CPV kód

09123000-7

Zemný plyn

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 73 121 030 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 4 704 742 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 1 915 076 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 260 935 EUR
Mesto Malacky 3 45 157 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 197 554 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 1 024 607 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 1 328 873 EUR
Mesto Poprad 3 16 992 EUR
Centrum sociálnych služieb Clementia 2 32 534 EUR
Mesto Žilina 4 156 577 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 649 452 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 210 728 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 99 400 EUR
Mesto Levoča 6 741 342 EUR
Obec Šenkvice 2 44 564 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 35 214 559 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 65 619 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 5 525 815 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 293 380 EUR
Mesto Trnava 5 845 874 EUR
DataCentrum 3 139 602 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 535 061 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 3 111 998 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 6 314 494 EUR
Správa športových zariadení Levice 6 487 814 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 143 588 EUR
Prešovský samosprávny kraj 5 20 EUR
Obec Nedožery - Brezany 2 109 770 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 3 523 750 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 4 996 525 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 0 Neuvedná
Fakultná nemocnica Trnava 1 12 576 EUR
Mesto Vráble 2 486 957 EUR
Mesto Nová Baňa 3 1 587 120 EUR
Psychiatrická nemocnica 4 306 231 EUR
Obec Terchová 1 25 162 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 19 450 EUR
Obec Podhorie 2 16 596 EUR
Obec Drahovce 1 51 656 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 2 69 948 EUR
Obec Rohožník 3 409 034 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 4 148 622 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 108 393 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 20 320 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 116 618 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 92 678 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 62 012 EUR
Mesto Prievidza 2 35 998 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 5 019 144 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 882 900 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 33 4 344 304 EUR
Mesto Rajec 3 371 598 EUR
Obec Beluša 1 122 496 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 4 400 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 5 534 877 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 105 738 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 25 29 456 462 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 95 000 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 9 373 430 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 2 153 300 EUR
Mesto Stupava 3 223 797 EUR
Technická univerzita v Košiciach 13 268 029 EUR
HOREZZA, a.s. 1 148 158 EUR
Obec Gbelce 1 150 908 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 4 213 285 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 20 042 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 3 128 945 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 287 952 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 9 1 100 747 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 53 613 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 3 589 036 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 5 117 153 EUR
Mesto Lipany 3 196 667 EUR
Mesto Komárno 2 896 858 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 348 840 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 5 27 102 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 1 604 590 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 1 204 860 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 397 820 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 2 593 476 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 6 375 514 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 221 387 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2 846 900 EUR
Obec Kanianka 1 17 013 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 179 863 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 4 420 286 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 3 727 134 EUR
Bytová správa, s.r.o. 5 157 548 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 12 953 EUR
Mesto Trstená 1 65 338 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 337 772 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 927 986 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 7 1 820 261 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 50 37 314 154 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 3 985 107 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 25 821 EUR
Mesto Krompachy 3 57 240 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 585 961 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 248 863 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 3 25 835 EUR
Mesto Brezno 1 163 609 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 730 965 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 106 841 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 12 17 413 241 EUR
Mesto Šurany 1 66 269 EUR
Obec Vyhne 4 109 592 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 317 841 EUR
Obec Dolné Saliby 2 0 EUR
Obec Malachov 2 15 483 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 5 872 395 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 2 206 577 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 3 486 909 EUR
Obec Kopčany 1 48 195 EUR
Mesto Fiľakovo 1 285 270 EUR
Mesto Sabinov 3 192 074 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 988 400 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 29 194 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 1 235 899 EUR
Mesto Nové Zámky 3 53 969 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 78 998 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 499 327 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 251 397 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 6 3 292 815 EUR
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 4 198 035 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 9 871 941 EUR
Mesto Trebišov 4 235 455 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 361 655 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 329 537 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 5 645 691 EUR
Stredná umelecká škola 4 45 856 EUR
Domov seniorov ARCHA 2 96 345 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 5 463 557 EUR
Mesto Pezinok 2 667 009 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 10 731 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 281 264 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 2 184 600 EUR
Obec Lodno 1 534 302 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 4 207 674 EUR
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica 1 89 655 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 132 216 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 3 44 585 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 67 323 EUR
Mesto Tornaľa 1 58 069 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 137 769 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 437 583 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 13 1 077 210 EUR
Obec Snežnica 2 20 028 EUR
Mesto Galanta 1 4 332 250 EUR
Mesto Kežmarok 2 409 635 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 6 516 634 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 219 438 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 252 042 EUR
Mesto Detva 2 71 025 EUR
Mesto Hlohovec 3 70 338 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 20 092 EUR
Obec Jenkovce 1 10 562 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 10 2 454 523 EUR
Obec Tovarné 3 15 997 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 14 4 265 312 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 339 000 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 3 70 776 EUR
Obec Teplička nad Váhom 2 115 085 EUR
Odborné učilište internátne 2 30 366 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 29 38 540 176 EUR
Mesto Trenčín 8 2 787 058 EUR
Obec Podhorany 1 12 857 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 62 364 EUR
Mesto Zvolen 3 395 150 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 57 874 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 5 204 485 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 3 22 341 EUR
Domov sociálnych služieb v Sabinove 3 75 340 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 29 419 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 1 147 000 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 4 465 369 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 2 67 431 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 3 66 913 EUR
Obec Žabokreky 1 1 175 827 EUR
Obec Veľký Biel 1 182 000 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 980 655 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 134 000 EUR
Obec Lúčka 1 8 000 EUR
Národné rehabilitačné centrum 5 600 108 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 1 30 404 EUR
Mesto Turčianske Teplice 2 214 193 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 8 6 876 530 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 3 204 252 EUR
Mesto Hurbanovo 1 889 213 EUR
Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 3 292 768 EUR
Mesto Stará Turá 2 17 539 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 314 979 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 10 4 354 609 EUR
Štátne divadlo Košice 2 43 586 EUR
Zoologická záhrada Košice 2 58 461 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 73 807 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 307 497 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 113 150 EUR
Obec Staškov 2 57 610 EUR
Mesto Kremnica 2 120 947 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 29 094 EUR
Mesto Rajecké Teplice 4 229 076 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 63 EUR
Mesto Stropkov 1 32 759 EUR
Slovenský stolnotenisový zväz 1 14 920 EUR
Obec Raková 1 40 001 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 128 778 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 17 165 EUR
Obec Rudina 2 28 023 EUR
ENERGO-SK, a.s. 1 1 144 792 EUR
Obec Kozárovce 1 16 998 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 2 178 731 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 29 802 EUR
Obec Smižany 6 1 178 491 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré 1 75 635 EUR
Obec Sebedražie 1 165 827 EUR
Obec Veľké Rovné 1 29 975 EUR
Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie 1 22 176 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 4 46 113 EUR
Obec Orechová Potôň 2 631 994 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 3 145 515 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 12 1 082 056 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 84 840 EUR
Obec Trnavá Hora 2 25 452 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 52 023 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 3 84 796 EUR
Mesto Lučenec 3 333 375 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 95 226 EUR
Obec Bojná 1 14 853 EUR
Obec Močenok 3 185 273 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 3 202 243 EUR
Eko Energia s.r.o. 1 6 042 EUR
Obec Dolné Plachtince 1 327 853 EUR
Obec Divinka 1 1 580 EUR
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 1 10 666 EUR
Obec Konská 1 3 268 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 71 412 EUR
Obec Gajary 1 36 200 EUR
Obec Radatice 1 16 158 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 6 288 EUR
Obec Horné Obdokovce 1 19 429 EUR
Obec Lietavská Lúčka 3 192 597 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 47 924 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 278 693 EUR
Obec Sady nad Torysou 3 83 163 EUR
Obec Štiavnik 2 91 928 EUR
Obec Dolný Hričov 2 27 993 EUR
Spojená škola 2 20 576 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 5 445 494 EUR
Obec Raslavice 2 78 181 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 5 241 923 EUR
Obec Bešeňov 2 77 601 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 3 130 589 EUR
Centrum sociálnych služieb AMETYST 4 166 018 EUR
Obec Šterusy 1 10 736 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 2 43 227 EUR
Mestská časť Bratislava - Devín 2 38 622 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 59 535 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 264 467 EUR
Obec Trebatice 1 20 000 EUR
Obchodná akadémia 1 34 141 EUR
Obec Brodské 1 23 859 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 2 107 836 EUR
Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 1 11 507 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 17 012 EUR
Obec Veľké Orvište 1 14 986 EUR
Mesto Nemšová 1 573 000 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 4 83 038 EUR
Mesto Hriňová 2 142 791 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 3 86 316 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 146 497 EUR
Štátna opera 1 61 000 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2 31 110 EUR
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 1 1 977 EUR
Obec Radobica 1 1 939 674 EUR
Obec Jasenica 1 21 054 EUR
Obec Horné Hámre 2 15 649 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 81 580 EUR
Obec Bystričany 2 108 128 EUR
Hotelová akadémia 3 46 959 EUR
Obec Jasenie 2 35 738 EUR
Obec Kováčová 2 8 032 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 2 560 423 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 47 880 EUR
Obec Vinodol 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 7 103 EUR
Obec Kráľov Brod 1 9 079 EUR
Obec Mužla 2 280 892 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 258 039 EUR
Obec Rakovice 1 7 067 EUR
Obec Nižná Myšľa 2 16 308 EUR
Gymnázium Martina Hattalu Trstená 1 51 067 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 6 240 686 EUR
Slovenská pošta, a.s. 3 11 431 058 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 3 1 366 582 EUR
Technické služby Brezno 4 210 781 EUR
Regionálne združenie obcí Hornád 1 147 288 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 341 755 EUR
Združenie miest a obcí myjavského regiónu 1 397 964 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3 1 289 767 EUR
Obec Lieskovec 2 20 106 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 321 912 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 4 2 358 476 EUR
MH Invest II, s.r.o. 5 450 101 EUR
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 217 338 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 6 1 406 485 EUR
Poliklinika Tehelná, a.s. 4 587 026 EUR
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 1 238 067 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 183 576 EUR
BIONERGY, a. s. 1 377 650 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 4 574 271 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 2 7 907 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 3 933 919 EUR
Obec Lubina 2 11 835 EUR
Obec Nesluša 3 20 545 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 156 293 EUR
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 2 89 884 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 5 576 874 EUR
Obec Dobrá Voda 1 2 139 EUR
NOVOVITAL 5 264 283 EUR
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 1 33 543 EUR
Obec Ostrov 2 24 915 EUR
Obchodná akadémia 5 85 437 EUR
Stredná odborná škola 2 173 928 EUR
VITALITA n.o. 3 345 338 EUR
Mestská krytá plaváreň 1 29 994 EUR
Obec Budkovce 1 15 231 EUR
Obec Slanec 1 14 040 EUR
Mesto Turany 3 168 482 EUR
Obec Veselé 1 25 195 EUR
Obec Bežovce 1 9 241 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 2 26 107 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2 112 982 EUR
Mesto Bojnice 5 111 912 EUR
KRASBYT, s. r. o. 1 325 999 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 3 10 745 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 31 417 EUR
Obec Ostrý Grúň 1 21 747 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 1 11 009 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 3 444 140 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 5 225 383 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 5 207 634 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 4 19 906 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 58 478 EUR
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 1 18 681 EUR
Mesto Gelnica 4 155 125 EUR
