Obstarávanie

Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
383 684,00
Konečná suma(Bez DPH):
383 684,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 383 684,00 Neuvedené EUR 2. December 2020 293222

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120138/content/1115198/download","filename":"Ponuka uchádzača SSP a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120146/content/1115208/download","filename":"Ponuka uchádzača Slovenské elektrárne, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120123/content/1115177/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120123/content/1115181/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dodávke zemného plynu 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120117/content/1115169/download","filename":"Ost Z plyn 2020 44 SPP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady s prílohami 22. September 2020 22. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109146/content/1093854/download","filename":"Súťažné podklady s prílohami.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120119/content/1115171/download","filename":"správa §24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie 2, a.s. 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120139/content/1115199/download","filename":"ponuka Energie 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2. December 2020 2. December 2020 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120120/content/1115172/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. November 2020 2. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115731/content/1106316/download","filename":"Infromácia na profil po oznámení poradia úspešnosti.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti stanovených verejným obstarávateľom 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120129/content/1115184/download","filename":"Čiastková zápisnica č 1 podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120129/content/1115186/download","filename":"Čiastková zápisnica č. 2 podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZSE Energia, a.s. 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120142/content/1115201/download","filename":"Ponuka ZSE Energie, a.s..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×