Obstarávanie

Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 937 332,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 927 970,00
Zaplatené:
79.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212200-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia výstavby krytej hokejovej tréningovej haly. Hlavným účelom navrhovaného objektu je zabezpečenie tréningových procesov detí, žiakov a mládeže, nakoľko existujúce priestory v existujúcom zimnom štadióne sú pre deti a mládež nepostačujúce. Nový objekt tréningovej haly bude rozvíjať prípravu mladých hokejových talentov vďaka modernému klubovému zázemiu. Toto zázemie určené primárne pre mládež a dorast bude fungovať synergicky s existujúcim zimným štadiónom, s ktorým je možnosť prepojenia pomocou spojovacieho krčku. Stavebné objekty: SO 01 Hokejová tréningová hala SO 02 Spevnené plochy a komunikácie SO 03a Prípojka splaškovej kanalizácie SO 03b Prípojka dažďovej kanalizácie SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Prípojka NN SO 06 Verejné osvetlenie SO 07 Preložka plynovodu SO 08 Oplotenie a sadové úpravy Prevádzkové súbory: PS 01 Technológia chladenia ľadovej plochy

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 15 3 927 970,00 Neuvedené EUR 4. December 2020 293955

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznam o zverejnení dokumentov 5. August 2020 5. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103411/content/1081616/download","filename":"Zverejnenie dokumentov k zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. November 2020 3. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116051/content/1107010/download","filename":"Informácia o výsledku a poradí uchádzačov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu 14. December 2020 14. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3121816/content/1118536/download","filename":"Zmluva o dielo.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×