Obstarávanie

Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Brezno
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
539 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
539 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215200-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba novej budovy detských jaslí v Brezne v časti Mazorníkovo v susedstve nad areálom Základnej a Materskej školy, MPČĽ 35, Brezno, v tichej zóne vedľa existujúcich parkovacích plôch s dobrým dopravným napojením pre peších aj automobilovú obsluhu. Budova detských jaslí bude 1-podlažná, bezbariérová, zmiešanej konštrukcie s plochou strechou, v časti herní so sedlovou strechou nepravidelného tvaru a bude realizovaná na ploche, ktorá je v súčasnosti nevyužívaná. Parcela, na ktorej bude stavba budovy detských jaslí realizovaná, je mierne svahovitá. Prístup na parcelu je možný cez navrhnutú príjazdovú spevnenú plochu a vjazd z Ul. MPČĽ. Predmetom zákazky sú aj spevnené plochy s odstavnými parkovacími miestami. Všetky inžinierske siete sú dostupné. Stav, v akom sa pozemok nachádza, umožňuje okamžité začatie stavby. Súvisiacou investíciou je zriadenie nového prechodu pre chodcov s osvetlením a preložkou vedenia UPC.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 4 539 000,00 Neuvedené EUR 13. Január 2021 295490

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ponuka č. 4 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126271/content/1128821/download","filename":"ponuka 04 KAMI PROFIT, s.r.o.zip"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 425929.pdf 6. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090726/content/1059887/download","filename":"Odpovede na otázky VO 425929.pdf"}]
Iný dokument k zákazke doplnenie PD na základe bodu 2 žiadosti o nápravu 7. Máj 2020 7. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090830/content/1056197/download","filename":"PLZP DJM ŽoN - vybavenie v bode 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090830/content/1056198/download","filename":"C Celková situácia stavby D Koordinačná situácia_M.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090830/content/1056199/download","filename":"UPC_prekladka_OK_Brezno_jasle_Mazornikovo_VV.xls"}]
Iný dokument k zákazke príloha k odpovediam v sade pod poradovým č. 13 19. Máj 2020 19. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092321/content/1059252/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer - oprava 2.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092321/content/1059253/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2D - rozpočet - výkaz výmer - Elektroinštalácia - oprava.xls"}]
Zmluva zmluva o dielo 23/2021 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126272/content/1128822/download","filename":"zmluva 23-2001.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk zápisnica o vyhodnotení ponúk a o posúdení plnenia podmienok účasti 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126262/content/1128813/download","filename":"PLZP DJM 09 zápisnica z vyhodnotenia ponúk.doc"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 22. Apríl 2020 22. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051817/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051818/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č1 - projekt - titulná strana.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051823/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č1 - projekt.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051824/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer - titulná strana.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051825/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051826/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2A - rozpočet - výkaz výmer - Zdravotechnika.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051827/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2B - rozpočet - výkaz výmer - Ústredné kúrenie.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051828/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2C - rozpočet - výkaz výmer - Vzduchotechnika.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051829/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2D - rozpočet - výkaz výmer - Elektroinštalácia.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051830/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č3 - návrh na plnenie kritéria.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051831/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051832/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č5 - subdodávatelia a subdodávky .doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088499/content/1051833/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č6 - potvrdenie o uspokojivom plnení - vzor.doc"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126273/content/1128823/download","filename":"PLZP DJM 13 správa o zákazke.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2020 31. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103009/content/1080661/download","filename":"PLZP DJM 10 výsledok - informácia v profile.doc"}]
Súťažné podklady súťažné podklady - zmena 15. Máj 2020 15. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092027/content/1058735/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - zmena.doc"}]
Iný dokument k zákazke príloha k odpovedi na otázku č. 1 v sade pod poradovým č. 2 7. Máj 2020 7. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090882/content/1056278/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č4 - zmluva o dielo 20200507.doc"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 2 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126269/content/1128819/download","filename":"ponuka 02 Metrostav a. s.zip"}]
Iný dokument k zákazke príloha k odpovediam v sade pod poradovým č. 12 17. Máj 2020 17. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092079/content/1058817/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2 - rozpočet - výkaz výmer - oprava.xls"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126260/content/1128809/download","filename":"PLZP DJM 08 otváranie ponúk - zápisnica.doc"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 1 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126268/content/1128818/download","filename":"ponuka 01 P.S. in, a.s.zip"}]
Stanovisko k Žiadosti o nápravu stanovisko k Žiadosti o nápravu - vyhovenie v bode 2 6. Máj 2020 6. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090729/content/1055861/download","filename":"PLZP DJM ŽoN - oznámenie o vyhovení v bode 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke príloha k odpovediam v sade pod poradovým č. 8 14. Máj 2020 14. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091648/content/1058078/download","filename":"PLZP DJM 04 súťažné podklady - príloha č2C - rozpočet - výkaz výmer - Vzduchotechnika - oprava.xls"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 3 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126270/content/1128820/download","filename":"ponuka 03 3 Energy s.r.o.zip"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×