CPV kód

45000000-7

Stavebné práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Kráľová pri Senci 3 733 874 EUR
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 1 1 449 941 EUR
AT GEMER, spol. s r.o. 1 299 873 EUR
Obec Trenčianske Stankovce 1 59 431 EUR
Obec Ostrý Grúň 1 122 950 EUR
Obec Vyšná Rybnica 2 173 000 EUR
Obec Uhrovec 2 298 458 EUR
Obec Kráľ 1 186 665 EUR
Obec Vlkas 1 77 689 EUR
Obec Kobeliarovo 1 92 944 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 16 666 EUR
Obec Hontianska Vrbica 3 263 691 EUR
Bryndziareň a syráreň, s.r.o. 1 51 702 EUR
Obec Ostrá Lúka 1 133 344 EUR
Obec Detvianska Huta 1 99 236 EUR
Obec Švábovce 2 1 028 467 EUR
Obec Ruskov 1 696 372 EUR
Obec Veľký Blh 1 108 940 EUR
Obec Čaklov 1 242 434 EUR
Obec Paňovce 1 75 890 EUR
AGROKOMTRADE s.r.o. 1 479 078 EUR
Obec Ratnovce 1 143 000 EUR
Obec Malý Čepčín 1 78 300 EUR
Obec Málinec 2 253 302 EUR
Obec Mad 3 342 575 EUR
Obec Breznička 1 253 068 EUR
Obec Hrabovec 2 941 213 EUR
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 1 84 979 EUR
Obec Varhaňovce 3 674 576 EUR
Obec Červený Hrádok 2 493 889 EUR
Obec Lieskovec 1 420 957 EUR
Obec Andovce 1 321 189 EUR
Pozemkové urbárske spoločenstvo LENDAK 1 631 700 EUR
RIM-RIM s.r.o 1 317 034 EUR
Obec Vikartovce 1 335 062 EUR
Obec Opatovce nad Nitrou 1 487 013 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 31 415 EUR
Obec Šarišské Sokolovce 1 88 949 EUR
Obec Párnica 3 363 976 EUR
STYLFAN s.r.o. 1 1 469 821 EUR
Obec Tomášov 2 1 602 717 EUR
AGRO - MOLD akciová spoločnosť 2 829 800 EUR
Obec Horné Lefantovce 1 109 499 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 74 600 EUR
Obec Trstená na Ostrove 2 349 456 EUR
Agro Tomašová a.s. 2 2 959 948 EUR
Obec Pastovce 1 111 670 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1 082 050 EUR
Obec Brestov 2 130 616 EUR
Obec Macov 1 69 276 EUR
Obec Michal na Ostrove 1 201 242 EUR
Obec Staré 2 195 444 EUR
Mesto Malacky 10 2 846 971 EUR
Obec Kobyly 2 284 762 EUR
Obec Nová Sedlica 1 96 541 EUR
Obec Kochanovce 2 871 956 EUR
Obec Bukovec 1 87 211 EUR
TAMALEX s.r.o. 1 303 319 EUR
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 1 32 950 EUR
Mesto Veľký Krtíš 3 2 570 598 EUR
Obec Klin 2 207 830 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 57 465 EUR
Peter Simčák - SIMI 1 1 822 793 EUR
Obec Richvald 2 336 815 EUR
ZERA s.r.o. 2 441 559 EUR
Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o. 2 575 845 EUR
Obec Janov 3 326 073 EUR
Obec Lipníky 2 339 872 EUR
Obec Bobrov 2 261 317 EUR
FOR FAMILY s. r. o. 1 1 997 510 EUR
Obec Vyšná Boca 1 129 850 EUR
Obec Kučín 1 113 000 EUR
Obec Dolné Semerovce 1 81 028 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 61 325 EUR
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1 1 605 109 EUR
Obec Reľov 3 292 379 EUR
Obec Kováčová 1 1 031 779 EUR
Obec Ladice 3 247 313 EUR
Obec Oravský Biely Potok 4 306 468 EUR
Mestská časť Bratislava - Čunovo 2 42 373 EUR
Obec Obid 1 52 008 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 31 844 EUR
Krajská prokuratúra 2 224 537 EUR
Reedukačné centrum 1 1 320 517 EUR
Obec Sady nad Torysou 2 319 188 EUR
Mesto Turzovka 6 2 557 339 EUR
Obec Nižný Klátov 3 395 339 EUR
Obec Turčianska Štiavnička 5 1 601 849 EUR
PARMIDA s. r. o. 1 367 629 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 1 54 617 EUR
Obec Vinné 1 0 EUR
Obec Dubovany 1 73 535 EUR
Mesto Veľký Meder 3 481 332 EUR
Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja 1 55 853 EUR
BIOSPOL GROUP, a. s. 1 1 689 645 EUR
Obec Šamudovce 1 61 660 EUR
Obec Slavošovce 1 226 711 EUR
Obec Skároš 2 329 979 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 1 295 843 EUR
Obec Drženice 1 311 740 EUR
Obec Sklabinský Podzámok 1 88 800 EUR
EIP Services, s.r.o. 1 204 166 EUR
Obec Jalšové 1 119 602 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 125 682 EUR
Fintex, s.r.o. 1 188 210 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 1 870 EUR
Mesto Komárno 16 5 549 752 EUR
Obec Banská Belá 5 1 150 460 EUR
Poľnohospodárske družstvo 1 147 894 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 867 215 EUR
Obec Dubník 4 1 798 544 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 958 165 EUR
Obec Štrba 6 1 318 049 EUR
Obec Markušovce 11 3 659 986 EUR
Obec Petrikovce 1 90 336 EUR
Obec Bracovce 1 379 999 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 12 3 491 906 EUR
Mesto Pezinok 6 1 887 472 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 133 483 EUR
DRIVE, s.r.o. 1 2 153 000 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 96 433 EUR
Obec Terchová 6 2 685 003 EUR
Obec Súdovce 1 79 832 EUR
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. 1 821 000 EUR
Obec Lipovce 1 65 900 EUR
Obec Svätuš 1 550 000 EUR
Obec Kravany nad Dunajom 1 287 397 EUR
Lučivnianska spoločnosť IVAN a spol., p.s. 1 609 009 EUR
Obec Dolný Lieskov 1 238 750 EUR
PABY, s.r.o. 1 670 243 EUR
Obec Hniezdne 2 801 988 EUR
Obec Ďurdové 2 734 495 EUR
Obec Višňové 1 1 092 920 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 34 36 886 199 EUR
VAUBEX spol. s r. o. 1 513 398 EUR
Obec Slovenská Ves 1 65 520 EUR
Obec Lukov 2 623 186 EUR
Obec Palárikovo 2 204 738 EUR
Obec Oreské 3 292 827 EUR
Obec Karná 1 34 427 EUR
Centrum sociálnych služieb Clementia 1 57 493 EUR
Obec Ruskovce 1 132 566 EUR
Obec Pribeta 5 900 741 EUR
Obec Oravská Lesná 2 410 162 EUR
Obec Becherov 1 57 164 EUR
Obec Vieska 1 78 590 EUR
Obec Pruské 3 826 836 EUR
Mesto Nové Zámky 7 5 016 848 EUR
Obec Nižná Voľa 2 197 706 EUR
Obec Horná Potôň 2 749 793 EUR
Dobrá úroda, s.r.o. 1 1 298 432 EUR
Obec Bruty 1 124 500 EUR
Spojená škola 1 83 852 EUR
Obec Bacúch 1 70 590 EUR
Chovmat F.U., s.r.o. 1 252 117 EUR
IMMOBAU s.r.o. 1 1 894 607 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 698 017 EUR
AVEST, s.r.o. 1 154 960 EUR
Obec Brestovany 2 301 142 EUR
Obec Nižné Ružbachy 3 298 200 EUR
BYTENERG spol. s r.o. 1 430 382 EUR
Základná škola 1 63 280 EUR
DAC ARÉNA, a.s. 1 4 200 000 EUR
Obec Lok 2 261 109 EUR
Obec Lesíček 1 177 803 EUR
Obec Martinček 2 153 543 EUR
Obec Palota 2 158 322 EUR
Obec Teplička nad Váhom 5 2 868 294 EUR
Obchodná akadémia 1 124 475 EUR
Nemocničná a.s. 1 803 144 EUR
Prešovský samosprávny kraj 29 51 878 458 EUR
Obec Chocholná-Velčice 1 284 504 EUR
Obec Kurimany 2 240 898 EUR
Obec Uzovské Pekľany 1 334 581 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 304 499 EUR
GURMAN, s.r.o. 2 1 180 913 EUR
Mesto Kežmarok 5 1 590 373 EUR
Obec Stará Bašta 1 99 232 EUR
Obec Hnojné 1 77 605 EUR
Obec Záborské 5 1 363 054 EUR
AGROSEV, spol. s r.o. 4 680 993 EUR
Obec Malé Zálužie 1 99 999 EUR
Obec Vavrečka 3 624 017 EUR
Bryndziareň, s.r.o. 1 1 073 158 EUR
Obec Holumnica 2 312 277 EUR
Obec Cernina 1 177 780 EUR
Obec Madunice 6 8 394 387 EUR
Obec Stredné Plachtince 1 45 899 EUR
Obec Kvetoslavov 1 339 417 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 8 1 552 562 EUR
Obec Plešivec 1 512 125 EUR
Mesto Bytča 2 690 248 EUR
Obec Tekovský Hrádok 1 143 850 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 1 399 759 EUR
Obec Kučín 1 131 958 EUR
Obec Radošina 3 1 062 985 EUR
Obec Slavec 2 95 902 EUR
Obec Kozárovce 1 83 666 EUR
Obec Fačkov 4 451 217 EUR
Mesto Senica 6 3 087 289 EUR
Obec Ďačov 5 474 234 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 1 181 256 EUR
Obec Stuľany 2 224 910 EUR
Obec Trebejov 1 67 730 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 10 15 289 603 EUR
Mesto Prešov 18 12 849 145 EUR
Obec Gortva 1 73 085 EUR
ASTER PLUS spol. s r.o. 2 1 889 356 EUR
Obec Laškovce 1 656 551 EUR
Nekyje Invest s.r.o. 1 489 166 EUR
Obec Dvorany nad Nitrou 1 71 300 EUR
Obec Smrdáky 1 77 185 EUR
BioFarm DS s.r.o. 1 635 187 EUR
Základná škola 1 284 560 EUR
Obec Rovné 2 136 405 EUR
Obec Chyžné 1 55 720 EUR
METRO Bratislava, a.s. 3 8 781 580 EUR
Žilinský samosprávny kraj 151 57 151 804 EUR
Obec Trnava pri Laborci 1 58 000 EUR
Obec Hlboké nad Váhom 1 104 385 EUR
Obec Veľké Chlievany 2 77 631 EUR
Obec Krásna Lúka 4 745 125 EUR
Obec Černík 1 187 155 EUR
TOKAJ GOLD s.r.o. 2 4 204 398 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 1 326 061 EUR
Reedukačné centrum 1 1 273 762 EUR
Mesto Hriňová 2 669 553 EUR
Obec Gaboltov 1 439 978 EUR
Obec Oľšov 1 356 295 EUR
Obec Liptovská Štiavnica 1 569 715 EUR
Mestský podnik Dudince s.r.o. 1 729 183 EUR
Obec Chvalová 1 145 844 EUR
Ing. Lajos Csóka 1 143 953 EUR
Obec Pobedim 1 344 818 EUR
Obec Lieskovec 1 77 524 EUR
Obec Veľká Lomnica 3 1 502 864 EUR
Obec Rovné 2 148 431 EUR
Obec Slovenský Grob 4 877 176 EUR
Obec Oravská Polhora 2 824 079 EUR
Obec Čechy 2 170 849 EUR
Obec Korňa 2 384 748 EUR
Mesto Medzilaborce 2 86 716 EUR
Obec Veľká Lesná 3 300 640 EUR
KUPEX spol. s r.o. 1 408 162 EUR
Obec Dúbrava 1 52 893 EUR
Obec Hontianske Trsťany 2 240 333 EUR
Obec Jakubov 2 271 907 EUR
Domov sociálnych služieb v Prešove 2 189 200 EUR
Obec Dubinné 4 547 926 EUR
Obec Liptovské Sliače 1 745 073 EUR
Obec Liesek 3 2 683 078 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 6 1 315 148 EUR
Obec Zlatá Idka 3 84 870 EUR
Obec Valaská Belá 2 278 679 EUR
Obec Bijacovce 2 248 089 EUR
Obec Brezina 4 379 427 EUR
Obec Veľký Folkmar 1 365 313 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9 921 01 Piešťany 2 141 731 EUR
Obec Dojč 1 79 474 EUR
Obec Lesné 1 59 545 EUR
Obec Ďanová 1 285 798 EUR
Obec Višňov 1 99 999 EUR
ANDORA s.r.o. 1 414 630 EUR
Obec Tvarožná 1 61 278 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 5 1 436 891 EUR
Mestská časť Košice - Poľov 1 517 011 EUR
Obec Háj 2 280 583 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 329 055 EUR
Obec Pusté Úľany 3 771 915 EUR
Mesto Levoča 8 4 931 367 EUR
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 1 163 877 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 9 2 839 880 EUR
Obec Balog nad Ipľom 3 537 228 EUR
Obec Žitavce 1 176 876 EUR
Obec Čierne Pole 1 0 EUR
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1 50 000 EUR
Obec Výrava 1 128 829 EUR
Obec Ňárad 2 126 077 EUR
Mesto Modrý Kameň 6 6 366 385 EUR
Obec Vyšný Kručov 1 57 128 EUR
Dopravný úrad 1 16 550 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13 7 070 699 EUR
Obec Bohdanovce nad Trnavou 1 241 055 EUR
BIOAGRO - M&P s.r.o. 1 138 109 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 7 467 955 EUR
Obec Kajal 2 444 079 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 973 022 EUR
Obec Lipovník 2 317 867 EUR
I.Svätojurská, akciová spoločnosť 1 282 000 EUR
Obec Ptrukša 5 436 994 EUR
Obec Dunajský Klátov 2 130 334 EUR
Základná škola Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš 1 18 000 EUR
Eduard Čenteš 1 258 282 EUR
Obec Kyjov 1 119 814 EUR
Obec Žemliare 1 80 801 EUR
Obec Kamenica 2 198 166 EUR
HARVIS s r. o. 1 1 499 856 EUR
Obec Kolonica 1 149 504 EUR
MONAGRO, s.r.o. 1 658 680 EUR
Obec Jaklovce 1 429 999 EUR
Obec Koškovce 1 203 805 EUR
Obec Nižný Orlík 3 316 443 EUR
Obec Podbiel 1 84 773 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 1 564 165 EUR
Obec Švošov 4 379 560 EUR
Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 1 96 996 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 6 5 483 509 EUR
Obec Lendak 5 660 002 EUR
Obec Kurov 1 74 269 EUR
Obec Kráľovce 1 298 397 EUR
Obec Cakov 3 698 858 EUR
Obec Svätý Anton 1 137 038 EUR
Obec Topoľovka 3 276 810 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 6 2 185 057 EUR
Obec Ľubiša 2 123 000 EUR
Obec Prusy 1 0 EUR
Obec Šambron 1 83 731 EUR
Obec Oravská Jasenica 3 732 841 EUR
Obec Varadka 1 52 200 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 1 097 132 EUR
Obec Kostoľany pod Tribečom 1 421 494 EUR
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice 1 710 464 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 5 2 128 946 EUR
TORNO, s.r.o. 1 547 473 EUR
K R O N SK, s.r.o. 1 2 628 000 EUR
Obec Dolná Súča 2 889 068 EUR
Obec Babindol 4 925 634 EUR
Ján Bobro Pekáreň Hriňová 1 1 536 510 EUR
Obec Tomášovce 1 127 243 EUR
Základná umelecká škola 1 28 876 EUR
Mesto Lipany 7 2 360 671 EUR
Obec Vojnatina 1 75 502 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1 230 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 165 217 EUR
Obec Hnilčík 1 33 599 EUR
KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s. 1 1 200 470 EUR
Obec Kamenica nad Cirochou 6 1 737 113 EUR
Obec Diaková 1 160 000 EUR
Obec Strážne 1 532 322 EUR
Obec Kolbovce 3 3 000 EUR
Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo 1 1 114 759 EUR
Obec Môlča 1 86 600 EUR
Obec Plavecký Mikuláš 2 379 753 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 2 399 073 EUR
RISO - R, s.r.o. 1 293 249 EUR
AGROSUN, spol. s r.o. 1 79 327 EUR
Obec Diviacka Nová Ves 2 675 323 EUR
Obec Lovce 2 161 127 EUR
Obec Kalinov 3 256 384 EUR
Obec Liptovské Matiašovce 3 696 094 EUR
Obec Nimnica 1 263 428 EUR
Obec Nový Tekov 1 0 EUR
Ferdinand Mikos SHR 1 1 294 559 EUR
Kreatívne centrum s.r.o. 1 936 956 EUR
Adamas Alliance, s.r.o. 3 274 500 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 4 1 172 607 EUR
Obec Svätý Kríž 1 155 000 EUR
BIOPEL, a. s. 2 3 626 000 EUR
Obec Baška 1 154 394 EUR
Obec Zariečie 4 1 057 260 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 1 868 597 EUR
Obec Prievaly 1 1 529 858 EUR
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 1 92 450 EUR
Základná škola SNP 1 v Humennom 1 100 225 EUR
Obec Jesenské 2 509 833 EUR
Obec Širákov 1 81 901 EUR
Obec Hontianske Nemce 2 415 514 EUR
Obec Michajlov 1 99 413 EUR
Obec Trávnica 1 211 943 EUR
Obec Vojany 6 855 723 EUR
Obec Malé Dvorníky 1 324 175 EUR
Obec Kružlová 7 1 679 930 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 359 610 EUR
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 1 110 503 EUR
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 1 97 084 EUR
WALD-TER s.r.o. 1 357 293 EUR
Obec Koprivnica 4 1 589 885 EUR
MATYAS s. r. o. 1 486 579 EUR
Obec Horné Srnie 2 1 139 998 EUR
Obec Letanovce 3 1 126 310 EUR
Obec Bertotovce 3 1 062 179 EUR
Obec Chorvátsky Grob 12 6 734 203 EUR
NÁKUPNÁ s. r. o. 1 256 480 EUR
Obec Pavlovce nad Uhom 2 598 192 EUR
Obec Štvrtok 2 403 981 EUR
Krajská prokuratúra 1 219 999 EUR
Obec Krajná Poľana 1 0 EUR
Mesto Nemšová 8 2 224 143 EUR
Obec Horná Kráľová 1 263 911 EUR
Základná škola Rudolfa Dilonga 1 28 469 EUR
Mesto Zvolen 11 5 460 509 EUR
Obec Ražňany 3 812 414 EUR
Obec Hlboké 4 915 106 EUR
Obec Inovce 1 99 539 EUR
Obec Zálesie 2 497 469 EUR
Obec Vyšná Slaná 2 481 184 EUR
Obec Beňatina 1 79 167 EUR
Obec Olšovany 3 174 127 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 13 13 335 215 EUR
RAVAFOL s.r.o. 1 283 987 EUR
Obec Habovka 4 1 537 269 EUR
Mesto Trnava 39 19 957 558 EUR
Obec Lacková 2 149 886 EUR
Obec Žikava 1 50 873 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 4 3 640 203 EUR
Kremeň - Eko s.r.o. 1 146 212 EUR
BGV Enviro s.r.o. 1 1 054 896 EUR
Obec Slavkovce 3 353 238 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 1 302 980 EUR
Obec Nová Lehota 1 76 746 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 3 119 124 EUR
Obec Nižné Ladičkovce 2 212 000 EUR
Obec Kamenica nad Hronom 1 42 736 EUR
Obec Hatné 1 105 836 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 210 117 EUR
Mesto Gbely 2 1 160 637 EUR
Obec Tušice 2 154 788 EUR
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka 2 171 486 EUR
Obec Dobrá Niva 1 50 245 EUR
Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. 1 419 133 EUR
Obec Bodovce 1 57 916 EUR
Obec Červená Voda 2 263 049 EUR
Obec Banský Studenec 1 73 958 EUR
Obec Holiša 1 79 000 EUR
Obec Hosťovce 1 78 886 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 7 919 739 EUR
Obec Lesenice 2 296 652 EUR
Obec Oslany 1 246 818 EUR
Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 4 2 110 994 EUR
Obec Oborín 2 133 500 EUR
Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 1 265 016 EUR
Obec Veľké Chyndice 1 149 972 EUR
Obec Rakovčík 1 79 477 EUR
Obec Brestovec 2 511 316 EUR
Obec Trenčianske Bohuslavice 1 110 908 EUR
Obec Kručov 2 480 424 EUR
PM PLUS, s.r.o. 1 304 782 EUR
Obec Batizovce 1 296 806 EUR
Obec Radava 3 907 800 EUR
Obec Trebostovo 2 134 339 EUR
Obec Haligovce 2 124 761 EUR
Obec Vlača 2 153 165 EUR
Obec Rešica 1 135 000 EUR
Obec Pozba 1 124 891 EUR
Obec Ruská Bystrá 1 81 867 EUR
Obec Čakanovce 1 227 307 EUR
Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 1 48 541 EUR
Farmácia Martin a.s. 1 488 085 EUR
Obec Brieštie 1 50 702 EUR
Obec Imeľ 7 1 751 122 EUR
Obec Jacovce 1 77 068 EUR
TANAX TRUCKS a. s. 1 4 042 000 EUR
Obec Malý Slavkov 1 166 663 EUR
Obec Lascov 1 155 189 EUR
Strojspiš, spol. s r.o. 1 765 637 EUR
Podielnicko poĺnohospodárske družstvo Bakov 2 2 959 818 EUR
Obec Podolie 1 579 963 EUR
Karol Csernus 1 479 392 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 2 145 937 EUR
Obec Čerhov 3 213 194 EUR
Obec Veľké Držkovce 1 60 787 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 1 378 702 EUR
Obec Strečno 3 420 349 EUR
Obec Kubáňovo 2 178 115 EUR
Obec Kostolná - Záriečie 1 0 EUR
Obec Držkovce 3 359 533 EUR
Obec Kamanová 1 159 622 EUR
Obec Hviezdoslavov 2 881 272 EUR
Základná škola na Kulíškovej ul.č. 8 v Bratislave 1 272 499 EUR
Obec Baka 2 325 917 EUR
Združenie obcí JURAVA 2 532 346 EUR
Zemplínske múzeum v Michalovciach 1 219 132 EUR
Martinská teplárenská, a.s. 1 29 480 810 EUR
Obec Hajnáčka 1 358 933 EUR
Obec Važec 1 167 558 EUR
Obec Zbyňov 2 284 884 EUR
Obec Veľká Hradná 1 780 291 EUR
Slovenská správa ciest 33 329 712 319 EUR
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 1 45 680 EUR
Obec Závadka 2 231 085 EUR
Obec Vrícko 1 96 974 EUR
RAB, s.r.o. 1 625 458 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 82 476 EUR
Obec Bukovec 1 294 173 EUR
Obec Odorín 3 311 964 EUR
Obec Rožňavské Bystré 1 81 582 EUR
Obec Mužla 1 276 157 EUR
Obec Čičava 1 332 195 EUR
Mestské lesy v Bratislave 2 483 926 EUR
Obec Babín 2 481 175 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 1 360 499 EUR
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - Duchovná správa kostola sv. Alžbety 1 613 301 EUR
Obec Lehnice 2 1 299 915 EUR
Obec Širkovce 3 364 783 EUR
Obec Barca 1 347 733 EUR
OIL JPM, s.r.o. 1 265 322 EUR
Obec Tajná 4 121 725 EUR
Obec Skýcov 1 34 005 EUR
Obec Badín 4 961 041 EUR
Obec Dedina Mládeže 1 79 686 EUR
Obec Zemplínska Široká 1 54 712 EUR
Obec Brežany 1 68 269 EUR
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 1 1 018 981 EUR
Obec Veľký Biel 1 762 333 EUR
FIALA-VITALITA, s.r.o. 1 92 077 EUR
Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov 1 429 999 EUR
Obec Turík 2 128 594 EUR
Obec Žaškov 2 285 933 EUR
Obec Veľké Pole 2 161 269 EUR
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice 1 1 331 080 EUR
Mesto Sabinov 16 5 138 274 EUR
KZLM-TILIA, spol. s r.o. 1 118 689 EUR
Obec Čamovce 1 66 260 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 4 8 151 143 EUR
Obec Štós 1 98 891 EUR
Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 1 831 789 EUR
Obec Rokycany 1 228 902 EUR
Obec Drňa 1 189 037 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 37 13 346 922 EUR
Mesto Myjava 3 2 347 567 EUR
Ing. Branislav Vallo 1 33 333 EUR
Obec Pčoliné 1 185 167 EUR
Obec Nižná Sitnica 1 160 155 EUR
Mesto Košice 2 10 472 695 EUR
Obec Cestice 2 735 378 EUR
Obec Kokšov - Bakša 1 394 782 EUR
Obec Volica 1 251 154 EUR
Marcel Vince 1 667 406 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 382 083 EUR
Obec Píla 1 440 329 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 862 500 EUR
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kluknava 1 807 608 EUR
Mesto Revúca 8 10 309 060 EUR
Ing. Rastislav Anguš 1 63 668 EUR
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 6 5 604 489 EUR
Obec Nová Bošáca 1 750 538 EUR
Obec Hodejovec 1 84 000 EUR
Technická univerzita v Košiciach 14 6 211 382 EUR
Baltazár Ryšavý - Boldi 1 236 658 EUR
Obec Vojňany 2 131 292 EUR
Obec Dolný Ohaj 4 1 307 616 EUR
SLOVAKIA REAL - TOUR, s.r.o. 1 495 555 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 636 851 EUR
Mesto Strážske 5 2 090 455 EUR
Obec Čečejovce 2 1 229 933 EUR
Obec Makov 3 157 132 EUR
Obec Otročok 1 101 381 EUR
Obec Belince 1 82 300 EUR
Obec Dolné Lefantovce 2 203 440 EUR
Obec Čelovce 1 57 414 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 5 3 245 578 EUR
Obec Čičarovce 2 132 600 EUR
Peter Berešík 1 83 929 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 9 3 203 120 EUR
Obec Chrenovec - Brusno 2 494 207 EUR
Obec Príbelce 1 82 487 EUR
Mestské kultúrne stredisko v komárne 1 950 995 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 259 856 EUR
Obec Hudcovce 2 244 183 EUR
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 3 1 737 548 EUR
Obec Marcelová 9 2 791 241 EUR
Mesto Levice 9 3 448 296 EUR
Mesto Sobrance 7 4 057 953 EUR
FORSTIMBER, s.r.o. 2 1 510 570 EUR
Súkromná stredná odborná škola 3 1 342 727 EUR
Hindický, s.r.o. 1 1 110 598 EUR
Obec Veľká Lodina 1 98 900 EUR
Obec Považany 4 1 299 496 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 324 786 EUR
Obec Viničné 1 325 913 EUR
AT DUNAJ, spol. s r.o. 1 627 699 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 51 51 378 378 EUR
Obec Harhaj 1 220 000 EUR
Obec Poruba 3 1 182 161 EUR
Obec Dlhé Stráže 2 117 794 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 8 1 732 754 EUR
Obec Nižná Myšľa 1 258 057 EUR
Jaroslav Sivý - SIBA 1 487 592 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 226 009 EUR
Obec Bežovce 1 182 768 EUR
Obec Liptovská Kokava 2 290 974 EUR
Obec Valča 1 216 209 EUR
Obec Vyšný Orlík 1 384 395 EUR
Spojená škola internátna 1 652 358 EUR
Obec Seňa 3 1 237 834 EUR
Mestské lesy, s.r.o. 1 1 318 359 EUR
Obec Veľké Straciny 2 173 478 EUR
Sky Group Slovakia, s.r.o. 1 1 176 000 EUR
Obec Podhorany 1 99 197 EUR
Obec Radôstka 1 1 314 833 EUR
Obec Horná Lehota 1 320 569 EUR
Obec Nesluša 1 316 056 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 1 149 798 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 369 386 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 512 320 EUR
SIVA TRADE s.r.o. 1 1 385 726 EUR
Obec Liešťany 2 598 892 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 83 083 EUR