Stredná odborná škola 1 40 131 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 19 104 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 4 247 951 EUR
Technické služby mesta Trenčianske Teplice 1 17 417 EUR
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 2 60 660 EUR
Spojená škola 2 80 376 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 169 362 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 3 40 353 EUR
Základná škola Horný Vadičov 3 12 024 EUR
Dopravná akadémia 1 769 EUR
Základná škola Veľký Šariš 4 109 505 EUR
Hlavný banský úrad 3 60 002 EUR
Obec Malý Čepčín 1 10 532 EUR
Spojená škola 2 64 556 EUR
Teresa Benedicta 4 67 949 EUR
Obec Jasenové 2 14 334 EUR
Súcit n.o. Veľké Kapušany 1 11 345 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 83 964 EUR
Základná škola 1 52 356 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 269 233 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 113 553 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 122 317 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 14 547 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 61 872 EUR
Základná škola 2 25 750 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 3 40 613 EUR
Oravská poliklinika Námestovo 2 152 258 EUR
Social. Trans, n.o. 3 41 725 EUR
Obec Hvozdnica 3 60 122 EUR
Technické služby mesta Trebišov 3 97 198 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 11 492 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 2 10 377 EUR
Zariadenie pre seniorov 2 113 703 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 53 291 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 1 12 498 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 230 135 EUR
Galéria mesta Bratislavy 2 0 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 3 125 103 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 4 129 670 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 67 557 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 3 40 251 EUR
Gymnázium Leonarda Stöckela 1 46 222 EUR
Stredná odborná škola technická 2 64 048 EUR
Základná škola Východná 2 34 000 EUR
Spojená škola internátna 4 45 191 EUR
Základná škola s materskou školou 11 148 686 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 5 121 001 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 36 442 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 33 500 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 63 380 EUR
Základná škola 5 184 423 EUR
Základná škola s materskou školou 3 57 325 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 2 28 882 EUR
Stredná pedagogická škola 2 145 458 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 3 83 783 EUR
AD HOC Malacky 4 152 973 EUR
Stredná odborná škola strojnícka 1 66 520 EUR
Základná škola s materskou školou Divinka 1 9 433 EUR
Materská škola 2 10 336 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 115 281 EUR
Centrum sociálnych služieb STRANÍK 2 107 406 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 32 631 EUR
Školský internát 1 19 379 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 4 119 437 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 17 600 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 4 309 003 EUR
Základná škola Šenkvice 3 63 084 EUR
Materská škola v Šenkviciach 2 29 784 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 4 43 653 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 4 86 129 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 1 45 508 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 66 243 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 45 582 EUR
Základná škola Lietavská Lúčka 1 6 828 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 1 11 320 EUR
Základná škola s materskou školou Rosina 1 29 638 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 6 80 656 EUR
Nezábudka, n.o. 1 20 269 EUR
Gymnázium 2 37 368 EUR
DUMAT - mestská príspevková organizácia 5 396 797 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 15 658 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 4 9 453 EUR
Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 1 41 608 EUR
Obec Poproč 1 33 018 EUR
Základná škola Dolná Tižina 1 15 296 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 70 926 EUR
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 5 94 889 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 4 133 925 EUR
Základná umelecká škola Stará Turá 3 16 141 EUR
Základná škola v Prievidzi 1 28 648 EUR
Spojená škola 1 46 528 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 17 412 EUR
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 1 4 083 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 2 18 068 EUR
Základná umelecká škola M.Moyzesa 2 32 279 EUR
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 1 50 111 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 7 044 EUR
Ponitrianske múzeum v Nitre 2 32 299 EUR
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno 1 41 100 EUR
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 1 27 818 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 2 19 217 EUR
Základná škola 3 219 454 EUR
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 2 38 398 EUR
Stredná odborná škola potravinárska 4 88 592 EUR
Základná umelecká škola 1 12 150 EUR
Základná škola 3 131 197 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 3 5 465 EUR
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 2 43 105 EUR
Základná škola s materskou školou 1 31 519 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 3 43 528 EUR
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 5 132 231 EUR
Základná škola s materskou školou 3 71 009 EUR
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 1 96 666 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 2 34 539 EUR
Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave 1 37 677 EUR
Spojená škola 2 23 174 EUR
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 3 152 704 EUR
Technické služby I. Nižná 1 31 522 EUR
Základná škola Dr. Jozefa Dérera 2 64 583 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 3 363 904 EUR
Základná škola 2 3 473 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 3 176 638 EUR
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 5 96 742 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 1 6 113 EUR
Spojená škola internátna 2 85 232 EUR
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 2 30 227 EUR
Stredná odborná škola Majstra Pavla 2 54 258 EUR
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 1 17 054 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 2 121 889 EUR
Liečebno-výchovné sanatórium 2 63 451 EUR
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 2 65 002 EUR
Základná škola s materskou školou 1 51 826 EUR
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 1 25 827 EUR
Základná škola v Raslaviciach 1 25 062 EUR
Diagnostické centrum 1 13 748 EUR
Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky 1 51 374 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 2 42 233 EUR
Obchodná akadémia 2 21 296 EUR
Základná škola 1 25 812 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 44 000 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 5 356 009 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 1 14 633 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 2 14 425 EUR
Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1 11 646 EUR
Základná škola s materskou školou 1 19 381 EUR
Stredná odborná škola 1 40 226 EUR
Základná škola s materskou školou Brusno 1 10 833 EUR
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 2 34 782 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 12 083 EUR
Domov pre seniorov Golden Age 1 14 740 EUR
Domov dôchodcov Dolné Saliby 1 0 EUR
Gymnázium Terézie Vansovej 2 43 016 EUR
Základná umelecká škola v Malackách 1 11 919 EUR
Základná škola Cejkov 2 41 731 EUR
Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno 1 29 083 EUR
Reedukačné centrum 1 48 678 EUR
Základná škola s materskou školou Hôrky 1 40 425 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 4 310 955 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 10 213 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 28 340 EUR
Obchodná akadémia 2 48 581 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 3 41 801 EUR
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 1 20 183 EUR
Bábkové divadlo Žilina 2 38 431 EUR
Základná škola 1 33 487 EUR
Hotelová akadémia 1 16 391 EUR
Stredná odborná škola Majstra Pavla 2 59 456 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná 1 18 349 EUR
Gymnázium 1 18 228 EUR
Stredná odborná škola drevárska a stavebná 1 8 728 EUR
Považské múzeum v Žiline 1 31 976 EUR
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 1 6 442 EUR
Spojená škola 1 60 401 EUR
Gymnázium 1 15 896 EUR
Konzervatórium 1 26 498 EUR
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 1 12 383 EUR
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec 1 87 580 EUR
Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského divotvorca v Medzilaborciach 1 27 597 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 2 759 400 EUR
Spojená škola internátna 2 43 542 EUR
Technické služby mesta Trebišova 2 94 279 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 3 830 418 EUR
Spojená škola internátna 2 113 970 EUR
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 1 27 988 EUR
Základná škola Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou 1 96 704 EUR
Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 1 26 271 EUR
Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 1 5 400 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 10 473 EUR
Základná škola 1 39 938 EUR
Obec Hubina 1 8 923 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 66 835 EUR
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 1 188 525 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 30 479 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 9 007 EUR
Gymnázium 1 5 890 EUR
Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš 1 17 481 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 1 79 316 EUR
Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany 1 5 965 EUR
Základná škola, Slatinská 3, Beluša 1 78 272 EUR
Materská škola 1 22 304 EUR
Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom 2 10 991 EUR
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. 1 3 530 124 EUR
Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica 1 29 390 EUR
Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 1 43 583 EUR
Základná škola s materskou školou 1 13 327 EUR
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice 1 17 250 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany 1 44 892 EUR
Základná škola s materskou školou 1 8 131 EUR
Základná škola s materskou školou 1 17 194 EUR
Obec Brunovce 1 14 508 EUR
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 1 137 577 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 820 207 229 685 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 22 573 858 EUR
Energie2, a.s. 55 18 768 988 EUR
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 1 95 000 EUR
Pow-en a. s. 18 11 422 944 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 12 4 294 138 EUR
MET Slovakia, a. s. 136 35 508 178 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 150 56 575 147 EUR
ELGAS, s.r.o. 13 2 967 128 EUR
CYEB s.r.o. 35 3 159 497 EUR
TERS systém, spol. s r.o. 3 44 585 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 2 96 281 EUR
ZSE Energia, a.s. 42 33 564 944 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 31 20 136 574 EUR
SE Predaj, s. r. o. 1 23 740 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 2 1 216 193 EUR
V-Elektra Slovakia, s.r.o. 1 14 690 EUR
SPP - distribúcia , a.s. 5 1 136 921 EUR
VEMEX ENERGO s.r.o. 17 1 009 737 EUR
ČEZ Slovensko, s.r.o. 9 901 030 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 166 408 EUR
A.En. Gas a. s. 2 7 335 166 EUR
EDF Trading Limited 1 100 EUR
EP Commodities, a.s. 1 100 EUR
Statoil ASA 1 100 EUR
VNG Slovakia, spol. s r.o. 10 319 360 EUR
SPP CNG s.r.o. 6 11 962 757 EUR
SPP CNG s.r.o. 1 0 Neuvedná
TWINLOGY s. r. o. 2 80 474 EUR
LAMA energy a.s. - organizačná zložka 5 192 086 EUR
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 1 83 300 EUR
MFGK Slovakia s. r. o. 72 2 314 201 EUR
A.En. Slovensko s.r.o. 23 10 821 670 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 23 39 014 471 EUR
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 1 7 265 EUR
BCF ENERGY, s. r. o 1 130 000 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 383 684 EUR
MET Slovakia a.s. 1 469 564 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 115 000 115000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálna prokuratúra SR 34 487 34487.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty vo vlastníctve SSDZ, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 174 521 174521.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu na rok 2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 60 984 60984.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu do dvoch odberných miest GJMH v Čadci v požadovanom termíne dodania do dvoch rokov od účinnosti uzavretej zmluvy vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 84 530 84530.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Správa športových zariadení Levice 130 000 130000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Domov seniorov ARCHA 70 000 70000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica 109 540 109540.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre obec Rohožník Obec Rohožník 190 000 190000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa zemného plynu na rok 2015. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 116 539 116539.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu PLZ - 215 Obstarávacie trhovisko Slovenska 165 000 165000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Odborné učilište internátne 23 833 23833.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK na rok 2016 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 36 300 36300.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 155 000 155000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 93 674 93674.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Odborné učilište internátne 28 270 28270.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kopčany 51 875 51875.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 120 000 120000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na zmluvné obdobie 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 85 500 85500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK na rok 2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 45 000 45000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 124 000 124000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 157 000 157000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 119 000 119000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu vrátane záruky za odchýlku rok 2014 Psychiatrická liečebňa Sučany 105 000 105000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2015 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 000 130000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Národné lesnícke centrum (NLC) od 115 200 do 126 000 115200 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU Mesto Rajecké Teplice 84 000 84000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Sabinove 26 600 26600.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o., vrátane prevzatia záruky za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 100 000 100000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré 84 532 84532.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu-CVO114 Obec Sebedražie 184 000 184000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie 23 924 23924.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre rok 2016 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 122 000 122000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Plyn pre Mestské kúpele - plaváreň v B. Štiavnici (na r. 2016) Bytová správa, s.r.o. 30 650 30650.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre rok 2016 Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 116 000 116000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre MČ Bratislava – Rača a prevzatie záruky za odchýlku Mestská časť Bratislava - Rača 158 342 158342.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 150 000 150000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu do odberného miesta BGMH v Sučanoch vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 22 570 22570.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Brodské 41 000 41000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 185 415 185415.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Štátne divadlo Košice 24 000 24000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 69 853 69853.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 26 426 26426.