Obstarávanie

Centrum komunitných sociálnych služieb Pri Lipe - stavebné práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Pri Lipe, o.z.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 158 644,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 158 644,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Centrum komunitných sociálnych služieb Pri Lipe - stavebné práce. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav Slovakia a. s. 6 1 158 644,00 Neuvedené EUR 21. Január 2021 296296

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 21. Január 2021 21. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126751/content/1129456/download","filename":"Ponuky uchádzačov.rar"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. November 2020 3. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106782/download","filename":"00_Súťažné podklady_Pri Lipe - Centrum sociálnych služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106783/download","filename":"01_Projektová dokumentácia.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106784/download","filename":"02_VV.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106785/download","filename":"03_Navrh na plnenie kriterii.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106786/download","filename":"04_Návrh ZOD_Pri Lipe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106787/download","filename":"05_JED.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106788/download","filename":"06_Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106789/download","filename":"07_ČV_o_subdodavke.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106790/download","filename":"08_ČV_ze_uchadzac_nema_zakaz_ucasti_vo_verejnom_obstaravani.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115720/content/1106791/download","filename":"09_informacie_o_osobe_ktorej_sluzby_alebo_podklady_uchadzac_pri_vypracovani_ponuky_vyuzil.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na všeobecnú žiadosť 9. December 2020 9. December 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Január 2021 22. Január 2021 []
Zmluva Zmluva 22. Január 2021 22. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126905/content/1129654/download","filename":"Zmluva_scan.PDF"}]
Súťažné podklady Doplnenie PD 26. November 2020 26. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119147/content/1113204/download","filename":"Doplnenie PD.rar"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 428899.pdf 16. November 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117786/content/1114882/download","filename":"Odpovede na otázky VO 428899.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Január 2021 4. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124184/content/1124946/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. December 2020 8. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3121003/content/1116958/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a zo splnenia podmienok účasti 21. Január 2021 21. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126749/content/1129454/download","filename":"Zápisnica_§40_§53_anonymizované.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Január 2021 21. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126748/content/1129449/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na všeobecnú žiadosť 2. December 2020 2. December 2020 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×