Dodávateľ

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť

IČO: 36054666

Adresa: Balkán 53, Zvolen

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1437

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Október 2019

Záznam platný do: 18. Október 2022

Posledná zmena: 3. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 1 443 880,00 EUR 1 1
2019 1 270 400,00 EUR 2 4
2020 101 491 190,00 EUR 5 12
2021 23 984 962,00 EUR 5 13
2022 24 254,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 1 443 880,00 EUR 1 1
2020 102 652 449,00 EUR 6 13
2021 275 841,00 EUR 4 12
2022 23 842 516,00 EUR 3 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žiar nad Hronom 1 1 443 880,00 1443880.00 EUR
Mesto Zvolen 1 23 777 713,00 23777713.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 101 197 500,00 101197500.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 1 795 593,00 1795593.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mestská autobusová doprava Mesto Žiar nad Hronom 1 440 880,00 1440880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 640 000,00 6640000.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 850,00 3850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 65 400,00 65400.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 221 000,00 221000.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 304 914,00 304914.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre Mesto Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 146 162 700,00 146162700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 423 650,00 423650.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 126 021,00 126021.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 274 750,00 274750.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 320 300,00 320300.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Zvolen Mesto Zvolen 23 777 713,00 23777713.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 228 715,00 228715.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 130 092,00 130092.0 EUR 2022 Služby Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 40 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Adrian Polóny
Adresa:
Jelšová 26 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová
Adresa:
Rudlovská cesta 19 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Mazán
Adresa:
Strážska cesta 19 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Polóny
Adresa:
Jelšová 26 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Privitzer
Adresa:
Námestie Cyrila a Metoda 7 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Zárecký
Adresa:
Tulská 3 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Gabúľ
Adresa:
Dúbravská cesta 35 Veľký Krtíš 99001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Ing. Pavol Križo PhD., MBA
Adresa:
Ulica bratrícka 16 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Truben
Adresa:
Hviezdoslavova 32 Žiar nad Hronom 96501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2019
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Bartošík
Adresa:
Prostredná 42 Môlča 97406
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
4. Február 2019
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Truben
Adresa:
Hviezdoslavova 32 Žiar nad Hronom 96501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Bartošík
Adresa:
Prostredná 42 Môlča 97406
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Mazán
Adresa:
Strážska cesta 19 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Orság
Adresa:
Kamenárska 154 Hliník nad Hronom 96601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
6. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Adrian Polóny
Adresa:
Jelšová 26 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová
Adresa:
Rudlovská cesta 19 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Štefan Demian
Adresa:
Boženy Němcovej 14 Brezno 97701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 4.02.2019 do: 29.01.2020

StiahniZáznam platný od: 6.08.2018 do: 4.02.2019

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 6.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×