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu (r. 2014) Stredisko sociálnej starostlivosti 120 000 120000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo v Košiciach 135 800 135800.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Štátnu operu na rok 2015 Štátna opera 65 000 65000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Vranov nad Topľou 184 960 184960.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 63 258 63258.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 91 000 91000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nitriansky samosprávny kraj 45 000 45000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu 515 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185 000 185000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu 715 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185 000 185000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie 01.05.2016-30.04.2017. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 98 000 98000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu PLZ - 115 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 65 000 65000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre EXIMBANKU SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 90 000 90000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu pre obec Jasenica Obec Jasenica 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Národné lesnícke centrum (NLC) 76 822 76822.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn - PLZ_01092014 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 110 000 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. od 60 000 do 100 000 60000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu. Gymnázium Martina Hattalu Trstená 51 067 51067.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objetky UMB v Banskej Bystrici na rok 2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 553 600 553600.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky. Objednávky za III. kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 119 148119.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 459 728 459728.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 211 200 1211200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – CVO 415 Obstarávacie trhovisko Slovenska 690 000 690000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO115 Obstarávacie trhovisko Slovenska 660 000 660000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 660 77660.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 148 576 148576.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500 972500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO414 Mesto Nová Baňa 1 705 000 1705000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 144 962 144962.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 905 190905.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribučných služieb pre Regionálne združenie obcí Hornád . Regionálne združenie obcí Hornád 147 288 147288.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 402 2402.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 220 48220.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 112 144112.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 41 154 41154.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 344 125 344125.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Združenie miest a obcí myjavského regiónu 397 964 397964.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Poprad 25 25.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Slovenská pošta, a.s. 4 771 686 4771686.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 23 23.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500 972500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu. Regionálne združenie obcí Košice - okolie 339 586 339586.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 194 952 194952.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 166 408 166408.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 407 197 407197.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 160 449 160449.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 580 59580.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 145 129 145129.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 135 500 135500.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 000 300000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177 442 177442.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
ZEMNÝ PLYN Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 524 468 2524468.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 172 833 172833.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 980 029 2980029.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 512 000 512000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Banskobystrický samosprávny kraj 3 064 166 3064166.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51 134 51134.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 13 629 13629.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 43 409 43409.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 171 082 171082.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - CVO 116 Obstarávacie trhovisko Slovenska 390 000 390000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 17 464 17464.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 220 323 220323.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 194 156 194156.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 459 822 459822.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Okresný súd Banská Bystrica 59 535 59535.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 614 586 614586.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO514 Obec Orechová Potôň 670 000 670000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup zemného plynu pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrický samosprávny kraj 4 271 000 4271000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Mesto nad Váhom 168 999 168999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 343 802 1343802.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 837 245 837245.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Krásno nad Kysucou 339 000 339000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 279 000 279000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 233 510 233510.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 238 067 238067.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO314 Obec Žabokreky 1 175 827 1175827.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 60 750 60750.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 1 168 845 1168845.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na roky 2015 - 2018 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 340 351 2340351.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 33 542 33542.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky. Objednávky za II. kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 070 210070.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre rok 2016 Obec Smižany 199 554 199554.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 374 635 374635.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 628 990 628990.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 19 19.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Združená dodávka zemného plynu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 820 397820.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie plynu - kategória V,S odber (veľkoodber, stredný odber). Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 206 577 2206577.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 51 849 51849.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 43 261 43261.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 734 451 734451.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. od 0 do 0 0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 35 713 35713.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 607 27607.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 66 402 66402.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 31 677 31677.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Fakultná nemocnica Trenčín 690 060 690060.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 67 840 67840.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 64 667 64667.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 928 49928.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 321 912 321912.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Fakultná nemocnica Nitra 30 30.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 186 561 186561.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 200 062 200062.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 95 714 95714.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup a predaj zemného plynu na základe zmluvy EFET Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 3 000 000 3000000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Združená dodávka zemného plynu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 980 655 980655.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 152 606 152606.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a predaj zemného plynu na základe zmluvy "EFET" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 3 000 000 3000000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 507 192507.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Finančné riaditeľstvo SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 846 900 2846900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 85 293 85293.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky zemného plynu pre odberné miesta samosprávy mesta Komárno Mesto Komárno 507 672 507672.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 47 853 47853.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 86 933 86933.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 000 000 20000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 241 666 3241666.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka stlačeného zemného plynu CNG Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 340 000 2340000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 342 255 5342255.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860 667860.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 455 786 455786.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu v rokoch 2016 a 2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 3 111 998 3111998.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 68 131 68131.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu. Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 470 368 470368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 157 957 157957.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 176 069 176069.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane zabezpečenia jeho prepravy a distribúcie. ... “ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 307 018 1307018.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 41 41.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zemný plyn Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 650 248 650248.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 110 97110.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 416 046 416046.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu. Združenie miest a obcí Spiša 304 064 304064.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 635 000 635000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa zemného plynu na roky 2016 a 2017 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 75 859 75859.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 396 359 5396359.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - CVO 216 Obstarávacie trhovisko Slovenska 292 642 292642.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 43 633 43633.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 22 548 22548.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 46 983 46983.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 994 148994.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky . Objednávky za IV. kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 216 176216.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Galanta Mesto Galanta 4 332 250 4332250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Sociálna poisťovňa, ústredie 988 400 988400.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 74 352 74352.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 55 913 55913.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 292 409 292409.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 29 981 29981.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 27 584 27584.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 598 688 1598688.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 281 328 281328.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 489 49489.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 197 508 197508.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Fakultná nemocnica Trenčín 456 966 456966.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 476 080 476080.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 517 844 517844.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 1 168 845 1168845.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka stlačeného zemného plynu CNG Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 200 000 1200000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 223 716 223716.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 066 149066.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 511 116511.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu PSO 616 Obec Lodno 534 302 534302.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu pre mesto Trstená Mesto Trstená 65 338 65338.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Fakultná nemocnica Nitra 843 015 843015.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 394 305 394305.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu na rok 2017 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 106 000 106000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre objekty SPU v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 924 996 924996.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka plynu pre obec Rohožník 2017 Obec Rohožník 120 000 120000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 166 662 13166662.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000 780 1000780.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 8 085 087 8085087.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Mesto nad Váhom 319 757 319757.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 311 427 311427.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 384 629 384629.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 810 416 810416.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 130 243 130243.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 925 101925.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 720 305 720305.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 63 863 63863.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 83 921 83921.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 168 075 168075.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG) I. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 112 000 2112000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu PSO 1116 Mesto Pezinok 432 167 432167.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 417 000 417000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 751 221 751221.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 19 19.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 479 520 479520.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka stlačeného zemného plynu CNG pre DPB a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 440 000 1440000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Domov seniorov ARCHA 57 600 57600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu PSO 1316 Mesto Stupava 114 043 114043.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 163 701 163701.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2018 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 141 689 141689.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 340 207 340207.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 169 579 1169579.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 366 745 366745.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 274 602 274602.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 137 211 137211.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 72 887 72887.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 403 796 403796.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 561 600 561600.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 489 330 1489330.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Mesto Vráble 145 944 145944.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu pre obec Budkovce Obec Budkovce 15 231 15231.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 000 000 4000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 7