Obec Staškov 4 447 123 EUR
Obec Záhorce 1 312 404 EUR
Obec Slatinka nad Bebravou 1 487 434 EUR
Obec Malé Ripňany 1 48 415 EUR
Viktor Zsigárdi 1 496 987 EUR
Obec Lemešany 2 629 706 EUR
Obec Dvorianky 1 68 925 EUR
SOJKA s.r.o. 1 134 198 EUR
Obec Kočovce 1 671 052 EUR
Viera Dvorská 1 382 065 EUR
Obec Buková 1 275 583 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 203 551 EUR
Obec Hrubov 1 98 324 EUR
Obec Sklené Teplice 3 252 583 EUR
Obec Svätý Peter 1 426 195 EUR
Obec Šišov 1 90 580 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 178 927 EUR
Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ"- BARDEJOV 1 254 964 EUR
Obec Nový Život 1 297 732 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 1 2 460 955 EUR
Obec Tôň 4 310 000 EUR
Obec Breza 3 399 095 EUR
Obec Gáň 4 340 639 EUR
SlovakiaWood, s.r.o. 1 1 236 600 EUR
Obec Zborov 3 591 009 EUR
Agro Čelovce s.r.o. 1 496 950 EUR
Obec Jelenec 3 1 387 191 EUR
Poľnohospodárske družstvo Jahodná 1 927 060 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 520 000 EUR
Obec Drahovce 2 584 175 EUR
Obec Rykynčice 1 850 000 EUR
Obec Spišský Hrhov 1 852 500 EUR
Obec Nižný Lanec 2 264 267 EUR
Obec Levkuška 1 71 868 EUR
Obec Banské 1 252 017 EUR
Obec Radobica 1 174 786 EUR
Obec Jelka 1 239 877 EUR
Obec Bzenica 2 449 342 EUR
Obec Rastislavice 2 309 197 EUR
Obec Dulovce 2 572 910 EUR
ZOS Anna-Mária n.o. 1 428 083 EUR
Obec Ďapalovce 1 171 000 EUR
Obec Soblahov 1 149 798 EUR
Obec Štitáre 3 237 561 EUR
TEGRAT a.s. 1 167 984 EUR
Obec Hubice 1 91 994 EUR
Obec Jatov 1 510 028 EUR
Súkromná stredná odborná škola technická 2 818 939 EUR
Obec Komjatná 2 1 127 334 EUR
Obec Lažany 1 82 654 EUR
Obec Víťaz 3 1 402 221 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 3 2 844 978 EUR
Obec Čirč 3 274 131 EUR
Obec Krivany 3 1 006 987 EUR
Obec Poráč 1 0 EUR
Obec Turie 1 148 578 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 2 645 068 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 1 430 055 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 136 591 EUR
Obec Novoť 1 84 149 EUR
Obec Hájske 2 224 151 EUR
Obec Horná Ždaňa 2 162 225 EUR
IRH Consulting s.r.o. 1 173 542 EUR
Škola istoty a nádeje 1 1 528 963 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 747 564 EUR
Obec Šrobárová 3 572 490 EUR
Nemocnica Komárno s. r. o. 1 4 629 868 EUR
Obec Horovce 1 289 200 EUR
Obec Demänovská Dolina 3 381 109 EUR
Obec Malcov 2 1 756 159 EUR
Obec Bošany 1 213 886 EUR
Obec Podlužany 1 92 361 EUR
KÚPELE LÚČKY a.s. 1 265 000 EUR
Obec Točnica 3 1 075 664 EUR
Školský internát 2 609 064 EUR
Obec Čaka 1 112 495 EUR
Obec Veľké Teriakovce 1 155 193 EUR
Obec Železník 3 574 002 EUR
Stredná odborná škola technická 1 212 753 EUR
Mesto Hlohovec 6 2 698 406 EUR
Okresný súd Zvolen 1 6 444 EUR
Mesto Modra 2 596 097 EUR
Obec Fiľakovské Kováče 2 129 985 EUR
Obec Dolné Obdokovce 2 224 345 EUR
POĽNOHOSPODÁRSKE AGRODRUŽSTVO s.r.o. 1 1 526 007 EUR
edenis HETTEN 1 734 206 EUR
Obec Slovenská Volová 1 82 120 EUR
Obec Dechtice 3 516 110 EUR
Obec Veľká Ves 1 87 408 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 15 4 331 822 EUR
Obec Okrúhle 2 330 863 EUR
Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás / Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručeným obmedzením Ister-Granum / Ister-Granum EGTC 1 1 421 987 EUR
Obec Ruská Poruba 1 87 739 EUR
Obec Sverepec 2 592 179 EUR
Obec Hunkovce 1 81 740 EUR
Obec Nána 3 1 134 971 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 6 181 005 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 27 927 131 EUR
Obec Vyšný Komárnik 1 59 155 EUR
TinAGRO s.r.o. 1 60 630 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 3 1 099 161 EUR
Okresný súd Topoľčany 1 189 999 EUR
Obec Hriadky 1 113 121 EUR
Obec Liptovský Ondrej 1 82 600 EUR
Obec Ploské 3 270 000 EUR
Obec Kukučínov 2 148 683 EUR
Mesto Ružomberok 10 4 796 446 EUR
Obec Bušince 1 199 129 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 96 687 EUR
Obec Velušovce 1 122 224 EUR
Obec Hrádok 2 166 364 EUR
Obec Čereňany 6 2 528 504 EUR
Obec Ducové 1 94 680 EUR
Obec Tarnov 2 354 942 EUR
AGRO RÁTKA - S, s.r.o. 1 1 063 502 EUR
Obec Sirník 3 275 690 EUR
Mikroregión Dunajská Magistrála 1 69 950 EUR
Obec Kosorín 1 65 473 EUR
Obec Nová Bystrica 1 195 600 EUR
Obec Vyšná Polianka 1 68 132 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 22 9 703 136 EUR
Obec Skačany 1 108 424 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 374 964 EUR
Obec Tuhár 1 79 700 EUR
Obec Starý Tekov 2 224 316 EUR
Obec Kuzmice 3 1 263 717 EUR
Mesto Michalovce 4 7 649 939 EUR
Obec Nižný Tvarožec 1 101 127 EUR
Mesto Sliač 2 1 172 749 EUR
Obec Nitrianske Rudno 2 1 550 879 EUR
Obec Koválov 2 207 180 EUR
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 1 127 803 EUR
Obec Veľopolie 1 81 590 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 2 179 000 EUR
Obec Trakovice 1 152 910 EUR
Obec Vieska nad Žitavou 4 671 986 EUR
Obec Pitelová 1 99 611 EUR
Obec Chrámec 2 499 057 EUR
Obec Nižný Hrušov 1 559 890 EUR
Gymnázium 1 946 999 EUR
Obec Skerešovo 1 93 030 EUR
Obec Dubová 1 118 067 EUR
MiF, s. r. o. 1 233 506 EUR
Obec Konská 1 78 752 EUR
Knižnica Ružinov 1 40 441 EUR
Obec Potvorice 1 76 390 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 9 4 496 214 EUR
Obec Lúčky 1 218 310 EUR
Obec Moča 1 421 041 EUR
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 629 889 EUR
Obec Trstené pri Hornáde 1 399 999 EUR
Obec Neporadza 2 693 295 EUR
Obec Dedinky 1 106 958 EUR
Obec Búč 2 531 848 EUR
MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s.r.o. 1 1 224 876 EUR
Premier Travel, s.r.o. 1 1 906 295 EUR
Obec Vyšné Nemecké 1 80 999 EUR
Obec Baloň 1 164 863 EUR
Mesto Kremnica 5 2 860 446 EUR
Obec Ondrašová 2 165 675 EUR
Obec Seľany 1 83 040 EUR
COMORRA SERVIS 3 160 287 EUR
Obec Veľká Ida 2 1 503 272 EUR
Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 1 6 125 000 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 5 431 676 EUR
Obec Hronsek 2 358 579 EUR
Obec Rúbaň 1 124 150 EUR
Obec Drienovská Nová Ves 2 340 211 EUR
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 1 8 976 000 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 815 279 EUR
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. 2 247 940 EUR
TILIA nezisková organizácia 2 1 063 295 EUR
Obec Ďurkov 5 2 798 646 EUR
Obec Snežnica 2 374 328 EUR
Obec Kyselica 2 142 447 EUR
Obec České Brezovo 2 161 621 EUR
Obec Zohor 2 327 193 EUR
Obec Zubrohlava 3 462 070 EUR
Mesto Trstená 4 1 280 255 EUR
Obec Betliar 1 162 582 EUR
COMAGRO s.r.o. 1 484 372 EUR
Reedukačné centrum 1 41 660 EUR
Obec Lovča 1 99 600 EUR
Common Comity, s.r.o. 1 444 980 EUR
Faveo Healthcare s. r. o. 1 48 537 EUR
METAL CONTAINER a.s. 1 85 150 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 207 000 EUR
Obec Keť 1 124 422 EUR
Obec Bielovce 1 76 996 EUR
Obec Prakovce 3 1 143 764 EUR
AS TRENČÍN, a.s. 2 8 049 478 EUR
Obec Vinica 1 356 000 EUR
Obec Nižný Kručov 1 114 957 EUR
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 1 1 486 799 EUR
Obec Hrušov 2 92 129 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 3 187 135 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 1 1 823 288 EUR
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 1 1 997 908 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 1 236 487 EUR
Obec Kátlovce 2 431 132 EUR
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča 1 187 224 EUR
Obec Víťazovce 1 88 333 EUR
Mesto Giraltovce 2 338 015 EUR
Obec Ohradzany 3 335 311 EUR
BEREF, s.r.o. 1 270 781 EUR
Špeciálna základná škola 1 7 162 EUR
Obec Podhoroď 1 435 068 EUR
Obec Sliepkovce 2 238 772 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3 1 944 999 EUR
Obec Borčany 2 173 312 EUR
Wink Trade, s.r.o. 1 290 987 EUR
Obec Pusté Čemerné 2 199 281 EUR
Obec Kamienka 2 424 893 EUR
Obec Košické Olšany 2 399 784 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 3 540 000 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 65 724 000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 249 997 EUR
Kaštieľ Moravany 1 972 947 EUR
Obec Šimonovce 2 246 889 EUR
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 2 2 540 722 EUR
Obec Malý Lipník 3 430 826 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 499 051 EUR
Športové gymnázium 1 69 830 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Ponitrie"Preseľany 1 165 000 EUR
Obec Turany nad Ondavou 1 307 499 EUR
Obec Remeniny 1 71 666 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice 1 596 281 EUR
Obec Kriváň 1 265 242 EUR
Obec Zbudské Dlhé 1 102 855 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 107 000 EUR
Obec Radnovce 2 907 204 EUR
Evanjelická základná škola 1 58 542 EUR
Obec Nitrianske Pravno 2 636 707 EUR
Obec Mútne 3 869 623 EUR
Krajský súd v Bratislave 1 333 109 EUR
Obec Báč 1 178 291 EUR
Obec Kšinná 1 427 360 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 2 352 145 EUR
Obec Bzince pod Javorinou 2 1 361 223 EUR
GET group, s.r.o. 1 183 420 EUR
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 1 2 363 000 EUR
Obec Sečianky 4 1 194 758 EUR
Obec Šemša 1 193 775 EUR
Obec Neverice 1 49 733 EUR
Obec Rakša 1 72 272 EUR
Obec Mengusovce 1 111 460 EUR
VERKAD spol. s r.o. 1 337 646 EUR
MONOPRODUKT s.r.o. 1 1 499 550 EUR
Obec Ludrová 1 351 114 EUR
TIS, v.o.s. 1 380 903 EUR
Obec Sihelné 2 671 705 EUR
Obec Zádiel 1 148 425 EUR
Obec Stročín 1 122 766 EUR
Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina 2 239 480 EUR
Obec Tisinec 2 498 081 EUR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 33 161 601 EUR
Obec Krahule 5 582 398 EUR
Ján Cibulka - CIBI 1 504 370 EUR
MHC HRON s.r.o. 1 383 421 EUR
Obec Jasenica 2 1 154 267 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 41 500 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 412 680 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 604 053 EUR
HECCA, s.r.o. 1 262 390 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 206 578 EUR
Obec Kaľava 1 375 959 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 4 2 973 491 EUR
Wood exim s.r.o. 1 218 603 EUR
ISTERMEAT a.s. 1 1 415 308 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 351 754 EUR
Mesto Vráble 6 1 215 648 EUR
Obec Zemianske Podhradie 1 136 885 EUR
Mestská časť Bratislava - Lamač 1 147 806 EUR
Obec Lednica 1 43 610 EUR
Obec Kalša 1 161 170 EUR
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 1 513 999 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 763 224 EUR
Obec Vrbová nad Váhom 1 350 149 EUR
Obec Dolné Plachtince 2 234 695 EUR
Ing. Imrich Zachar - TECHNOPROMPT obchodná sieť 1 284 813 EUR
Obec Kokava nad Rimavicou 1 242 300 EUR
Obec Bartošovce 4 244 670 EUR
Obec Mošurov 1 58 625 EUR
Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. 1 111 749 EUR
Špeciálna základná škola Vtáčkovce 1 266 149 EUR
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 1 187 250 EUR
Obec Hôrka nad Váhom 1 82 900 EUR
Obec Horná Mariková 2 237 865 EUR
Pri Lipe, o.z. 1 1 158 644 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 9 10 180 155 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 333 391 EUR
Obec Vydrany 7 927 234 EUR
Obec Markovce 2 472 554 EUR
Obec Kopčany 2 1 766 407 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 309 999 EUR
Mesto Nováky 1 409 137 EUR
Obec Davidov 3 407 237 EUR
Obec Košarovce 3 181 566 EUR
Obec Muránska Zdychava 1 48 558 EUR
Kamenárstvo STONE s.r.o. 2 350 159 EUR
Obec Mučín 2 247 088 EUR
Obec Šalgovce 1 81 064 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik 1 237 563 EUR
Marián Chovanec 1 487 535 EUR
Obec Jurské 3 594 442 EUR
Obec Mokroluh 1 91 665 EUR
Mesto Považská Bystrica 7 2 250 940 EUR
Obec Kostolné Kračany 2 2 862 316 EUR
Mesto Svätý Jur 5 2 449 539 EUR
Obec Merašice 1 75 043 EUR
Obec Veľké Úľany 2 932 431 EUR
Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN 3 603 802 EUR
Mesto Sereď 6 1 262 152 EUR
Obec Kamenná Poruba 1 74 400 EUR
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bocatiova 1 Košice 2 402 158 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 164 289 EUR
Obec Lúčka 1 53 160 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 283 621 EUR
Obec Dunajská Lužná 2 726 567 EUR
Obec Spišské Bystré 2 1 754 588 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 5 679 462 EUR
Základná škola Kežmarská 28 Košice 1 179 640 EUR
Obec Borovce 2 378 608 EUR
Obec Hrnčiarovce nad Parnou 4 518 754 EUR
Obec Sveržov 3 353 175 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 249 336 068 EUR
Jastrabá agro s.r.o. 1 109 436 EUR
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 2 1 828 473 EUR
Slovenský zväz biatlonu 1 971 822 EUR
Obec Machulince 1 67 432 EUR
Obec Krivé 1 154 211 EUR
Obec Radvaň nad Laborcom 2 323 879 EUR
Obec Gemerské Dechtáre 1 217 036 EUR
Obec Toporec 2 808 547 EUR
Obec Richnava 2 227 746 EUR
Obec Hnilec 1 91 321 EUR
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 1 278 895 EUR
Obec Rimavské Zalužany 2 141 325 EUR
SDP "Kremeň", s.r.o. 1 498 983 EUR
Obec Lokca 5 1 244 213 EUR
Obec Unín 2 796 530 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 572 126 EUR
Obec Ňagov 1 54 985 EUR
Obec Kesovce 1 291 575 EUR
Obec Bánov 2 8 629 475 EUR
Matica slovenská 1 217 005 EUR
Spojená škola internátna 1 344 176 EUR
Obec Zbudská Belá 2 102 689 EUR
Obec Vyšná Myšľa 1 85 978 EUR
Obec Báhoň 1 128 815 EUR
Obec Záhradné 3 1 360 160 EUR
Obec Hencovce 1 233 663 EUR
Obec Krišovská Liesková 1 136 835 EUR
Obec Dražkovce 1 71 548 EUR
Obec Malachov 1 97 411 EUR
Obec Blhovce 1 218 451 EUR
Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT 1 298 150 EUR
EPP Slovensko, s.r.o. 1 1 974 816 EUR
Obec Senohrad 2 331 166 EUR
RAVENA, s.r.o. 2 1 601 969 EUR
Obec Gemerská Ves 3 289 579 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 1 316 614 EUR
Mikuláš Végh SHR 4 2 306 368 EUR
Obec Bajč 1 153 340 EUR
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa 1 106 680 EUR
Obec Turčianske Jaseno 4 675 794 EUR
Obec Kačanov 1 81 625 EUR
Obec Turcovce 3 265 443 EUR
AGRO - GOMBÁR, s.r.o. 1 293 612 EUR
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 1 312 288 EUR
ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť 1 203 950 EUR
Obec Gánovce 1 222 342 EUR
Obec Kalameny 3 158 458 EUR
Obec Slatvina 1 123 815 EUR
KOLIBA, a.s. 1 355 656 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 481 482 EUR
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 1 19 000 EUR
St. Martin n.o. 1 683 487 EUR
Obec Debraď 2 457 763 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 1 340 796 EUR
Obec Vyhne 2 266 606 EUR
Obec Torysa 3 2 156 686 EUR
Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Malá Franková 1 498 208 EUR
Základná umelecká škola - Művészeti alapiskola 1 385 568 EUR
Obec Beňadikovce 1 103 393 EUR
Obec Krpeľany 1 101 867 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 415 001 EUR
Mesto Senec 3 2 987 946 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18 14 996 495 EUR
Obec Nitrianske Sučany 1 141 951 EUR
Obec Uhorská Ves 1 141 630 EUR
Obec Hankovce 1 81 305 EUR
Obec Krásna Ves 3 759 512 EUR
Obec Forbasy 2 216 042 EUR
Obec Rakúsy 2 348 542 EUR
Mesto Šamorín 1 735 000 EUR
Obec Sielnica 1 307 491 EUR
Mesto Nitra 12 2 206 024 EUR
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica 1 1 494 161 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 3 113 220 EUR
Obec Zemplín 1 84 151 EUR
Obec Soľ 2 534 744 EUR
Obec Beluša 3 514 324 EUR
EUROCOM & CO, s.r.o. 2 950 304 EUR
Obec Križovany nad Dudváhom 1 622 999 EUR
Obec Kotešová 1 240 585 EUR
VUM, a.s. 2 186 504 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 4 8 193 558 EUR
Obec Poloma 2 148 257 EUR
PROFISTAV - MM, s.r.o. 1 151 622 EUR
AT TATRY, spol. s r.o. 1 115 100 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 632 611 EUR
Obec Kojatice 1 205 436 EUR
Obec Plavnica 1 116 748 EUR
Obec Veľké Leváre 3 1 234 608 EUR
Obec Pohronský Ruskov 2 358 860 EUR
Obec Veľké Hoste 1 735 574 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 86 913 EUR
Obec Lodno 1 61 031 EUR
Obec Miezgovce 2 136 359 EUR
Obec Tešedíkovo 1 844 000 EUR
Obec Vyšná Hutka 3 318 800 EUR
Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 1 1 038 550 EUR
Obec Moravské Lieskové 2 2 615 315 EUR
COOP – TATRY, s.r.o. 1 340 991 EUR
Obec Šarišské Jastrabie 2 492 268 EUR
Obec Zázrivá 1 666 257 EUR
Obec Brestov 2 102 874 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 295 320 EUR
SOFER s. r. o. 1 286 774 EUR
Obec Stará Lesná 1 107 284 EUR
VIVA, n.o., 1 735 555 EUR
Obec Domaniža 2 580 490 EUR
Obec Kozí Vrbovok 1 75 894 EUR
Obec Bardoňovo 4 580 151 EUR
Obec Korunková 1 23 141 EUR
Obec Lučivná 2 155 009 EUR
Obec Sedlice 1 259 554 EUR
Obec Rudina 2 61 887 EUR
ROZMARING, spol. s r.o. 1 199 768 EUR
Základná škola P. Jilemnického 1035/2 Zvolen 1 99 387 EUR
EURO SENIOR, s.r.o. 1 270 734 EUR
Obec Krtovce 2 237 103 EUR
Obec Krásnovce 1 41 658 EUR
Obec Zemplínske Kopčany 1 73 157 EUR
Obec Slovenská Kajňa 1 136 947 EUR
Obec Pakostov 2 81 242 EUR
Obec Šiba 2 188 379 EUR
Obec Nemečky 1 149 380 EUR
Obec Stankovce 1 121 361 EUR
Mesto Krompachy 11 3 595 128 EUR
Obec Nálepkovo 2 864 029 EUR
PROSACH, s.r.o. 1 812 436 EUR
Obec Sikenička 1 93 000 EUR
Obec Červeník 4 819 293 EUR
Mesto Galanta 5 7 046 408 EUR
Obec Župkov 1 122 250 EUR
Občianske združenie Hrad Uhrovec 1 270 035 EUR
Obec Jarovnice 6 3 658 866 EUR
Obec Vysoká nad Uhom 1 65 999 EUR
Obec Špačince 2 331 103 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava 1 498 718 EUR
Obec Slanec 2 718 358 EUR
Obec Kremnické Bane 2 226 500 EUR
Obec Ipeľské Predmostie 2 1 296 780 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 371 788 636 EUR
GeoSurvey, s.r.o. 2 3 795 000 EUR
Obec Ludanice 1 31 445 EUR
Obec Brutovce 1 68 485 EUR
Obec Orechová 1 118 569 EUR
HEX SK s. r. o. 1 1 986 638 EUR
Obec Dargov 1 154 432 EUR
Obec Malá Lehota 1 308 333 EUR
Obec Trávnik 1 154 078 EUR
ŽIVOT, n.o. 1 311 389 EUR
Obec Čierny Balog 8 47 188 559 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 8 1 624 189 EUR
J.F.A. Invest, s.r.o. 1 149 562 EUR
AGRAR, s.r.o. 1 164 798 EUR
Obec Drienov 1 284 153 EUR
Obec Horné Naštice 1 95 877 EUR
Obec Vyšný Medzev 1 207 000 EUR
ALFA BIO, spol.s r.o. 1 472 328 EUR
Obec Nemčice 1 72 801 EUR
Obec Svinia 3 380 767 EUR
Obec Stará Kremnička 3 1 024 997 EUR
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 2 17 580 EUR
Obec Pušovce 2 250 905 EUR
Obec Čáry 2 765 866 EUR
Obec Nižná Pisaná 1 59 750 EUR
Obec Opatovská Nová Ves 2 156 596 EUR
DAREC, a.s. 1 420 269 EUR
Obec Utekáč 3 1 677 525 EUR
Obec Krušetnica 2 759 641 EUR
Obec Oščadnica 1 1 087 122 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 1 23 689 EUR
Materská škola 1 4 997 EUR
Obec Čierny Potok 1 69 838 EUR
MUDr. Peter Jambor 1 295 625 EUR
Obec Veľké Kostoľany 6 1 828 370 EUR
Obec Trenčianska Turná 2 769 992 EUR
Obec Bošáca 1 310 602 EUR
Obec Veľké Dvorníky 3 692 021 EUR
Obec Solčianky 1 71 078 EUR
Obec Uzovská Panica 1 70 251 EUR
Domov pri kríži 1 1 155 957 EUR
Obec Suchá Hora 2 352 200 EUR
Obec Borša 1 499 492 EUR
Mesto Púchov 10 2 776 295 EUR
Obec Haniska 3 197 281 EUR
Šintavan s.r.o. 1 1 057 856 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 625 319 EUR
Obec Limbach 1 1 634 977 EUR
Obec Honce 1 146 481 EUR
Obec Číčov 2 673 968 EUR
Obec Dlhá nad Kysucou 1 63 959 EUR
Obec Ľudovítová 1 85 279 EUR
Obec Vyšná Voľa 1 124 559 EUR
Obec Harichovce 1 1 293 986 EUR
Gymnázium 1 517 519 EUR
Obec Kalná nad Hronom 4 1 401 903 EUR
TOP REAL, s.r.o. 1 269 974 EUR
Obec Kožuchov 1 109 000 EUR
SMM Holíč s.r.o. 1 437 944 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 2 354 121 EUR
EKO-Produkt, s.r.o. 2 2 693 243 EUR
Wellness Masvital s.r.o. 1 241 047 EUR
Obec Mirkovce 2 809 636 EUR
Základná škola Staničná 13 1 43 850 EUR
Obec Malé Kozmálovce 2 184 983 EUR
Obec Údol 4 807 252 EUR
Obec Litava 1 679 372 EUR
Obec Beniakovce 1 77 000 EUR
Krajská prokuratúra 1 77 748 EUR
SOLAR Real, s.r.o. 1 178 786 EUR
Obec Malá Franková 1 58 000 EUR
Materská škola 1 263 999 EUR
Jakub Študenc 1 375 875 EUR
Mesto Stropkov 2 1 160 654 EUR
Mesto Dobšiná 3 807 550 EUR
Obec Lozorno 3 749 500 EUR
Obec Rudlov 2 149 026 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 190 000 EUR
Pekárne a cukrárne RUSINA,spol. s r.o. 2 817 119 EUR
BYSPRAV spol. s r.o. 1 90 172 EUR
Obec Milpoš 2 299 730 EUR
Mesto Prievidza 24 11 697 639 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 201 438 EUR
Obec Donovaly 2 336 105 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 5 000 EUR
Obec Nitrianska Streda 1 75 301 EUR
Obec Tomášikovo 2 318 821 EUR
Obec Hoste 1 0 EUR
Obec Hôrky 1 64 876 EUR
Obec Plaveč 3 1 093 338 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 138 908 EUR
Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad 1 147 601 EUR
Obec Lúčnica nad Žitavou 1 466 688 EUR
Obec Ráztočno 2 557 492 EUR
Obec Ľuboreč 1 78 978 EUR
Obec Kravany 2 241 208 EUR
Obec Malá Mača 3 274 070 EUR
Obec Slovenské Kľačany 1 155 879 EUR
Poliklinika Karlova Ves Bratislava 2 2 073 067 EUR
SKLOTEXTÍLIE Revúca s.r.o. 1 236 977 EUR
Mesto Hnúšťa 2 356 933 EUR
Obec Kaplna 1 130 718 EUR
Obec Pavlová 1 67 078 EUR
Zuzana Minková - I.K.A. 1 250 465 EUR
Obec Huncovce 4 1 685 668 EUR
Obec Povina 1 222 161 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 133 052 EUR
Obec Bunkovce 2 162 047 EUR
Obec Riečka 1 95 316 EUR
NyNa s.r.o. 1 185 890 EUR
Obec Staškovce 2 96 023 EUR
Obec Ihráč 1 108 800 EUR
Obec Lomné 3 206 104 EUR
Obec Veľké Raškovce 3 1 578 074 EUR
Obec Veľké Turovce 3 352 570 EUR
Obec Vlková 2 239 775 EUR
Obec Hraň 1 274 567 EUR
Obec Telince 1 81 581 EUR
Obec Strekov 1 241 242 EUR
Obec Uloža 1 75 500 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 9 27 745 543 EUR
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o. 1 564 967 EUR
Obec Nižná Rybnica 1 98 246 EUR
VK farm, s.r.o. 1 1 105 000 EUR
Obec Šarišské Michaľany 5 1 487 475 EUR
Obec Zemplínske Jastrabie 2 158 145 EUR
Štátny pedagogický ústav 2 52 957 EUR
Obec Fulianka 1 83 193 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 9 19 852 051 EUR
