Obstarávanie

Zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci V. Leváre


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Veľké Leváre
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
173 514,00
Konečná suma(Bez DPH):
109 008,00
Zaplatené:
62.82%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci V . Leváre. Ide najmä o to tieto služby: a)zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo 110/120 litrových nádob (kuka), 240 litrových nádob a 1100 litrových nádob to všetko v súlade s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s odpadom (ďalej len VZN) v intervale 26 x ročne, pričom počet nádob pri jednom vývoze je priemerne: 1100 ks 110 l/120 l nádob, 50 ks 240 l nádob, 30 ks 1100 l nádob. Podrobná špecifikácia a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch najmä v kapitole D - Opis predmetu zákazky .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT WEST s. r. o. 3 109 008,00 Neuvedené EUR 8. Január 2021 294943

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica podmienky účasti 13. Január 2021 13. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125397/content/1127186/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 429031.pdf 27. November 2020 5. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119426/content/1116271/download","filename":"Odpovede na otázky VO 429031.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica otváranie ponúk 13. Január 2021 13. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125395/content/1127183/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_VLevare_prezencia_oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TEKOS, spol. s r.o. 13. Január 2021 13. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125402/content/1127212/download","filename":"Tekos_vysvetlenie návrh na plnenie kriterií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125402/content/1127214/download","filename":"Navrh_kriterii_Tekos.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk a Zápisnica o vyhodnotení kritérií 13. Január 2021 13. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125396/content/1127184/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125396/content/1127185/download","filename":"Zapisnica_kriteria_Levare.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady ZKO Veľké Leváre komplet 18. November 2020 18. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3118110/content/1111159/download","filename":"Sutazne_podklady_VL_ZKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3118110/content/1111160/download","filename":"Priloha_A2_Forma_predlozenia_dokladov_v_ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3118110/content/1111161/download","filename":"Priloha_E1_Formular_cenovej_ponuky.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3118110/content/1111162/download","filename":"Prilohy_SP_V_Levare_ZKO.docx"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 13. Január 2021 13. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125405/content/1127213/download","filename":"vseobecny link.docx"}]
Súťažné podklady Doplnenie súťažných podkladov č.1 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120064/content/1115025/download","filename":"Oznam.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120064/content/1115026/download","filename":"Priloha_F1_Navrh_Zmluva_o_dielo.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka KOSIT WEST s. r. o. 13. Január 2021 13. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125398/content/1127210/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_KOSIT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka FCC Slovensko, s.r.o. 13. Január 2021 13. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125399/content/1127211/download","filename":"Navrh_kriteria_FCC.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Január 2021 13. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125403/content/1127206/download","filename":"SPRAVA_O_ZAKAZKE_VL_KOdpad.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Info výsledok 23. December 2020 23. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123444/content/1122526/download","filename":"poradie_profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×