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 945 000 945000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 272 845 272845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 47 495 47495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 170 012 170012.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 725 350 725350.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 153 81153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 320 857 320857.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 178 227 178227.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU - PSO 217 Mesto Veľký Šariš 278 693 278693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 256 116256.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Regionálne združenie obcí Košice - okolie 503 365 503365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 298 188 298188.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 101 571 101571.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 30 434 30434.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 52 810 52810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 606 353 606353.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 949 7949.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 152 000 2152000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – PSO 617 Mesto Šurany 66 269 66269.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - PSO 317 Mesto Fiľakovo 285 270 285270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Nákup zemného plynu pre mesto Komárno“ Mesto Komárno 496 813 496813.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici na rok 2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 000 550000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU PRE NSP REVÚCA Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 021 38021.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre mesto Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 183 981 183981.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 011 598 3011598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Zvolen 110 378 110378.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre roky 2018 - 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 512 521 512521.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Službyt Nitra, s.r.o. 147 569 147569.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 411 666 411666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 22 22.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 122 880 2122880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Mestská časť Bratislava - Rača 112 915 112915.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 1 014 011 1014011.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na obdobie 2019 – 2022 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 322 478 322478.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 524 85524.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 301 730 4301730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 184 358 184358.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 99 871 99871.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 338 262 338262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 263 271 263271.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 626 659 626659.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 106 530 106530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bánovce nad Bebravou 197 547 197547.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 097 754 1097754.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 833 620 833620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 106 213 106213.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre objekty Slovenskej pošty, a.s. na roky 2018 až 2020 Slovenská pošta, a.s. 3 849 300 3849300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2018 do 30.04.2019 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 159 999 159999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 357 457 357457.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211 680 211680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 446 498 446498.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 99 626 99626.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87 536 87536.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 332 699 1332699.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 205 485 205485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 693 273 693273.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 102 642 102642.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMOS Nitra Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 460 473 460473.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – PSO 118 Mesto Stará Ľubovňa 108 393 108393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská akadémia vied (SAV) 2 206 048 2206048.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 299 049 299049.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 810 11810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 651 123651.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 325 388 325388.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 23 241 23241.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 681 166 681166.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 319 412 319412.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 73 018 73018.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 122 880 2122880.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 94 615 94615.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby mesta Trenčianske Teplice 35 652 35651.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Spojená škola 32 000 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola Veľký Šariš 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 135 000 135000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Súcit n.o. Veľké Kapušany 23 880 23880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Raková EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Staškov 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nižná Myšľa 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hlohovec 27 376 27376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Divinka 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Štátne divadlo Košice 19 945 19945.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Zámky 34 250 34250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 18 028 18028.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 44 834 44834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 110 000 110000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 86 000 86000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov 106 000 106000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestská časť Košice - Krásna 23 898 23898.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenové EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Krajský súd v Banskej Bystrici 38 800 38800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 130 000 130000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenové EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Sabinov 180 000 180000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Východná 24 385 24384.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 141 341 141340.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Terchová EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 29 542 29542.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnavá Hora 52 700 52700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Dolné Saliby 32 000 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnavá Hora 27 772 27771.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na roky 2016 - 2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 29 444 29444.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Divinka EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Krompachy 24 521 24521.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Močenok 83 000 83000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nedožery - Brezany 115 000 115000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu HOREZZA, a.s. 151 083 151083.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lietavská Lúčka 125 555 125554.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 184 880 184879.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 28 231 28230.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 62 100 62100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 49 500 49500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnovec nad Váhom 36 400 36400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica 113 100 113100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko Sabinov 71 887 71887.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2017 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 166 667 166667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajecké Teplice 96 000 96000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného pynu Stredná zdravotnícka škola 31 000 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Lietavská Lúčka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Dolný Hričov EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Šenkvice 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola v Šenkviciach 17 500 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nezábudka, n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 28 594 28594.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Šenkvice EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 57 100 57100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Slovenská Kajňa 10 186 10186.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 17 000 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenie EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 180 000 180000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 128 640 128640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 43 000 43000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kanianka 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3 760 3760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stará Turá 11 520 11520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 90 000 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 38 000 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 38 370 38370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Technické služby mesta Trebišov 32 100 32100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Stará Turá 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 21 000 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Gelnica 102 868 102868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Tovarné 3 530 3530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 11 616 11616.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 22 938 22938.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100 000 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 130 022 130022.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola 65 000 65000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 90 000 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb v Sabinove 29 280 29280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2017 Bytová správa, s.r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 55 500 55500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 80 000 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - r. 2017 Obec Vyhne EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 140 000 140000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2017 - 2018 Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 11 330 11330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 15 320 15320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Gbely 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola M.Moyzesa EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 35 500 35500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SLUŽBA mestský podnik Stropkov 19 481 19481.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 21 600 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. DataCentrum 102 361 102360.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. DataCentrum 19 078 19078.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 57 000 57000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola Veľký Šariš 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ponitrianske múzeum v Nitre 12 720 12720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Sučany 81 159 81158.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Hronovce 122 046 122045.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 28 356 28356.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bystričany 73 500 73500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 190 000 190000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 85 000 85000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 27 000 27000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Leonarda Stöckela 66 000 66000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 90 000 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bežovce 13 487 13487.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Mníšek nad Hnilcom 19 450 19450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Zemianske Kostoľany 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok - nový odberateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 6 100 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno 54 161 54161.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 38 162 38162.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Gbely 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 14 500 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 66 000 66000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Malý Čepčín 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plyn - dodávka Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 46 000 46000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 32 733 32732.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 22 500 22500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 90 450 90450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 136 000 136000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obchodná akadémia 29 400 29400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jenkovce 12 690 12690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 83 657 83657.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Liptovský Mikuláš 35 000 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre 2 odberné miesta S, MO Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 63 500 63500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2017 Mesto Trebišov 50 740 50740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Trnava 65 000 65000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 8 021 8020.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby, príspevková organizácia mesta 5 950 5950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 32 000 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Clementia 25 700 25700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 27 600 27600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 233 158 233158.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 72 000 72000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 32 400 32400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Bystričany 10 640 10640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola, Pionierska 33, Čaňa EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu. Nemocnica Snina, s.r.o. 42 000 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 153 688 153688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 37 868 37868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 138 409 138409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Eko Energia s.r.o. 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 80 000 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žiar nad Hronom 57 000 57000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 119 196 119196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 38 162 38162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 37 000 37000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 230 772 230772.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národné rehabilitačné centrum 141 788 141788.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Kráľov Brod 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 32 320 32320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia Jána Andraščíka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2017 a 2018 VITALITA n.o. 147 110 147110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave 45 259 45258.