Obec Mošovce 1 245 816 EUR
Korlat s.r.o. 1 473 568 EUR
Obec Trsťany 1 48 958 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 348 498 EUR
Obec Veľké Rovné 5 677 928 EUR
Stredná odborná škola 4 4 349 746 EUR
Obec Červený Kláštor 2 517 331 EUR
J.D.V. s.r.o. 1 198 403 EUR
Obec Nižná Hutka 1 45 400 EUR
Obec Mankovce 1 149 184 EUR
Obec Záborie 1 152 000 EUR
Obec Rybník 2 495 302 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 1 330 096 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 18 9 610 511 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 10 957 759 EUR
Obec Bodzianske Lúky 1 89 897 EUR
Obec Železná Breznica 2 247 018 EUR
Obec Lechnica 1 69 777 EUR
Obec Nižná Jedľová 1 71 990 EUR
Slovenské národné múzeum 2 5 930 EUR
Milan Rinkovský 1 162 330 EUR
FARKAS + spol. s r.o. 1 275 080 EUR
Obec Lietavská Svinná - Babkov 2 158 287 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 26 170 EUR
Mesto Svidník 2 444 895 EUR
Obec Pokryváč 1 71 164 EUR
Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 1 175 874 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 1 743 798 EUR
Obec Gerlachov 2 210 499 EUR
Obec Prochot 1 43 990 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 198 477 EUR
Obec Bajtava 3 523 482 EUR
Obec Ložín 2 442 586 EUR
Obec Kolačno 3 247 091 EUR
Obec Nová Vieska 2 276 129 EUR
Stredná umelecká škola 1 302 798 EUR
Obec Lehôtka pod Brehmi 2 448 961 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 13 3 127 611 EUR
Materská škola, Belehradská 6, Košice 1 8 080 EUR
Ing. Miroslav Tančin 1 505 111 EUR
Obec Kristy 1 88 483 EUR
Obec Malatíny 1 51 239 EUR
Obec Kružno 1 96 891 EUR
AGRO HN, s.r.o. 2 1 826 201 EUR
Mgr. Ľubomír Zavadil 1 1 099 963 EUR
Obec Plavecký Štvrtok 1 279 720 EUR
Arpád Bognár Mäso údeniny 1 342 960 EUR
Obec Pohorelá 2 592 532 EUR
Mesto Hurbanovo 4 2 514 849 EUR
BIOPELL SK a. s. 1 1 671 787 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 373 286 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 67 920 EUR
Obec Nemcovce 2 175 007 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 846 627 EUR
FEGA FROST, s.r.o. 1 717 775 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 12 795 198 EUR
Obec Lenartovce 2 324 709 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 21 394 368 EUR
Obec Zlatník 1 39 490 EUR
Obec Nový Ruskov 3 367 701 EUR
Obec Zalaba 1 51 833 EUR
Technické služby mesta Trebišova 2 2 576 202 EUR
Mesto Turany 5 1 411 236 EUR
Stredná odborná škola podnikania 1 142 762 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 1 166 660 EUR
Metales, s.r.o. 1 115 350 EUR
Mesto Sečovce 1 230 396 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 332 499 EUR
Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29,Skalica 3 217 124 EUR
Obec Jasenové 1 53 332 EUR
Obec Jamník 1 98 855 EUR
Obec Svinica 2 161 420 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 1 506 186 EUR
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 1 233 979 EUR
Obec Jankovce 2 150 515 EUR
Obec Zvolenská Slatina 2 462 849 EUR
Obchodná akadémia 1 444 674 EUR
Glamour S, s.r.o. 1 1 193 876 EUR
Obec Zvončín 1 228 001 EUR
OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o. 1 899 962 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 14 991 230 EUR
Mlyn Kolárovo, a.s. 1 1 836 738 EUR
Obec Práznovce 2 277 896 EUR
AGA priemyselný park s.r.o. 1 269 975 EUR
Obec Braväcovo 2 170 125 EUR
Obec Dolná Streda 1 199 524 EUR
Obchodná akadémia 1 767 198 EUR
Obec Gabčíkovo 2 636 988 EUR
Obec Golianovo 1 297 851 EUR
AMONRA s.r.o. 1 569 888 EUR
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 623 732 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 4 2 819 998 EUR
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným 1 793 529 EUR
Obec Dražice 2 187 051 EUR
MARVIN Marcelová, s.r.o. 2 197 650 EUR
ENERGOCLIMA spol. s r.o. 1 100 586 EUR
Obec Hozelec 2 217 077 EUR
Obec Klokočov 2 1 909 390 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 3 408 480 EUR
VADAŠ, s.r.o. 1 165 479 EUR
REMOZA s.r.o. 1 213 752 EUR
Základná škola 1 9 899 EUR
Obec Kolačkov 3 1 319 079 EUR
Obec Baškovce 3 194 373 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 10 980 427 EUR
Nová Bodva družstvo 1 139 837 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 195 252 EUR
Obec Ostratice 4 316 265 EUR
REFIMO, s. r. o. 1 264 351 EUR
Obec Rakovo 1 203 000 EUR
EKO - SALMO s.r.o. 1 250 300 EUR
Obec Dubovec 1 184 877 EUR
Stredná odborná škola Andyho Warhola 1 1 440 378 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 1 13 260 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 663 000 EUR
Obec Veľký Lipník 1 65 459 EUR
ZA-real rent, s.r.o. 1 247 584 EUR
Obec Giglovce 1 71 000 EUR
Obec Mestisko 2 268 916 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 41 937 EUR
Obec Valaliky 3 682 854 EUR
Obec Horná Ves 2 123 557 EUR
Obec Dolný Pial 1 1 335 568 EUR
TOP - IMMOSTATE, s.r.o. 1 1 697 729 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 49 900 EUR
Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné 1 320 209 EUR
Obec Lopúchov 1 90 373 EUR
Špeciálna základná škola 1 448 000 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 268 190 EUR
AMO - PLUS, s.r.o. 1 160 890 EUR
Obec Výčapy - Opatovce 1 113 687 EUR
Obec Janíky 2 250 710 EUR
Trnavský samosprávny kraj 29 17 580 262 EUR
Obec Beladice 1 48 448 EUR
Obec Brezovica 1 365 017 EUR
Obec Solčany 3 441 800 EUR
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 1 416 543 EUR
Obec Jarok 1 365 320 EUR
Mesto Dudince 4 1 632 833 EUR
Obec Žíp 1 69 502 EUR
Obec Hermanovce 2 561 882 EUR
Obec Zbrojníky 1 69 108 EUR
Obec Hrčeľ 2 143 292 EUR
Obec Kazimír 2 167 529 EUR
Obec Vrbovce 1 478 384 EUR
Obec Ižkovce 1 65 113 EUR
D-ORSO spol. s r.o. 1 867 414 EUR
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 1 180 554 EUR
Obec Hruštín 1 432 000 EUR
Spojená škola 1 647 534 EUR
Obec Somotor 1 281 552 EUR
Obec Choča 1 244 658 EUR
Obec Cerovo 1 563 585 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 3 522 391 EUR
Obec Hrabušice 4 957 568 EUR
Obec Jablonov nad Turňou 2 511 879 EUR
Mesto Martin 12 4 465 251 EUR
PRO-FOREST Rožňava s.r.o. 1 403 326 EUR
Obec Krásny Brod 1 168 110 EUR
Mestská časť Košice-Lorinčík 1 341 184 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce 1 1 170 989 EUR
Obec Kútniky 2 7 332 221 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 11 11 589 485 EUR
Obec Vitanová 1 357 685 EUR
Obec Cífer 2 2 171 703 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 153 884 EUR
Zvolenská teplárenská, a.s. 4 25 965 060 EUR
Obec Myslina 1 79 819 EUR
Obec Poluvsie 2 194 247 EUR
Obec Ľubovec 1 90 099 EUR
Végh Peter Agrochem 2 965 258 EUR
Obec Spišské Hanušovce 3 319 891 EUR
Obec Gregorovce 2 241 140 EUR
Obec Nesvady 2 788 649 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 4 732 936 EUR
Obec Štefanov nad Oravou 1 162 308 EUR
Obec Trhová Hradská 2 162 377 EUR
Obec Dolné Naštice 1 78 120 EUR
Základná škola 1 331 000 EUR
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej 2 423 018 EUR
Obec Svinná 2 877 274 EUR
ZNIEV s.r.o. 1 1 003 817 EUR
Obec Fričkovce 2 294 420 EUR
Obec Rudňany 5 2 668 966 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 898 334 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 486 891 EUR
EKOPAK TRADE, a.s. 1 149 382 EUR
Obec Zlatníky 4 521 251 EUR
Stavebno - projekčná spoločnosť Credo, spol. s r.o. 1 372 909 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 14 46 842 940 EUR
Obec Modrany 1 291 557 EUR
Obec Chotín 5 2 875 862 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 4 563 185 EUR
Obec Veľká Čierna 1 65 176 EUR
Obec Spišský Štvrtok 2 629 341 EUR
AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 1 532 125 EUR
GEMERPLUS, s.r.o. 1 90 625 EUR
Obec Rohovce 3 885 790 EUR
Georgica, s.r.o. 1 179 819 EUR
Obec Smolník 1 86 118 EUR
Mladosť n.o. 1 415 000 EUR
Beata Janštová 1 1 498 566 EUR
Obec Komoča 4 454 049 EUR
Obec Hanigovce 2 150 828 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 1 267 550 EUR
Obec Ružiná 1 286 865 EUR
Obec Kapišová 1 71 925 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 19 700 000 EUR
Obec Pažiť 1 294 000 EUR
Obec Budiš 3 200 583 EUR
Obec Turnianská Nová Ves 1 63 033 EUR
Špunta Viliam SHR 1 452 612 EUR
Obec Zemplínska Teplica 3 1 169 369 EUR
Obec Janovce 1 122 705 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 464 370 EUR
Obec Hrabkov 1 132 436 EUR
Obec Majcichov 2 435 916 EUR
Obec Kuková 1 72 668 EUR
Obec Krížová Ves 1 579 505 EUR
Relax Zone Skalka s.r.o. 1 554 177 EUR
Ján Fekiač 1 49 825 EUR
Obec Rozhanovce 1 782 642 EUR
Obec Jakubova Voľa 1 441 083 EUR
Obec Dedačov 2 128 896 EUR
Obec Rumanová 2 918 138 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 4 2 033 509 EUR
Obec Vyšný Slavkov 1 291 989 EUR
Obec Čelkova Lehota 1 113 584 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 115 656 EUR
Obec Mierovo 1 74 491 EUR
EKO GREEN, s.r.o. 1 215 346 EUR
Obec Liptovská Teplička 2 277 898 EUR
Družstvo SILICKÁ PLANINA 1 102 455 EUR
Obec Olešná 1 189 122 EUR
Obec Ružindol 1 190 702 EUR
Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo 1 1 829 547 EUR
Obec Lúč na Ostrove 3 265 468 EUR
HASTRA s.r.o. 1 1 388 900 EUR
Mesto Veľký Šariš 9 4 740 853 EUR
Obec Kaluža 1 136 208 EUR
Obec Jastrabie nad Topľou 1 176 214 EUR
Obec Vysoká pri Morave 1 81 205 EUR
Obec Mičakovce 2 79 228 EUR
Obec Košická Polianka 1 833 233 EUR
Obec Láb 2 325 491 EUR
Mesto Bardejov 14 12 659 430 EUR
Detský domov 2 112 258 EUR
MOVINO, spol. s r.o. 1 543 711 EUR
Obec Ďurčiná 2 488 481 EUR
Obec Osikov 2 225 793 EUR
Obec Studenec 3 209 472 EUR
Základná škola 1 339 620 EUR
Obec Jasenov 1 111 498 EUR
Obec Trhovište 1 332 881 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 2 300 EUR
Obec Chrastné 3 87 899 EUR
Obec Zboj 2 215 853 EUR
Materská škola, Palárikova 22, Košice 1 11 750 EUR
Lechstav, s. r. o. 3 12 032 EUR
Obec Kľúčovec 3 181 843 EUR
Obec Dolný Vadičov 1 837 500 EUR
Mesto Piešťany 4 438 784 EUR
Obec Sekule 1 518 700 EUR
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 1 1 766 025 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 339 059 EUR
Obec Jahodná 1 370 691 EUR
Obec Močiar 1 160 290 EUR
Obec Holiare 1 267 524 EUR
Obec Vrbov 1 379 968 EUR
KIMEX Group s.r.o. 1 1 560 052 EUR
Obec Brodzany 2 281 954 EUR
Obec Kopernica 1 65 789 EUR
Mesto Lučenec 2 423 860 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 42 42 103 888 EUR
Slovenská filharmónia 1 1 595 000 EUR
Obec Boleráz 2 430 010 EUR
Obec Rakovice 1 359 589 EUR
AGROPROFIT Bešeňov, a.s. 1 868 243 EUR
Obec Častá 2 575 295 EUR
Obec Proč 4 501 472 EUR
Obec Holčíkovce 1 153 526 EUR
Biofarma Turie, a.s. 1 707 850 EUR
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. 1 1 191 583 EUR
Mesto Handlová 3 403 828 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 1 376 622 EUR
Obec Košariská 3 1 221 230 EUR
Obec Vlčkovce 1 825 781 EUR
SLOV INN JASNÁ s. r. o. 3 2 264 909 EUR
H & O Construktion, s.r.o. 1 1 414 318 EUR
Obec Pozdišovce 2 116 457 EUR
Ottó Németh - FORMA 1 278 962 EUR
Obec Horné Štitáre 1 83 203 EUR
STAVEKO-SK, a.s. 1 418 619 EUR
Ján Herud 1 277 460 EUR
Obec Oponice 4 504 827 EUR
Obec Tužina 1 63 315 EUR
Obec Veľká Čalomija 5 825 308 EUR
Obec Prietrž 1 73 420 EUR
Obec Poniky 1 550 000 EUR
TERMOSTAV-MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 1 293 199 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 243 090 EUR
Obec Nová Ľubovňa 3 531 584 EUR
Obec Dolný Štál 1 518 913 EUR
Obec Veľaty 1 60 517 EUR
Mesto Topoľčany 19 11 682 479 EUR
Obec Čalovec 2 737 881 EUR
Obec Gemerská Poloma 1 95 999 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 876 984 EUR
Obec Smilno 2 626 724 EUR
Obec Stráňavy 1 290 833 EUR
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 1 87 913 EUR
Obec Teriakovce 3 1 032 961 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 1 532 940 EUR
Martin Ladányi - MARCI 1 241 007 EUR
Obec Rudník 1 164 345 EUR
Mesto Rajec 3 1 431 041 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 639 944 EUR
Obec Čeľadice 1 37 499 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 504 598 EUR
Základná škola, Valaská Belá 242 1 54 109 EUR
Obec Malá Čausa 3 236 269 EUR
Obec Gemerský Jablonec 1 328 945 EUR
Obec Veľké Kosihy 2 272 405 EUR
Mestský futbalový klub, a.s. 4 2 492 227 EUR
Obec Fijaš 1 123 526 EUR
MARAGRO s.r.o. 1 1 800 005 EUR
Obec Norovce 1 78 482 EUR
Obec Gemer 2 372 961 EUR
Mesto Sládkovičovo 11 3 934 678 EUR
Obec Slanská Huta 1 124 064 EUR
Obec Omšenie 1 207 193 EUR
Obec Oravský Podzámok 3 735 089 EUR
Obec Brusno 1 102 570 EUR
Obec Lenartov 2 463 764 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 30 10 554 507 EUR
LIGNA, s.r.o. 1 223 379 EUR
Obec Rudná 1 323 678 EUR
Mesto Brezno 9 10 052 880 EUR
Obec Podlužany 1 204 201 EUR
Obec Pružina 1 159 795 EUR
Obec Široké 3 969 741 EUR
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 1 96 541 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 1 119 452 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 280 250 EUR
Nitrianska investičná, s.r.o. 10 50 950 509 EUR
Obec Revúcka Lehota 2 159 349 EUR
Obec Povoda 1 93 517 EUR
Obec Zuberec 4 1 451 372 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 672 286 EUR
Obec Uhliská 1 66 741 EUR
Obec Stakčínska Roztoka 1 100 800 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka 1 489 666 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 1 152 978 EUR
Ing. Ivan Bulík 1 399 947 EUR
Základná škola Starozagorská 8, Košice 1 24 983 EUR
Obec Preseľany 3 294 765 EUR
Mesto Žilina 28 10 214 055 EUR
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 1 1 128 989 EUR
Záhorie Farms s.r.o. 1 305 034 EUR
Obec Vlachy 3 263 182 EUR
Mesto Dunajská Streda 11 4 059 697 EUR
PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo 1 599 211 EUR
Obec Veľký Lapáš 1 245 555 EUR
Obec Havaj 2 250 800 EUR
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice 1 15 262 EUR
Obec Lužany pri Topli 1 100 000 EUR
Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky 2 796 772 EUR
Mesto Poprad 5 4 237 600 EUR
AGRIVA s.r.o. 2 3 268 485 EUR
Pro Wood, a.s. 1 652 994 EUR
Obec Hôrka 1 443 849 EUR
Košický samosprávny kraj 14 2 733 966 EUR
Obec Vyšná Šebastová 3 676 423 EUR
Obec Hrubý Šúr 1 61 030 EUR
Obec Turová 1 85 557 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 39 390 EUR
KOMAD spol. s r.o. 1 288 390 EUR
Ladislav Czikó 1 141 629 EUR
Obec Malé Straciny 2 127 247 EUR
Obec Liptovská Anna 1 897 738 EUR
Obec Suché 3 459 490 EUR
Obec Rybky 3 334 122 EUR
Obec Kochanovce 2 268 974 EUR
Obec Domaníky 1 158 406 EUR
Obec Dvorec 2 133 443 EUR
Obec Nižná 3 1 075 471 EUR
Mesto Spišská Belá 5 2 778 889 EUR
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 4 1 572 911 EUR
Obec Jakubovany 2 558 980 EUR
Obec Chynorany 5 1 019 614 EUR
Obec Černina 2 194 922 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 80 13 914 592 EUR
Mesto Podolínec 1 512 955 EUR
Mesto Rajecké Teplice 2 1 460 470 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 177 255 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 164 896 EUR
Domov MÁRIE 1 95 833 EUR
Obec Melčice - Lieskove 1 1 324 916 EUR
Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 1 661 631 EUR
Miestna akčná skupina Vršatec 1 69 800 EUR
Obec Gyňov 1 66 992 EUR
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 1 16 574 312 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 2 129 975 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 3 457 397 EUR
STOS, s.r.o. 1 368 741 EUR
Obec Padáň 2 423 480 EUR
Mesto Trebišov 1 1 346 986 EUR
Dušan Ilenin SHR 1 200 070 EUR
Víno Levice s.r.o. 2 201 728 EUR
Obec Roztoky 3 350 574 EUR
Obec Šoporňa 1 214 850 EUR
AGROPARTNER spol. s r.o. 3 481 736 EUR
Mesto Spišské Podhradie 6 1 908 680 EUR
Mesto Námestovo 2 694 592 EUR
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 1 678 223 EUR
ENERGO-BYTOS, s.r.o. 1 285 992 EUR
Obec Jarabina 3 543 890 EUR
Obec Hosťovce 1 61 655 EUR
Mesto Kolárovo 5 1 727 778 EUR
Obec Vítkovce 1 478 353 EUR
Obec Ladce 1 930 450 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 21 533 096 EUR
Obec Čiližská Radvaň 1 165 886 EUR
Obec Brezovka 2 167 407 EUR
BGV, s.r.o. 1 177 806 EUR
Obec Sulin 1 115 257 EUR
Obec Kľače 1 74 163 EUR
Marian Bojtoš AMES 1 270 505 EUR
Obec Lopušné Pažite 1 193 343 EUR
DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o. 1 960 002 EUR
3 M spol. s r.o. 1 259 000 EUR
Obec Motešice 2 681 750 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 389 407 EUR
Obec Seč 2 244 541 EUR
Obec Bziny 2 477 984 EUR
Obec Bobrovec 1 78 597 EUR
Obec Bretejovce 2 74 302 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 375 458 EUR
Pasienkové pozemkové spoločenstvo Hrušovo 1 157 991 EUR
Obec Ratka 4 1 454 286 EUR
Obec Kúty 1 317 928 EUR
Pavol Petruňák 1 393 226 EUR
Obec Horné Semerovce 2 178 457 EUR
Odborné učilište internátne Mojmírovce 1 245 711 EUR
BOMINA s.r.o. 1 401 667 EUR
Obec Hontianske Tesáre 3 1 709 990 EUR
AGRISLOV, s.r.o. 1 678 497 EUR
Obec Leles 1 282 785 EUR
Obec Bzovík 1 342 480 EUR
Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice 1 289 366 EUR
Obec Bukovce 1 147 701 EUR
Obec Krivosúd-Bodovka 1 90 664 EUR
BÚŠLAK OIL, s.r.o. 1 1 207 774 EUR
Mesto Stará Turá 5 6 953 668 EUR
B.C.INVEST,a.s. 1 146 171 EUR
Obec Sebechleby 1 270 750 EUR
Obec Slovany 1 75 835 EUR
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu 1 582 678 EUR
Obec Bátorová 1 79 041 EUR
Obec Iža 7 2 713 168 EUR
INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o. 1 270 543 EUR
Obec Tesáre 3 432 384 EUR
Obec Dobrohošť 3 634 766 EUR
Obec Kokošovce 1 64 218 EUR
ELVIN, spol. s r.o. 1 133 074 EUR
Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podhradík 1 162 546 EUR
Obec Dlhá Ves 1 30 804 EUR
Mesto Žarnovica 2 832 056 EUR
T E S L A Liptovský Hrádok a.s. 1 295 386 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 2 915 940 EUR
Obec Brezovička 1 238 137 EUR
Ing. Attila Fazekas SHR 1 589 574 EUR
Obec Súlovce 1 198 142 EUR
Obec Tachty 3 344 615 EUR
Pozemkové spoločenstvo LESY BRESTOV 1 592 237 EUR
Obec Horné Plachtince 2 134 461 EUR
Trnavská teplárenská, a.s. 4 14 943 838 EUR
Mesto Vrbové 1 139 249 EUR
Confal a.s. 1 515 206 EUR
Obec Kechnec 1 308 732 EUR
Obec Brestovec 2 229 585 EUR
Obec Nedožery - Brezany 2 234 094 EUR
KOVOTVAR, výrobné družstvo 1 299 722 EUR
Obec Zbudza 1 121 598 EUR
Obec Oľka 1 83 333 EUR
SK-03, s.r.o. 1 333 894 EUR
Obec Pinkovce 1 114 940 EUR
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.) 1 263 307 EUR
Domov seniorov Lamač 1 68 825 EUR
Obec Žbince 1 98 030 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbár Ďurďové 1 657 203 EUR
Obec Jakovany 1 53 061 EUR
Spojená škola internátna 1 57 461 EUR
Obec Chmeľnica 2 58 645 EUR
ZANAK s.r.o. 1 727 900 EUR
Obec Štiavnické Bane 3 281 031 EUR
Obec Priekopa 2 127 939 EUR
Obec Tomášovce 3 1 030 864 EUR
KEN-EX, spol. s r.o. 1 249 000 EUR
Obec Kálnica 1 1 598 865 EUR
Obec Muránska Huta 1 70 490 EUR
Obec Dubová 1 50 000 EUR
Obec Vlachovo 1 165 978 EUR
Obec Fričovce 4 956 992 EUR
FOOD UNION, s.r.o. 1 1 413 969 EUR
Obec Borský Svätý Jur 1 61 785 EUR
Obec Michal nad Žitavou 2 176 858 EUR
Obec Michalok 1 58 531 EUR
Obec Čečehov 2 189 321 EUR
Obec Slovenská Ľupča 1 533 691 EUR
Obec Ivanovce 4 668 233 EUR
Obec Virt 3 701 453 EUR
Victoria Group, s.r.o. 1 267 000 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 1 635 730 EUR
Obec Roškovce 1 101 054 EUR
Mesto Detva 5 2 385 927 EUR
Obec Kečkovce 1 96 495 EUR
Obec Marhaň 3 485 459 EUR
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 1 181 110 EUR
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 2 181 904 EUR
Obec Pača 1 0 EUR
Mesto Snina 4 1 587 426 EUR
Obec Závod 3 337 028 EUR
Obec Ľubotín 3 4 405 944 EUR
Obec Podhradík 2 122 035 EUR
Obec Petrovice 1 333 000 EUR
Obec Uličské Krivé 1 71 230 EUR
Alžbetin dom n.o. Klčov 1 755 068 EUR
NOVA BIOMASS ENERGY s.r.o. 1 1 639 205 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 2 177 471 EUR
ITOSS, s.r.o. 1 182 273 EUR
Zariadenie Božieho milosrdenstva, n.o. 1 429 978 EUR
Mesto Trenčín 66 33 261 470 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 53 813 EUR
Obec Terany 3 292 435 EUR
Obec Suchá nad Parnou 1 609 876 EUR
Obec Bešeňová 1 59 876 EUR
Obec Lúčka 1 83 078 EUR
Obec Dolná Tižina 1 164 416 EUR
Obec Tušická Nová Ves 3 315 236 EUR
Mesto Stupava 4 2 752 222 EUR
SBAJ INMART, a.s. 1 1 946 004 EUR
Obec Zemplínsky Branč 2 109 840 EUR
Obec Gajary 2 253 382 EUR
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ 2 1 306 303 EUR
Obec Oľšavica 1 71 372 EUR
Obec Podhorany 2 474 840 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 1 397 319 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 129 255 EUR
Obec Chanava 2 1 736 427 EUR
Obec Dolný Lopašov 2 243 947 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 7 30 255 426 EUR
Obec Santovka 2 496 158 EUR
Obec Krížovany 2 244 078 EUR
Obec Terňa 1 231 109 EUR
Mesto Želiezovce 8 11 162 913 EUR
Obec Jablonové 1 368 050 EUR
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 3 6 299 821 EUR
ROSS s.r.o. 1 192 444 EUR
Obec Martin nad Žitavou 1 68 348 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 534 799 EUR
Mesto Leopoldov 1 1 899 994 EUR
Mesto Šaľa 9 5 893 295 EUR
Obec Hostice 1 229 550 EUR
Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov 1 204 400 EUR
Chateau Marco, s.r.o. 1 1 188 453 EUR
Obec Veľké Trakany 1 458 522 EUR
Veľká Havrania, s.r.o. 1 1 391 964 EUR
Obec Čaňa 4 1 238 342 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 61 6 034 278 554 EUR
Základná škola 7 349 467 EUR
Mesto Fiľakovo 10 3 496 180 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 2 802 607 EUR
Obec Halič 2 1 368 886 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 633 260 EUR
Zoologická záhrada 1 1 723 236 EUR
Ján Škoda - rekvalifikačné centrum 1 333 536 EUR
Obec Malá Čierna 1 75 017 EUR
Obec Perín-Chym 1 437 720 EUR
Obec Domaňovce 5 1 301 174 EUR
Obec Dukovce 1 78 269 EUR
Mesto Bojnice 1 167 455 EUR
