Obstarávanie

Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
126 681,00
Konečná suma(Bez DPH):
126 681,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú opravy vozovky v správe Strediska správy a údržby diaľnic 4 (ďalej SSÚD) Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 7 126 681,00 Neuvedené EUR 31. December 2020 295982

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka EUROVIA SK, a.s. 20. November 2019 21. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067150/content/1007073/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Júl 2019 23. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049052/content/968615/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skanska SK a.s. 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067153/content/1006940/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 16. September 2019 16. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056991/content/986355/download","filename":"ZM_2019_0303_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií č. 2 26. Apríl 2019 26. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035974/content/940013/download","filename":"Vysv_2_n.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Združenie Metrostav Asfalt a.s. a SANTECH, s.r.o. 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067146/content/1006935/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STRABAG s.r.o. 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067154/content/1006941/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - "Opravy Trenčín, Pozvažská Bystrica - CN a ISK" 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067149/content/1006936/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067152/content/1006939/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice 24. September 2019 24. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057999/content/988638/download","filename":"01 Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057999/content/988639/download","filename":"02 Zápisnica z vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057999/content/988640/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057999/content/988641/download","filename":"04 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk finlna.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. September 2019 19. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057349/content/987346/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Doprastav a.s. 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067151/content/1006938/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií č. 1 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034363/content/936952/download","filename":"Vysv_I_n.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Apríl 2019 5. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032672/content/933754/download","filename":"00 SP Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032672/content/933755/download","filename":"01 Príl. č. 1 k A.1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032672/content/933756/download","filename":"02 Príl. č. 2 k A.1 - Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032672/content/933757/download","filename":"03 Prílohy A.2 1, B.2 1, B.2 2, B.2 3, B.3 1, B.3 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032672/content/933758/download","filename":"04 Príl. č. 3 k B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×