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 55 000 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 85 000 85000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 80 000 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hlavný banský úrad 23 000 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obchodná akadémia 29 400 29400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Veľké Dvorníky 9 300 9300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Kremnica 80 000 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Technické služby I. Nižná EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Národné centrum zdravotníckych informácií 16 080 16080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dr. Jozefa Dérera 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 34 300 34300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 170 400 170400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Prievidza 32 620 32620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Vysoká nad Kysucou 33 850 33850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Horné Hámre 11 778 11778.36 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 14 500 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nová Baňa 60 780 60780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lubina 6 491 6490.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trebatice 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Ostrov 13 800 13800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 47 800 47800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 34 300 34300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Podhorie 14 400 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 52 180 52179.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 135 335 135335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 74 400 74400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Trnava 18 600 18600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu MH Invest II, s.r.o. 70 000 70000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna 98 000 98000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 11 615 11615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 135 335 135335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 83 000 83000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2017/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 46 248 46248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 35 000 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 11 988 11988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov - Smaragd 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 75 000 75000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 58 000 58000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Malachov 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Vinodol 8 586 8586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Raslavice 42 000 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hlohovec 23 500 23500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 58 950 58950.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nižná Myšľa 10 500 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 23 923 23923.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Malacky 21 000 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 13 865 13864.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 44 000 44000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Služby Mesta Piešťany 46 450 46450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 31 000 31000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liečebno-výchovné sanatórium 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestská časť Bratislava - Rusovce 126 400 126400.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Raslaviciach 34 500 34500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky 82 000 82000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plyn - dodávka Základná škola 36 000 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 34 500 34500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plyn - dodávka Mestská časť Bratislava - Vajnory 10 500 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 90 500 90500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia 19 440 19440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 81 834 81834.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Veľké Rovné 36 000 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 124 276 124276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Stredná odborná škola 59 000 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Brusno 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynová kotolňa TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 27 300 27300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynoinštalácia- dodávka a montáž TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 10 900 10900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Social. Trans, n.o. 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Sady nad Torysou 34 428 34427.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stropkov 48 000 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Dolné Saliby 32 850 32850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vykurovanie- ohrevu teplej vody. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 13 800 13800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Domov dôchodcov Dolné Saliby 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 105 694 105694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola v Malackách 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 45 929 45929.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Snežnica 18 301 18301.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Trenčín 155 155 155155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov Golden Age 18 976 18976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 82 500 82500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 166 332 166331.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 57 600 57600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Trenčín 155 155 155155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2018 - 2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 48 333 48333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2018 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 160 000 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2018 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 57 000 57000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 67 684 67684.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Poproč 48 800 48800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Bešeňov 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Šenkvice 37 212 37212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Šenkvice 28 595 28595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dolná Tižina 34 621 34621.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 49 640 49640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 54 000 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 116 850 116850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Podhorie 74 000 74000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Šenkvice 32 816 32816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola v Šenkviciach 26 186 26186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 116 850 116850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Základná škola Cejkov 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národné rehabilitačné centrum 144 772 144771.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Základná škola Cejkov 48 000 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu z distribučnej siete, vrátane prevzatia záruky za odchýlku Galéria mesta Bratislavy 45 960 45960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 2 237 2237.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 105 000 105000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 19 200 19200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 16 500 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 65 428 65427.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100 000 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Prievidzi 54 000 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Horný Vadičov 7 944 7944.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na 24 mesiacov trvania zmluvy Obec Vyhne 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2018 Bytová správa, s.r.o. 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Stará Turá 6 500 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu. Nemocnica Snina, s.r.o. 39 000 39000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 60 032 60032.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Technické služby mesta Trebišov 39 887 39887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Reedukačné centrum 59 860 59860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 22 500 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 200 000 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Hôrky 71 269 71269.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Teplička nad Váhom 72 701 72700.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100 000 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 45 000 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (r.2018,2019) Obec Vyhne 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 52 763 52762.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 29 000 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 94 000 94000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 74 668 74668.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 355 2355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve obstarávateľa na roky 2018 - 2019 Mesto Turčianske Teplice 95 000 95000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 37 522 37521.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Gbely 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb v Sabinove 32 000 32000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu vrátane súvisiacich služieb Stredná odborná škola drevárska 35 123 35123.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Močenok 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 69 700 69700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 140 000 140000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného pynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 107 400 107400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 22 000 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Fantázia 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb TAU 24 087 24086.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Exportno-importná banka Slovenskej republiky 17 800 17800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucké múzeum v Čadci 15 423 15423.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucká knižnica v Čadci 8 172 8172.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby, príspevková organizácia mesta 5 900 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 31 311 31311.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Žilinský samosprávny kraj 57 078 57078.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka zemného plynu Ponitrianske múzeum v Nitre 28 000 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 46 500 46500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 34 000 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združený nákup zemného plynu Mesto Trnava 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 28 000 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Poprad 72 204 72204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nitrianske Pravno 35 770 35769.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Stredná odborná škola 147 886 147885.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 147 592 147592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 26 000 26000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 76 131 76130.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre roky 2018 - 2019 Stredná pedagogická škola 102 000 102000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 43 545 43545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 31 000 31000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 34 000 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lubina 8 105 8105.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 80 000 80000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Terézie Vansovej 37 200 37200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Obchodná akadémia 23 000 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 141 364 141363.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola technická 43 200 43200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 Spojená škola 20 580 20580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na rok 2018 Mesto Lipany 57 746 57746.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 48 624 48624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Slovenská Kajňa 8 150 8150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2018 Mesto Trebišov 66 000 66000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Zámky 23 729 23728.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 38 295 38295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb 44 650 44650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská konsolidačná, a.s. 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu MH Invest II, s.r.o. 114 512 114512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 67 200 67200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 86 129 86129.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 22 042 22042.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Vysoká nad Kysucou 51 728 51727.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 197 526 197526.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 59 000 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dr. Jozefa Dérera 57 000 57000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Spojená škola 73 500 73500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola J. A. Komenského Revúca 13 750 13750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu ANIMA - Domov sociálnych služieb 38 200 38200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 101 200 101200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 70 000 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333 000 333000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 49 000 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 91 510 91510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 143 231 143231.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu AD HOC Malacky 52 000 52000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 55 443 55443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 33 743 33743.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 74 000 74000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hlohovec 51 500 51500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica 102 474 102474.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 87 929 87929.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Tovarné 7 686 7686.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Služby Mesta Piešťany 46 450 46450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov 80 000 80000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 000 72000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 33 700 33700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Teresa Benedicta 24 300 24300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 11 988 11988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 139 942 139942.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 117 349 117349.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 44 115 44115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu v 2018-2019 pre 2 odberné miesta Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 76 500 76500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Východná 26 000 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Turany 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 37 400 37400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Sabinov 70 000 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 63 857 63856.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na roky 2018 - 2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44 105 44105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Dolný Hričov 19 000 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo Žilina 20 708 20708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Dobrá Voda 6 657 6657.