Obec Nižný Čaj 2 183 333 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Madačka 1 1 318 861 EUR
Agro Lesenice s.r.o. 1 1 788 038 EUR
Obec Horný Kalník 1 139 000 EUR
HS Services, s. r. o. 2 433 832 EUR
Hotelová akadémia 1 347 878 EUR
Obec Nižný Žipov 1 0 EUR
Mesto Tornaľa 1 219 945 EUR
EUROPALT plus, spol. s r.o. 1 459 680 EUR
Obec Egreš 1 97 000 EUR
Mesto Šahy 3 1 058 711 EUR
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 1 1 618 706 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 382 851 EUR
Obec Dolný Chotár 1 70 780 EUR
Obec Rudno nad Hronom 1 106 393 EUR
Obec Gočaltovo 1 126 258 EUR
Obec Raková 1 121 700 EUR
Obec Čoltovo 2 899 701 EUR
Obec Malá Domaša 2 181 000 EUR
Obec Patince 2 437 556 EUR
Obec Vojčice 2 971 852 EUR
Obec Mojmírovce 2 204 640 EUR
IQ Vision, s.r.o. 1 2 679 600 EUR
Obec Kamienka 1 217 204 EUR
ECOLUTION s.r.o. 1 279 451 EUR
PeHaeS, s.r.o. 1 194 873 EUR
Obec Beňadovo 5 613 674 EUR
Obec Vyšný Kubín 4 676 411 EUR
Obec Záhor 1 288 995 EUR
Obec Plavecký Peter 1 1 024 200 EUR
Tibor Piling - Agroobchod 1 133 520 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 7 604 925 EUR
Obec Buzica 5 2 038 545 EUR
Obec Krasňany 2 548 234 EUR
Obec Kmeťovo 5 173 640 EUR
Obec Nedašovce 1 46 145 EUR
Obec Orechová Potôň 1 398 298 EUR
Obec Pravenec 3 310 678 EUR
Obec Prituľany 1 93 319 EUR
Obec Petrova Ves 3 640 463 EUR
Obec Chmeľov 2 227 201 EUR
Obec Mojzesovo 1 37 634 EUR
Obec Smolenice 3 352 683 EUR
Obec Dlhé Pole 1 264 083 EUR
Obec Veličná 1 84 795 EUR
Obec Prenčov 4 709 528 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 14 748 949 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 171 084 EUR
Obec Snakov 1 74 464 EUR
Obec Vyšný Žipov 2 570 912 EUR
Obec Hervartov 1 76 495 EUR
Obec Kamenná Poruba 1 2 112 071 EUR
Obec Čakany 1 121 001 EUR
STEFE Trnava, s. r. o. 6 49 947 EUR
Obec Mojš 1 581 650 EUR
FECUPRAL - FOREST s.r.o. 1 86 640 EUR
Mesto Rožňava 7 3 893 951 EUR
Obec Licince 2 583 391 EUR
Obec Rabča 5 1 550 858 EUR
Obec Slanské Nové Mesto 1 77 770 EUR
Obec Iliašovce 1 91 520 EUR
KROK, spol. s r.o. 1 1 895 120 EUR
Obec Slatina 1 68 325 EUR
Slovenský zväz hádzanej 1 3 822 705 EUR
Spojená škola, Jarmočná 108 , Stará Ľubovňa 1 3 046 951 EUR
Obec Mníchova Lehota 2 512 077 EUR
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 1 673 211 EUR
Obec Soľník 1 115 600 EUR
Obec Potônske Lúky 2 109 587 EUR
Obec Ovčiarsko 2 143 076 EUR
ELEKTROKARBON a. s. 1 503 000 EUR
Obec Rokytovce 1 66 120 EUR
Obec Ďurďošík 3 352 999 EUR
Duálna akadémia,z.z.p.o. 1 3 093 334 EUR
Obec Abranovce 1 115 580 EUR
Obec Hromoš 1 69 997 EUR
Malá Fatra 2 5 198 401 EUR
Mesto Svit 7 3 168 860 EUR
Obec Horné Obdokovce 1 48 361 EUR
Obec Rožkovany 2 482 695 EUR
Obec Pribeník 1 423 756 EUR
Obec Dubovce 1 662 237 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 4 747 663 EUR
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o. 1 168 278 EUR
BEST MEAT s.r.o. 1 1 298 000 EUR
Obec Čenkovce 1 544 223 EUR
SPARTAK MYJAVA a. s. 1 1 130 683 EUR
Obec Sása 1 129 877 EUR
Nemocnica Levice s.r.o. 3 10 176 744 EUR
Krajská prokuratúra 2 19 416 EUR
Obec Ulič 2 270 468 EUR
Obec Šurice 1 99 313 EUR
Obec Kendice 2 666 632 EUR
Obec Hermanovce nad Topľou 1 182 815 EUR
Obec Smižany 10 4 066 195 EUR
Obec Malé Lednice 2 162 089 EUR
Obec Malinovo 2 410 412 EUR
Obec Bzenov 1 449 035 EUR
Obec Lomnička 1 1 437 853 EUR
Obec Veľké Blahovo 1 340 183 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 3 1 192 691 EUR
Obec Chmeľovec 2 62 083 EUR
Stredná priemyselná škola 2 488 692 EUR
Obec Jovice 1 74 191 EUR
Obec Pucov 3 196 333 EUR
Ing. Vojtech Lampert 1 348 982 EUR
Spojená škola 1 37 675 EUR
Obec Selice 1 49 089 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 972 381 EUR
Obec Vyšná Olšava 3 1 020 473 EUR
Obec Lazany 1 117 580 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 406 199 EUR
Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava, s organizačnými zložkami: Základá škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským - Fábry Zoltán Alapiskola, Rožňava - Rozsmyó a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola 1 95 822 EUR
Obec Lubeník 1 190 194 EUR
BARTOŠ Pavol, s.r.o. 1 223 711 EUR
Obec Slaská 3 1 140 206 EUR
TYMBEX, s.r.o. 1 263 088 EUR
Obec Horné Turovce 1 81 437 EUR
Obec Nováčany 2 98 490 EUR
SKL Cuting, s.r.o. 1 143 722 EUR
Mesto Veľké Kapušany 8 2 539 583 EUR
Stredná odborná škola 2 417 978 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu Hrabovec nad Laborcom 1 487 053 EUR
Obec Mníšek nad Popradom 2 138 770 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 11 831 868 EUR
Obec Hažlín 1 619 005 EUR
Obec Klasov 2 802 193 EUR
Obec Jurová 1 55 000 EUR
Obec Močenok 3 1 243 683 EUR
Obec Hranovnica 1 0 EUR
Obec Bílkove Humence 1 85 284 EUR
Národný onkologický ústav 1 291 528 EUR
Obec Nižná Slaná 2 364 067 EUR
AgroContract mliečná farma, a.s. 1 1 001 806 EUR
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 1 245 059 EUR
Urbárska obec Dolná Tižina, pozemkové spoločenstvo 1 546 491 EUR
Obec Kunerad 1 111 161 EUR
Obec Prestavlky 1 61 468 EUR
Obec Nacina Ves 1 229 604 EUR
Obec Tekovská Breznica 1 403 510 EUR
Obec Šintava 1 41 616 EUR
Mesto Vrútky 4 1 323 838 EUR
Obec Kamenec pod Vtáčnikom 2 742 432 EUR
Obec Hubošovce 1 73 093 EUR
Obec Hostovice 3 202 333 EUR
Obec Slovenské Ďarmoty 1 79 769 EUR
Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa 1 108 435 EUR
Obec Osturňa 1 101 869 EUR
Obec Rašice 1 42 115 EUR
Obec Sokolovce 2 203 276 EUR
Obec Lednické Rovne 2 838 875 EUR
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka 1 1 198 523 EUR
Obec Hradište pod Vrátnom 1 114 766 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 150 212 998 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 15 3 679 516 EUR
Obec Bystričany 1 280 848 EUR
Obec Divina 1 284 822 EUR
Obec Šivetice 1 144 091 EUR
Horská záchranná služba 2 398 490 EUR
Obec Lúčka 1 67 381 EUR
Obec Janík 1 229 550 EUR
Obec Baškovce 1 40 305 EUR
KORTINA COM s.r.o. 1 1 210 170 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 588 042 EUR
Ing. Vladimír Očvár - PRODOLES 1 252 389 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 154 902 EUR
Mäsovýroba Nový Dvor, s.r.o. 1 182 439 EUR
Obec Čab 2 270 295 EUR
Obec Tibava 1 284 019 EUR
COOP PRODUKT SLOVENSKO 1 346 541 EUR
Obec Dolná Ždaňa 2 144 779 EUR
Obec Dulova Ves 3 312 506 EUR
Obec Stratená 1 74 973 EUR
Obec Dubovica 1 432 701 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 750 628 EUR
Obec Súľov - Hradná 2 593 011 EUR
Lesný komposesorát Partizánska Ľupča, s.r.o. 1 276 246 EUR
Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. 2 1 826 534 EUR
Obec Belina 1 158 737 EUR
Krajská prokuratúra 2 390 177 EUR
Obec Nemešany 1 69 530 EUR
Obec Valaská Dubová 1 63 896 EUR
Obec Bernolákovo 3 1 719 418 EUR
AMI spol. s r.o. 1 294 998 EUR
Obec Lovinobaňa 1 57 000 EUR
Obec Maškovce 1 59 400 EUR
Obec Kysta 1 81 655 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 3 181 277 EUR
ROŠERO - P, s.r.o. 1 191 200 EUR
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Helcmanovce 1 782 488 EUR
Obec Liptovská Teplá 1 597 676 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 21 277 754 EUR
KOVOMAT - L, spol. s r.o. 1 219 804 EUR
Pozemkové spoločenstvo Hutírová 1 994 708 EUR
Spojená škola svätých Košických mučeníkov 1 93 564 EUR
Obec Repište 2 121 063 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 122 000 EUR
Obec Stránske 3 464 110 EUR
Obec Otrhánky 1 87 518 EUR
Obec Cabov 1 107 853 EUR
Obec Malý Horeš 1 1 064 573 EUR
Obec Jalovec 1 81 675 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 1 015 497 EUR
Stredná odborná škola Sabinov 1 497 997 EUR
AGROMA s.r.o. 2 1 102 666 EUR
Obec Ľubotice 4 1 126 053 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 145 555 EUR
Obec Nitra nad Ipľom 1 116 350 EUR
ARRIVA Michalovce, a.s. 1 1 112 242 EUR
Obec Veľké Dravce 3 669 300 EUR
Obec Petrovany 1 210 000 EUR
Obec Bátka 1 73 089 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 380 265 EUR
Slovenská výtvarná únia 1 448 800 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 2 809 348 EUR
Stredná Odborná škola Želovce 1 254 863 EUR
Obec Čeľovce 3 236 795 EUR
Veolia Energia Poprad, a.s. 3 296 411 EUR
Obec Poproč 4 1 042 791 EUR
Technické služby Brezno 1 438 841 EUR
Okresný súd Nové Zámky 1 550 000 EUR
Obec Malá Ida 1 277 544 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava 2 487 527 EUR
Mesto Vysoké Tatry 2 748 362 EUR
Domov jesene života 2 574 787 EUR
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 3 78 692 366 EUR
Obec Herľany 1 215 788 EUR
Agro Ladzany s.r.o. 1 638 123 EUR
Obec Nová Kelča 1 126 907 EUR
IUVENTA 1 237 843 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 1 663 966 EUR
Obec Bory 1 156 998 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 64 890 EUR
Obec Kecerovce 1 713 292 EUR
Obec Raslavice 2 534 909 EUR
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 1 944 358 EUR
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 1 115 467 EUR
Obec Slivník 2 180 725 EUR
Mesto Humenné 22 10 420 328 EUR
Obec Vlky 1 212 735 EUR
Obec Malá Tŕňa 5 602 480 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 143 481 EUR
Mesto Banská Štiavnica 9 3 710 086 EUR
Základná škola Povýšenia sv. Kríža Smižany 1 434 992 EUR
Obec Koniarovce 3 415 378 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 17 689 692 EUR
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 1 2 289 585 EUR
NWT Greenhouse, s.r.o. 1 1 809 208 EUR
Mesto Dolný Kubín 3 460 916 EUR
Mesto Holíč 8 3 525 652 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 2 17 632 EUR
ANNOGALLERY 1 103 650 EUR
Obec Žakovce 8 2 004 768 EUR
Obec Veľký Kýr 3 1 305 967 EUR
Obec Veľké Dvorany 2 155 335 EUR
Obec Gerlachov 2 786 368 EUR
Základná škola Košice 1 27 000 EUR
Obec Veselé 1 114 200 EUR
Obec Pata 3 4 744 141 EUR
Mesto Krupina 2 1 388 084 EUR
Obec Stanča 2 1 156 795 EUR
Obec Hrabičov 2 149 925 EUR
Obec Bajany 1 127 267 EUR
Obec Vrádište 2 163 179 EUR
Obec Bodza 1 100 310 EUR
Obec Čachtice 5 1 699 722 EUR
Obec Bugľovce 2 185 373 EUR
Obec Hankovce 2 125 200 EUR
AGRO MERNÍK, s.r.o. 1 241 109 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 13 3 009 833 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 1 3 569 640 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 3 332 316 EUR
Promitor s.r.o. 1 1 317 996 EUR
Mesto Čadca 13 11 122 061 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 479 697 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 67 198 EUR
Obec Horná Streda 1 2 062 385 EUR
M - D - J, spol. s r.o. 1 218 924 EUR
Obec Ihľany 1 429 544 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava 1 89 752 EUR
Obec Klčov 2 127 339 EUR
Mesto Šurany 2 859 666 EUR
Obec Trenčianske Mitice 2 769 175 EUR
Obec Nižný Mirošov 2 0 EUR
Obec Falkušovce 1 534 000 EUR
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 96 379 EUR
Obec Šarkan 1 150 724 EUR
Mesto Partizánske 1 226 948 EUR
Obec Kraľovany 2 342 183 EUR
Obec Pichné 1 455 885 EUR
Obec Červenica pri Sabinove 1 89 445 EUR
Obec Vaniškovce 2 238 475 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 426 900 EUR
Obec Zemné 3 810 003 EUR
Obec Podbrezová 1 202 977 EUR
Obec Veľké Ozorovce 1 47 000 EUR
Obec Komárany 1 310 766 EUR
Obec Rákoš 3 697 328 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 1 459 610 EUR
Obec Košický Klečenov 1 227 185 EUR
Obec Zavar 8 15 994 729 EUR
LS Company s. r. o. 1 234 240 EUR
Obec Poliakovce 1 116 030 EUR
Mesto Banská Bystrica 13 5 270 879 EUR
Teplico, s.r.o. 1 1 266 939 EUR
Obec Bátorove Kosihy 6 3 052 090 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 112 633 EUR
ASOS, s. r. o. 1 45 927 EUR
Obec Predajná 1 121 137 EUR
Obec Bobot 2 1 117 810 EUR
Mesto Gelnica 1 394 423 EUR
ZLATÝ ŽIVOT n.o. 1 480 434 EUR
Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o. z. 1 327 083 EUR
Stredná priemyselná škola 2 838 092 EUR
Obec Šašová 2 176 181 EUR
Obec Malatiná 3 257 562 EUR
Železiarne Podbrezová, a.s. 3 3 724 818 EUR
Stredná priemyselná škola Snina 1 44 162 EUR
Obec Malé Trakany 1 503 434 EUR
Obec Nová Lesná 1 268 900 EUR
Obec Ochtiná 1 74 226 EUR
Obec Rohožník 1 176 079 EUR
Obec Horné Hámre 1 122 716 EUR
Obec Lackovce 1 88 442 EUR
Obec Kluknava 1 281 422 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 4 3 303 487 EUR
Obec Chlmec 1 1 080 720 EUR
Obec Čifáre 1 104 046 EUR
Obec Dvorníky-Včeláre 1 79 218 EUR
Obec Nemcovce 1 117 528 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 2 340 004 EUR
Obec Šiatorská Bukovinka 1 80 681 EUR
Obec Stráne pod Tatrami 2 1 467 869 EUR
AGROSTAAR KB, spol. s r.o. 2 344 482 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 13 16 989 594 EUR
Obec Kapušany 2 615 409 EUR
Žilinská teplárenská, a.s. 1 40 860 000 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 19 776 736 EUR
Obec Hajná Nová Ves 1 82 913 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 3 107 382 EUR
Obec Matovce 1 124 014 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 72 638 EUR
FORVIN, s.r.o. 1 187 875 EUR
OZ PINIA 1 923 825 EUR
Obec Vojka nad Dunajom 1 214 940 EUR
Obec Zámutov 2 521 652 EUR
GURMEN s.r.o. 1 1 736 899 EUR
Obec Gbeľany 1 1 800 000 EUR
Obec Brusnica 6 0 EUR
Obec Cerová 1 1 582 697 EUR
Obec Jakubany 3 1 004 847 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 194 974 EUR
Obec Nižný Slavkov 2 294 299 EUR
Obec Veľké Slemence 1 70 060 EUR
Obec Kružlov 2 1 134 829 EUR
Obec Malé Chyndice 2 239 203 EUR
Obec Stretavka 2 192 517 EUR
Obec Dúbravka 1 79 105 EUR
Obec Most pri Bratislave 2 1 167 401 EUR
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. 1 11 124 600 EUR
Obec Hrušovany 1 70 696 EUR
Obec Lontov 1 113 590 EUR
Obec Lúčina 2 168 966 EUR
Gymnázium J. F. Rimavského 2 1 049 586 EUR
Cronson, s.r.o. 1 395 568 EUR
Obec Sirk 1 187 113 EUR
Igor Božik IB mäso 1 978 988 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 3 584 896 EUR
Obec Torysky 1 98 217 EUR
Obec Šarišská Trstená 2 472 449 EUR
Obec Malé Raškovce 1 65 443 EUR
Obec Trebatice 2 367 900 EUR
HALINA, s.r.o. 4 579 438 EUR
Obec Merník 1 53 512 EUR
TATRADOM s.r.o. 1 918 939 EUR
Obec Radvaň nad Dunajom 1 315 723 EUR
Obec Šuja 2 93 423 EUR
Obec Babiná 1 98 960 EUR
TT - AGROSILO Šelpice, s.r.o. 1 463 334 EUR
APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o. 1 159 900 EUR
FORTUNA IS, spol. s r.o. 1 399 986 EUR
Obec Vyšný Hrušov 2 425 769 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 48 241 EUR
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica 2 350 000 EUR
Obec Hažín nad Cirochou 1 109 646 EUR
Obec Rimavská Baňa 2 215 298 EUR
JOCHMAN s.r.o. 1 110 410 EUR
Obec Čavoj 2 259 083 EUR
Obec Jedľové Kostoľany 2 176 813 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 470 073 EUR
Obec Jenkovce 3 244 449 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 228 210 EUR
Obec Vojka 1 80 740 EUR
Obec Choňkovce 1 54 995 EUR
Obec Krakovany 1 272 588 EUR
Obec Poša 2 226 460 EUR
TENIS CENTRUM, s.r.o. 1 1 596 508 EUR
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 1 328 691 EUR
Základná škola, Mládežnícka ulica 1434/16, Púchov 1 8 542 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 424 741 EUR
Spojená škola 1 307 576 EUR
Gemermillk rs, s.r.o. 1 151 621 EUR
DANUBIA, a.s. 1 803 860 EUR
Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 1 936 228 EUR
Ing. Peter Badiar - BONUM 1 333 250 EUR
Lilla Púchovská - LILLA 1 288 629 EUR
Mesto Zlaté Moravce 3 1 171 364 EUR
Obec Dúbravy 4 1 265 764 EUR
Obec Turčianske Kľačany 2 0 EUR
Obec Tekovské Lužany 4 1 259 404 EUR
Obec Okružná 1 97 290 EUR
Obec Malý Lapáš 1 418 483 EUR
Obec Bžany 1 105 000 EUR
Obec Smolinské 3 395 280 EUR
Obec Vagrinec 1 17 000 EUR
Ústav informatiky SAV 1 27 536 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 1 883 242 EUR
Obec Pataš 1 112 720 EUR
Obec Zemianska Olča 6 1 946 837 EUR
Obec Pribiš 2 124 202 EUR
Obec Ruská 1 66 960 EUR
Obec Hliník nad Hronom 1 71 660 EUR
Obec Rudinská 3 501 025 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EUROFRAME, a.s. 3 777 713 EUR
PLAST-MONT s.r.o. 1 61 614 EUR
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1 325 982 EUR
LIPTÁK.EU s. r. o. 1 110 908 EUR
Ján Michalko 2 452 318 EUR
HUTYX-JŠ, s.r.o. 1 147 806 EUR
MATEP spol. s r.o. 4 1 426 212 EUR
SPORT SERVICE, s.r.o. 10 709 242 EUR
TTS Martin, s.r.o. 1 29 480 810 EUR
Cesty, s.r.o. 1 75 043 EUR
TRIM s.r.o. 2 280 324 EUR
EKOSTAV a.s. 3 1 081 955 EUR
PAVLIČKO, s. r. o. 6 497 233 EUR
Nolen s.r.o. 1 257 011 EUR
ELLIO s.r.o. 8 12 097 708 EUR
WOLIMEX, s.r.o. 4 455 399 EUR
MBL a.s. 1 174 618 EUR
B&R Construction s.r.o. 1 1 745 280 EUR
JOMA STAV, s. r. o., 2 468 819 EUR
banet s. r. o. 5 1 864 090 EUR
SAROUTE, s.r.o. 3 4 054 560 EUR
HTT s.r.o. 1 254 863 EUR
Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV 3 1 168 404 EUR
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. 5 3 323 153 EUR
ELINSS, s.r.o. 4 339 844 EUR
TLM INVESTMENT s.r.o 1 525 300 EUR
HEGAs, s.r.o. 2 671 705 EUR
Ing. František Onderčo 1 242 434 EUR
IZOLEX BAU s.r.o. 6 2 442 548 EUR
FBT Slovakia s. r. o. 4 388 129 EUR
PROJEKT-INSTAL s.r.o. 1 223 379 EUR
Ľuboš Mačina - LUMA 1 50 000 EUR
PETRUS s.r.o. 2 286 048 EUR
EUROCONSTRUCTING s.r.o. 1 432 900 EUR
Peter Horník, spol. s r.o. 2 794 343 EUR
MULLDEX s.r.o. 1 394 423 EUR
Techtonic, s.r.o. 2 330 291 EUR
MJM STAV s.r.o. 1 217 761 EUR
GRIZZLY s.r.o. 2 33 400 EUR
J&V group, s.r.o. 1 437 944 EUR
UNIBAU SK, s.r.o. 2 96 510 EUR
VAPOS ORAVA, s.r.o. 1 277 460 EUR
Trade FIDES, a.s. 2 3 897 256 EUR
BRUMAX, s.r.o., 1 103 650 EUR
P.S. INVEST, s. r. o. 2 779 949 EUR
1 124 908 EUR
mmcité2 s. r. o. 2 59 663 EUR
AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. 1 547 473 EUR
RG ATELIÉR, s.r.o. 3 229 979 EUR
IRONEX s.r.o. 3 1 538 594 EUR
Stavby Slovakia s. r. o. 2 277 461 EUR
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. 3 13 025 EUR
HUPRO SYSTEMS SE 1 1 054 000 EUR
Rivero s. r. o. 1 197 500 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 26 12 138 634 EUR
ZMVZ, s.r.o. 1 349 253 EUR
K&C GROUP s.r.o. 4 1 290 246 EUR
TOP METAL, s.r.o. 2 1 182 716 EUR
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 7 1 925 134 EUR
OPL s.r.o. 3 409 872 EUR
BETONMIX, s.r.o. 3 615 872 EUR
KONOMET s.r.o. 2 3 129 809 EUR
Pamiatkový úrad SR Bratislava, Oblastný reštaurátorský ateliér 1 82 291 EUR
HASIL - HD, s.r.o. 6 772 394 EUR
M.Cup s.r.o. 16 1 311 453 EUR
BFF Central Europe s.r.o. 10 8 435 940 EUR
LK real Building, s.r.o. 3 467 098 EUR
Pema com, s.r.o. 1 136 543 EUR
Adam Krakovský - EKOplanet 1 59 496 EUR
MENERT spol. s r.o. 6 8 335 014 EUR
VETEX Int., s. r. o. 2 96 315 EUR
PPSK invest družstvo 3 314 257 EUR
STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. 3 805 083 EUR
INGDOP s. r.o., organizačná zložka 1 43 287 EUR
LEMAS spol. s r.o. 2 59 900 EUR
ING VRC s.r.o. 1 3 000 000 EUR
TONEX Komárno s. r. o. 1 173 910 EUR
GASMONTA s.r.o. 1 124 911 EUR
GreMi KLIMA, s.r.o. 1 1 725 000 EUR
Bricon Snakov, s.r.o. 1 58 959 EUR
FinalStav, s. r. o. 3 383 256 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 18 4 014 710 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 1 000 EUR
PMR STAVBY s.r.o. 1 285 798 EUR
TERS systém, spol. s r.o. 1 138 969 EUR
Densit SK, s.r.o. 1 293 249 EUR
AGROSTAV HSV spol. s r.o. 2 98 833 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 144 500 EUR
ENVIGEO, a.s. 4 461 441 EUR
CEZO spol. s r.o. 4 1 347 603 EUR
BauTop, s.r.o. 4 2 334 091 EUR
Bau3Mex a.s. 2 312 670 EUR
TO-MY-STAV s.r.o. 1 219 502 EUR
Ing. Ivan Polóny CSc. INKA-P 1 503 000 EUR
SOFER s. r. o. 1 126 471 EUR
Zelený pažit s.r.o. 1 398 834 EUR
H. P. K Proper Slovakia s.r.o. 1 97 290 EUR
RBG Slovakia, s.r.o. 2 1 418 068 EUR
SIBAZ, spol. s r.o. 2 1 985 394 EUR
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL 3 217 593 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 11 5 649 503 EUR
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma 3 159 429 EUR
ODU - trade s. r. o. 1 543 999 EUR
Hrušecká stavební, spol. s r.o. 1 382 065 EUR
STABAC spol. s r. o. 6 1 663 834 EUR
Slovanet, a.s. 3 246 860 EUR
Ing. Pavol Líška 1 13 887 EUR
GARBICO s. r. o 1 295 353 EUR
REMTEX, s.r.o. 2 1 915 000 EUR
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť 2 616 457 EUR
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 2 455 435 EUR
ASZA s.r.o. 1 418 619 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 25 3 897 639 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 18 114 440 315 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 34 15 753 869 EUR
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./ 2 616 353 EUR
Hydroizolácie NRC, s.r.o. 1 128 397 EUR
BBAU s.r.o. 3 1 727 956 EUR
M.Cup Production s.r.o. 1 294 715 EUR
MeRa service, s.r.o. 2 368 000 EUR
FEROSTA, s.r.o. 1 321 227 EUR
CS, s.r.o. 36 18 764 217 EUR
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby 1 286 488 EUR
Judita Tabiová - METALTECHNIK 1 484 372 EUR
EKOCLIM s.r.o. Poprad 1 108 435 EUR
CUKSTAV s.r.o. 6 3 080 582 EUR
HATTER, s.r.o. 4 961 428 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 12 1 217 649 EUR
AXA Projekt s.r.o. 3 1 032 062 EUR
AudioMaster s.r.o 1 55 623 EUR
MP DREAM s.r.o. 1 75 833 EUR
Tibor Horváth 1 479 392 EUR
AQUASTAV, a.s. 1 546 491 EUR
Rabčan, s.r.o. 1 99 358 EUR
Štefan Gavlíder- GAGAKO-STAV 6 1 461 910 EUR
REZIDENCIE SERVIS, s.r.o. 1 170 922 EUR
OJRO Plus, s.r.o. 1 123 203 EUR
SYTIQ a. s. 2 1 844 165 EUR
INVEX, spol. s.r.o. 17 10 237 852 EUR
Mgr. Alžbeta Szomolaiová & Hayward 3 380 000 EUR
TS-ING s.r.o. 1 554 177 EUR
MF MetalForming, s.r.o. 1 7 337 EUR
RISE s.r.o. 1 158 215 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 65 53 597 752 EUR
AZ KLIMA SK, s.r.o. 1 214 043 EUR
DOP - KONT, s.r.o. 1 272 993 EUR
Dreal Stav s.r.o. 1 251 154 EUR
ENERGOTRADING, s. r. o. 11 2 048 595 EUR
Ventana s.r.o 1 1 130 683 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 42 30 330 708 EUR
Miroslav Varešák 1 7 700 EUR
AES Košice s.r.o. 1 175 874 EUR
PALKOVIČ - SK, s.r.o. 10 2 128 450 EUR
DOPSYS, s.r.o. 2 71 781 308 EUR
Redinex, spol. s r.o. 1 115 000 EUR
MODEST spol. s r. o. 1 87 518 EUR
