Obstarávanie

Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici v Dunajskej Strede


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Dunajská Streda
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
296 794,00
Konečná suma(Bez DPH):
296 794,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233120-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vzhľadom na neustále celkové zvyšovanie intenzity dopravy predovšetkým na Veľkoblahovskej ceste označovanej ako Lehnická magistrála, je potrebná rekonštrukcia stykovej križovatky na malú okružnú križovatku. Účelom je zabezpečenie zvýšenej plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti cestnej premávky pre vodičov všetkých motorových vozidiel, ako aj chodcov a cyklistov. Stavebné objekty: SO-01: a)Komunikácia na okruhu b)Vetvy A, vetva B, vetva C1, C2 a vetva D c)Spojovacie vetvy AB, a CD bez pripojenia na okruh SO 02: Verejné osvetlenie SO-03: a)Chodník spoločný pre cyklistov a chodcov b)Chodník pre peších

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 5 296 794,00 Neuvedené EUR 4. December 2020 293874

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa §24 15. December 2020 15. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122037/content/1119099/download","filename":"Správa o zákazke podľa §24.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. December 2020 15. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122025/content/1119040/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. September 2020 25. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109780/content/1095301/download","filename":"oznamenie-33147_-_wyp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109780/content/1095302/download","filename":"Súťažné podklady Dunajská Streda okružná.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109780/content/1095303/download","filename":"Zadanie - Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibokova ul v Dunajskej Strede (zadanie).xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109780/content/1095304/download","filename":"Nové dokumenty.rar"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača EKOM PLUS, s.r.o. 15. December 2020 15. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122007/content/1118957/download","filename":"Kopia_ponuky_na_zverejnenie EKOM PLUS.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení ponúk 1. November 2020 1. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115699/content/1106234/download","filename":"Oznámenie uchádzačovi - prijal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115699/content/1106235/download","filename":"Oznámenie uchádzačovi - neprijal3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115699/content/1106236/download","filename":"Oznámenie uchádzačovi - neprijal2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115699/content/1106237/download","filename":"Oznámenie uchádzačovi - neprijal1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115699/content/1106238/download","filename":"Oznámenie uchádzačovi - neprijal.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača METROSTAV DS a.s. 15. December 2020 15. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122003/content/1118952/download","filename":"Kopia_ponuky__METROSTAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača COLAS Slovakia , a.s. 15. December 2020 15. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122013/content/1118963/download","filename":"Ponuka COLAS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača EUROVIA SK, a.s. 15. December 2020 15. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122017/content/1119022/download","filename":"Kopia_ponuky_pre_potreby_zverejnovania EUROVEA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. December 2020 15. December 2020 []
Iný dokument k zákazke Doplnenie, vysvetlenie 16. Október 2020 16. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113287/content/1101895/download","filename":"Doplnenie a vysvetlenie - Bankova_zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113287/content/1101896/download","filename":"Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113287/content/1101897/download","filename":"Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113287/content/1101898/download","filename":"Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - stavebné práce 15. December 2020 15. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3121932/content/1118751/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia 15. December 2020 15. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122028/content/1119050/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie, vysvetlenie 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113556/content/1102370/download","filename":"oznamenie-36610_-_iox.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Doprastav, a.s. 15. December 2020 15. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3121996/content/1118946/download","filename":"kopia_ponukyDOPRASTAV.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×