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb EDEN 18 560 18560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia 19 700 19700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 13 200 13200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 25 800 25800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 71 370 71370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 26 000 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 150 000 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 117 000 117000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národné rehabilitačné centrum 168 930 168929.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko Sabinov 60 489 60488.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 72 000 72000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 25 645 25645.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajecké Teplice 81 856 81856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združený nákup zemného plynu Mesto Trnava 264 000 264000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 54 650 54650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 125 000 125000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia 175 000 175000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu UNIVERZITA J. SELYEHO 33 403 33403.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajec 199 041 199040.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 21 600 21600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 18 015 18015.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 263 000 263000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 26 900 26900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 12 500 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3 959 3958.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 125 401 125401.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Štiavnik 80 000 80000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Hvozdnica 37 000 37000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného pynu Stredná zdravotnícka škola 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Sady nad Torysou 42 542 42542.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kozárovce 20 400 20400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 5 195 5195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Krompachy 33 180 33180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nedožery - Brezany 76 000 76000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnovec nad Váhom 40 629 40628.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia 54 000 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu z distribučnej siete, vrátane prevzatia záruky za odchýlku Galéria mesta Bratislavy 73 000 73000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – PSO 218 Mesto Tornaľa 58 069 58069.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 197 747 197746.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 97 000 97000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 45 433 45433.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Dodávka zemného plynu“ Mesto Dunajská Streda 147 193 147193.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZEMNÝ PLYN Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 411 721 1411721.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – PSO 718 Mesto Banská Štiavnica 65 619 65619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 252 146 252146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 127 000 127000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajec 199 041 199040.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stará Turá 11 448 11448.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2019 Technické služby mesta Trebišov 44 000 44000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 73 200 73200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 102 000 102000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 168 943 168943.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Social. Trans, n.o. 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka plynu na kalendárny rok 2019 Letisko Poprad - Tatry, a.s. 70 000 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Stará Turá 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 314 708 314708.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Kremnica 80 000 80000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 24 268 24268.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu KRASBYT, s. r. o. 326 671 326671.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 31 500 31500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2019 Bytová správa, s.r.o. 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 282 867 282867.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 13 750 13750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 534 116534.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Žilinský samosprávny kraj 69 508 69507.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia 24 700 24700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 55 267 55266.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 108 7108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 50 000 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 162 000 162000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 160 000 160000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Gelnica 56 907 56906.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 45 861 45861.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19 372 19372.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 75 000 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (r.2019,2020) Hlavný banský úrad 32 300 32300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 730 623 730623.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 105 000 105000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Fantázia 17 629 17629.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2018 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 184 600 2184600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 70 000 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb LUČ 14 500 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 19 500 19500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bystričany 82 762 82762.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 12 343 12343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 210 000 210000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2019 Mesto Trebišov 83 500 83500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 52 000 52000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 43 000 43000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby, príspevková organizácia mesta 6 100 6100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola strojnícka 80 000 80000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kováčová 6 955 6955.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná priemyselná škola stavebná 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO 218 Obstarávacie trhovisko Slovenska 106 640 106640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb 12 256 12256.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 53 200 53200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 21 465 21465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša Združenie miest a obcí Spiša 256 359 256359.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 14 999 14999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lieskovec 13 575 13575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 110 000 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2019 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 72 200 72200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Fantázia 24 350 24350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného pynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 122 000 122000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucká knižnica v Čadci 10 196 10196.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola Veľký Šariš 44 000 44000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola technická 45 884 45883.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Považské múzeum v Žiline 38 850 38850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Raslavice 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 79 500 79500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Bystričany 29 000 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Divadlo Jonáša Záborského 250 000 250000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 39 000 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Oravská poliklinika Námestovo 88 000 88000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2019 Kysucké múzeum v Čadci 19 535 19535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Školský internát 27 844 27844.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Rudina 25 974 25974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 21 866 21866.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola drevárska a stavebná 10 700 10700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na rok 2019 Mesto Lipany 81 214 81214.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 17 850 17850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb 55 500 55500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 23 700 23700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 19 000 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 50 000 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 44 000 44000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Ostrov 16 100 16100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb TAU 39 150 39150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 199 600 199600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 40 345 40345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola J. A. Komenského Revúca 14 500 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 50 574 50574.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 10 297 10297.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 86 630 86630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 300 000 300000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 29 000 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 48 100 48100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 89 000 89000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 19 500 19500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 45 200 45200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb ORAVA 12 822 12822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 106 350 106350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenie 30 300 30300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 39 289 39289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 53 000 53000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hriňová 105 000 105000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 38 500 38500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2019-2020 Mesto Žiar nad Hronom 47 500 47500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2019 a 2020 VITALITA n.o. 200 856 200856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 29 000 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre 2 odberné miesta S, MO Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 83 400 83400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Poprad 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Močenok 120 000 120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 14 625 14625.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO 518 Obstarávacie trhovisko Slovenska 177 881 177881.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 4 200 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu vrátane distribúcie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 6 800 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu LIKAVA - centrum sociálnych služieb 66 824 66823.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 56 000 56000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 36 500 36500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Zoologická záhrada Košice 45 500 45500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 636 950 636950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 47 302 47302.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo Žilina 37 130 37130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 16 770 16770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 110 000 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 55 000 55000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Horný Turiec 105 600 105600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 27 27.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Konzervatórium 38 750 38750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2019 Mesto Lučenec 160 000 160000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 91 510 91510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Mesto Vráble Mesto Vráble 341 013 341013.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 21 300 21300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Detva 33 388 33387.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 45 598 45598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 61 000 61000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu. Nemocnica Snina, s.r.o. 49 950 49950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lietavská Lúčka 130 000 130000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského divotvorca v Medzilaborciach 34 000 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 2 420 458 2420458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 107 500 107500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 64 000 64000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo v Košiciach 43 414 43414.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 36 500 36500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu na rok 2019 MH Invest II, s.r.o. 134 836 134836.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Horné Hámre 9 266 9265.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 87 600 87600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku Košického samosprávneho kraja 5 400 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 38 000 38000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Kežmarok 257 108 257108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a distribúcia zemného plynu Mestská krytá plaváreň 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 422 867 422867.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu AD HOC Malacky 55 000 55000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 3 800 785 3800784.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 254 361 4254361.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 961 961 961961.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 462 742 462742.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 3 415 833 3415833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 435 86435.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 136 571 136571.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 70 000 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 107 721 107721.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Slanec 16 850 16849.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Gajary 43 442 43442.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 44 530 44530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov - Smaragd 58 500 58500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Staškov 51 252 51252.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 72 000 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola M.Moyzesa 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 920 7920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2020 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 66 500 66500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 83 747 83747.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 417 617 417617.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 379 700 379700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 514 562 514562.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 559 335 559335.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 235 899 1235899.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 226 084 226084.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 175 220 1175220.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 107 411 107411.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Malacky 21 500 21500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Tovarné 10 081 10081.