RevitalBau, a.s. 1 663 988 EUR
Adifex, a. s. 40 31 998 394 EUR
EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o. 11 782 906 EUR
Dušan Laboš 1 236 977 EUR
LMP Slovakia, s.r.o. 1 100 586 EUR
SPORTECH, s.r.o. 3 165 338 EUR
RV stav, s. r. o. 5 2 130 842 EUR
MARKO a MARKO s.r.o. 1 2 776 598 EUR
MULTIMONTÁŽE, s.r.o. 5 635 217 EUR
IMOS Brno a.s. 2 2 281 000 EUR
PKS-MONT s.r.o. 1 90 664 EUR
GIT, s.r.o. 2 201 317 EUR
SO-MA s.r.o. 2 500 085 EUR
BMKM-G, s.r.o. 1 148 573 EUR
Merate s.r.o. 5 989 872 EUR
Mikuláš Lichvarík 1 1 870 EUR
ANEKO SK, a.s. 2 976 550 EUR
Jozef Šaranko STEAM 5 692 703 EUR
KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o. 2 603 028 EUR
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 1 3 579 881 EUR
Metrostav a.s. 17 633 141 615 EUR
GFCH spol. s r.o. 5 826 036 EUR
UNISA, s.r.o. 2 263 363 EUR
Emir & Adem stav, s.r.o. 1 194 915 EUR
AVESTAV, s.r.o. 3 1 141 335 EUR
JUMI-STAV spol. s r.o. 1 59 750 EUR
IB mont, s.r.o. 1 263 088 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 1 415 299 EUR
North East, s.r.o. 1 348 498 EUR
Ohrievacia Technika, s. r. o. 2 482 527 EUR
DADO STAV s.r.o. 1 158 406 EUR
Oravabau s.r.o. 1 133 074 EUR
KLIMATI-ČP, spol. s r.o. 1 621 814 EUR
Via - kom s.r.o. 8 1 293 482 EUR
USD Lučenec, s.r.o. 4 1 016 012 EUR
GAAD REAL, s.r.o. 3 687 803 EUR
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. 1 219 804 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 22 9 047 973 EUR
CASO TRADE, s.r.o., 1 57 827 EUR
RENOVIA, s.r.o. 2 107 892 EUR
Tomáš Dinis 3 432 634 EUR
TOMRA STAV, s.r.o. 1 372 468 EUR
ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o. 1 296 147 EUR
CBR s. r. o. 3 384 756 EUR
Spektrum družstvo 3 246 698 EUR
STAVFIN, a.s. 5 375 116 EUR
BETPRES s.r.o. 1 633 260 EUR
SYSTERM s.r.o. 1 85 930 EUR
PROFIROB s.r.o. 6 2 055 972 EUR
VM - Konstrukt Kft 1 330 601 EUR
CEDIS s.r.o. 4 3 152 427 EUR
GMT development, s.r.o. 27 9 006 019 EUR
STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 5 1 104 020 EUR
ZEKRO, s.r.o. 1 86 118 EUR
Milan Magula - Mima 2 1 230 EUR
SATES, a.s. 4 572 682 EUR
VW-stav, s.r.o. 6 1 272 634 EUR
RICoS, s.r.o. 1 52 415 EUR
PESMENPOL, spol. s r.o. 5 172 968 EUR
STAVOMAL SLOVAKIA s.r .o. 12 3 407 462 EUR
STAVOSPOL, spol. s r.o. 4 1 731 035 EUR
HSH izol s.r.o. 2 962 915 EUR
Express Trading, s.r.o. 1 1 906 295 EUR
XENEX, s.r.o. 7 2 311 989 EUR
J.M.H. s.r.o. 3 280 863 EUR
RISS Plus, s.r.o. 11 4 363 897 EUR
UNIPRASTAV, s.r.o. 2 123 898 EUR
Šaliga s.r.o. 3 492 657 EUR
Ramicon, s.r.o. 3 135 553 EUR
Peter Krišanda 2 464 853 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 9 2 131 309 EUR
Ján Semaňák 1 50 133 EUR
NOVSTAV SL s.r.o. 1 369 892 EUR
SMM s.r.o. 4 1 271 376 EUR
Thermal+ s.r.o. 2 715 867 EUR
Tinama, s.r.o. 1 1 391 964 EUR
STAWAL s.r.o. 1 284 504 EUR
MOPAX, spol. s r.o. 1 328 691 EUR
MEGASPOL, spol. s r.o. 5 1 360 440 EUR
ELPARTNER, s.r.o. 2 138 540 EUR
DRYADA garden,s.r.o. 14 1 485 787 EUR
ZANDER, s.r.o. 1 483 016 EUR
Miroslav Chovanec 1 99 986 EUR
STAVOREX s.r.o 1 1 666 636 EUR
JABRAS s.r.o. 1 187 020 EUR
PoStav s.r.o. 1 328 441 EUR
Williman, s. r. o. 1 13 333 EUR
Computer Control Technology s.r.o. 3 1 045 960 EUR
3 Energy, s.r.o. 12 5 181 733 EUR
Dunstav D.S., s.r.o. 8 6 842 518 EUR
Oraving, s.r.o. 1 443 224 EUR
UNISTAV, s.r.o., Prešov 1 130 920 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 66 180 EUR
BANCE-STAV spol. s r.o. 2 195 926 EUR
DORADA, s.r.o. 1 60 648 EUR
PANTHER PB s.r.o. 2 31 008 EUR
Záhradníctvo Sadex, s.r.o. 1 99 628 EUR
Orfeus s.r.o. 5 530 199 EUR
ZŤK, spol. s r.o. 1 470 073 EUR
MGM, s.r.o. 3 2 520 329 EUR
Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY 1 90 000 EUR
UNISTAV NB s.r.o. 4 312 175 EUR
FEDAN s.r.o. 8 566 023 EUR
ELDAS, s.r.o. 1 65 176 EUR
SVOMA, s.r.o. 4 1 799 659 EUR
HAMPR SK s. r. o. 1 393 371 EUR
Ing. Ján Vašina 1 182 768 EUR
ABS TEC, spol. s r.o. 1 162 653 EUR
KANGO, spol. s r.o. 3 502 836 EUR
STAVOTEN, s.r.o. 1 293 199 EUR
Mobilita servis, spol. s r.o. 1 90 584 EUR
BELUNA a.s. 2 1 594 222 EUR
Darien, s.r.o. 5 358 614 EUR
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. 2 481 288 EUR
ESIN construction, a.s. 4 4 717 723 EUR
TAMALEX s.r.o., 1 459 166 EUR
FEROSTA a spol., s.r.o. 5 2 136 921 EUR
BARETTI, s.r.o. 1 65 100 EUR
TRANSTAV TT s.r.o. 3 1 381 894 EUR
PRIM, spol. s r.o. 1 707 850 EUR
BAU cargo s.r.o. 14 2 357 220 EUR
RESTIKO, s.r.o. 1 803 144 EUR
KOVOSTAV SK, s. r. o. 1 428 832 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 8 16 471 471 EUR
TM - STAV, s.r.o. 2 519 034 EUR
Ing. Pavol Kysela - Monteza 1 66 000 EUR
OKBplus, a.s. 2 584 568 EUR
CezLes, s.r.o. 2 424 601 EUR
MONSTAV NITRA s.r.o. 2 4 895 766 EUR
STAVOINVESTA DS, spol. s r.o. 1 93 517 EUR
MERIT Group s.r.o. 1 33 934 EUR
Novosedlík, spol. s r.o. 10 2 732 599 EUR
Metrostav, a.s. 3 3 318 703 EUR
PROIZOL, s.r.o. 2 211 013 EUR
Alkon SV, s.r.o. 8 3 886 457 EUR
ORAVEC s.r.o. 2 128 108 EUR
DURÄUMAT SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 378 702 EUR
Hermann SK, spol. s r.o. 3 273 121 EUR
Peter Sýkora 1 581 850 EUR
SHS Building s.r.o. 3 319 258 EUR
IDEA INVEST, spol. s r.o. 6 3 597 515 EUR
AU - STAV, s.r.o 5 711 179 EUR
Ponti-M, s.r.o. 2 446 802 EUR
Window holding SK, a.s. 2 202 596 EUR
SKD s.r.o. 1 256 480 EUR
Jozef Lazor 1 434 992 EUR
GEMMA CONSULTING, a.s. 7 3 409 533 EUR
Termo Stavby s.r.o. 1 75 901 EUR
Peter Nemec 1 141 240 EUR
SALVSTAV, s.r.o. 1 262 390 EUR
UNISTAV spol. s r.o. 2 493 263 EUR
PSB, s.r.o. 1 302 980 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 80 63 914 661 EUR
CIPI, s.r.o. 1 765 637 EUR
DARTON s.r.o. 66 25 865 907 EUR
DaGa-Stav s.r.o. 1 263 850 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 1 3 922 000 EUR
BLS com. s.r.o. 11 6 856 499 EUR
DIPLOMATIC, s.r.o. 1 639 507 EUR
BEST STAV, s.r.o. 1 1 355 922 EUR
Tomás Hentek 2 2 000 EUR
MILANKO spol. s r.o. 6 818 979 EUR
Industry Technology, s.r.o. 9 878 572 EUR
ELBEVA, a.s. 1 927 060 EUR
LANAX s.r.o. 3 87 200 EUR
ZUS servis, s.r.o. 6 1 828 936 EUR
SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA, s.r.o. 1 473 234 EUR
PR BUILDING spol. s.r.o. 9 1 774 891 EUR
RAPID-IS, s.r.o. 1 176 170 EUR
Navláčil stavební firma, s.r.o. 1 1 809 208 EUR
Termocolor s.r.o. 1 13 056 EUR
BAUSKA, s. r. o. 1 398 592 EUR
Rafix s. r. o. 2 461 104 EUR
EUCOS SK s.r.o. 5 1 432 300 EUR
SIPSTAV s.r.o. 1 217 140 EUR
EUROPA GROUP s.r.o. 10 1 378 302 EUR
AKVAPLAST - PLUS, s.r.o. 2 117 775 EUR
PROGRES - HL, s.r.o. 1 85 083 EUR
Strojspiš, spol. s r.o. 1 438 841 EUR
DOMALL s.r.o. 1 8 000 EUR
AGROZAT, s. r. o. 1 357 293 EUR
SeProWorld s.r.o. 1 121 100 EUR
Lechstav, s. r. o. 7 1 523 844 EUR
LK SLOVAK BUILDING, s.r.o. 1 216 209 EUR
1 130 078 EUR
STAVBAR-SD s.r.o. 1 298 397 EUR
BRENSTAV, s.r.o. 2 491 517 EUR
Balkar, s. r. o. 1 38 000 EUR
A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 1 194 697 EUR
KOMA SLOVAKIA s.r.o. 1 132 000 EUR
TIEM Tibor Malčický 1 486 891 EUR
DPP Žilina, s.r.o. 1 209 421 EUR
ALBERTUS, a.s. 1 244 918 EUR
FS - Frame s.r.o. 1 104 167 EUR
GMT Plus, s.r.o. 1 498 718 EUR
OSMONT elektromontáže, s. r. o. 2 135 507 EUR
STAVANT s.r.o. 1 227 770 EUR
VPMJ s.r.o. 3 304 668 EUR
ABC trade, s.r.o. 1 639 499 EUR
MARMAT, s. r. o. 3 799 359 EUR
Juraj Burín- RESTAV 1 111 670 EUR
TREOS s.r.o. 1 134 198 EUR
PEhAES, a.s. 43 9 072 603 EUR
RENSTAV spol. s r.o. 1 667 406 EUR
STAVPET, s.r.o. 1 169 850 EUR
RB production Trnava s.r.o. 1 58 542 EUR
BAUMANN Nitra s.r.o. 1 452 279 EUR
STAV-ING Poprad, s.r.o. 1 443 849 EUR
Doprastav, a.s. 36 947 499 805 EUR
STAVBAN s.r.o. 1 91 321 EUR
AL-BAU, s.r.o. 1 219 381 EUR
EKOPRIM, s.r.o. 6 973 035 EUR
SCORP, spol. s r.o. 3 2 651 793 EUR
SCHETELIG CE s.r.o. 5 6 074 574 EUR
František Nemec STAVREM 1 79 606 EUR
TONEX, spol. s r.o. 2 388 970 EUR
STAS s.r.o., Myjava 3 394 481 EUR
MARO, s.r.o. 27 3 284 468 EUR
BOMAStav s.r.o. 1 86 961 EUR
LENA - spol. s r.o. 1 99 236 EUR
Savingplus, spol. s r.o. 4 905 867 EUR
GRAAKJER A/S 1 1 974 816 EUR
Štefan Harvila 1 83 780 EUR
DOKARO výrobné družstvo 1 39 390 EUR
DEREON, s.r.o. 1 71 538 EUR
AGROSTAV a. s. 1 64 949 EUR
DYNAMIK HOLDING, a.s. 3 6 231 341 EUR
RENOBAU s.r.o. 1 243 406 EUR
AZ green works s.r.o. 1 473 188 EUR
landart, s.r.o. 2 257 178 EUR
GASKO - KOZMA s. r. o. 1 430 382 EUR
AVERS, spol. s r. o. 1 6 300 852 EUR
TORNSTAV s. r. o. 3 190 028 EUR
STAVOTREND MI, s.r.o. 4 2 277 085 EUR
Fagus SK, s.r.o. 2 1 167 401 EUR
ARM-ZA, s.r.o. 1 17 400 EUR
Stabar SPOL s.r.o. 1 84 396 EUR
Technagronic, s.r.l. 1 678 497 EUR
Zempres, s.r.o. 4 801 348 EUR
T.E.O., spol. s r.o. 4 2 432 177 EUR
OHLA ŽS, a.s. 1 465 641 EUR
Topreco s.r.o. 4 863 328 EUR
Star Design, s.r.o. 1 22 489 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 1 128 889 EUR
TRI H STAV, s. r. o. 1 81 958 EUR
STAVREAL - SLOVAKIA, s.r.o. 2 139 130 EUR
E U R O S spol. s r.o. 1 169 419 EUR
BCP HOLDING, s. r. o. 2 185 038 EUR
Ing. Dobos - DOBART s.r.o. 1 60 630 EUR
BTC Slovakia, s.r.o. 2 816 794 EUR
STRABAG s.r.o. 139 860 512 446 EUR
BBG stav s.r.o. 2 390 427 EUR
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves 1 175 653 EUR
Unigeo a.s. 1 280 883 EUR
E-RAN Slovakia spol. s r.o. 1 274 920 EUR
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 3 434 363 EUR
NOSTRA, s.r.o. 1 117 469 EUR
LUMA - SK, spol. s r.o. 7 2 918 016 EUR
littlefinger, s.r.o. 3 25 050 EUR
VODOSTAV PLUS, s.r.o. 1 1 421 987 EUR
StaMi-a s.r.o. 1 223 200 EUR
Jurtin, s.r.o. 2 447 000 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 82 416 EUR
Ján Briatka BaB. s.r.o. 1 409 879 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 4 2 232 456 EUR
C.E.I. consulting a.s. 2 1 947 553 EUR
SESTAV, s.r.o. 2 913 124 EUR
STAVOIMPEX, s. r. o. 6 2 542 667 EUR
Lesostav Poprad, s.r.o. 1 252 389 EUR
H2JBAU, spol. s r.o. 2 553 222 EUR
SOAR, spol. s r.o. 21 8 064 664 EUR
S u b t e r r a a.s. 1 84 863 EUR
LATTI - EXTRA spol. s r.o. 1 364 005 EUR
SPORT ONE SK, spol. s r.o. 1 130 194 EUR
ADEST, a.s. 2 3 336 934 EUR
CONSTRUO spol. s r.o. 6 2 121 613 EUR
SLOV-VIA, s. r. o. 1 639 202 EUR
AKATYST, s.r.o. 1 5 199 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 39 513 EUR
APROREAL, s.r.o. 1 299 722 EUR
ZIPP Bratislava spol. s.r.o. 1 288 748 EUR
PROFI STAV TEAM, s.r.o. 2 147 799 EUR
STAVGEO, s.r.o 2 142 258 EUR
KO-MONT MAD, s.r.o. 1 109 838 EUR
TENZA, a.s. 1 1 777 000 EUR
Drevoindustria Mechanik, s.r.o. 1 1 911 000 EUR
Ján Drahoň 1 307 491 EUR
Miroslav Uhrík - ELEKTROPROGRES 1 97 411 EUR
ALVEST MONT MIDDLE EAST, s.r.o. 1 404 674 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 10 16 956 733 EUR
ERIGOM, s.r.o. 2 174 914 EUR
BECO, spol. s r.o. 15 2 946 228 EUR
V.I.TRADE, s.r.o 13 1 452 240 EUR
Ľubomír Dado 1 78 164 EUR
T.S.A., s.r.o. 1 63 668 EUR
STAVOZEMIX SK s. r. o. 2 1 768 966 EUR
SANEX, s.r.o. 1 230 000 EUR
Dušan Lizák 3 239 290 EUR
Ján Hajtmánek-SeVoTech 2 206 200 EUR
SK JULIO s. r. o. 6 1 166 325 EUR
Milan Pitoňák ml. 1 13 055 EUR
PKB invest, s.r.o. 5 1 551 006 EUR
T M G , a.s. 2 504 618 EUR
Róbert Šipka 1 297 968 EUR
THERMKLIMA, s.r.o. 1 193 936 EUR
O.K. s.r.o. 3 127 387 EUR
MPorte s.r.o. 2 952 397 EUR
Ondrej Kmeť - Revmont 1 77 748 EUR
OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza 2 347 525 EUR
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o. 1 229 920 EUR
POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" 1 1 031 779 EUR
NAY, a.s. 1 3 751 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 10 388 968 169 EUR
PROFEMA s.r.o. 1 283 987 EUR
Svetlik - Design, s. r. o. 1 121 480 EUR
STAVIMAT s.r.o. 9 1 915 290 EUR
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o. 1 657 203 EUR
STELA stavebná firma s.r.o. 3 1 044 734 EUR
FULLSTAV s.r.o. 1 670 243 EUR
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY 1 297 732 EUR
BAUTEKA s.r.o. 1 43 610 EUR
LEDIC Slovakia export, s.r.o. 1 18 480 EUR
STEPOS spol. s r.o. 1 56 489 EUR
EBC group s. r. o. 4 2 054 346 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 1 1 512 000 EUR
KERSS s.r.o. 2 259 856 EUR
Yunex, s. r. o. 7 1 536 676 EUR
A.G.P., s.r.o. 2 856 504 EUR
LEGA, a.s. 1 176 876 EUR
PP INVEST, s.r.o. 4 5 429 217 EUR
MATEP, spol. s r. o. 1 335 173 EUR
Gamax s.r.o. 4 142 139 EUR
DÚHA, a.s. 6 2 197 849 EUR
CTI-EUROPE s. r. o. 1 160 890 EUR
PP and partners s.r.o. 1 164 899 EUR
Intersystem EU s.r.o. 9 1 613 550 EUR
PVB STAV s. r. o. 3 37 029 EUR
DESTAV, spol. s r.o. 1 622 999 EUR
Š&L stav s.r.o. 9 838 261 EUR
HOCHTIEF CZ a. s. 1 127 705 627 EUR
TAL COMPANY, s.r.o. 1 219 500 EUR
RESSAN s.r.o. 1 248 650 EUR
IPS staving s. r. o. 1 53 964 EUR
MANE SK s. r. o. 1 191 990 EUR
VÝTAHY RENOVALIFT 2 218 500 EUR
EKOVRT s.r.o. 1 67 500 EUR
EUROSTAV s.r.o. 2 2 355 413 EUR
IZOKAD, s.r.o. 1 717 775 EUR
DONNA s.r.o. 1 215 543 EUR
BaB Korňa 3 856 638 EUR
ISTERCOM, s.r.o. 2 441 559 EUR
TSS GRADE, a.s. 4 6 956 664 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 19 25 856 881 EUR
I.S.O.N. spol. s r.o. 5 2 178 014 EUR
TAMALEX s.r.o. 4 2 447 268 EUR
PUR - STAV KB, s.r.o. 3 2 127 451 EUR
LUMIZA, s. r. o. 1 485 577 EUR
ROSASPOL, s.r.o. 2 300 733 EUR
Izolácie stavieb s.r.o 1 60 659 EUR
HOCHTIEF SK s.r.o. 2 189 756 358 EUR
Keraming a.s. 1 7 179 000 EUR
J.M.J.Pro, s.r.o., 1 887 298 EUR
Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 9 1 561 279 EUR
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA 1 254 835 881 EUR
HYDROTERM spol.s r.o. 1 44 088 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 7 920 EUR
ART-TERM, spol. s r.o. 1 77 858 EUR
EUROBAU - PM, s. r. o. 1 165 665 EUR
Nativa s.r.o.,Trieda SNP 68,97401 Banská Bystrica 2 830 200 EUR
GREŠSTAV s.r.o. 1 334 581 EUR
inovel, s.r.o. 1 42 330 EUR
REMER, a.s. 2 802 320 EUR
CassoStav, s.r.o. 4 4 900 456 EUR
CRAFT s.r.o. 1 60 413 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 10 4 943 451 EUR
Branislav Paluch 4 563 777 EUR
DaPS, a.s. 1 1 087 122 EUR
TIM IS, s.r.o. 2 130 550 EUR
MTJ INTERIÉR, S.R.O. 1 55 110 EUR
M.K.C. s.r.o. Štrba 1 715 331 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 21 7 401 396 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 13 177 967 726 EUR
SCHOTT, s.r.o. 2 233 238 EUR
IES-International electronic systems 1 42 661 EUR
L - TRADE, s.r.o. 2 935 000 EUR
STAVREK - Veľké Zálužie, s.r.o. 2 1 154 536 EUR
REKONDÍCIA SK s.r.o. 4 713 265 EUR
LAMI BP spol. s r.o. Košice 7 276 361 EUR
Úsporné Drevodomy s.r.o. 2 4 217 104 EUR
BROLSTAV, s.r.o. 1 19 500 EUR
V Y P U S T A spol. s r.o. 3 438 092 EUR
TOPSTAV É&A s.r.o. 17 9 180 061 EUR
RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 118 730 EUR
KRYPTON, s.r.o. 4 1 079 737 EUR
3D PARTNERS, s.r.o. 6 1 013 071 EUR
APLIK, spol. s r.o. 1 130 158 EUR
MIJAS spol. s r.o. 1 119 405 EUR
DIAMOND PR s.r.o. 1 792 500 EUR
STUDIO, s.r.o. 1 3 072 680 EUR
ALMAGRO s.r.o. 1 65 230 EUR
KAMA Hydroizol, s.r.o. 4 1 093 600 EUR
A. STAV, s.r.o. 1 218 924 EUR
STIP, s.r.o. 1 110 503 EUR
COFELY a.s. 3 1 164 158 EUR
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 11 3 690 602 EUR
BEKOR s.r.o. 1 10 000 EUR
EKOLOSERVIS, s.r.o. 3 208 514 EUR
SITE s.r.o. 2 483 222 EUR
Cb-mont s.r.o. 1 187 250 EUR
TIGRID s.r.o. Michalovce 2 179 064 EUR
SimKor s.r.o. 13 8 076 450 EUR
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 2 575 845 EUR
Milan Násali ELMOUR 3 244 710 EUR
Corsan Corviam Construcción S.A. 1 82 327 836 EUR
VaM Invest s.r.o. 1 588 839 EUR
SBD, spol. s r.o. 1 449 035 EUR
Železničné stavby, a.s. Košice 3 72 275 735 EUR
Ing. Viliam Čech 3 2 073 198 EUR
OPEN – Ing. Ošvát Peter 1 270 781 EUR
M.S.Stav, s.r.o. 4 548 560 EUR
MJ- STAV s.r.o. 1 49 825 EUR
Ladislav Mezei – Dudumstav 1 111 749 EUR
ORCOM s.r.o. 1 244 658 EUR
DoMiStav s.r.o. 1 33 013 EUR
DD STAV, s.r.o. 2 1 889 356 EUR
E.L.A INVEST s.r.o. 1 220 825 EUR
STaS spol. s r.o. 3 724 980 EUR
IMAO electric, s. r. o. 5 871 245 EUR
VERAS s.r.o. 1 204 959 EUR
HAKOM, s.r.o. 1 191 667 EUR
Real invest SK Žilina, s.r.o. 1 2 112 071 EUR
VANDOME, s.r.o. 1 372 909 EUR
STAVEKO-SK, a.s. 10 1 919 002 EUR
GEOstatik a.s. 1 3 190 579 EUR
BUKÓ-firma, s.r.o. 1 133 520 EUR
JOMA Slovakia, spol. s r.o. 1 398 313 EUR
DUTO MONT, s.r.o. 1 44 162 EUR
BALA, a.s. 17 4 151 448 EUR
Skanska SK a.s. 19 499 335 742 EUR
SKILL BUILD, s.r.o. 1 147 067 EUR
SWIETELSKY stavební s.r.o. 3 1 352 729 EUR
Renostavmal s.r.o. 6 2 306 791 EUR
Reinter s.r.o. 13 3 498 190 EUR
PREMONA, s.r.o. 1 103 900 EUR
Marek Benko s.r.o. 3 654 688 EUR
IMASS, s.r.o. 2 120 134 EUR
ROTAQUA Geológia-, Bányászati kutató Mélyfúró Korlátolt Felelősségű Társaság 1 1 897 500 EUR
HESIT, a.s. 1 5 EUR
NEPA Slovakia, spol.s r.o. 2 244 792 EUR
INVESTMENT PO s.r.o. 4 277 563 EUR
A.C.T. NITRA, s.r.o. 1 45 685 EUR
Sport Construction a. s. 1 271 949 EUR
MT STABIL, s.r.o. 1 39 390 EUR
C.I.P.A s.r.o. 1 79 507 EUR
BTB GROUP s. r. o. 4 7 300 106 EUR
DelCom Slovakia a. s. 1 1 290 326 EUR
TATRAMETAL PP s.r.o. 4 1 357 400 EUR
OM management, s.r.o. 1 263 651 EUR
ZEPO, spol. s r.o. 7 507 655 EUR
EU-GROUP a. s. 15 4 209 875 EUR
STAVA, s.r.o. 1 113 584 EUR
VÝŤAHY ZEVA, s.r.o., , 4 457 558 EUR
PRIMACHLAD, a.s. 2 683 750 EUR
MONT ELEKTRO, a.s. 1 477 070 EUR
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 1 327 083 EUR
DIMI max, s.r.o. 1 243 851 EUR
DANEX PLUS, s.r.o. 3 354 572 EUR
EUROVIA CS, a.s. 3 721 075 169 EUR
FEVIN, s.r.o. 1 43 360 EUR
StavStar s.r.o. 15 919 156 EUR
BP BAU, s.r.o. 1 220 139 EUR
IMAR SK s.r.o. 1 99 387 EUR
Camastra s.r.o. 2 153 740 EUR
Stanislav Zúbek 1 562 626 EUR
EKOSTAV GROUP, s.r.o. 1 154 978 EUR
North East, s.r.o. 5 2 277 650 EUR
M.P.S.R., s.r.o. 1 265 322 EUR
M – SILNICE a.s. 1 897 738 EUR
DESIGN ENGINEERING, s.r.o. 1 1 997 908 EUR
Zsolt Fehér - Fortune Felt 1 1 184 EUR
IPK, s.r.o. 3 487 047 EUR
STAVTECH BB, s.r.o. 2 443 463 EUR
AB-STAV s.r.o. 1 147 843 EUR
REMER, s.r.o. 1 375 959 EUR
HAES s. r. o. 1 311 740 EUR
ENTITA live s. r. o. 2 640 415 EUR
BERTMAN s.r.o. 1 357 508 EUR
MAZAD s. r. o. 1 361 616 EUR
PLYNMONT Humenné, s.r.o. 21 3 565 368 EUR
Ing. Attila Gál 1 1 487 970 EUR
KLG SK, s.r.o. 1 119 536 EUR
A.DOM, spol. s r.o. 3 196 189 EUR
ZAPHIR s.r.o. 2 67 240 EUR
PROSPECT spol. s r.o. 60 18 389 965 EUR
TURAY PLUS, s.r.o. 1 375 875 EUR
Marián Boroš 1 23 893 EUR
STAVOMAL, s r.o. 1 2 062 385 EUR
VHS-PS, s. r. o. 4 12 968 401 EUR
Svidgas, s.r.o. 1 122 731 EUR
Agrorolstav s.r.o. 1 167 984 EUR
Marian Bojtoš AMES 3 1 404 550 EUR
CONCEPT Architects s.r.o. 1 489 166 EUR
MARCUS INDUSTRY, a.s. 3 7 514 299 EUR
DP -STAV SK, s.r.o 2 15 121 EUR
DOSS, spol. s r.o. 1 267 000 EUR
Cavern, s.r.o. 1 209 724 EUR
PLQ DEVELOPMENT s.r.o. 2 443 391 EUR
MION BUILDING COMPANY s.r.o. 4 1 503 987 EUR
Hydromeliorácie a.s. 1 142 638 EUR
WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. 1 217 619 EUR
1 144 128 EUR
CENTROPROJEKT GROUP a.s. 1 487 535 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 2 263 945 EUR
AKTIV PRO, s.r.o. 1 101 703 EUR
AGP, s.r.o. 2 111 371 EUR
DKT SYSTEM s.r.o. 1 63 280 EUR
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce 3 823 450 EUR
ZE-PRA, spol. s r.o. 6 865 721 EUR
XANAX, s.r.o. 1 83 666 EUR
WF Slovakia, s.r.o. 3 1 302 543 EUR
Peter Voštinár 1 85 150 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 6 2 170 042 EUR
green project , s.r.o. 7 1 131 061 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 5 3 646 282 EUR
STAVES, s.r.o. 1 52 518 EUR
ASFA-KDK, s.r.o. 2 187 062 EUR
FISgroup ASSET, spol. s r.o. 29 2 901 826 EUR
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 3 62 887 944 EUR
GUTTE, s.r.o. 1 287 397 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 5 1 354 936 EUR
INGSTEEL, spol. s r.o. 4 38 659 935 EUR
AV systémy, spol. s.r.o. 1 136 719 EUR
PMS TATRAS, s.r.o. 1 145 200 EUR
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 6 1 480 786 EUR
CANSTAV, s.r.o. 1 822 191 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 24 2 014 763 EUR
TIMOTI s. r. o. 4 324 292 EUR
VKF s.r.o. 1 83 314 EUR
BIELOSTAV, s.r.o. 1 392 792 EUR
Ivan Zelina DAN-ZEL,s.r.o. 1 87 497 EUR
Lu - Vas, s. r. o. 9 2 305 447 EUR
Agrorolstav, s.r.o. 1 348 982 EUR
Agro Building s.r.o. 1 84 520 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 9 19 386 236 EUR
NOVAPRODUCT, s.r.o. 3 236 795 EUR
VERDE s. r. o. 1 1 128 989 EUR
GIFT s.r.o. 2 1 191 243 EUR
SCON s.r.o. 1 189 968 EUR
Športový klub IAMES Bratislava 5 17 581 134 EUR
STAS - stavby a sanácie s.r.o. 1 463 334 EUR
LOCALSTAV, s.r.o. 1 101 263 EUR
MIGI, spol. s r.o. 17 8 141 419 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 21 6 950 317 EUR
BLOCK, a.s. 1 16 061 173 EUR
merga s.r.o. 1 1 200 470 EUR
jai group s.r.o. 4 823 700 EUR
T a K, spol. s r. o. 2 829 800 EUR
SPORT Construction a.s. 2 11 313 537 EUR
IC Holding s.r.o. 6 10 545 963 EUR
JULMEX SK s.r.o. 1 158 737 EUR
High Tech construction s. r. o. 1 972 947 EUR
Ademma s.r.o. 4 36 462 EUR
Firma Beleš s. r. o. 1 276 120 EUR
PR-Systém s.r.o. 2 96 894 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 5 982 982 EUR
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 9 1 346 632 EUR
EnLibre, spol. s r.o. 3 531 498 EUR
KREATOR ATELIER, s. r. o. 2 375 657 EUR
STAVEUROPE, s.r.o. 6 537 760 EUR
JP - JUNIOR s.r.o. 1 157 142 EUR
HSF System SK, s.r.o. 1 235 934 EUR
BETPRES, s.r.o. 9 11 808 633 EUR
Herplast, s.r.o. 6 930 802 EUR
m2r s.r.o. 1 76 495 EUR
AquaECO s.r.o. 1 1 560 052 EUR
RUDBECKIA, s.r.o. 2 65 092 EUR
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 1 1 000 291 EUR
SOAR, spol. s.r.o. 1 248 954 EUR
Ing. Juraj Šipula 1 87 913 EUR
PROGRES - PÚCHOV, s.r.o. 1 81 299 EUR
m-work s. r. o. 1 219 999 EUR
IBEG, a.s. 6 2 901 764 EUR
Ing. Ľubomír Sedláček 1 41 616 EUR
SASTA CZ, a.s. 1 105 319 EUR
RP-Invest, s.r.o. 5 4 619 058 EUR
ALAM s.r.o. 1 229 600 EUR
K.L.T. stav s.r.o. 1 94 484 EUR
MK Stavgroup, s.r.o. 1 164 289 EUR
HASTRA s.r.o. 50 53 481 438 EUR
SPS Slávik, spol. s r.o. 4 2 654 999 EUR
OSP DANUBIUS DS s.r.o. 4 1 519 001 EUR
František Kozák - GASKOMPLET 2 364 945 EUR
T.P.K. s.r.o. 1 372 562 EUR
STAV MD s.r.o. 3 373 574 EUR
CESTY NITRA, a.s. 49 41 579 902 EUR
BEGBIE, s.r.o. 7 7 566 087 EUR
Plynroz, a.s. Sobrance 8 3 126 946 EUR
Electricity s. r. o. 2 744 114 EUR
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV 1 36 275 EUR
DAIMONION s. r. o. 1 7 747 EUR
KAPA Stavebná spoločnosť, s.r.o. 4 985 232 EUR
JUMI-STAV spol.sr.o. 1 36 547 EUR
