Obstarávanie

Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
201 268,00
Konečná suma(Bez DPH):
158 453,00
Zaplatené:
78.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212211-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky rekonštrukcia toaliet pre návštevníkov zimného štadióna pod tribúnou A a pod tribúnou B. Jedná sa o vybúranie jestvujúcich sociálnych zariadení pre mužov a ženy. Toalety nahradiť v súlade s novým dispozičným riešením, s novými vyspelejšími zariaďovacími predmetmi, s novými kanalizačnými rozvodmi. V ďalšom je potrebné zrekonštruovať kanalizačné rozvody mimo stavby, aby bolo možné jednoduchšie udržiavať funkčnosť potrubí a zabezpečiť ukladanie tukov z reštaurácie v lapači tukov. Taktiež je potrebné na stanovených miestach opraviť poruchy, ktoré zaznamenala kamera. Stavba je rozdelená na stavebné objekty: SO 01 Toalety zimného štadióna SO 02 Kanalizačné prípojky

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 4 158 453,00 Neuvedené EUR 25. Január 2021 296843

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. December 2020 4. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120544/content/1116142/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Február 2021 1. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3128378/content/1132135/download","filename":"Zmluva o dielo.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Oznam o zverejnení dokumentov 24. September 2020 24. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109625/content/1094843/download","filename":"Zverejnenie dokumentov k zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×