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 102 900 102900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stupava 70 000 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 208 000 208000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre obec Rohožník 2019 Obec Rohožník 219 000 219000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 38 300 38300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 200 000 200000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného pynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 98 000 98000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Teresa Benedicta 22 000 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 000 000 8000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 177 183177.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Zemianske Kostoľany 11 500 11500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 34 000 34000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 72 187 72186.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liečebno-výchovné sanatórium 38 200 38200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 330 76330.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 488 512 488512.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 307 497 307497.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 130 862 130862.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia 19 600 19600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Národné rehabilitačné centrum 206 335 206335.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dopravná akadémia 3 078 3078.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 167 733 167733.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 1 177 933 1177933.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb EDEN 18 800 18800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Bešeňov 64 000 64000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 89 600 89600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 418 56417.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združený nákup zemného plynu Mesto Trnava 147 000 147000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 50 000 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 114 000 114000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 4 697 434 4697434.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 603 042 1603042.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 915 076 1915076.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 188 159188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 009 20009.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 318 563 318563.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 140 237 140237.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 71 876 71876.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 596 724 596724.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Nitra 388 940 388940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 94 615 94615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 909 49909.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 600 000 5600000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 317 85317.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 95 477 95477.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 413 675 413675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 149 49149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZEMNÝ PLYN Žilinský samosprávny kraj 33 307 334 33307334.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na roky 2020-2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 330 744 330744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu BIONERGY, a. s. 580 000 580000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 465 578 465578.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 353 767 353767.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO 219 Obstarávacie trhovisko Slovenska 474 283 474283.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 240 036 240036.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 165 666 165666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Zvolen 116 320 116320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 008 268 1008268.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 010 000 1010000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 135 000 135000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 145 000 22145000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 381 008 5381008.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 710 551 710551.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SPU v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 546 193 1546193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 20 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 20 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 202 046 202046.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 104 474 104474.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 680 075 680075.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Nitra 388 940 388940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie plynu pre vybrané organizácie v rezorte kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 900 000 4900000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 65 000 65000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Snežnica 12 997 12997.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 98 500 98500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bojná 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 17 240 17240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 14 000 14000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 48 833 48833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 160 000 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 81 400 81400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Nitra 388 940 388940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Turany 32 000 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola 50 000 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2020 - 2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 40 000 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2020 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 170 000 170000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie a prepravy Mesto Levoča 211 500 211500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 154 800 154800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (r.2020,2021) Obec Vyhne 50 000 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 5 490 5489.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola s materskou školou Štiavnik 46 700 46700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola 7 000 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 149 160 149160.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 70 000 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu UNIVERZITA J. SELYEHO 27 208 27207.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu pre rok 2020 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 263 847 263847.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 150 000 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 54 800 54800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 42 000 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 70 000 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 149 160 149160.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Hronovce 130 813 130812.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 220 468 220468.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 70 000 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 140 000 140000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby, príspevková organizácia mesta 6 100 6100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu na 12 mesiacov (r.2020) Letisko Poprad - Tatry, a.s. 67 000 67000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Spojená škola internátna 76 414 76414.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 55 000 55000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 87 319 87319.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu ANIMA - Domov sociálnych služieb 18 900 18900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 148 230 148229.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. DataCentrum 83 844 83844.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Gelnica 48 320 48320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 79 650 79650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 241 000 241000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 110 000 110000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 65 000 65000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 52 443 52443.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2020 Technické služby mesta Trebišova 36 473 36473.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Oravská poliklinika Námestovo 92 500 92500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 54 000 54000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na roky 2020-2021 Mesto Trebišov 105 518 105518.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Obec Nesluša 17 720 17720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 16 200 16200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 83 000 83000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve obstarávateľa na roky 2020 - 2021 Mesto Turčianske Teplice 225 049 225049.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 38 244 38244.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 34 800 34800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 000 132000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 AD HOC Malacky 59 400 59400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 192 000 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 88 000 88000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Mesto Lučenec 190 000 190000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Horný Vadičov 12 650 12650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola J. A. Komenského Revúca 27 500 27500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 46 354 46354.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 22 000 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 90 000 90000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 Spojená škola 20 500 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 36 480 36480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Horný Vadičov 12 650 12650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna 33 000 33000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Stredná odborná škola 78 000 78000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Zámky 24 500 24500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny roky 2020, 2021 Bytová správa, s.r.o. 70 000 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 31 000 31000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Terézie Vansovej 20 500 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu 2020 Nemocnica Snina, s.r.o. 48 500 48500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 39 187 39186.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Radatice 20 756 20755.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 59 555 59554.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na 2 roky (2020-2021) Mesto Lipany 125 663 125662.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 168 200 168200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na roky 2020 a 2021 Mesto Detva 58 541 58540.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu na rok 2020 MH Invest II, s.r.o. 114 360 114360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre roky 2020 -2021 Stredná pedagogická škola 100 500 100500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 38 000 38000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Obec Nesluša 9 990 9990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Vranov nad Topľou 84 672 84672.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Vranov nad Topľou 17 201 17200.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 52 823 52822.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 80 115 80114.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou 145 133 145133.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 76 353 76353.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola 18 362 18362.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 40 603 40602.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku Košického samosprávneho kraja 3 445 3445.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská konsolidačná, a.s. 65 000 65000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Centrum sociálnych služieb Clementia 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu vrátane distribúcie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 7 250 7250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 38 500 38500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 49 500 49500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 80 400 80400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 43 000 43000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 58 500 58500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Obec Nesluša 8 400 8400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 25 000 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 35 000 35000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 11 000 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 12 770 12770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 206 976 206975.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 46 033 46033.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 11 981 11981.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu r. 2020 - 2021 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 80 210 80210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 95 000 95000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 174 000 174000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestská časť Bratislava - Rusovce 106 721 106721.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 92 000 92000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Beluša 175 432 175432.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 92 000 92000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 33 282 33282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 396 7396.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Sabinov 110 000 110000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie obcí Košice - okolie Regionálne združenie obcí Košice - okolie 523 631 523631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 67 100 67100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 60 189 60189.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Teresa Benedicta 23 000 23000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 82 320 82320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 615 858 615858.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 160 170 160170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu r. 2020 - 2021 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 80 210 80210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica 104 325 104324.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Diagnostické centrum 24 377 24376.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Dolné Kočkovce 50 500 50500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 219 692 219692.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 27 115 27115.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 196 731 196731.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 386 822 386822.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 148 282 148282.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Združená dodávka plynu Obec Trenčianska Teplá 46 603 46603.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola 55 325 55325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 47 000 47000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2020 do 30.04.2021 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 215 919 215919.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 51 600 51600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 160 170 160170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 673 554 673554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 358 926 358926.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie zemného plynu ENERGO-SK, a.s. 1 144 792 1144792.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu r. 2021 - 2022 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 80 210 80210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Rudina 18 758 18757.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 72 000 72000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn METRO Bratislava a.s. 11 664 11664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajec 150 000 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie a prepravy Mesto Levoča 180 511 180510.