Expresstav spol. s r.o. 1 347 733 EUR
FGE s.r.o. 1 68 700 EUR
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 1 41 583 EUR
LDK consulting s.r.o 1 42 006 EUR
Peter Snop 1 7 162 EUR
STAVPOT, s.r.o. 2 71 551 EUR
SportReal Nitra s.r.o. 29 4 449 163 EUR
KULL,s.r.o. 1 110 083 EUR
RELIEN s.r.o. 1 635 730 EUR
Green project 1 46 084 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 17 4 402 302 EUR
Unistav Teplička s.r.o. 1 312 012 EUR
BEMACO SK, a.s. 1 78 269 EUR
MG PROJECT s.r.o. 5 309 102 EUR
Stavomontáže B+B, s.r.o. 1 145 844 EUR
EKOP, s.r.o. 1 74 153 EUR
Fidelity Trade s.r.o. 1 6 300 EUR
STAVEBNINY - Tatry, s.r.o. 2 633 589 EUR
AU – STAV, s.r.o., , 1 163 671 EUR
STROJSTAV spol. s r.o. 21 16 206 552 EUR
Grif plus, s. r. o. 3 899 141 EUR
P.S. in, a.s. 10 12 001 167 EUR
MV mont s.r.o. 1 82 476 EUR
FARMER Trade, s.r.o. 1 401 667 EUR
RevitalBau, a. s. 3 817 092 EUR
LEGALITE, s.r.o. 1 194 400 EUR
RENOVA s.r.o. 1 486 579 EUR
ROCK-Build s. r. o. 1 51 702 EUR
ASPEKT Rožňava, s.r.o. 3 1 007 658 EUR
PDP s.r.o. 9 5 732 309 EUR
TRANSTECH, a.s. 3 2 232 908 EUR
CORMET, spol. s r.o. 3 481 736 EUR
REKOM - Košice s.r.o. 4 291 127 EUR
STAVART, s.r.o. 2 246 619 EUR
STAVEXAT DŠ s.r.o. 1 79 327 EUR
TRIHLAV Development s.r.o. 1 141 616 EUR
VABO Trade, s. r. o. 1 101 614 EUR
OP RENOSTAV s.r.o. 1 48 537 EUR
EKOMOS s.r.o. 16 5 378 776 EUR
EURO - AGROTEAM Rožňava, s.r.o. 2 285 875 EUR
BAUGROUP s. r. o. 1 155 791 EUR
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 1 40 860 000 EUR
PEMAL, s.r.o. 9 494 007 EUR
OMSTAV, s.r.o. 3 406 966 EUR
MK STAVGROUP, s.r.o., 1 315 394 EUR
Last solution s.r.o. 1 189 416 EUR
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 15 2 375 896 EUR
BATEA STAV s.r.o. 1 359 301 EUR
JRH plus, s.r.o. 1 393 371 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 28 4 623 201 EUR
Miteco, s.r.o. 1 53 629 EUR
EUROKON s. r. o. 1 25 058 EUR
VOPEX, s.r.o. Trebišov 1 147 601 EUR
SV REAL s.r.o. 1 29 999 EUR
ANBAU s.r.o. 1 407 326 EUR
REKOP Humenné s.r.o. 1 47 047 EUR
ALPINE Bau CZ a.s. 1 168 080 EUR
J - STAV spol. s r.o. 4 626 850 EUR
INGSTAV SK s. r. o. 5 2 506 586 EUR
Mess-Exx, s.r.o. 4 130 294 EUR
G&F energy s.r.o., 1 6 584 999 EUR
INŠTALCOMP, s.r.o. 2 238 475 EUR
KÓSA a spol. s.r.o. 2 775 957 EUR
AMG Security s.r.o. 1 77 099 EUR
Cykloprojekt s. r. o. 1 75 625 EUR
ASTA spol. s r.o. 8 1 417 209 EUR
RVZ INVEST s.r.o. 5 2 548 126 EUR
FILAW s.r.o. 1 473 568 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 185 217 EUR
Rstav s.r.o. 7 1 754 225 EUR
Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 1 84 000 EUR
Gars s.r.o. 1 47 524 EUR
OB-BELSTAV,s.r.o. 22 3 223 505 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 3 1 555 091 EUR
PB bau, s.r.o. 10 3 108 247 EUR
REMOPEL, s.r.o. 1 184 408 EUR
Drevostavby s.r.o. 1 228 871 EUR
CEFA s.r.o. 1 215 564 EUR
THORSTAV s.r.o. 1 796 945 EUR
HORNEX, a.s. 8 44 832 300 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 2 429 611 EUR
Radoslav Andel 1 75 835 EUR
Top Soft BSB, s.r.o. 1 3 461 250 EUR
H-Stones s.r.o. stavebná firma 1 284 813 EUR
H.D.K., spol. s r.o. 2 324 483 EUR
IN SITU P & R s.r.o. 3 2 584 420 EUR
IVRO s.r.o. 1 147 197 EUR
BAUHAUS, s.r.o. 4 1 244 578 EUR
STAVOMONT SNINA, s.r.o. 1 124 106 EUR
Kántor - K.K.C., s.r.o. 2 11 960 EUR
Noran s.r.o. 1 68 670 EUR
JUNO DS s.r.o. 1 72 395 EUR
Energy technologies, s.r.o. 1 336 289 EUR
BENY-Stav Prievidza s.r.o. 5 1 051 099 EUR
KOH MONT, s.r.o. 2 197 706 EUR
TopPrimo s.r.o. 2 293 075 EUR
EURO BAUTEN s.r.o. 2 162 089 EUR
PYROMETAL, s.r.o. 4 625 581 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 20 9 474 643 EUR
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. 6 2 930 699 EUR
MERA – LAND spol. s.r.o. 1 1 526 007 EUR
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 3 854 845 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 10 5 215 373 EUR
ATAK s.r.o. 1 1 298 000 EUR
GAMA stavebná firma, s.r.o. 2 150 359 EUR
FS Stav s. r. o. 1 923 825 EUR
C&S GROUP s.r.o. 5 1 415 888 EUR
TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o. 1 375 002 EUR
REMER, s. r. o. 2 837 925 EUR
OHL ŽS SK, a. s. 1 15 999 EUR
ALKON REAL s.r.o. 2 7 392 333 EUR
AU – STAV, s.r.o. 1 165 384 EUR
Pavel Bachleda - BAPAS 4 515 569 EUR
GB STAV Košice, s.r.o. 4 1 679 162 EUR
MOVYROB, s.r.o. 1 195 722 EUR
SEDIR, s.r.o. 1 143 000 EUR
Suprako s.r.o. 2 202 870 EUR
RI - PEX s.r.o. 6 226 403 EUR
CONSTRUCTOR - EU s.r.o. 3 669 340 EUR
PAMO - PJ s. r. o. 1 619 005 EUR
STAWEI, s.r.o 1 564 427 EUR
ASTA - STAV s.r.o. 1 347 012 EUR
Ľubomír Fula 1 260 730 EUR
CŠO - stav., s.r.o. 1 386 835 EUR
ASOS, s.r.o. 2 99 500 EUR
I.N.V.E.S.T. a.s. 1 1 758 770 EUR
SAAP Slovakia, spol. s r.o. 1 143 722 EUR
Lptex, s.r.o. 1 577 594 EUR
Ing. Martin Billý 1 107 435 EUR
IGLASS spol. s r.o. 2 552 588 EUR
ASTAP stavby, s.r.o. 1 30 580 EUR
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 5 510 554 EUR
OBLOK s.r.o. 11 607 736 EUR
NN invest, s.r.o. 1 314 567 EUR
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 3 240 667 879 EUR
DevelopNet, s.r.o. 6 3 895 097 EUR
Techmontstav BA spol. s r.o. 1 123 970 EUR
ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. 1 103 495 EUR
AGE Slovensko s.r.o. 4 1 550 504 EUR
SAMOSTAV, s.r.o. 1 155 125 EUR
MULTIHALY.SK, s.r.o. 2 733 761 EUR
SzTEL s.r.o. 1 512 125 EUR
RP BAU, s.r.o. 1 265 456 EUR
Akad. arch. Pavol Kuzma-Pavillon s r.o. 2 177 471 EUR
P+K, s.r.o. 1 29 490 EUR
REMBYT spol. s r.o. 1 159 900 EUR
PANTERS s.r.o. 2 286 186 EUR
DUVYSTAV s.r.o. 3 103 403 EUR
ENERGIO-PTS spol. s r.o. 1 627 699 EUR
Miroslav Včelka - TASTE 1 4 380 EUR
Miroslav Hišem 1 100 800 EUR
FB Invest s.r.o. 1 505 111 EUR
VHS-Asfalty, s.r.o. 5 494 144 EUR
Štefan Gajer - GAGAKO 2 269 653 EUR
MARSUPIUM s.r.o. 4 1 449 179 EUR
Današ s.r.o. 1 243 577 EUR
TEXO group s.r.o. 1 49 303 EUR
STAV-TATRY, s.r.o. 1 358 835 EUR
EURO-ŠTUKONZ a.s. 5 4 448 771 EUR
ELENIT, s.r.o. 2 158 625 EUR
STAVTEES,s.r.o. 1 1 000 291 EUR
ROB-JO s.r.o. 1 230 396 EUR
HOLD spol. s.r.o. 2 176 941 EUR
FERRMONT, spol. s r.o. 11 11 859 161 EUR
STAVEKO 2, s.r.o. 1 224 900 EUR
TECHNISERV, s.r.o. 1 2 177 544 EUR
MYproject SK, s.r.o. 1 639 944 EUR
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o. 14 288 538 EUR
OK – TEAM, s.r.o. 1 69 426 EUR
SMMP, s.r.o. 2 237 073 EUR
Ing. Marián Sahul S T A V E K O 8 4 092 842 EUR
ATEX-OK, s.r.o. 5 1 376 336 EUR
TLM INVESTMENT s. r. o. 11 4 844 466 EUR
WESTRON Partners s.r.o. 2 407 727 EUR
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor 2 532 418 EUR
CSM - STAV s.r.o. 5 528 266 EUR
Grostav, s.r.o. 1 96 495 EUR
LIGNEUS, s.r.o. 1 524 400 EUR
TOP EUROPEN s.r.o. 1 599 211 EUR
HIMBUILDING, s.r.o. 5 6 279 479 EUR
HO STAVMAT, s.r.o. 3 5 056 523 EUR
Tradester s.r.o. 1 199 524 EUR
TT - STAV, s.r.o. 2 180 154 EUR
KANVOD, spol. s r.o. 1 66 630 EUR
ULTRASTAV s.r.o. 5 1 317 888 EUR
REPROGAS s.r.o. 1 210 117 EUR
Siemens s.r.o. 1 230 345 EUR
CADevelop, s.r.o. 1 6 150 714 EUR
Gaz-term 1 105 836 EUR
OTIS Výťahy, s.r.o. 2 137 960 EUR
Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. 1 611 125 EUR
Tibor Gál 2 187 726 EUR
AGGER, s.r.o. 4 4 997 EUR
ENERGOVOD s.r.o. 1 37 730 EUR
Ekostavby Brno, a.s. 1 105 319 EUR
VB SP s. r. o 1 386 090 EUR
VERVA, spol. s r.o., Košice 4 1 049 021 EUR
Ľubomír Srnka - MALKO 1 21 190 EUR
PŠP s.r.o. 12 1 635 307 EUR
RANDA+R s.r.o. 2 3 714 207 EUR
Lešenie PRIMA s.r.o. 1 63 057 EUR
SEROX SLOVAKIA s.r.o. 1 0 EUR
IRES R + M s.r.o. 1 270 734 EUR
MOSAP, a.s. 2 549 060 EUR
HBH, a.s. 3 1 516 724 EUR
KASA PRO, s.r.o. 1 33 898 EUR
KOLEK, s.r.o. 19 3 216 120 EUR
MMVH, s.r.o. 3 3 644 804 EUR
OSP a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie 1 49 098 EUR
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka 1 83 354 EUR
STAVVIA Slovensko, s.r.o. 1 77 498 EUR
AVA-stav, s.r.o. 26 53 941 644 EUR
Stonewood, s.r.o. 4 179 400 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 10 2 718 486 EUR
Stanislav Žibek - stavebná firma 1 39 476 EUR
VENTA PLUS, spol. s r.o. 1 48 558 EUR
HI - TECH ELEKTRO s.r.o. 1 82 153 EUR
PROENERGIA, s.r.o. 1 295 386 EUR
BEDIK s.r.o. 2 1 090 445 EUR
DOMROYAL, s. r. o. 1 1 486 799 EUR
KALORIM s.r.o. 2 621 699 EUR
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. 5 768 957 EUR
Agrorolstav, s.r.o. 1 90 625 EUR
Stavebná mechanizácia, s.r.o. 6 6 554 891 EUR
EUROBAJA s.r.o. 1 215 346 EUR
Obnovstav, s.r.o. 2 144 886 EUR
INOVA-KER, s.r.o. 1 749 750 EUR
Ing. Anton Poliček 2 801 376 EUR
KPS izolácie, spol. s r.o. 1 195 499 EUR
Stabar SPOL s.r.o. 2 315 312 EUR
ENERGOBYT s.r.o. Humenné 1 203 551 EUR
TELEKÁBEL spol. s r.o. 1 192 400 EUR
TECHNOSTAV Nitra, spol. s r.o. 1 113 687 EUR
I. B. S., spol. s r. o. 1 119 900 EUR
STAVEBNINY POPRAD TATRY, s. r. o. 1 167 558 EUR
Assist Solutions s.r.o. 2 481 923 EUR
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s. 8 5 233 798 EUR
PPA ENERGO s.r.o. 1 51 269 EUR
HESTON s.r.o. 4 1 680 695 EUR
ENERGIA RV s.r.o. 1 200 050 EUR
Skanska a.s. 1 254 835 881 EUR
STYLE-MONT spol. s r.o. 4 451 635 EUR
STAVINEK, s.r.o. 9 2 721 711 EUR
M-Unit, s.r.o. 2 348 896 EUR
Tatra Clima, s.r.o. 1 1 159 684 EUR
INTERBAU s. r. o. 8 2 010 144 EUR
Prima Slovakia s.r.o. 5 657 887 EUR
DM ELSAD s. r. o. 2 222 947 EUR
Alojz Kuchar 1 498 983 EUR
A.M.F. STAV s.r.o. 3 145 577 EUR
D.M.V. s.r.o. 5 1 073 078 EUR
FORA - STAV, s.r.o. 2 341 618 EUR
MARAV, s.r.o. 1 57 493 EUR
BEGRA spol. s r.o. 1 199 999 EUR
INTEVO - SK s.r.o. 1 19 000 EUR
STAVBAU, s.r.o. 1 115 990 EUR
CESTY MOSTY s.r.o. 4 329 115 EUR
BBF elektro s.r.o. 1 336 478 EUR
MERIT Group s. r. o. 1 368 830 EUR
PEMAX PLUS, spol. s r.o. 3 1 322 257 EUR
G&F energy s.r.o. 2 7 664 470 EUR
VYSTA spol.s.r.o. 1 61 724 EUR
J.P.V.K. SROS, spol. s r.o. 1 4 042 000 EUR
MBM-GROUP, a.s. 37 18 641 650 EUR
GM INVEST Rafal Golonka Sp.J. 1 79 900 EUR
ELBEVA, a.s. 2 558 117 EUR
Window Holding a.s. 1 92 031 EUR
STACO s.r.o., 1 713 292 EUR
TOPDOM, s.r.o. 1 278 962 EUR
Agrorolstav, s.r.o. 4 5 959 639 EUR
Revilo S.r.o. 1 162 560 EUR
Obnova s.r.o. 1 270 035 EUR
GAROMONT, s. r. o. 3 2 244 006 EUR
TRUCK TATRY, s.r.o. 3 1 304 630 EUR
FOR REGION s.r.o. 2 513 809 EUR
BEPAXTHERM spol.s.r.o. 1 89 682 EUR
CESTY SK s.r.o. 13 5 053 904 EUR
Team s.r.o. 1 86 600 EUR
AMARI spol. s r.o. 1 31 844 EUR
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 1 209 655 EUR
MI - TATRY, s.r.o. 1 296 806 EUR
PEPAS s.r.o. 1 102 570 EUR
NOVICOM s.r.o. 10 6 471 293 EUR
Cisár s.r.o. 1 160 931 EUR
Bautech Šaľa s.r.o. 3 1 570 892 EUR
Systeming, s.r.o. 5 6 593 322 EUR
Doming, spol. s r.o. 1 833 233 EUR
Rastislav Mucha RAMSTAV 12 1 001 930 EUR
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 2 153 543 EUR
LA - MA s.r.o. 1 93 030 EUR
Sayrus s.r.o. 3 2 896 421 EUR
PROFITING, s.r.o. 2 1 020 206 EUR
RACIOHOUSE spol. s r.o. 7 1 623 866 EUR
Ladislav Pollák 2 464 370 EUR
ABEJA s.r.o. 1 83 929 EUR
M.P.V.S., s.r.o. 1 69 800 EUR
HD - ELMONT, s. r. o. 2 107 715 EUR
ANTES PLUS, spol. s r.o. 3 305 879 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 31 10 995 757 EUR
AZ-MAN,s.r.o. 1 31 415 EUR
STAVEBNÁ FIRMA Hozlár Ľubomír 1 89 897 EUR
E.D.T. spol. s r. o. 1 258 394 EUR
Ľubica Brecsková ZASYS 2 162 465 EUR
BD Plus s. r. o. 1 365 313 EUR
HANT BA, a.s. 5 7 998 089 EUR
Dušan Vida 1 2 499 EUR
Chemkostav HSV akciová spoločnosť 9 1 456 308 EUR
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. 1 254 964 EUR
JOMAKSTAV, s.r.o. 8 4 217 143 EUR
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 2 303 635 EUR
VCES a.s. 1 32 612 500 EUR
Peter Dula REKSTAV 1 515 206 EUR
IBV s.r.o. 4 1 417 300 EUR
BARBITRANS, s.r.o. 1 349 500 EUR
KOOR, s.r.o. 2 2 449 568 EUR
KORATEX a.s. 2 105 966 EUR
D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 7 2 925 718 EUR
OBERMEYER HELIKA, s. r. o. 2 9 071 145 EUR
MV staving, a.s. 2 1 300 044 EUR
Ingema s.r.o. 6 1 730 732 EUR
MK STAVGROUP s. r. o. 1 120 137 EUR
SLOVDACH, s.r.o. 19 4 073 820 EUR
ROKO gips, s.r.o. 7 5 122 894 EUR
OVO-MONT spol. s r.o. 2 358 151 EUR
RILINE, s.r.o 2 126 939 EUR
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 12 1 835 198 EUR
THterm, s.r.o. 3 571 320 EUR
Peter Mjartan - Pepamont 1 230 497 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 80 34 248 775 EUR
WG MOTOKOV s.r.o. 2 789 193 EUR
WAGON TRADING, spol. s r.o. 1 32 854 EUR
CYEB s.r.o. 2 206 886 EUR
EURO-KP, s.r.o. 2 3 465 500 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 10 7 878 690 EUR
KISS stavebné práce, s.r.o. 2 503 830 EUR
Spoločnosť "Holíč:Ekostavby - SASTA" 1 642 581 EUR
ITSK, s.r.o. 2 190 080 EUR
EUROVIA SK, a.s. 171 1 192 010 029 EUR
REKOSTAV ss-vp, s.r.o. 2 832 056 EUR
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o. 2 307 379 EUR
LASER media, s. r. o. 5 1 080 872 EUR
Rhodes Slovakia s.r.o. 1 1 897 500 EUR
DOP - KONT, s.r.o. 1 368 050 EUR
AKVAMONT s.r.o. 2 71 502 EUR
INFINITY TRUST, s.r.o. 2 616 863 EUR
Juraj Lukáč - DUMYS 1 20 989 EUR
TRANSBETON PLUS, spol. s r.o. 3 1 192 825 EUR
AMAZON s.r.o. 6 1 514 737 EUR
GAS - MG, spol. s r.o. 3 863 813 EUR
RIASTAV, spol. s r.o. 8 1 577 384 EUR
dreastav s.r.o. 1 116 369 EUR
"BOBOR" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o. 1 116 098 EUR
TEXO PARTNER a. s. 3 3 152 212 EUR
Blinka Air Systems, s.r.o. 1 301 349 EUR
SIMA plus Krompachy, s.r.o. 1 216 015 EUR
Peter Lacúch 1 678 223 EUR
KOVAGAZ spol. s r.o. 1 104 476 EUR
FERAMA spol. s r.o. 2 119 825 EUR
PROVOCATEUR! s. r.o . 1 9 690 EUR
Róbert Nagy - New Style 1 124 127 EUR
E-one, s.r.o. 1 99 999 EUR
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 1 26 191 EUR
O.S.V.O. comp, a.s. 8 2 925 782 EUR
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 1 57 461 EUR
RS - Building s.r.o. 3 955 764 EUR
DCG-group, s.r.o. 1 187 113 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 25 27 607 926 EUR
PB-profikovo s.r.o. 1 39 490 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 337 170 EUR
PARSON, s.r.o. 1 68 018 EUR
VAAT, s. r. o. 8 778 485 EUR
ZENAX s.r.o. 1 1 324 916 EUR
LS spol. s r.o. 3 863 115 EUR
CAPAS, s.r.o. 3 145 877 EUR
PSJ Hydrotanzit, a.s. 7 16 860 695 EUR
G L O B Á L , spol. s r.o. 2 430 762 EUR
Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov 1 59 155 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 1 71 660 EUR
DOMOV Slovakia, a.s. 1 661 911 EUR
REKO PRAHA, a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby 1 19 700 000 EUR
Ing. Milan Štupák – IVS 12 1 987 004 EUR
DB construction s. r. o. 2 881 110 EUR
AMS - PROFIT s. r. o. 2 72 498 EUR
OMOSS spol. s r. o. 13 5 304 686 EUR
Valašsko SK s. r.o. 1 129 000 EUR
DAMARON, s.r.o. 1 239 614 EUR
STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o. 1 93 000 EUR
REMESLO stav, s.r.o. 2 227 771 EUR
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 373 286 EUR
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 2 288 438 EUR
STAVECH, s. r. o. 2 849 077 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 12 1 980 409 EUR
Stavomontáže Inštalácie s.r.o. 2 277 409 EUR
Ing. Tibor Latko LAROKS 2 230 311 EUR
Kovostav 28 SK, s.r.o. 1 1 224 876 EUR
HSG s.r.o. 1 5 300 000 EUR
RED BERRY, SE 1 165 479 EUR
Metrostav a. 1 127 705 627 EUR
DEMONTA, spol.s r.o., Košice 1 149 999 EUR
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 8 647 127 EUR
STAV-MAJO s.r.o. 5 1 448 094 EUR
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o. 1 149 048 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 27 9 817 334 EUR
PMGSTAV SK, s.r.o. 8 4 433 543 EUR
HYDROS Bánovce, spol. s r.o. 8 3 765 110 EUR
CASON CONSULTING a.s. 5 729 158 EUR
STAVTYP, s.r.o. 6 1 397 391 EUR
TuCon, a. s. 2 143 295 299 EUR
Venimex Slovakia s.r.o. 1 127 614 EUR
RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok 2 930 330 EUR
ViOn, a.s. 8 6 337 465 EUR
Ladonna Invest, s.r.o. 1 513 398 EUR
SAND SK, s. r. o. 2 493 143 EUR
CONCO Services, s. r. o. 4 3 247 637 EUR
OHL ŽS, a.s., organizačná zložka 2 1 811 500 EUR
SYTELI, s.r.o. 1 59 545 EUR
Innovia, s.r.o. 1 174 397 EUR
IZOTECH Group, spol. s r.o. 17 7 884 668 EUR
AGRICOLO s.r.o. 1 92 285 EUR
BAUMAN stavby, s.r.o. 2 442 897 EUR
JPT STAVBY s.r.o. 1 424 285 EUR
VIAKORP, s.r.o. 2 6 006 097 EUR
ALFAPLAST trade, s.r.o. 1 143 151 EUR
MOPOSTAV,s.r.o. 1 160 155 EUR
ENGO, s.r.o. 1 772 400 EUR
Ampera s.r.o. 4 1 809 970 EUR
ACS spol. s r.o. 1 2 300 EUR
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. 1 224 128 EUR
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 19 6 460 032 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 18 20 194 125 EUR
IMO s.r.o. 1 79 340 EUR
HANT BA DS, a.s. 1 327 943 EUR
INTER STAVING spol. s r.o. 1 59 597 EUR
DANOVA s.r.o. 2 1 479 894 EUR
TARB-STAV s.r.o. 2 218 683 EUR
European Security Solutions s.r.o. 7 664 859 EUR
ROBO Piešťany, a.s. 2 590 945 EUR
Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o. 1 4 472 406 EUR
STRABAG AG 1 411 617 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 9 2 787 098 EUR
Klima - Therm Prešov, s.r.o. 1 599 814 EUR
Construction, s.r.o. 16 2 348 662 EUR
DM Elsad s.r.o., 1 140 259 EUR
ZBORAN, s.r.o. 1 13 000 EUR
R B R , spol. s r.o. 1 1 092 920 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 6 2 287 385 EUR
AGROPARTNER, s.r.o. 2 390 565 EUR
Ing. František Víťazka - STAVIT 1 1 018 981 EUR
H.K.K. mont, s.r.o. 2 748 687 EUR
RENON s.r.o. 1 335 833 EUR
HLSG, s.r.o. 1 931 001 EUR
Erius s.r.o. 1 569 888 EUR
JR-AGSTAV, s.r.o. 1 71 829 EUR
AGIM, s.r.o. 2 141 803 EUR
STOFINGSTAV, s.r.o. 1 74 069 EUR
L.A. Záhrady, s.r.o. 1 33 011 EUR
HDS Bratislava, s. r. o. 1 27 536 EUR
OK - TEAM, s.r.o. 6 1 598 418 EUR
WELD MONT, s.r.o. 1 166 425 EUR
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. 4 1 103 937 EUR
Chladiace veže Bohunice, s.r.o 7 1 875 858 EUR
GREP SLOVAKIA, s. r. o. 1 239 877 EUR
MEDIDERMA spol. s r.o. 2 617 740 EUR
REKONSTAV Anton Bozó 1 141 629 EUR
MAPATREAL, s. r. o. 1 41 660 EUR
EXIMM s. r. o. 1 1 270 361 EUR
SAWER s.r.o. 1 439 016 EUR
DOREKO, s.r.o. 1 224 317 EUR
SANY STAV, s.r.o. 1 198 494 EUR
UNIRES - Bau s.r.o. 3 934 884 EUR
Rikostav Container s.r.o. 9 3 542 872 EUR
INPEK, s.r.o. 2 40 571 913 EUR
REAL - PO, s. r. o. 1 131 958 EUR
JK - REZOSTAV s.r.o. 2 150 996 EUR
STO s.r.o. 1 45 164 EUR
Peter Martiny, s. r. o. 3 9 239 131 EUR
BVG, s.r.o. 2 738 889 EUR
EC-EDMA, s.r.o. 5 574 019 EUR
Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 2 47 000 EUR
PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o. 4 4 867 358 EUR
KAMI PROFIT, s.r.o. 13 23 727 226 EUR
Rastislav Pavlus 1 2 552 EUR
Attila Híres - Stavebná činnosť 4 353 518 EUR
PETRA +, spol. s r. o. 1 239 000 EUR
R+S Service s.r.o. 5 1 753 337 EUR
Tomáš Pohori 6 1 286 841 EUR
FORMAT Prešov, s.r.o. 6 1 259 943 EUR
PARA INVEST s.r.o. 1 207 490 EUR
PATROL& GUARD s.r.o. 10 1 933 745 EUR
KUL Slovakia s. r. o. 2 2 131 014 EUR
ČENTÉŠ Slovakia, spol. s r.o. 2 369 576 EUR
TECHTEAM, s. r. o. 1 494 915 EUR
REMU s.r.o 1 279 407 EUR
TIMS, spol. s r.o. 1 68 691 EUR
HOCHTIEF CZ, a.s. 1 225 287 EUR
V.I.Trade spol. s.r.o. 1 79 474 EUR
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. 1 187 020 EUR
STAV mix, s. r. o. 5 278 603 EUR
EXEN s.r.o. 1 187 811 EUR
AVAL s.r.o. 2 652 434 EUR
css-stav s. r. o 1 136 208 EUR
PORR s.r.o. 4 302 835 708 EUR
Ing. Attila Gál 3 4 431 796 EUR
SIVUMI, s.r.o. 1 1 736 899 EUR
LAWEX, spol. s r.o. 1 304 782 EUR
Marian Zwinger - Elektro-Bak 1 137 038 EUR
M - SILNICE a.s. 8 996 570 EUR
VW WACHAL a.s. 1 6 893 601 EUR
SOAR sk, a.s. 30 18 769 672 EUR
GFA Development s.r.o. 1 205 049 EUR
Lesné a vodné stavby s.r.o. 3 3 354 550 EUR
TESAR-DACH s.r.o. 3 351 812 EUR
EUROPE INVEST UNION s.r.o. 4 910 486 EUR
BOS company, s.r.o. 1 45 932 EUR
EKO stavin s.r.o. 2 472 893 EUR
STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov 7 1 468 867 EUR
Aniss BB, s.r.o. 1 65 473 EUR
INŠTALATHERM, s.r.o. 1 79 071 EUR
HASS, s.r.o. 3 18 265 784 EUR
Davydov Building s.r.o. 2 706 110 EUR
Pavol Šivec 1 167 073 EUR
TwinStav, s.r.o. 3 1 989 017 EUR
NESS.IMEX s. r. o. 2 849 239 EUR
red cube construction, a.s. 1 1 582 697 EUR
GM 7 s.r.o. 1 504 524 EUR
Miroslav Kijac- Stavebné práce 3 391 351 EUR
CALORIM Sk, s.r.o. 2 180 557 EUR
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 11 1 584 652 EUR
AVERS, spol. s r.o. 1 6 494 346 EUR
Arrow Business Consulting, s.r.o. 3 619 634 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 7 2 423 639 EUR
REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. 2 977 509 EUR
NIGOL s.r.o. 1 472 328 EUR
GEOKONTAKT, s.r.o. Košice 1 253 831 EUR
SURES, s.r.o. 1 295 843 EUR
Ladislav Szabo s.r.o. 2 232 737 EUR
ESMO Žilina, a.s. 1 71 538 EUR
PLANGAS-TRANS s.r.o. 3 352 337 EUR
DKB-KS, s.r.o. 1 1 288 101 EUR
NOPE a.s. - hlavný člen 1 298 500 EUR
Ing. Ivan Slašťan S-STAV 1 250 465 EUR
Chemkostav, a.s. 10 20 751 361 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 17 16 812 194 EUR
Insomnium, s. r. o. 22 3 368 065 EUR
Stebel Tek s.r.o. 1 1 850 EUR
EURO-BAU s.r.o. 25 8 639 234 EUR
Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. 1 173 189 EUR
VOP SOS s.r.o. 1 311 389 EUR
L.I.R.R., s.r.o. 7 2 011 595 EUR
DEMO-DK, s.r.o. 1 115 350 EUR
EKOFORM spol. s r.o. 7 1 203 130 EUR
Pri Jazere s. r. o. 1 211 720 EUR
terra m, s.r.o. 1 58 333 EUR
DHAP, s.r.o. 5 297 987 EUR
HL Build s.r.o. 3 404 372 EUR
Štefan Tipary EKOLSTAV 5 902 288 EUR
CUBESPACE s.r.o. 1 919 284 EUR
MRÓZEK, a.s. 1 10 697 184 EUR
LŠ STAVBY PLUS, s.r.o. 2 162 708 EUR
RUGOS, s.r.o. 2 97 045 EUR
AB TEAM, s.r.o. 1 172 931 EUR
ARKO TECHNOLOGY, a.s. 1 8 443 750 EUR
ZLATNER, spol. s r.o. 5 652 119 EUR
INŠTALATERM, s.r.o. 1 87 999 EUR
Carl Stahl & spol, s.r.o. 1 96 687 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Námestovo Mesto Námestovo 528 162 528162.0 EUR 2015 Práce Áno 1
"Škola pre prax – úspech na trhu práce“ – SOŠ stavebná, Nitra Nitriansky samosprávny kraj 282 789 282789.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia telocvične, Nižná brána 6. Stredná odborná škola 375 654 375654.0 EUR 2015 Práce Nie 1
„Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Pčoliné a okolie, Uličskú dolinu a Ubliansku dolinu“ Prešovský samosprávny kraj 412 609 412609.0 EUR 2021 Práce Nie 3
