 853 256,00 853256.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32 321,00 32321.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie Obec Čierny Balog 184 377,00 184377.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy Mesto Krásno nad Kysucou 1 890 762,00 1890762.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 536 675,00 536675.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno Mesto Brezno 2 099 299,00 2099299.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mestské služby Nitra 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 2 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 6 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 150 000,00 150000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Krupina-Bzovík závoz Banskobystrický samosprávny kraj 212 160,00 212160.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia asfaltového povrchu parkoviska a komunikácie. Obec Rudňany 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-hr.okr.ZC Banskobystrický samosprávny kraj 57 636,00 57636.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650,00 39650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 975,00 39975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava križovatky na ceste III/2415 (06624) Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 31 673,00 31673.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 975,00 39975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650,00 39650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 994,50 39994.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 050,00 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova povrchu cesty III/2171 Sklené v km 0,088 - 0,465 (1.úsek); v km 0,741 - 0,921 (2. úsek) a v km 1,114 - 1, 314 (3. úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 43 958,00 43958.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu cesty III/2183 Diviaky v km 0,810 - 1,110 (1.úsek 1/2 profil) a v km 1,110 - 1,160 (2. úsek plný profil) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 39 999,60 39999.6 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 17 000,00 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina (2 úseky, 1. úsek k.ú. Terchová, 2. úsek k.ú. Stráža) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 168 500,00 168500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava asfaltových komunikácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650,00 39650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2018 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 23 808,00 23808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 36 300,00 36300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty Slovenská správa ciest 1 848 818,00 1848818.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 154 400,00 154400.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412. Banskobystrický samosprávny kraj 1 165 733,00 1165733.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 2 178 250,00 2178250.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 128 124,00 128124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 683,00 29683.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2019 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 288,00 12288.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200,00 8200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 307 980,00 2307980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 64 058,40 64058.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 921 889,00 1921889.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 276 916,00 276916.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500 000,00 2500000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 567 557,00 567557.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline Mesto Žilina 527 927,00 527927.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 163 043,00 163043.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 36 024,00 36024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2020 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 300,00 5300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 28 649,00 28649.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco I. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 37 050,00 37050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 467,00 5467.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 38 279,00 38279.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 148 379,00 148379.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej Mesto Hriňová 605 093,00 605093.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 27 491,10 27491.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia mostov v okresoch Prešov, Bardejov, Stropkov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 537 712,00 1537712.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji – I. ETAPA Žilinský samosprávny kraj 243 601,00 243601.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cestnej siete a oprava lokálnych porúch vozoviek CV Lešť Centrum výcviku Lešť 224 996,00 224996.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 660,00 42660.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 112 772,00 112772.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Parkovisko Rozkvet pri 8 ZŠ Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 229 583,00 229583.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 197 137,00 197137.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 296 794,00 296794.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Cyklocesta Krpáčovo – Tále Obec Horná Lehota 320 569,00 320569.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín Mesto Trenčín 4 750 000,00 4750000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 32 576,00 32576.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 126 681,00 126681.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 125 230,00 125230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 375 024,00 375024.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 620 748,00 620748.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 122 916,00 122916.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 317 649,00 317649.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 155 277,00 155277.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 303 744,00 303744.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 303 744,00 303744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 36 781,00 36781.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
„Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 2 658 079,00 2658079.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2021 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 480,00 20480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 31 500,00 31500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky Žilinský samosprávny kraj 1 972 306,00 1972306.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 503 229,00 503229.0 EUR 2021 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ MIEROVÁ A DUKELSKÁ V MESTE SVÄTÝ JUR Mesto Svätý Jur 308 843,00 308843.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 434 079,00 434079.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest II/590 L.N.Ves - Borský Mikuláš a III/1149 prieťah Prietrž Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 405 242,00 405242.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácií 2020 Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 685 246,00 1685246.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Stavebné práce pre projekt: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Hermanovce“ Obec Hermanovce 460 501,00 460501.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 177 256,00 177256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky Žilinský samosprávny kraj 44 362,00 44362.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej Mesto Púchov 57 901,00 57901.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka, Staničenie 0.000-0.850 km Mesto Turzovka 351 769,00 351769.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno 2021 Mesto Brezno 589 127,00 589127.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Opravy miestnych komunikácií v obci Podbrezová Obec Podbrezová 202 977,00 202977.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace Obec Rovinka 901 536,00 901536.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Cyklotrasa – II. Etapa, Veľké Úľany Obec Veľké Úľany 356 708,00 356708.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy Obec Čierne 277 673,00 277673.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 210 071,00 210071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky Žilinský samosprávny kraj 112 800,00 112800.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Rekonštrukcia cesty III/1126 Lopašov - Oreské, km 0,000 - 1,400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 249 487,00 249487.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 661 212,00 661212.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa Slovenská správa ciest 33 763 750,00 33763750.0 EUR 2021 Práce Áno 2

monika.fizelova@doprastavasfalt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 836 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Róbert Turanský
Adresa:
Ľ. Štúra Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Karel
Adresa:
Radvanská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Šesták
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Jarmila Gajdárová
Adresa:
Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvie Hessová
Adresa:
Na Výsluní 282 Mirošovice 25166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Müllerová
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Klepetko
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Marcela Šoltýsová
Adresa:
1. mája 3 Sliač 962 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Dunovského 26 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dana Apalovičová
Adresa:
Donská 71 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Spojovací 304 Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Knotek
Adresa:
Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Mráz
Adresa:
Kimovská 38 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Turanský
Adresa:
Horná Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2018
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2018
Záznam do:
12. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
31. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
31. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
31. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
31. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 794/17, Vokovice Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s. r. o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.09.2020 do: 25.09.2020

StiahniZáznam platný od: 27.07.2020 do: 16.09.2020

StiahniZáznam platný od: 12.02.2020 do: 27.07.2020

StiahniZáznam platný od: 12.04.2019 do: 12.02.2020

StiahniZáznam platný od: 31.07.2018 do: 12.04.2019

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 31.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×