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenský stolnotenisový zväz 25 000 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu UNIVERZITA J. SELYEHO 66 455 66455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 711 124 711124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Krompachy 30 606 30606.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola s materskou školou Hvozdnica 53 640 53640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajecké Teplice 77 446 77446.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Kežmarok 152 527 152527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Zoologická záhrada Košice 39 000 39000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 64 000 64000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nemšová 573 000 573000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 468 078 468078.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 6 232 6232.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 15 109 15109.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko Sabinov 51 600 51600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 144 30144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 160 000 160000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 4 560 4560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 348 178 348178.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 186 76186.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 390 709 390709.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 51 004 51004.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 18 873 18873.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 171 028 171028.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 188 525 188525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 129 000 129000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Národné rehabilitačné centrum 143 231 143231.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná zdravotnícka škola 16 000 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 22 300 22300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 8 000 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 144 109 144109.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu do OM Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 180 000 180000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 9 000 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Mesto Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín 57 874 57874.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Hronovce 106 691 106691.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Teplička nad Váhom 72 829 72828.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 21 21.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 18 18.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného pynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 100 000 100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 36 632 36632.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Dodávka zemného plynu“ Mesto Dunajská Streda 113 665 113665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 16 000 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 47 000 47000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2021 Mesto Gelnica 46 777 46777.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Spojená škola internátna 78 000 78000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 9 136 9136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zemný plyn Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 70 000 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu od 1.1.2021 do 31.12.2021 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zemný plyn Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš 24 871 24870.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 150 000 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 150 000 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 130 000 130000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 019 9019.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na roky 2021 - 2022 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 85 840 85840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 15 500 15500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 60 766 60766.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292 713 292713.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 24 545 24545.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 64 500 64500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lietavská Lúčka 34 372 34372.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 418 225 418225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 60 051 60051.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Brezno 163 609 163609.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Veľký Biel 182 000 182000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu pre rok 2021 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 220 149 220148.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola Veľký Šariš 44 000 44000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 233 522 233522.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu od 01.11.2020 do 31.10.2021 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 39 065 39065.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu ANIMA - Domov sociálnych služieb 20 200 20200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 60 000 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 3 400 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 41 500 41500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Mesto Lučenec 180 502 180501.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 78 580 78580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla Obec Mužla 137 440 137440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 69 000 69000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 89 000 89000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 75 000 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 87 319 87319.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na 24 mesiacov trvania zmluvy (r. 2021, 2022) Hlavný banský úrad 29 300 29300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Zemianske Kostoľany 14 000 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka plynu na 24 mesiacov (r.2021, 2022) Letisko Poprad - Tatry, a.s. 85 500 85500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre rok 2021 Fakultná nemocnica Nitra 699 168 699168.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 78 000 78000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na roky 2021-2022 Technické služby mesta Trebišova 89 771 89770.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 55 000 55000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2021 a 2022 VITALITA n.o. 197 350 197350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna 36 000 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 31 500 31500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 30 000 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou 13 000 13000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Trnava 415 000 415000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu na rok 2021 MH Invest II, s.r.o. 99 966 99965.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 146 015 146015.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 67 000 67000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kováčová 8 046 8046.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany 9 360 9360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka Mestská časť Bratislava - Dúbravka 137 770 137770.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 41 000 41000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Malachov 8 276 8275.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 4 200 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 27 000 27000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Bystričany 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 80 000 80000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 35 700 35700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo v Košiciach 13 764 13764.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 143 400 143400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 53 000 53000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 102 000 102000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hriňová 100 000 100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 180 000 180000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 383 684 383684.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu vrátane distribúcie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 84 000 84000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 63 212 63212.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Správa majetku Košického samosprávneho kraja 6 240 6240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 42 000 42000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu UNIVERZITA J. SELYEHO 66 705 66705.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 36 705 36705.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Slatinská 3, Beluša 94 384 94384.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lieskovec 14 140 14140.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Pezinok 234 842 234842.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 AD HOC Malacky 59 400 59400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu 2021 Nemocnica Snina, s.r.o. 50 000 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2021-2022 Mesto Žiar nad Hronom 43 570 43570.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Mesto nad Váhom 238 378 238378.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Obec Dolné Plachtince 327 853 327853.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 217 338 217338.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Prešovský samosprávny kraj 4 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 54 803 54802.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 860 000 1860000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Social. Trans, n.o. 20 404 20404.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plynu na vykurovanie DPB, a.s. 2021 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 161 000 161000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bratislavský samosprávny kraj 1 957 465 1957465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodavka zemneho plynu Hlavné mesto SR Bratislava 700 430 700430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov - Smaragd 58 500 58500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 593 443 593443.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 639 106 4639106.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 11 000 11000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 377 454 377454.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU PRE OBJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ROKY 2021 - 2023 Slovenská pošta, a.s. 2 810 072 2810072.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Ivanka pri Dunaji 99 400 99400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 631 423 631423.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 36 144 36144.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 371 291 371291.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 43 049 43049.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 177 018 177018.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 88 992 88992.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lúčka 12 140 12139.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 31 376 31376.18 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 79 603 79603.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Prešovský samosprávny kraj 4 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 579 045 579045.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bratislavský samosprávny kraj 1 957 465 1957465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Materská škola 30 860 30860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 5 180 5180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 950 091 950091.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 125 138 125138.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 323 472 323472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2020 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 303 000 303000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 386 934 386934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 396 308 396308.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 007 10007.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 136 551 136551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 300 333 300333.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 990 894 990894.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 86 928 86928.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 2 129 175 2129175.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom 7 428 7427.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom 11 342 11342.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Hubina 12 731 12731.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica 43 407 43407.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stupava 65 000 65000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 58 925 58925.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26 867 26867.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 50 708 50708.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Sady nad Torysou 40 000 40000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Malacky 22 500 22500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 42 885 42885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 561 675 561675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn (1) MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 95 295 95295.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Drahovce 82 236 82236.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 30 413 30412.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Veselé 44 187 44187.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn (1) Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 60 000 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestská časť Bratislava - Devín 17 164 17164.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 33 000 33000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 58 800 58800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn . Základná škola s materskou školou 35 862 35862.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Teresa Benedicta 29 150 29150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestská časť Bratislava - Devín 34 328 34328.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 96 119 96119.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Veľké Orvište 18 009 18009.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn Psychiatrická nemocnica 116 063 116063.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 117 315 117315.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 59 490 59490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 414 105 414105.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 11 037 11037.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice 26 508 26508.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Prešovský samosprávny kraj 4 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 56 000 56000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 555 173 555173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ZEMNÝ PLYN Žilinský samosprávny kraj 962 661 962661.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 77 065 77065.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bratislavský samosprávny kraj 1 957 465 1957465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Horné Obdokovce 27 372 27372.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Veľké Ripňany 83 487 83487.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Turany 156 312 156312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Rakovice 9 000 9000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany 60 006 60006.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Prievidza 18 665 18665.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 94 381 94380.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Šterusy 15 456 15456.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Exportno-importná banka Slovenskej republiky 53 000 53000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Podhorany 18 288 18288.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou 12 315 12315.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou 24 600 24600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Ostrý Grúň 26 100 26100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Brunovce 19 500 19500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Prešovský samosprávny kraj 4 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Trenčianska