Rekonštrukcia mostu na Radlinského ul. v Trnave - naviac práce Mesto Trnava 54 715 54715.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia výroby mliečnych smotanových krémov. FEGA FROST, s.r.o. 789 734 789734.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu, Nová Bošáca Obec Nová Bošáca 750 538 750538.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Telocvičňa v obci Torysa Obec Torysa 807 395 807395.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zateplenie objektu materskej školy v Tužine Obec Tužina 60 534 60534.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Úprava priestorov potravinovej prevádzky Bryndziareň a syráreň, s.r.o. 70 000 70000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Výmena prasknutých okenných tabulí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia Obec Vyšný Kubín 199 354 199354.0 EUR 2015 Práce Áno 1
„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „ Obec Tomášikovo 139 223 139223.0 EUR 2016 Práce Áno 1
OVÁL bytové domy, Topoľčany Mesto Topoľčany 3 579 881 3579881.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavba Stavebné úpravy, zníženie energ. náročnosti Materskej školy Oravská Lesná Obec Oravská Lesná 370 686 370686.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Viacúčelový športový areál Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 514 148 514148.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš – zvýšenie energetického štandardu – modernizácia výplní okenných otvorov Žilinský samosprávny kraj 189 828 189828.0 EUR 2016 Práce Nie 1
„Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“ Mesto Kolárovo 92 445 92445.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob Obec Chorvátsky Grob 1 529 663 1529663.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Doplnenie odvodnenia vozovky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 62 500 62500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čelkova Lehota Obec Čelkova Lehota 113 584 113584.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zberný dvor Trebatice Obec Trebatice 221 770 221770.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Bitúnok Čadca - zateplenie a rekonštrukcia strechy SK-03, s.r.o. 338 000 338000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly KOMAD spol. s r.o. KOMAD spol. s r.o. 288 390 288390.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zmena média v parných rozvodoch Zvolenská teplárenská, a.s. 6 584 999 6584999.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Stavebné práce SOJKA s.r.o. 134 198 134198.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zberný dvor – obec Močiar Obec Močiar 168 937 168937.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie objektu Obecného úradu a modernizácia plynovej kotolne Obec Moravské Lieskové 163 758 163758.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Logistický park Horná Streda - predĺženie VTL plynovodu a RS plynu MH Invest II, s.r.o. 210 117 210117.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zateplenie objektu spoloč.budovy Obec.úradu,Kultúr.domu,Mater. školy v obci Slatvina–zvýšenie energet.účinnosti verejných budov Obec Slatvina 145 678 145678.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Horná Mariková - obecný úrad - zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami Obec Horná Mariková 181 907 181907.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia LC Javorová ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 190 000 190000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín Mesto Trenčín 4 750 000 4750000.0 EUR 2020 Práce Nie 5
Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest Trstenák Mgr. Ľubomír Zavadil 1 312 072 1312072.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu v obci Macov Obec Macov 69 276 69276.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Európske oddychovo-informačné centrum Belá-stavba HASTRA s.r.o. 1 159 103 1159103.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Chodník s osvetlením Obec Slovenská Ves 101 598 101598.25 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia centrálneho príjmu a JIS chirurgickej kliniky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 199 930 199930.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady Obec Nesvady 340 379 340379.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce Obec Bunkovce 64 620 64620.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia fasády vrátane balkónov. "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 206 500 206500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia obnovy kultúrnej pamiatky Vila Dr. Jána Kohúta v Martine Mesto Martin 288 750 288750.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy nového Chirurgického pavilónu Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 2 279 440 2279440.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 122 358 122358.0 EUR 2011 Stavebné práce Áno 1
CYKLOCENTRUM Báč Obec Báč 180 290 180290.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zateplenie stavby pavilónu RI s prístavbou - doplňujúce stavebné práce Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 045 11045.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra - stavebné práce Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 612 500 32612500.0 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Oprava prístupového chodníka ku hlavnému vchodu Hlavné mesto SR Bratislava 15 000 15000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebná oprava podlahy v garážach pre nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000 20000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
„Mestský úrad Leopoldov“ Mesto Leopoldov 2 018 954 2018954.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Domaniža Obec Domaniža 415 900 415900.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Opatovce nad Nitrou Obec Opatovce nad Nitrou 493 004 493004.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Chodník na ul. Slobody - III. etapa Obec Dobrá Niva 64 820 64820.0 EUR 2015 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO DOMU V OBCI HÁJ Obec Háj 117 356 117356.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava kultúrneho domu v obci Kubáňovo Obec Kubáňovo 99 605 99605.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava ciest emulznými technológiami za studena Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 590 000 590000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch v areáli ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 747 751 747751.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ Mestská časť Bratislava - Vajnory 2 079 363 2079363.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 332 499 1332499.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia hasičskej zbrojnice Obec Trhová Hradská 89 500 89500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt "Denný stacionár v obci Ražňany“ Obec Ražňany 488 386 488386.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti KD a OcÚ Obec Dvorany nad Nitrou 71 300 71300.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipovodňové úpravy Obec Vagrinec EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Chodník pre peších - Moyzesova ul. Lipany Mesto Lipany 94 844 94844.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba chodníkov a parkovísk v obci Vyšný Kručov Obec Vyšný Kručov 57 128 57128.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia lesných ciest Veľký Folkmár Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 675 251 675251.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (k.ú. Turčiansky Peter - 6 úsekov) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 119 000 119000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ Rudník Obec Rudník 166 441 166441.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 119 919 1119919.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Boleráz Obec Boleráz 245 441 245441.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Nadstavba školskej jedálne ZŠ Lokca Obec Lokca 316 690 316690.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Školskej ulice v Zohore I,II. Etapa Obec Zohor 144 574 144574.0 EUR 2020 Práce Nie 1
OBNOVA 6. NP PO POŽIARI FCHPT Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 360 391 360391.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zvýšenie počtu žiakov SPŠ v Bardejove na praktickom vyučovaní Stredná priemyselná škola 487 945 487945.0 EUR 2018 Práce Áno 1
"Prístavba výťahu" DSS Zemianske Podhradie Trenčiansky samosprávny kraj 97 063 97063.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia viacúčelovej obecnej budovy - zateplenie Obec Chrastné 7 000 7000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec
 Zákazka bude zadávaná v systéme EVO, číslo zákazky v EVO 45.08 Úrad vlády Slovenskej republiky 184 863 184863.0 EUR 2016 Práce Nie 1
PRESTAVBA A PRÍSTAVBA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI NITRIANSKE RUDNO Obec Nitrianske Rudno 459 125 459125.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete Mesto Detva 669 000 669000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v obci Jaklovce Obec Jaklovce 486 315 486315.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Zateplenie a fotovoltalika Obec Čierne Pole 228 416 228415.76 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
DSS Ramirez - Rakovec Košický samosprávny kraj 247 417 247417.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Detské ihrisko - vnútroblok ul. Bernolákova, Malacky Mesto Malacky 44 312 44312.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 8 560 8560.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení" - Stredná umelecká škola Trenčiansky samosprávny kraj 140 259 140259.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu - Žaškov Obec Žaškov 179 101 179101.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Turová Obec Turová 84 377 84377.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova Amfiteátra Rača Mestská časť Bratislava - Rača 10 400 10400.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zvýšenie zdravotníckych kapacít v obci Jarovnice Obec Jarovnice 685 562 685562.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Dom smútku Ratka Obec Ratka 90 900 90900.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Spevnené plochy pred školou Hôrky Obec Hôrky 83 125 83125.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník pri ceste Obec Terchová 232 696 232696.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie nemocnice s poliklinikou Nemocničná a.s. 803 144 803144.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lomné Obec Lomné 83 760 83760.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena okien vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Krajská prokuratúra 10 000 10000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Výstavba miestnej komunikácie Tichej ul. v obci Zavar Obec Zavar 95 239 95239.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba nájomných bytov na Muchovom námestí v Bratislave METRO Bratislava, a.s. 8 486 351 8486351.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Zateplenie materskej školy a využívanie OZE a úspor energie v obci Čab Obec Čab 199 000 199000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vodozádržné opatrenia obce Štrba - stavebné práce Obec Štrba 276 665 276665.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova a prístavba domu smútku a okolia v obci Oravský Biely Potok Obec Oravský Biely Potok 99 936 99936.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Pobedim Obec Pobedim 344 818 344818.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov Obec Koválov 78 826 78826.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Priestor - Projekt komplexných úprav verejných priestranstiev a skvalitnenie životného prostredia v obci Priekopa Obec Priekopa 78 350 78350.0 EUR 2016 Práce Áno 1
II. Etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach – A. Hlavný kaštieľ – II. etapa Košický samosprávny kraj 220 089 220089.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hlboké Obec Hlboké 102 004 102004.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia KS "SOS" Hurbanovo na špecializované zariadenie pre autistov Nitriansky samosprávny kraj 349 236 349236.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove Mesto Púchov 355 962 355962.0 EUR 2019 Práce Áno 2
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SOŠ, 1. mája 1264 - Púchov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 88 910 88910.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sabinov - IBV- Stará tehelňa - komunikácia Mesto Sabinov 194 944 194944.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Obec Tisinec EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výstavba športoviska v obci Bardoňovo Obec Bardoňovo 132 711 132711.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči - doplňujúce práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 15 999 15999.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Topoľovka Obec Topoľovka 79 030 79030.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova kultúrneho domu Bílkove Humence Obec Bílkove Humence 86 240 86240.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena vonkajších výplní otvorov - II. etapa – havarijný stav Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 58 333 58333.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba vstupnej časti areálu, príjem opráv - rýchloservis Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 520 000 520000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, verejné osvetlenie Mesto Modrý Kameň 269 632 269632.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Nemcovce multifunkčné ihrisko Obec Nemcovce 55 283 55283.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chmeľnica – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva G Obec Chmeľnica 75 832 75832.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v ML Brezová pod Bradlom Mestské lesy, s.r.o. 1 284 654 1284654.0 EUR 2016 Práce Áno 1
"Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum" Trenčiansky samosprávny kraj 103 266 103266.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov Univerzita Komenského v Bratislave 1 269 000 1269000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Kompostáreň Modrý Kameň - novostavba Mesto Modrý Kameň 243 659 243659.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova obecného úradu Chotín, Chotín 486 Obec Chotín 235 909 235909.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vyhliadková veža na Dubni (Žilina) Malá Fatra 235 934 235934.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia priestorov a areálu MŠ Obec Sokolovce 129 307 129307.0 EUR 2017 Práce Áno 1
SIVA TRADE výroba ovocného vína SIVA TRADE s.r.o. 1 392 725 1392725.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zosilnenie povrchu cesty III/2094 Divina- Lúky spojené so zatrubnením priekopy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 268 675 268675.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Výmena okien Hlavné mesto SR Bratislava 181 888 181887.84 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia MŠ Fedákova Mestská časť Bratislava - Dúbravka 599 266 599266.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zberný dvor Torysa Obec Torysa 821 291 821291.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova športového areálu pri Základnej škole Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 382 013 382013.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Rekonštrukcia obvodového plášťa pavilonu A- bleskozvod- SOŠ Levice Nitriansky samosprávny kraj 83 333 83333.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia objektov pre spracovanie mlieka Bryndziareň, s.r.o. 1 075 163 1075163.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky Obec Otrhánky 80 440 80440.0 EUR 2016 Práce Áno 1
"Rekonštrukcia areálu oplotenia" nemocnice Levice Nitriansky samosprávny kraj 81 623 81623.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kravína č. 2 - II. etapa AGROPARTNER spol. s r.o. 136 205 136205.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Výstavba športového ihriska a amfiteátra v obci Hrubov Obec Hrubov 98 324 98324.0 EUR 2016 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“ Obec Imeľ 284 801 284801.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Vodozádržné opatrenia obce Ďanová- stavebné práce Obec Ďanová 355 041 355041.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Telocvičňa – novostavba Obec Dubník 806 105 806105.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Obnova mestského opevnenia v Sabinove Mesto Sabinov 593 441 593441.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zateplenie Kultúrneho domu v obci Krtovce Obec Krtovce 78 500 78500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany Obec Chynorany 475 686 475686.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Výstavba miestnej komunikácie, chodníka na ulici Nová IBV Obec Tvarožná 84 116 84116.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zhotovenie sadrokartónového podhľadu Lechstav, s. r. o. 5 610 5610.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia a stavebné úpravy MK v obci /OLS Obec Olšovany 96 486 96485.72 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia suterénu a sociálnohygienických zariadení na oddeleniach v hlavnom pavilóne Psychiatrická nemocnica Hronovce 338 256 338256.0 EUR 2015 Práce Nie 2
Asfaltovanie miestnych komunikácií Obec Trnovec nad Váhom 23 000 23000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Wellness Masvital - zmena dokončenej stavby - stavebné úpravy Wellness Masvital s.r.o. 285 516 285516.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko 40x20m Obec Balog nad Ipľom 94 184 94184.4 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom Mesto Strážske 357 387 357387.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Investícia do infraštruktúry sprístupnenia pozemkov. Obec Veľké Dvorníky 295 216 295216.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku, Liesek Obec Liesek 179 952 179952.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia Mesto Košice 577 594 577594.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia skladu a jeho dovybavenie technológiou pre Poľnohospodárske družstvo „Ponitrie“ Preseľany Poľnohospodárske družstvo "Ponitrie"Preseľany 165 650 165650.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Investície do nevyužívaného objektu na spolkovú činnosť v obci Lúčka Obec Lúčka 58 999 58999.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Čadca, 3. časti (1. časť k.ú. Korňa - 2 úseky; 2. časť k.ú. Makov - 1 úsek; 3. časť k.ú. Horný Kelčov - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 212 100 212100.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko v obci Mojzesovo Obec Mojzesovo 44 428 44428.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko v obci Jakovany Obec Jakovany 67 159 67159.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa Mesto Martin 283 183 283183.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN ELVIN, spol. s r.o. 136 279 136279.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia komunikácie Oščadnica (Slovenská republika) – Bór (Poľská republika), 3. etapa Obec Oščadnica 1 087 122 1087122.0 EUR 2018 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy “ Obec Zemianska Olča 297 759 297759.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Stavebné úpravy rekreačnej chaty Mira v areáli Autokemping Oravice PROFISTAV - MM, s.r.o. 178 810 178810.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia skleníkov Mikuláš Végh SHR 793 000 793000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Russayova vila - obnova kultúrnej pamiatky Mesto Sobrance 466 353 466353.0 EUR 2014 Práce Áno 1
STARÁ ŠKOLA - prístavba a prestavba na Materskú školu Obec Slovenský Grob 160 931 160931.0 EUR 2018 Práce Nie 1
4-triedna Materská škola Obec Družstevná pri Hornáde 685 000 685000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Dvanásť bytových jednotiek so zníženým štandardom, Obec Kesovce, Rimavská Sobota Obec Kesovce 291 575 291575.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a prístavba domu kultúry v Kysuckom Novom Meste Mesto Kysucké Nové Mesto 463 454 463454.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Kanalizácia mesta Vrbové – I. etapa – ul. Oslobodenia Mesto Vrbové 149 406 149406.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie objektu Materskej školy Hozelec Obec Hozelec 132 000 132000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zriadenie vnútroareálového optického prepoja Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 2 760 2760.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Doplňujúce a nové stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiace s realizáciou stavby: Prístavba Vlastivedného múzea v Galante stavebné práce Trnavský samosprávny kraj 121 522 121522.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina. Mesto Žilina 358 054 358054.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Rekonštrukcia – zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pruské Obec Pruské 203 800 203800.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, parkoviska a autobusových zastávok v obci Zbudská Belá Obec Zbudská Belá 77 137 77137.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce Obec Dolné Obdokovce 98 966 98966.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník – Dvor Mikuláš, 1. etapa Obec Dubník 197 600 197600.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava steny vo VT 01 - Strelecká hala auto-moto Centrum výcviku Lešť 16 666 16666.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dubovec Obec Dubovec 154 064 154064.0 EUR 2015 Práce Áno 1
