Obstarávanie

Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
106 190,00
Konečná suma(Bez DPH):
106 190,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HGM - Žilina, s.r.o. 3 106 190,00 Neuvedené EUR 8. Január 2021 296302

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 12. Január 2021 12. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125133/content/1126777/download","filename":"Zápisnica zo dňa 09.04.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125133/content/1126778/download","filename":"Zápisnica zo dňa 12.02.2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 423973.pdf 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073785/content/1022728/download","filename":"Odpovede na otázky VO 423973.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Január 2021 12. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125143/content/1126790/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. November 2019 28. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068438/content/1009668/download","filename":"MHSR_OGD_Trstená_Sutazne_podklady_20191126_FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068438/content/1009669/download","filename":"Trstena_príloha č.5_projekt_OGD podklad k VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068438/content/1009670/download","filename":"Trstená_príloha č. 1_návrh na plnenie kritérií.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068438/content/1009671/download","filename":"Trstená_príloha č. 2_vyhlásenie podmienky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068438/content/1009672/download","filename":"Trstená_príloha č.3_vyhlásenie uchádzača o subdodávkach.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068438/content/1009673/download","filename":"Trstená_príloha č.4_cenová ponuka rozpočet.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068438/content/1009674/download","filename":"Trstená_Zmluva o dielo.docx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Január 2020 20. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075278/content/1025664/download","filename":"MHSR_OGD_Trstená_Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075278/content/1025665/download","filename":"MHSR_OGD_Trstená_Priloha_c1_Zapisnice_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača HGM-Žilina, s.r.o. 12. Január 2021 12. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125142/content/1126788/download","filename":"HGM-Žilina_Návrh na plnenie kritérií.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 12. Január 2021 12. Január 2021 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Skupina dodávateľov EPS OGD GROUP 12. Január 2021 12. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125139/content/1126786/download","filename":"EPS Slovensko_Návrh na plnenie kritérií.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Skupina dodávateľov DEKONTA 12. Január 2021 12. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125137/content/1126784/download","filename":"DEKONTA Slovensko_Návrh na plnenie kritérií.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Apríl 2020 29. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089782/content/1054239/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973) 28. November 2019 28. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068439/content/1009675/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068439/content/1009676/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×