Obstarávanie

Poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre Mesto Banská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
146 162 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
146 162 700,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60100000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané služby sú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 zo dňa 23.10.2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1170/70, podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov službami vo verejnom záujme. Predmetom zákazky sú služby trolejbusovej mestskej hromadnej dopravy (časť 1 predmetu zákazky) a autobusovej mestskej hromadnej dopravy (časť 2 predmetu zákazky).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 1 101 197 500,00 Neuvedené EUR 18. December 2020 294496
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 1 44 965 200,00 Neuvedené EUR 18. December 2020 294495

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o službách vo verejnom záujme - Trolejbusová mestská hromadná doprava 22. December 2020 22. December 2020 []
Ponuky uchádzačov Autobusová mestská hromadná doprava 22. December 2020 22. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122753/content/1120984/download","filename":"SKM_C224e20121815100.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. December 2020 22. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122903/content/1121189/download","filename":"BB_MHD_Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 30. Júl 2020 30. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102817/content/1080369/download","filename":"MBB_MHD_Oznamenie_o_vysledku_vybavenia_ziadosti_o_napravu_Profil_20200730.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117699/content/1110192/download","filename":"BB_MHD_Informacia o vysledku_profil (1).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Obchodné podmienky - časť 1 7. Júl 2020 7. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099132/content/1073884/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_20200703.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099132/content/1073885/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Priloha_1_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099132/content/1073886/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Priloha_2_Prepravny_poriadok_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099132/content/1073887/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Priloha_2_Tarifne_podmienky_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099132/content/1073888/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Prilohy_3_9_20200703.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099132/content/1073889/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Priloha_4_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099132/content/1073890/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Priloha_10_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099132/content/1073891/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Priloha_11_20200703.docx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Obchodné podmienky - časť 2 7. Júl 2020 7. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099134/content/1073892/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_20200703.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099134/content/1073893/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Priloha_1_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099134/content/1073894/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Priloha_2_Prepravny_poriadok_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099134/content/1073895/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Priloha_2_Tarifne_podmienky_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099134/content/1073896/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Prilohy_3_9_20200703.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099134/content/1073897/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Priloha_4_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099134/content/1073898/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Priloha_10_20200703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099134/content/1073899/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Priloha_11_20200703.docx"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre Mesto Banská Bystrica 7. Júl 2020 7. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099136/content/1073901/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099136/content/1073902/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 18. August 2020 18. August 2020 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107046/content/1089140/download","filename":"MBB_MHD_Zapisnica_z_otvarania_ponuk_20200831-merged.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 30. Júl 2020 30. Júl 2020 []
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 18. August 2020 18. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105068/content/1084885/download","filename":"MBB_MHD_Oznamenie_o_vysledku_vybavenia_ziadosti_o_napravu_Profil_20200818.pdf"}]
Súťažné podklady Dodatok č. 2 k súťažným podkladom 19. August 2020 19. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105205/content/1085088/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_20200819.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105205/content/1085089/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Priloha_10_20200819.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105205/content/1085090/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_20200819.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105205/content/1085091/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Priloha_10_20200819.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105205/content/1085105/download","filename":"BB_MHD_Sutazne_podklady__Dodatok_2_20200819.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105205/content/1085106/download","filename":"BB_MHD_Sutazne_podklady_20200819.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 427118.pdf 23. Júl 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101556/content/1087421/download","filename":"Odpovede na otázky VO 427118.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania 18. December 2020 22. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122749/content/1121880/download","filename":"BB_MHD_Odovodnenie_nezrusenia_verejneho_obstaravania_20201218.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Júl 2020 7. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099129/content/1073871/download","filename":"BB_MHD_Sutazne_podklady_20200307.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099129/content/1073873/download","filename":"BB_MHD_SP_Priloha_1a_Navrh_na_plnenie_kriterii.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099129/content/1073874/download","filename":"BB_MHD_SP_Priloha_1b_Navrh_na_plnenie_kriterii.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099129/content/1073875/download","filename":"BB_MHD_SP_Priloha_2_Vyhlasenie_o_podmienkach_sutaze .docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099129/content/1073876/download","filename":"BB_MHD_SP_Priloha_3_Vyhlasenie_o_subdodavkach.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099129/content/1073877/download","filename":"BB_MHD_SP_Priloha_4_Kalkulacia_ponukovej ceny.docx"}]
Súťažné podklady Dodatok č. 1 k súťažným podkladom 4. August 2020 4. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103325/content/1081470/download","filename":"BB_MHD_Sutazne_podklady__Dodatok_1_20200804.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103325/content/1081471/download","filename":"BB_MHD_Sutazne_podklady_20200804.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103325/content/1081472/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_20200804.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103325/content/1081473/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Trolejbus_Priloha_2_Tarifne_podmienky_20200804.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103325/content/1081474/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Priloha_10_20200804.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103325/content/1081475/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Autobus_Priloha_11_20200804.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103325/content/1081476/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_20200804.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103325/content/1081477/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Priloha_10_20200804.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103325/content/1081478/download","filename":"BB_MHD_Zmluva_o_sluzbach_Trolejbus_Priloha_11_20200804.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. December 2020 22. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122900/content/1121186/download","filename":"BB_MHD_Zapisnica_o_vyhodnoteni_ponuk_na_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Trolejbusová mestská hromadná doprava 22. December 2020 22. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122751/content/1120982/download","filename":"SKM_C224e20121815101.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti 22. December 2020 22. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122902/content/1121188/download","filename":"BB_MHD_Zapisnica_o_vyhodnoteni_splnenia_podmienok_ucasti_na_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o službách vo verejnom záujme - Autobusová mestská hromadná doprava 22. December 2020 22. December 2020 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×