KOMUNIKÁCIA A INŽINIERSKE SIETE PRE IBV KRIVÁŇ Obec Kriváň 490 148 490148.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zátvor, dvor č. 1 Mesto Trnava 152 616 152616.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a administratívnej budovy za účelom zlepšenia energetickej efektivity Obec Spišské Hanušovce 165 662 165661.84 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza Mesto Prievidza 460 269 460269.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Výstavba domu smútku v obci Nová Sedlica Obec Nová Sedlica 88 812 88812.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba chodníkov v obci Kačanov Obec Kačanov 74 989 74989.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektov na ul. Partizánska v Dubnici nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 1 001 625 1001625.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Zlepšenie vzhľadu obce: úprava verejného priestranstva v okolí kostola Sv. Rodiny v obci Gáň Obec Gáň 50 036 50036.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia námestia alebo ekvivalent Obec Rumanová 122 197 122197.08 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Vybudovanie oporného múru potoka v obci Slovenské Pravno Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 92 285 92285.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Vybudovanie kamerového systému ŽÍP Obec Žíp 106 304 106304.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov Hlavné mesto SR Bratislava 1 871 136 1871136.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Krásna Lúka – Nájomný bytový dom 8BJ Obec Krásna Lúka 469 900 469900.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Modernizácia cestného spojenia SNINA-MEDZILABORCE-KROSNO III-3548,III-3587 Miroľa-križovatka Makovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 933 758 1933758.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Búracie práce, demontáž a obnova konštrukcie a plášťu strechy - doplňujúce stavebné práce Výskumný ústav vodného hospodárstva 60 648 60648.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia domu smútku a okolia, Studenec Obec Studenec 79 455 79455.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova Komunitného centra Mesto Detva 880 345 880345.0 EUR 2019 Práce Nie 1
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V HERĽANOCH Obec Herľany 220 147 220147.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava cesty III/06140 Zliechov-Klin Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 70 000 70000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves Obec Ludanice 31 445 31445.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Obec Šintava 49 027 49027.0 EUR 2015 Práce Nie 1
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“ Obec Zemianska Olča 399 500 399500.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Prestavba plochej strechy na sedlovú, MŠ Jarná ulica, Poprad Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad 165 000 165000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava panelového betónového plota Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000 5000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici Mesto Kremnica 1 300 000 1300000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vlkas Obec Vlkas 83 677 83677.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a nadstavba MŠ Sveržov Obec Sveržov 149 987 149987.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce. Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Helcmanovce 955 665 955665.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Fóliovníkové hospodárstvo spoločnosti STYLFAN STYLFAN s.r.o. 1 473 238 1473238.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Viacúčelové športové ihrisko 20 x 40 m (VNU) Obec Vysoká nad Uhom 101 557 101556.84 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Objekt na spracovanie mäsa HARVIS s.r.o. HARVIS s r. o. 1 650 000 1650000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
1.1.Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností a súvisiace s realizáciou stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave Trnavský samosprávny kraj 198 507 198507.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba novej materskej školy Beňadovo Obec Beňadovo 694 062 694062.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Oprava miestnej komunikácie Banská Belá - Halča Obec Banská Belá 40 800 40800.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou Obec Martin nad Žitavou 76 220 76220.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava a revitalizácia vodných tokov na území Bertotovce, SO 01 Škurcovský potok a rámové priestupy Obec Bertotovce 851 924 851924.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Nádstavba Materskej školy v Obci Kunerad Obec Kunerad 116 941 116941.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Sklad ovocia AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 500 000 500000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Kultúrneho domu Kátlovce Obec Kátlovce 162 917 162917.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 303 833 303833.0 EUR 2020 Práce Áno 1
výmena okien Gymnázium a ZŠ Bilíkova Mestská časť Bratislava - Dúbravka 100 636 100636.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výmena plastových okien Materská škola, Belehradská 6, Košice 11 400 11400.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Športová hala Rates – rekonštrukcia a dostavba DRIVE, s.r.o. 2 153 000 2153000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba nájomných bytov v obci Rumanová Obec Rumanová 844 338 844338.0 EUR 2020 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY ČEŠŇOVÁ -TRI KAMENE, DOBRÁ NIVA OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o. 1 231 552 1231552.0 EUR 2015 Práce Áno 1
„Nadstavba 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom + technická vybavenosť Hrabušice_2021“ Obec Hrabušice 606 246 606246.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobných priestorov v spoločnosti Kovotvar, výrobné družstvo KOVOTVAR, výrobné družstvo 379 908 379908.0 EUR 2015 Práce Áno 1
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - Spojená škola Partizánske Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 123 152 123152.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Dodanie stavebných prác k projektu hotela Šport Donovaly MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s.r.o. 1 229 355 1229355.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Dom smútku - novostavba Obec Zboj 119 600 119600.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zateplenie hlavnej administratívnej budovy JUGO 250 – VŠC DUKLA Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 333 070 333070.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Električková trať Detvianska - Záhumenice Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 800 000 2800000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ÚPRAVA VYKUROVANIA“ Obec Pribeta 370 218 370218.0 EUR 2017 Práce Nie 1
D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 254 835 881 254835881.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom Malá Fatra 5 002 723 5002723.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci Mesto Rajec 818 502 818502.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Významná obnova a riešenie vodozádržných opatrení budovy MŠ Haburská 6, Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov 447 673 447673.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol Obec Údol 369 892 369892.0 EUR 2022 Práce Nie 1
MŠ Chynorany Obec Chynorany 147 325 147325.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu telocvične SPŠSaE ul. Fraňa Kráľa v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 291 126 291126.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie Hosťovce, stoka N Obec Hosťovce 136 096 136096.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín – Kňažia Žilinský samosprávny kraj 573 887 573887.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (1. časť: k.ú. Diaková - 1 úsek; 2. časť: k.ú. Turany - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 75 200 75200.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej Mesto Trstená 521 395 521395.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj 1 398 519 1398519.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Stavebné úpravy synagóga Brezno Mesto Brezno 894 986 894986.0 EUR 2015 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SVÄTÝ JUR Mesto Svätý Jur 689 886 689886.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia obecného domu Rokytovce Obec Rokytovce 66 974 66974.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná Obec Vyšná Slaná 339 578 339578.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Stavebné práce v obci Haligovce Obec Haligovce 126 031 126031.0 EUR 2017 Práce Áno 2
Rekonštrukcia a výstavba objektov pre trávenie voľného času Obec Vojany 170 480 170479.92 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Veľký Šariš Mesto Veľký Šariš 209 744 209744.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce Obec Čenkovce 797 825 797825.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Výstavba kanalizacie v obci Šarišská Trstená Obec Šarišská Trstená 110 833 110833.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Švošovská drevenica, Švošov Obec Švošov 36 962 36962.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mostných objektov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 392 810 2392810.0 EUR 2021 Práce Nie 2
STAVEBNÝ OBJEKT HELIPORT V LOKALITE RUŽINOV Univerzitná nemocnica Bratislava 1 686 370 1686370.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Podnikateľský inkubátor Premier Travel, s.r.o. 1 909 585 1909585.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mengusovce Obec Mengusovce 114 880 114880.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Dom nádeje - prestavba pôvodnej budovy materskej školy Obec Hostovice 149 869 149868.52 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Odkanalizovanie obce Krpeľany, SO 12.1 Rozšírenie kanalizácie, zberač A-4, A-5 Obec Krpeľany 96 864 96864.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia trávnika na futbalovom ihrisku s umelou trávou, Lokomotíva Trnava Mesto Trnava 335 066 335066.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Skalica AGROMA s.r.o. 599 649 599649.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Komunitné centrum v Ľubotíne Obec Ľubotín 167 045 167045.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Materská škola – zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy Obec Bošany 213 886 213886.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba materskej školy v obci Lukov Obec Lukov 398 248 398248.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKÔLKY V OBCI TEPLIČKA NAD VÁHOM Obec Teplička nad Váhom 486 801 486801.0 EUR 2020 Práce Áno 1
RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti Rozhlas a televízia Slovenska 1 676 601 1676601.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Havarijná situácia – výmena podláh v ZŠ a MŠ Smolenice Obec Smolenice 76 562 76562.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Jednostupňový projekt úprav kultúrneho domu v Čake Obec Čaka 112 495 112495.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - I. etapa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 145 555 145555.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Zníženie primárnej energetickej náročnosti Materská škola Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka 636 288 636288.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu, Rabča Obec Rabča 396 992 396992.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi - stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 332 055 332055.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 516 184 516184.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Lomnička Obec Lomnička 1 660 023 1660023.0 EUR 2022 Práce Áno 1
NÁVRH RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY A GARÁŽOVANIA, UL. HRADNÁ, JAZDECKÁ A T. VANSOVEJ Mesto Nové Zámky 437 500 437500.0 EUR 2017 Práce Nie 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU ORAVSKÝ PODZÁMOK Obec Oravský Podzámok 185 029 185029.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia interieru kultúrneho domu Jozefa Kronera v Staškove(kinosály)- divadelnej techniky, elektroinštalácie, kúrenia. Obec Staškov 64 703 64703.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Vodozádržné opatrenia v meste Topoľčany Mesto Topoľčany 452 848 452848.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Hokejbalové ihriská Prešov. Technické služby mesta Prešov a.s. 199 491 199491.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia spoločných opatrení PPÚ Ratka Obec Ratka 1 163 270 1163270.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 267 923 267923.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Skrášlenie verejných priestranstiev - Okrúhle Obec Okrúhle 46 783 46783.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľké Teriakovce Obec Veľké Teriakovce 164 204 164204.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II. Obec Krásna Ves 367 204 367204.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kompetenčné centrum SAV - stavba Elektrotechnický ústav SAV 41 823 41823.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Semerovce Obec Horné Semerovce 126 580 126580.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístavba a nadstavba výrobnej prevádzky a skladových priestorov Chateau Marco, s.r.o. 1 300 000 1300000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín Mesto Trenčín 4 750 000 4750000.0 EUR 2021 Práce Nie 7
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 202 118 202118.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výstavba budovy informačného centra Dom UNESCO Vlkolínec Mesto Ružomberok 385 865 385865.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 110 509 110508.71 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne- Základná škola Sirk Obec Sirk 187 113 187113.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Stavebné úpravy objektu Hotelovej akadémie v Žiline – Žilina, ul. Hlinská súp. č. 2422 Žilinský samosprávny kraj 250 656 250656.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava podláh a výmena sklobetónových tvárnic v telocvičniach Základná škola, Požiarnická 3, Košice 43 552 43552.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Dulovce - obec Dulovce Obec Dulovce 342 647 342647.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom Mesto Žiar nad Hronom 483 016 483016.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Nadstavba a rekonštrukcia Základnej školy v Badíne Obec Badín 694 380 694380.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov, žalúzií + sieťky. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 26 000 26000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia obecného domu v obci Stankovce Obec Stankovce 158 721 158721.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné Mesto Humenné 655 938 655938.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory V., Púchov Mesto Púchov 134 652 134652.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia obecného úradu Obec Stretavka 120 934 120934.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Bytový dom s 12 b.j. a technická infraštruktúra pre 12 b.j. v obci Jatov Obec Jatov 573 750 573750.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Novostavba materskej školy v obci Markušovce Obec Markušovce 715 262 715262.0 EUR 2018 Práce Áno 3
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Považany úspornou LED technológiou II. Obec Považany 146 600 146600.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty v obci Turík Obec Turík 54 563 54563.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MsÚ vo Vrábľoch Mesto Vráble 845 000 845000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Asanácia nákupného centra Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. 173 945 173945.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Cyklotrasy Trenčín, SO ul. Záblatská - Bratislavská Mesto Trenčín 76 391 76391.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Stavebné práce podľa požiadaviek na r.2017-2020 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 500 000 1500000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov Obec Drienov 290 324 290324.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany I Obec Rožkovany 265 555 265555.0 EUR 2021 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI 4.NP PRE LÔŽKOVÚ JEDNOTKU Nemocnica svätého Michala, a. s. 882 833 882833.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne ŠD Horský park, Hroboňova 4, Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave 169 443 169443.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Materská škola Zálesie Obec Zálesie 292 500 292500.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko 20m x 40 m –CVČ a CZŠ Námestovo“ Mesto Námestovo 99 758 99758.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Odbytové, skladovacie a pozberové zázemie - MUDr. Peter Jambor MUDr. Peter Jambor 295 625 295625.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba amfiteátra, príjazdovej cesty, spevnenej plochy a multifunkčného ihriska Obec Nižný Čaj 180 754 180754.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel (2) Národné lesnícke centrum (NLC) 444 980 444980.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia leteckej vojenskej nemocnice Nemocnica svätého Michala, a. s. 5 496 471 5496471.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy – oprava a výmena strešnej krytiny a obnova vstupného schodiska Štátny pedagogický ústav 32 749 32749.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Gymnázium, Ružomberok – zvýšenie EHB – stavebné úpravy okenných výplní – I. etapa. Žilinský samosprávny kraj 449 331 449331.0 EUR 2020 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305 101 305101.0 EUR 2019 Práce Nie 3
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie - Kultúrny dom Obec Cabov 202 005 202004.72 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čeľovce Obec Čeľovce 84 656 84656.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Dodávka a montáž kazetového stropu - podhľadu z minerálnych kaziet vrátane svietidiel Technická univerzita v Košiciach 3 300 3300.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Babiná I. etapa Obec Babiná 90 204 90204.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Čalovec Obec Čalovec 380 128 380128.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom Obec Streda nad Bodrogom 317 695 317695.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov Centrum vedecko-technických informácií SR 125 682 125682.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Dopravné stavebné riešenie bývalého colného priestoru na ceste I/64 v Komárne. Slovenská správa ciest 453 849 453849.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Novostavba bytového domu v obci Bobot Obec Bobot 905 005 905005.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Obnova Ružového parku v Trnave Mesto Trnava 2 406 613 2406613.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Suchá Hora – Lániky. Rozšírenie vodovodu – 1.Etapa Obec Suchá Hora 47 467 47467.0 EUR 2015 Práce Nie 1
PRESTUPNÝ TERMINÁL MICHALOVCE - stavebné práce ARRIVA Michalovce, a.s. 1 112 242 1112242.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia oporného múru na Rudinskej ceste III/2058- etapa I. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 219 758 219758.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 25 000 25000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu na miestnych komunikáciach ul.Kunová a ul. Za Orlovňou Obec Klin 136 638 136638.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova administratívnej budovy Obec Čakany 232 000 232000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Viacloďový fóliovník s technickým vybavením BIOSPOL GROUP, a. s. 1 650 000 1650000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zateplenie fasády a výmena okien na objekte obecného úradu v Kozárovciach Obec Kozárovce 84 261 84261.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Čaklov Obec Čaklov 242 434 242434.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Investície do hmotného majetku - ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 276 989 276989.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia bytového domu Hostice Obec Hostice 229 550 229550.0 EUR 2021 Práce Nie 1
BITÚNOK A ROZRÁBKAREŇ - III. ETAPA MÄSOVÝROBA - KREMNICKÉ BANE EKO-Produkt, s.r.o. 1 650 000 1650000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky Obec Poniky 550 000 550000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výmena vchodových dverí vrátane doplnkov. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 7 000 7000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Badín Obec Badín 83 749 83749.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Sanačné práce pre havarijný stav stropných plechov v objekte Príručné dielne a sklady Rozhlas a televízia Slovenska 29 490 29490.0 EUR 2016 Práce Nie 1
KÁTLOVCE - IBV PRI DRUŽSTVE Obec Kátlovce 248 240 248240.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Revitalizácia vodného zdroja Šáchor Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o. 199 500 199500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU Obec Gerlachov 459 999 459999.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – reštaurovanie exteriérového plášťa južnej fasády – II. časť (západná) Mesto Levoča 82 291 82291.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest na Veľkom skalickom okruhu AGROMA s.r.o. 1 016 252 1016252.0 EUR 2015 Práce Áno 1
DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda Žilinský samosprávny kraj 475 358 475358.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač Mesto Sliač 189 416 189416.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Stakčín – Areál SÚCPSK , SNP 640/81 Prešovský samosprávny kraj 124 106 124106.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 100 000 1100000.0 EUR 2011 Stavebné práce Áno 1